Büyük şirk nedir? 5 üzerinden 4.75 | Toplam : 4 kişi
 1. 1
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 19,449
  Tecrübe Puanı: 234

  Büyük şirk nedir?


  Soru: 32) Sevgili çocuklar Büyük şirk nedir?
  Cevap:32) Büyük şirk İslam’ın aslını bozan kişiyi İslam mile tin’den çıkarır Allah-u teala'ya "ibadette" (nusukta), "hükümde", "teşride", "velayette" ve "sevgide" birlemeyip O'na ortak koşmaktır  Büyük şirkin türleri


  1 - Dua Yapmada Şirk  Dua yalnız Allah'a yapılır. Başkasına yapıldığı zaman şirktir. Ölüden yardım istemek gibi...  Allah-u teala şöyle buyuruyor:

  "Gemiye bindikleri zaman dini yalnız Allah'a has kılarak O'na yalvarırlar. Ama Allah onları karaya çıkararak kurtarınca O'na hemen eş koşarlar." (Ankebut: 65)
  2 - Niyet ve İstemede Şirk  Yani; bir iş yaparken Allah rızasından başka bir şey için yapmaktır.  Allah-u teala şöyle buyuruyor:

  "Dünya hayatını ve güzelliklerini isteyenler orada işlediklerinin karşılığını eksikliğe uğratılmadan veririz. İşte ahirette onlara ateşten başka bir şey yoktur. İşledikleri şeyler orada boşa gitmiştir, zaten yapmakta oldukları da batıldır." (Hud: 15-16)
  3 - İtaatte Şirk  Allah'ın itaat etmeyi yasakladığı bir konuda birisine itaat etmek veya kendisine itaat edilmeyi yasakladığı birisine itaat etmek demektir.  Allah-u teala şöyle buyuruyor:

  "Onlar, hahamlarını, rahiblerini ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan başka rabler edindiler. Oysa tek olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. O'ndan başka ibadete layık ilah yoktur. O, onların ortak koştuklarından münezzehtir." (Tevbe:31)  Bir gün Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu ayeti kerimeyi okuduğu sırada içeriye daha evvel hristiyan iken İslam'la şereflenen Adiyy İbn Hatem -radiyallahu anh- girdi ve bu ayeti kerimeyi duyunca Rasulullah -sallallahu aleyhi ve selem-'e;  "Onlara ibadet etmiyorlar ki" dedi.  Bunun üzerine Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:

  "Onlar Allah'ın helal kıldığı bir şeyi haram, haram kıldığı bir şeyi helal kıldıkları zaman onlara itaat etmiyorlar mı?" diye sorunca;  Adiyy b. Hatem:  "Evet" diye cevap verdi.  Rasulullah -sallallahu aleyhi ve selem- de:  "İşte böylece onlara ibadet ediyorlar" buyurdu. (Tirmizi - Ahmed b. Hanbel, İbni Hazm)  Ebu'l Bahteri bu ayet hakkında şöyle dedi:

  "Onlar din adamlarına, rahiplerine namaz kılmadılar. Şayet din adamları ve rahipleri, kendileri için rüku ve secde yapılmasını onlara emretseydiler elbette bu konuda onlara itaat etmezlerdi. Fakat Allah-u teala'nın haramını helal, helalini haram yapmalarını onlara emrettiklerinde bu emre itaat ettiler. İşte onların, din adamlarını ve rahiplerini Allah-u teala'dan başka rabler edinmeleri böyle olmuştur." (İbni Teymiye Fetvalar c: 7 s: 76)


  4 - Sevgide ve Muvalatta Şirk  Her kim de şekli ve resmi ne olursa olsun Allah-u teala' dan başkası için sever ve buğzederse veya dostluk ve düşmanlık gösterirse, işte o kimse de ister kabul etsin veya kabul etmesin, bunlara kul olmuş ve ibadet etmiştir.  Allah-u teala için dost ve düşman olmanın, sevmek ve buğzetmenin imanın en sağlam kulpu olmasının sebebi; Allah-u teala'ya kulluğun en yüksek mertebesini gösterdiği içindir. Bu sebeble kim, Allah-u teala'dan başkası için dost veya düşman olursa, o kişiye en yüksek seviyede kulluk ve ibadet etmiş olur.  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir:

