Yunus emre divanları 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi
 1. 1
  Abdussamet Üye
  Abdussamet
  Üye

  Üye No: 10289
  Mesaj Sayısı: 95
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 30
  Yer: güzelliğin olduğu diyardan

  Yunus emre divanları


  ‘’’’’’’’’’’’’ YUNUS EMRE ( K . S ) DİVANINDAN ‘’’’’’’’’’’’’

  Benim ol aşk bahrisi denizler hayran bana
  Derya benim katremdir zerreler umman bana

  Kaf dağı zerrem değil ay u güneş bana kul
  Aslım Hak’dır şekk değil mürşiddir Kur’an bana

  Çün dosta gider yolum mülk-i ezeldir ilim
  Hak’dan söyler bu dilim ne kul ne sultan bana

  Yok idi bu barigah var idi ol Padişah
  Ah bu aşk elinden ah derd oldu derman bana

  Adem yaratılmadan can kalıba girmeden
  Şeytan la’net olmadan Arş idi sayvan bana

  Diledi göre yüzün işide kendi sözün
  Nazar kıldı bir kezin onda can verdi bana

  Yaratıldı Mustafa yüzü nur gönlü safa
  Ol kıldı Hakk’a vefa ondandır ihsan bana

  Doğdu ol din metası ondan oldu kamusu
  Adem Halil ü Musa hücced ü bürhan bana

  Aşık dilin bilmeyen ya delidir ya dehri
  Ben kuş dilin bilirim söyler Süleyman bana

  Yunus Emre’m bu yolda eksikliğin bildirir
  Mest oluban çağırır dervişlik bühtan bana


  Barigah = Yüksek divan
  Bühtan = İftira , yalan
  Bürhan = Delil , tanık
  Hücced = Delil
  Sayvan = Gölgelik

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Abdussamet Üye
  Abdussamet
  Üye

  Üye No: 10289
  Mesaj Sayısı: 95
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 30
  Yer: güzelliğin olduğu diyardan

  --->: yunus emre divanları


  Bu dünyaya gönül veren sonucu pişman olusar
  Dünya benim dedikleri hep ona düşman olusar

  Ey dostunu düşmanını tutan gaybet yalan söz söyleme
  Bunda gammazlık eyleyen onda yeri dar olusar

  Çünkü olusar yeri dar kazançlı kazancı kadar
  Müminlere geldi haber aşıklar didar görüser

  Maksudumuz didar idi şeyhimiz gerçek er idi
  Evvel dahi ol var idi ahir dahi var olusar

  Oldur ahir oldur ebed hem dillerde Küfven Ahad
  Evliya geçti dünyadan bir sa’at kime kalısar

  Altın evliyanın elin doğru varın Hakk’ın yolu
  Mani budur belli bilin bildim diyen bilmeyiser

  Yunus imdi bildim deme miskinliği elden koma
  Kimde miskinlik var ise Hak didarın ol görüser


  Ahir = Son,en son
  Didar = Yüz,çehre
  Ebed = Sonu olmayan
  Maksud = İstenen,arzu edilen
  Miskin = Yoksul,aciz,zavallı


 3. 3
  Abdussamet Üye
  Abdussamet
  Üye

  Üye No: 10289
  Mesaj Sayısı: 95
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 30
  Yer: güzelliğin olduğu diyardan

  --->: yunus emre divanları


  Evvel bize vacib budur hoş hulk ile amel gerek
  İslam adı okunıcak yoldaşımız iman gerek

  İsrafil surun urucak cümle mahluk uyanıcak
  Soru hesap sorulucak arap dili lisan gerek

  Gök perdelerin açalar iyi yavuzdan seçeler
  Ol dem kancaru kaçalar baş kurtarası yer gerek

  Çerge kurup oturalar sermayemiz getireler
  Ol siyaset meydanında bu tertipleri bil gerek

  Çağrışalar ata ana kardaş kardaşdan usana
  Yalvaralar ol Sübhan’a niyaz kılası er gerek

