Ölüyü Öpmek 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
 1. 1
  Galus Özel Üye
  Galus
  Özel Üye

  Üye No: 13
  Mesaj Sayısı: 3,094
  Tecrübe Puanı: 33
  Yer: Türkiye

  Ölüyü Öpmek


  Ölüyü Öpmek

  3163... Aişe (r.a) dan demiştir ki:
  Rasûlullah (s.a)'ı ölmüş olan Osman b. Maz'un'u öperken gör­düm. Hatta (gözlerinden) yaşlar akıyordu.[356]

  Açıklama


  Bu hadıs-ı şerif, ölüyü öpmenin caiz olduğuna ve ölüye sessizce ağlamanın meşru luguna delalet etmektedir. Tirmizi bu hadisin hasen-sahih olduğunu söylemiştir.
  Metinde geçen: "Hatta (gözlerinden) yaşlar akıyordu." sözü, Fahr-i Kâ­inat Efendimizin Osman b. Maz'un için pekçok ağladığından kinayedir. Bey-hakî'nin Süneninde bu hadis "Rasûlullah (s.a) ölmüş olan Osman b. Maz'-un'un yanına girdi, yüzünü açtı, sonra üzerine kapanıp onu öptü ve ağladı. Hatta ben gözyaşlarının yanağına akmakta olduğunu gördüm." anlamına gelen lafızla rivayet edilmiştir.[357]

  Osman b. Maz'un (r.a):


  İsmi, Osman, Künyesi, Ebû Said, babası Maz'un, validesi Sahile b inti Elabes, Nesebi, Osman b. Maz'un b. Habib b. Vehb İbn Huzafe b. Cümh b. Amr b. el-Cümhî. İbn İshak'a göre, İslâmiyete ilk girenlerin ondördün-cüsüdür.
  Hz. Osman b. Maz'un ailesi ile birlikte Habeşistan'a hicret edenler ara­sında idi. Bilahare kendilerine bütün Kureyş'in müslüman olduğu şayiası eri­şince, Mekke'ye dönmüşlerdi. Fakat Mekke'ye yaklaştıkları sırada aldıkları haberlerin yanlış olduğunu ve Mekke'ye açıktan açığa girdikleri takdirde müt­hiş husumetlerle karşılaşacaklarını ve en şiddetli intikamlara maruz kalacak­larını anlamışlar, bu yüzden herbirisi müşriklerden bir dostuna iltica ederek onun himayesinde şehre girmeye mecbur olmuşlardı. Hz. Osman b. Maz'un da ancak Velid b. Muğire'nin himayesini te'min ettikten sonra, Mekke'ye girebilmişti. Fakat daha sonra bir müşrikin himayesinde Mekke'ye girme­nin ağırlığı altında ezilmeye başladığından "bir müşrik'in himayesine lüzum hissetmediğini, Allah'ın himayesinin kendisine kâfi geleceğini" ilave ederek kendini bir müşrik'in minnet ve esaretinden kurtardı.
  Rasûl-ü Ekrem'in süt kardeşi olan Hz. Osman b. Maz'un bütün hayatı­nı Allah yoluna vakfetmek, tam bir zühd içinde yaşamak isteyen bir zattı. Hatta bunun için bütün şehvani kuvvetlerini ta'diî etmek istemişti. Fakat Ra-sûlü Ekrem buna izin vermedi. Rasûlü Ekrem buna muvafakat etmiş olsay­dı, ashabdan birçokları bu hareketi takibedecekti.
  Hz. Osman Bedir savaşında hasta idi, tedavisine gayret edilmekle bera­ber iyileşemedi. Hicretten otuz ay sonra ebediyyet âlemeni göç etti.[358] Mu­hacirlerden Medine'de vefat eden ve Baki' mezarlığına defnedilen ilk zat O'-dur. Rahmetullahi aleyh.[359]

  İlgili Yazılar

 2. 2
  AYSEN Bayan Üye
  AYSEN
  Bayan Üye

  Üye No: 107604
  Mesaj Sayısı: 503
  Tecrübe Puanı: 6

  Cevap: Ölüyü Öpmek


  ölüyü öpmenin dinde bir sakıncası yoktur önmli olan cenazeyi hırpalamamk sarsmamak feryat figan ederek rahatsız etmemekti zira ölmüş demek herşey bitti anlamına gelmez


+ Yorum Gönder