  "Allah için seven, Allah için buğzeden, Allah için veren, Allah için vermeyen kimsenin imanı tamamlanmıştır." (Ebu Davud sahih senedle)  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir:

  "İmanın en sağlam kulpu; Allah için dost olmak, Allah için düşman olmak, Allah için sevmek, Allah için buğzetmektir." (Ahmed sahih senedle)
  5 - Korku Şirki  Yalnız Allah-u teala'nın elinde olan şeyler hakkında Allah-u teala'dan başkasından korkmak büyük şirklerdendir.  Örneğin; neslini kesebileceği endişesiyle insan veya cinden korkmak. Çünkü bu, sadece Allah-u teala'nın elindedir.

  Allah-u teala şöyle buyuruyor:

  "Eğer inanmışsanız onlardan korkmayın benden korkun." (Al-i İmran: 175)
  6 - Tevekkül Şirki  Tevekkülün şer-i manası; hayrı elde etmek veya şerri defetmek için Allah'a güvenmektir.  Tevekkül aşağıdaki durumlarda büyük şirk olur:  Sadece Allah-u teala'nın yapabildiği konularda yaratılanlara güvenmek  Örneğin; yağmur yağması, rızık elde etmek, çocuk sahibi olmak, hastalıktan korunmak ve hastalıktan kurtulmak gibi sadece Allah-u teala'nın elinde olan meselelerde Allah-u teala'dan başkasına güvenmek gibi.  Allah-u teala şöyle buyuruyor:

  "Eğer mü'min iseniz yalnız Allah'a tevekkül edin." (Maide: 23)  "Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter." (Talak: 3)  Yalnız Allah'a güvenmek, O'na gönülden bağlanmak, tevhiddir.
  7 - Teşri Koyma Şirki  Teşri koymak, helal veya haram, iyilik veya kötülük ölçülerini tayin etmek sadece Allah-u teala'ya ait olan "ulûhiyetin" en önemli özelliklerindendir.  Bu nedenle kim, bu özelliklerden herhangi birisinin kendisinde olduğunu iddia ederse, yani; Allah-u teala'ya muhalefet ederek teşri koyma, helal (serbest) ve haram (yasak) ölçülerini tayin etme, bir şeye iyi veya kötü deme yetkisinin kendisinde bulunduğunu iddia ederse kendisini ilah ilan etmiş ve Allah-u teala'ya denk kılmış olur. Her kim de onun bu iddiasını kabul ederek bu yetkiyi ona verir ve ona bağlanırsa onu kendisine ilah edinmiş olur.  Allah-u teala şöyle buyuruyor:  "Hüküm vermek yalnız Allah'a aittir. Kendisinden başkasına değil, sadece O'na ibadet etmenizi emretti. Dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler." (Yusuf: 40)

  "Yoksa onların Allah'ın izin vermediği şeyi kendilerine dinden bir şeriat koyan ortakları mı vardır?" (Şura: 21)

  "(Ey Muhammed!) De ki: "Biliyor musunuz, Allah size rızık olarak her ne indirmişse, onun kimini haram kıldınız, kimini helal..." Yine de ki: "Allah mı bunun için size izin verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz?" (Yunus: 59)

  İlgili Yazılar

 2. 2
  BANGÜ Bayan Üye
  BANGÜ
  Bayan Üye

  Üye No: 109799
  Mesaj Sayısı: 66
  Tecrübe Puanı: 1

  Yorum: Büyük şirk nedir?


  şirk en büyük günahtır fakat bazen bilmeyerek bu şirkin çeşidlerini kul yapmaktadır bişeye çok bağlanıp onun hayatın merkezine koymak gibi


+ Yorum Gönder