  Dükelinden bu aşk yakın Yunus hata kılma sakın
  Aşk dan sual sorulıcak cevap veresi hal gerek


  Dükeli = Hep , herkes
  Kancaru = Nereye , ne tarafa
  Yavuz = Kötü , fena , yaman , kara yağız


 4. Reklam

 5. 4
  Abdussamet Üye
  Abdussamet
  Üye

  Üye No: 10289
  Mesaj Sayısı: 95
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 30
  Yer: güzelliğin olduğu diyardan

  --->: yunus emre divanları


  Yer gök yaratılmadan Hak bir gevher eyledi
  Nazar kıldı gevhere sızırdı dür eyledi

  Gevherden buğ çıkardı buğundan gök yarattı
  Gök yüzünün bezeğin çok yıldızlar eyledi

  Göğe ayttı dön dedi ay gün yürüsün dedi
  Suyu mu’allak kodu üstünde yer eyledi

  Yer çalkandı durmadı bir dem karar kılmadı
  Yüce yüce dağları Hak çöksüler eyledi

  Azrail gökten indi bir avuç toprak aldı
  Dört ferişte yoğurdu bir peygamber eyledi

  Çün can gövdeye erdi aksırdı örü durdu
  El götürüp ol demde Hakk’a şükür eyledi

  Allah eydür Adem’e çün kim erdin bu deme
  Bu dünyada ne dedin dilin neyi söyledi

  Yok iken var eyledin toprak iken can verdin
  Kudret diliyle andın dilim söyler eyledi

  Bu söz Hakk’a hoş geldi kulun Aziz eyledi
  Ne geçti ise gönlünden verdi hazır eyledi

  Bu söz Yunus’a kandan kim haber vere candan
  Meğer kim ol lutf ıssı ona nazar eyledi.


  Çöksü = Baskı , mıh , kazık
  Ferişte = Melek
  Is = Sahip
  Kandan = Nereden
  Muallak = Havada duran , asılmış
  Sızırmak = Sıdırmak , eritmek


 6. 5
  Abdussamet Üye
  Abdussamet
  Üye

  Üye No: 10289
  Mesaj Sayısı: 95
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 30
  Yer: güzelliğin olduğu diyardan

  Sen bu cihan mülkünü kaf dan kaf a tutdun tut
  Ya bu alem malını oynayuban uttun tut

  Sen Süleyman köşkünde taht kurup oturdun bil
  Dev ü periye düp düz hükümler eyledin tut

  Sen ferudun haznesin Nüşirevan gencile
  Karun malını dahi sen malına kattın tut

  Bu dünya bir lokmadır ağızdadır çeynenmiş
  Çeynenmişi ne tutmak ha sen onu yuttun tut

  Ömrün delim bir oktur yay içinde dop dolu
  Dolmuş oka ne durmak ha sen onu attın tut

  İş bu cihan mülkünden ansızın ün ederler
  Ansızını şimdi bil yeraglanıp gittin tut

  Çün denize gark oldun boğazına geldi su
  Deli gibi talbınma ey bi çare battın tut

  Her hah ki nefes gelir ol kesenden eksilir
  Çün kese ortalandı sen onu tükettin tut

  İş bu ecel şerbetini elbet tadıdarsın
  Tadışına şek yoktur şimdi onu tattın tut

  Ahir bir gün ölürsün ölüm vardır bilirsin
  Kamulardan ayrılıp varıp sinde yattın tut

  Yüz yıllar hoşluğıla ömrün olursa Yunus
  Son ucu bir nefestir geç andan da öttün tut


  Nuşirevan = Eski İran’da adaletli bir hükümdar
  Şek = Şüphe
  Sin = Mezar
  Ün = Nida , ses
  Yerag = Hazırlık , ihtiyaç


 7. 6
  Abdussamet Üye
  Abdussamet
  Üye

  Üye No: 10289
  Mesaj Sayısı: 95
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 30
  Yer: güzelliğin olduğu diyardan

  Niceler bu dünyada günahını yuyamaz
  Ömrü geçer yok yere ey diriğa duyamaz

  Bir nice kişilerin gaflet bağlamış gözün
  Hak yoluna der isen bir yufkaya kıyamaz

