Muta Nikahı kıyamete kadar haram mıdır? İbn-i Abbas’dan gelen bir rivayete göre zaruret halinde cevaz olduğu söyleniyor, 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
 1. 1
  m.deniz Üye
  m.deniz
  Üye

  Üye No: 83734
  Mesaj Sayısı: 557
  Tecrübe Puanı: 6
  Yaş: 29
  Yer: .......

  Muta Nikahı kıyamete kadar haram mıdır? İbn-i Abbas’dan gelen bir rivayete göre zaruret halinde cevaz olduğu söyleniyor,


  İlk zamanlarda muta nikahına cevaz verilmiş, daha sonra neshedilmiş olduğundan, sahabeler arasında farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Hz. Peygamber (a.s.m)’in buna dair ruhsat verdiğini bilen, ama daha sonra neshedildiğinden haberi olamayan bazı sahabîler, bunun cevazına hükmetmişler. Ancak, neshedilip hükmünün ortadan kaldırıldığını öğrenen sahabiler ise bunun haram olduğu yönünde görüş beyan etmişlerdir.

  Bazı sahabilerin daha sonra bu nikahın yasaklandığını öğrenince eski fikrinden vazgeçtiği bilinmektedir. Bunlardan biri de İbn Abbas olduğuna dair rivayetler vardır. İbnü Abbas, mut'a nikâhının uzun zaman nesh edilmediğini söylüyordu. Bilahare mensuh olduğunu kabul ederek ilân etti. Bir gün İbn al-Zubeyr ile İbn Abbas arasında mut'a nikâhı hususunda ihtilaf oldu. İbnü Zübeyr. İbn Abbas'a ta'rizen: "Ne oldu, bazı kimselerin gözü kör olduğu gibi basireti de kapandı. Resûlullah'ın mut'a nikâhına cevaz verdiğini söylüyorlar." dedi. Bundan anlaşılıyor ki İbn Abbas neshden yani Muta nikahının haram kılındığından habersizdi, nesh durumunu öğrenince görüşünden döndü. Nitekim Said bin Cübeyr'den şöyle rivayet edilmiştir: "İbn Abbas bir gün bir hutbe okudu, dedi ki: Mut'a nikâhı leş, kan ve domuz eti gibidir." (bk. el-Fıkh ala'l-Mezâhib al-arba'a VI. 90-93)

  Mut’a nikahına iznin verildiği yerlerin hepsinde bir zorunluluk söz konusudur. Buharî ve Müslim’in rivayet ettiği şu hadis-i şerif de bunu göstermektedir. Abdullah b. Mesud anlatıyor: “Biz Resulüllah (a.s.m) ile birlikte –yanımızda kadınlar olmadığı halde- gazada bulunuyorduk. Hz. Peygamber (a.s.m)’e ‘kendimizi hadım edelim mi?’dedik, buna izin vermedi. Sonra bir elbise karşılığında belli bir süreye kadar kadınlarla evlenmemize müsaade etti.’ İbn Mesud daha sonra “Ey iman edenler! Allah’ın size helal kıldığı tertemiz şeyleri kendinize haram kılmayın” (Maide, 5/87) mealindeki ayeti okudu”(Neylu’l-Evtar, 6/545).

  Mut’a nikahının kıyamet gününe kadar neshedildiğine dair bir çok rivayet vardır. Bunlardan biri şöyledir:

  "Ey insanlar, ben size kadınlarla mut`a yapmanız konusunda izin vermiştim. Şüphesiz Allah, onu kıyamet gününe kadar haram kılmıştır. Kimin yanında (mut`a nikahı ile tuttuğu) kadın varsa, onu serbest bıraksın. Onlara verdiklerinizden hiçbir şey geri almayınız" (Müslim, Nikâh, 19, 22, 24; İbn Mâce, Nikâh, 44; Dârimî, Nikâh, 16; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 406) Bu neshin Mekke fethinde, Veda haccında yasaklandığına dair rivayetler de vardır. (bk. Neylu’l-Evtar, 6/546)

  İbn Münzir’in belirttiği gibi, İlk zamanlarda -yukarıda açıkladığımız sebeplerden ötürü- mut’a nikahının caiz olduğunu gösteren alimler olmakla beraber, daha sonra bu nikahın haram olduğu hususunda -Şialar hariç- İslam alimleri arasında icma hasıl olmuştur.(Neylu’l-Evtar, 6/548). Mut’a nikahı konusunda geniş bilgi için bk. İbn Hacer, Fethu’l-Bârî,9/166-174.

  İslam alimlerinin büyük çoğunluğunun kabul ettiği görüşe göre, önce izin verilen muta nikahı daha sonra neshedilip cevaz hükmü ortadan kaldırılmış ve kıyamete kadar kesin olarak haram kılınmıştır. Durum böyle olunca, artık ilk zamanlardaki cevaz şartı gibi görünen “zorunluluk” üzerinde durmanın bir anlamı yoktur. Çünkü bu gün hiçbir zorunluluk böyle bir yolu açamaz.

