Sarık sarmak ve cübbe giymek hakkında bilgi verir misiniz? 5 üzerinden 4.00 | Toplam : 5 kişi
 1. 1
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 0
  Tecrübe Puanı: 0
  Yer: çalışma odam:)

  Sarık sarmak ve cübbe giymek hakkında bilgi verir misiniz?


  Sarık sarmak ve cübbe giymek hakkında bilgi verir misiniz?


  Gerek giyilen cübbenin gerekse de sarılan sarığın rengi konusunda bir kayıt bulunmamaktadır. Her renk olabilir. Peygamberimizin ( a.s.m) beyaz, siyah, yeşil ve kırmızı renklerden yapılmış elbiseleri çeşitli zamanlar da giydiği bilinmektedir. Ancak çoğu zaman beyaz rengi tercih ettikleri gibi, ashabına da tavsiye etmişlerdir. Kırmızı renk cübbe, hırka ve sarık giydiklerine dair rivayetler vardır.(İbn-i Sa’d, Tabakat I. 451; Buhari, el-Ebed 127 no: 348)

  İlgili Yazılar

 2. 2
  imam Özel Üye
  imam
  Özel Üye

  Üye No: 2034
  Mesaj Sayısı: 6,097
  Tecrübe Puanı: 65
  Yer: minallah-ilelllah

  Cevap: Sarık sarmak ve cübbe giymek hakkında bilgi verir misiniz?


  Sarık, şalvar ve cübbe'nin namazdaki durumu


  Namaz kılarken sarık, —[şalvar]— ve cübbe’nin sünnet,müstehab veya mubah fiillerinden hangisine girdiğini ve ibadetteki rolünü açıklar mısınız? Ayrıca sarık, —[şalvar]— ve cübbe’nin ibadet dışında kalan ev ve iş hayatında giyinmenin gerekliliği var mı? Yoksa HzPeygamberin bir adeti olduğu,bunun kabileler arasında örflerine göre değişkenlik gösterebileceği ve asıl olanın gösterişsiz,vücut hatlarını sıkmayan,temiz ve cinsiyet farklılığı da gözetilerek örfe uygun giyinmenin mi gerekliliği lazım?


  Sarık ve takke aslında mubah şeylerdendir Herkes sarık sarma veya takke giyme hususunda serbesttir Zira İslâm dini, müslümanlara sarık sarma veya takke takma mecburiyeti getirmemiştir Yeter ki küfre şi'ar olarak kabul edilen şey başa konulmasın (Papazlara has olan külah gibi)

  Yalnız namaz için başa sarık sarmak herkes için sünnettir Allah'ın Resulü (sav) şöyle buyurmaktadır: "Sarıkla kılınan iki rekât namaz, sarıksız olarak kılınan yetmiş rekattan daha hayırlıdır"(1) Bunun için namazda sarığı ihmal etmemek daha uygundur Sarığın kaç metre olması hakkında bir şey vârid olmamıştır O örfe bağlı bir şeydir 2 Takkenin, sarığın yerini tutup tutmadığı hakkında ihtilâf vardır İbn-i Hacer'e göre, sarığın yerini tutmaz Buğyetü'l-Müsterşidin isimli kitapta kayd edildiğine göre onun yerini tutar

  İslâmiyet, müslümanlara özel bir kıyafet getirmediği gibi şu veya bu tip bir elbiseyi de yasaklamamıştır Bunun içinmüslümanların kıyafetleri bir değildir Kimi entari, kimi kaftan, kimi şal, sarık, kimi pantolon, kimi de şalvar giyer Bu hususta herkes serbesttir

  Ancak bir memlekette adet olmayıp, halkın nazar-ı dikkatini çeken kıyafete bürünmek de doğru değildir Şâfiî mezhebine göre; kişinin şahsiyetini zedelediği için böyle elbise giyenlerin şehadeti muteber değildir Ama tuhaf ve nazar-ı dikkati çeken bir kıyafet olmadıktan sonra, ehli küfrün giydikleri elbiseyi giymekte hiç bir sakınca yoktur El-Muğire bin Şûbe'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir: Peygamber (sav) kolları dar bir Rum cübbesi giymişti(3)

  Bu hadîsten anlaşıldığına göre, kâfirlerin giydiği elbiseleri giymekte beis yoktur(4) Bugün giydiğimiz palto da, dinen cübbe sayılır Çünkü hadîste geçen cübbe ile palto arasında fark yoktur

  1 Taç c I s 169
  2 el-Fetava el-Kübra c 1 s 169
  3 Buharî Müslim
  4 Mirkatü'l-Mefatih c 4 s 416
  Selam ve dua ile
  Sorularla İslamiyet


+ Yorum Gönder