  Bu dünya bir gelindir yeşil kızıl donanmış
  Kişi yeni geline bakubanı doyamaz

  Ey nice arslanları alır aktarır ölüm
  Azrail pençesine bir yolsulca döyemez

  Var imdi miskin Yunus üryan olup gir yola
  Yüz çokallı gelirse yalıncağı soyamaz


  Diriğa = Ne kadar yazık , eyvah
  Döymek = Dayanmak , tahammül etmek
  Üryan = Çıplak , anadan doğuş hali
  Yalınca = Çıplak


 8. 7
  Abdussamet Üye
  Abdussamet
  Üye

  Üye No: 10289
  Mesaj Sayısı: 95
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 30
  Yer: güzelliğin olduğu diyardan

  Miskinlikten buldular kimde erlik var ise
  Merdivenden ittiler yüksekten bakar ise


  Gönül yüksekte gezer dem be dem yoldan azar
  Dış yüzüne ol sızar içinde ne var ise


  Ak sakallı pir hoca bilmez ki hali nice
  Emek yemesin hacca bir gönül yıkar ise


  Sağır işitmez sözü gece sanır gündüzü
  Kördür münkirin gözü alem münevver ise

  Gönül Çalab’ın tahtı gönüle Çalab baktı
  İki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise

  Sen seni ne sanırsan ayruğu da onu san
  Dört kitabın manası budur eğer var ise

  Bildik gelenler geçmiş konanlar geri göçmüş
  Aşk şarabından içmiş kim mana duyar ise

  Yunus yoldan ırmasın yüksek yerde durmasın
  Sinle sırat görmesin sevdiği didar ise.  Ayruk = Ayrı , başkası
  Bedbaht = Talihsiz , bahtı kara
  Didar = Yüz , çehre
  Irımak = Ayrılmak , uzaklaşmak
  Miskinlik = Yoksulluk , acizlik
  Münevver = Nurlu , ışıklı , aydınlık


 9. 8
  Abdussamet Üye
  Abdussamet
  Üye

  Üye No: 10289
  Mesaj Sayısı: 95
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 30
  Yer: güzelliğin olduğu diyardan

  Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil
  Yetmiş iki millet dahi elin yüzün yumaz değil

  Erenler gelip geçtiler dünyayı koyup göçtüler
  Havaya ağıp uçtular bunlar hümadır kaz değil


  Can odur kim Hakk’a ere ayak odur yola gire
  Er oldur alçakta dura yüksekte bakan göz değil


  Münkir ile müddei yi sayma buçuğa koyanı
  Git ahıra tak bunları her kim ki aşıkbaz değil

  Doğru yola gittin ise er eteğin tuttun ise
  Bir hayır da ettin ise birine bindir az değil

  Yunus bu sözleri çatar sanki yağı bala katar
  Halka metaların satar yükü güherdir tuz değil.  Aşıkbaz = Aşk ehli , aşık kişi
  Hüma = Uğuruna inanılan bir kuş , devlet kuşu
  Güher = Kıymetli taş , inci


 10. 9
  Abdussamet Üye
  Abdussamet
  Üye

  Üye No: 10289
  Mesaj Sayısı: 95
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 30
  Yer: güzelliğin olduğu diyardan

  Binde biri bu halkın Rahman yoluna girmez
  Gel bir kişi göster kim şeytan yoluna girmez


  Uzattı bu halk işi ger erkek ü ger dişi
  Müslüman olan kişi isyan yoluna girmez


  Hep gaflet ile gafil gafleti nider akıl
  Bin söylesen key cahil irfan yoluna girmez

  Gönül dolu zulmettir işlediği bid’attır
  Bu nicesi ümmettir Kur’an yoluna girmez

  Gel sen Yunus iste bul Allah’a yarar bir kul
  Kul kaçan ola makbül Sultan yoluna girmez  Bid’at = Dinde sonradan çıkarılan uyduruk şeyler
  Gaflet = Gerçekten uzakta olma hali
  Ger = Eğer
  Key = İyice,pek çok


