Amm Nedir? İslamda Amm Kavramı 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi
 1. 1
  ACİLSERVİS Admin
  ACİLSERVİS
  Admin

  Üye No: 1
  Mesaj Sayısı: 3,384
  Tecrübe Puanı: 10

  Amm Nedir? İslamda Amm Kavramı


  ÂMM Hakkında Ansiklopedik Bilgi

  Delâlet ettiği bütün ferdleri sınırsız olarak içine alan ve birçok şeyi ifade eden lâfız. Lâfız, bir cümle içerisinde birçok şey akla getiriyor ve onların hepsini ifade ediyorsa o kelime âmm'dır.
  Bu tarif çerçevesinde âmm'da üç ayrı şart aranır:
  1- Âmm'ın içine aldığı ferdler (maddi veya manevî olsun) ikiden fazla sayı olmalıdır. Bir'e veya ikiye delâlet eden bir söz âmm değil has'tır.
  2- Lâfız sınırsız ve sayısız olacak. Yani lâfzın bütün ferdlerine değil sadece bir kısmına, yahut bazısına delâlet ederse yine âmm değildir.
  3-Bütün fertleri içine alacak. Bazı ferdler lâfzın kapsamının dışında kalırsa böyle bir ifade âmm olmaz.
  Âmm, "mutlak" ile karıştırılmamalıdır. Zira ikisi arasında fark vardır. Mutlak, tek şeyin mahiyetini ifade eder, aynı türden başka şeyleri ifade etmez. Âmm ise mahiyetin ötesinde sayıya delâlet eder. Dolayısıyla lâfız sayıyı ifade ediyorsa o lâfız âmm; mahiyeti ifade ediyorsa mutlaktır. Yani mutlak, tek şeyin içerisindeki bütün cüzleri ifade eden lâfızdır. "İnsan akıllıdır", "insan yenmez" cümlelerindeki birinci insan kelimesi âmm'dır. Çünkü ne kadar insan varsa onların hepsinin akıllı olduğunu ifade etmekte dolayısıyla manaya "sayı" girmektedir. Ama ikinci cümledeki insan kelimesi sayıyı ifade etmez. Sadece insanın vücudunda ne kadar cüz' varsa onların hepsinin yenmeyeceğini, dolayısıyla mahiyeti ifade etmektedir. Onun için de ikinci insan kelimesi mutlak lâfızdır.
  Âmm'ın hükmü, lâfzının içine giren, anlamina uygun gelen bütün ferdleri kesin olarak kapsamasıdır. Hanefilere göre bazı şartlarla âmm'ın, ifade ettiği manaya delâleti kat'idir. Ondan zannî bir mana çıkmaz. Diğer mezhepler ise âmm lâfzın, manaya delâletinin zannî olduğunu ileri sürmüşlerdir. Çünkü âmm lâfzın tahsise ihtimali vardır. İhtimalli bir lâfzın manaya delâleti zannî olur (el-Hâdimî, Mecâmiu'l-Hakayık, İstanbul 1308, 4; Ebû Zehra, İslâm Hukuk Metodolojisi, terc. Abdülkâdir Şener, Ankara 1973, 159)
  Âmm lâfızların bazıları, umûmî ifadesinin sınırlandırılmasına müsaittir. Âmm'ın böyle sınırlandırılmasına "tahsis"; tahsis edilmiş lâfza da "hâss" denir. Neticede tahsis eden lâfız "muhassıs", tahsis edilen âmm lâfız da "muhassas" adını alır.
  Diğer bazı âmm lâfızlar da tahsise müsait değildir. Meselâ "Allah herşeyi bilir", "Anneleriniz size haram kılındı" lâfizları böyledir. Ama "...iki kız kardeşi (bir nikâhta) cem etmek... size haram kılındı" (en-Nisâ, 4/23) ayetinin umum lâfzı, "Resulullah (s.a.s.) kadının, halası veya teyzesi üzerine nikâhlanmasını yasakladı" (Buhârî, Nikâh, 27; Müslim, Nikâh, 37, 39) hadisince tahsis olunmuştur. Burada ayet, muhassas; hadis ise muhassıstır .
  Orhan ÇEKER


  İlgili Yazılar

 2. 2
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 19,465
  Tecrübe Puanı: 234

  --->: Âmm


  ÂMM

  Lügatte "sayıca çok olan şeylerin hepsini kapsayan" demektir. Istılahta ise, bir kullanılışta, lafzın anlamının kapsadığı fertlerin tümüne herhangi bir sınırlama olmaksızın delalet eden lafız demektir. Başka bir ifadeyle, tekrara gerek olmaksızın, sadece bir defada manasının bütün fertlerini içine almak üzere konulmuş olan lafızdır. Bunlara umum ifade eden lafızlar da denir. Örneğin, "Mü'minler" kelimesi âmm lafızdır. Bu kelime, manasına elverişli olan mü'minlerin tamamını içine alır. Hanefîlere göre, tahsis edilmemiş olan âmm lafızların bütün fertlerine delaleti kat'îdir. Örneğin, "İçinizden ölenlerin bırakmış oldukları eşler, kendi kendilerine dört ay on gün beklerler." (Bakara, 2/234) âyeti, kocası ölen her kadını içine almaktadır. Ancak âmm lafız tahsis edildikten sonra, delaleti zannî olur. Malikî, Şafiî ve Hanbelî'lere göre ise, âmm lafzın, delaleti zannidir; kesinlik ifade etmez. Zira, âmm lafızlar çoğunlukla tahsis edilmiştir; tahsis edilmeyen âmm lafız yok gibidir. (İ.P.)


 3. 3
  Muhammed الله اكبر
  Muhammed
  الله اكبر

  Üye No: 76755
  Mesaj Sayısı: 4,199
  Tecrübe Puanı: 42
  Yaş: 29
  Yer: Türkiye

  Cevap: Amm Nedir? İslamda Amm Kavramı


  ÂMM ne demektir kısaca sözlük anlamı


  1. Bk. atım modu modülasyonu
  2. Amca. Babanın kardeşi.
  3. Herkese ait. Umuma ait. Hususi ve bazılara mahsus olmayan. Umumi. (Osmanlıca'da yazılışı: âmm)
 4. Reklam

+ Yorum Gönder