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Eşrefoğlu Emekli
  Eşrefoğlu
  Emekli

  Üye No: 78342
  Mesaj Sayısı: 139
  Tecrübe Puanı: 0
  Yer: Kahramanmaraş

  Cevap: Muta Nikahı kıyamete kadar haram mıdır? İbn-i Abbas’dan gelen bir rivayete göre zaruret halinde cevaz olduğu söyl


  Yukarıda zikredilen Hadis-i Şeriflere rağmen şia mollaları neden müta nikahının helal olduğunu
  idda ederler?


 3. 3
  islamdostu hizmetkar
  islamdostu
  hizmetkar

  Üye No: 26997
  Mesaj Sayısı: 504
  Tecrübe Puanı: 7

  Cevap: Muta Nikahı kıyamete kadar haram mıdır? İbn-i Abbas’dan gelen bir rivayete göre zaruret halinde cevaz olduğu söyl


  Alıntı
  Yukarıda zikredilen Hadis-i Şeriflere rağmen şia mollaları neden müta nikahının helal olduğunu
  idda ederler?
  Ehli beyt dışındaki Ravilerin rivayetlerini kabul etmiyorlar.


 4. Reklam

 5. 4
  m.deniz Üye
  m.deniz
  Üye

  Üye No: 83734
  Mesaj Sayısı: 557
  Tecrübe Puanı: 6
  Yaş: 29
  Yer: .......

  Cevap: Muta Nikahı kıyamete kadar haram mıdır? İbn-i Abbas’dan gelen bir rivayete göre zaruret halinde cevaz olduğu söyl


  Alıntı
  Yukarıda zikredilen Hadis-i Şeriflere rağmen şia mollaları neden müta nikahının helal olduğunu
  idda ederler?
  sevgili Eşrefoğlu
  kardeşim onlar dini kendi işlerine göre yorumluyorlar.Onları tekrar tekrar anlatmaya gerek yok herkes onları biliyor...
  Allahın laneti; Alahın ayetini ve Rasulünün hadislerini inkar edenlerin üstüne olsun


 6. 5
  ahiska 75 Misafir
  Misafir

  Nisa Suresi, ayet 24- Bir de harb esiri olarak sahibi bulunduğunuz cariyeler müstesna, evli kadınlarla evlenmeniz de size haram kılındı. Bütün bunlar Allah'ın üzerinize farz kıldığı hükümlerdir. Bunların dışında kalanlar ise iffetli olarak zina etmeksizin mallarınızla mehir vermek suretiyle evlenmek istemeniz size helal kılındı. O halde onlardan nikah ile faydalanmanıza karşılık mehirlerini kendilerine verin ki, bu farzdır. O mehri takdir edip kesinleştirdikten sonra birbirinizi razı etmenizde bir mahzur yoktur. Şüphesiz ki Allah her şeyi çok iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.


 7. 6
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Selamun Aleykum. Eğer belirli bir süre belirtilmezse ve para karşılığında olmasa muta şiaların yaptığından farklı olur mu? Yani bu durumda yine iki şahitli nikah kıymak şart mı?


 8. 7
  afsarbeyi Üye
  afsarbeyi
  Üye

  Üye No: 109542
  Mesaj Sayısı: 113
  Tecrübe Puanı: 2

  A.selam Boşanmak niyeti ile nikah yapılmaz kardeşim.


 9. 8
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  S. Aleykum ben yurt dışında yaşıyorum. kız arkadaşım Türkiye de,ben ve kız arkadaşım herhangi bir fiziki birleşme olmamakla şartı ile whapsapta rahat konuşabilmek için muta nikahı kıydık. Ayrıca süre belirlemedik. Düğüne yakın normal nikahımızı da kıyacagız, bu şekilde olması haram mı?


 10. 9
  arifselim Yönetici
  arifselim
  Yönetici

  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 29,935
  Tecrübe Puanı: 10

  Aleykum selam. Nikahın şartları yerinse ise ve süreli bir nikah değilse bu muta nikahı olmaz. Yani bu nikahı kıyarken neden muta nikahı diyorsunuz anlamadım. Eğer muta nikahına giren bir durum varsa zaten bu nikah değildir geçersizdir.


 11. 10
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Biz süre belirlememedik, ama şahitsiz kıydık nikahı. Dediğim gibi herhangi bir fiziki birleşme yok, sadece rahat konuşabilmek için. İnşallah düğün öncesi şahitli nikah kıyacagız. Saygılar.


 12. 11
  afsarbeyi Üye
  afsarbeyi
  Üye

  Üye No: 109542
  Mesaj Sayısı: 113
  Tecrübe Puanı: 2

  Şahitsiz ve alenen yapılmayan nikah geçersizdir. Saçma işler yapmayın Müslüman gibi davranın.


+ Yorum Gönder