 11. 10
  Abdussamet Üye
  Abdussamet
  Üye

  Üye No: 10289
  Mesaj Sayısı: 95
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 30
  Yer: güzelliğin olduğu diyardan

  Hak cihanda doludur kimsene Hakk’ı bilmez
  O’nu sen senden iste O senden ayrı olmaz

  Dünyaya inanırsan rızka benimdir dersin
  Niçin yalan söylersin çün hiç dediğin olmaz

  Ahret yavlak ıraktır doğruluk key yerağdır
  Ayrılık sarp firakdır hiç giden geri gelmez

  Dünyaya gelen göçer bir bir şerbetin içer
  Bu bir köprüdür geçer cahiller onu bilmez

  Gelin tanışık edelim işi kolay tutalım
  Sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz

  Yunus sözün anlarsan söz manasın dinlersen
  Sana bir amel gerek bunda kimesne kalmaz


  Çün = Çünkü , madem ki , ne zaman ki
  Firak = Ayrılma , ayrılık
  Kimesne = Kimse
  Kimsene = Kimse


 12. 11
  Abdussamet Üye
  Abdussamet
  Üye

  Üye No: 10289
  Mesaj Sayısı: 95
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 30
  Yer: güzelliğin olduğu diyardan

  İşit ne der horozunuz tanla verilir rüzunuz
  Dost dergahına dutgıl yüz tanla seher vaktinde dur

  İşit sözümü ey sağır ta terazin gele ağır
  Yalvar Çalab’ına çağır tanla seher vaktinde dur

  Yatanların yatlı hali hiç nesneye ermez eli
  Seher eser rahmet yeli tanla seher vaktinde dur

  Kuşlar ile durgıl bile kıl namazı imam ile
  Yalvar günahın gel dile tanla seher vaktinde dur

  Okuna Kur’an-u Yasin kulak urup dinleyesin
  Dağca günahın yuyasın tanla seher vaktinde dur

  Okuna Hadis-ü kelam diyeler Aleyhi-s selam
  Aşık ısan belli bilem tanla seher vaktinde dur

  Helal ola sana Uçmak Uçmak’da huriler kuçmak
  Kevser şarabını içmek tanla seher vaktinde dur.


  Çalab = Allah
  Kuçmak = Kucaklamak
  Kevser = Cennette bir ırmak , çokluk , bereket
  Tan = Hayret , taaccüb
  Uçmak = Cennet


 13. 12
  Abdussamet Üye
  Abdussamet
  Üye

  Üye No: 10289
  Mesaj Sayısı: 95
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 30
  Yer: güzelliğin olduğu diyardan

  Anmaz mısın sen şol günü gözün nesne görmez ola
  Düşe suretin toprağa dilin haber vermez ola

  Çün Azrail’i ne tuta assı kalmaz ana ata
  Kimse döymez o heybete halktan medet ermez ola

  Gele sana can alıcı dahi can alır kılıcı
  Aklını baştan alıcı bir dem aman vermez ola

  Evvel gele şol yuyucu ardından su koyucu
  İledip kefen sarıcı bunlar halin bilmez ola

  Oğlan gider danışmana saladır dosta düşmana
  Sonra gerek peşimana sana assı kılmaz ola

  Ağaç ata bindireler sinden yana göndereler
  Yer altına indireler kimse ayruk görmez ola

  Üç güne dek oturalar hep işini bitireler
  Ol dem dile getireler ayruk kimse anmaz ola

  Yunus miskin bu öğüdü sen sana versen yeğ idi
  Bu şimdiki mahlukata öğüt assı kılmaz ola


  Ağaç at = Tabut
  Assı = Fayda , kazanç , menfaat
  Ayruk = Ayrı , başka
  Danışman = Bilgin
  Döymek = Dayanmak , tahammül etmek
  Medet = Yardım , imdat
  Peşiman = Pişman olmuş , nadim
  Sin = Mezar , kabir
  Yeğ = Doğru , yerinde


+ Yorum Gönder