Peygamber Efendimize Salavat Getirmek (Ahzab Suresinin 56 ayetinin tefsiri) 5 üzerinden 4.00 | Toplam : 2 kişi
 1. 1
  hattab39 Üye
  hattab39
  Üye

  Üye No: 56961
  Mesaj Sayısı: 18
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 42

  Peygamber Efendimize Salavat Getirmek (Ahzab Suresinin 56 ayetinin tefsiri)


  Endelüsteki Maliki fakihlerinden, Sebt kadısı Allame Kadı İyaz (476–544 h/ 1083–1149 m) Rasulullah’ın hakları hakkında yazdığı muhteşem “Eş Şifa bi Taarifi Hukukil Mustafa” adlı kitabında bu konuda der ki:

  “Bil ki, Nebiye salâvat getirmek genel olarak farz olup, belli bir zamanla sınırlandırılmamıştır. Çünkü Yüce Allah ona salâvat getirmeyi emir eder.
  İmamlar ve âlimler bunu vacipliğe haml ederek bunda icma ederler. Ebu Cafer Et Taberi der ki, ona göre ayetin manası nedb’e (beğenilen amel) yorulur. Aynı zamanda bu konuda icma olduğunu iddia eder.
  Belki de bu bir defadan fazla olanlar hakkındadır. Salâvatta yükümlülüğün ve farzı terk etmekten dolayı günahının kalkması için lazım olan onun nebiliğine şahadet etmek gibi bir defa salavat getirmektir. Bundan ilave olanlar ise mendubdur/beğenilendir, teşvik edilendir, İslam yollarından ve İslam ehlinin şiarlarındandır..
  Kadı Ebul Hasan bin Kassar dedi: Ashabımızdan meşhur olan insanın üzerine bunun genel olarak vacip olduğudur. Buna gücü yetenin ömründe bir defa salâvat getirmesi farzdır.
  Kadı Ebu Bekir bin Bukeyr dedi: Allah, Nebisine salâvat ve salam getirmeyi mahlûklarına farz kıldı. Bunun için vakit tayin etmedi. İnsana vacip olan bunun sayısını çoğaltmak ve bundan gafil olmamaktır.
  Kadı Ebu Muhammed bin Nasr dedi: Nebiye salâvat getirmek genel olarak vaciptir.
  Kadı Ebu Abdullah Muhammed bin Said dedi: İmam Malik, Ashabı ve diğer ilim ehlinin görüşü budur ki, iman akdiyle/mukavelesiyle birlikte bir defa farzdır, namazda ise farz olmaz. Kim ömründe bir defa ona salâvat getirse farzı yerine getirmiştir.
  İmam Şafinin Ashabı dedi: Allah ve Resulünün emir ettiği salâvat namazdaki salâvattır. Bundan gayrisine gelince bunun vacip olmadığında ihtilaf yoktur.”

  Kaynak: Kadı İyaz: Eş Şifa bi Tearifi Hukukil Mustafa: 2/64
  Tahkik: Hüseyin Abdul Hamid Nil


  İlgili Yazılar

 2. 2
  hattab39 Üye
  hattab39
  Üye

  Üye No: 56961
  Mesaj Sayısı: 18
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 42

  --->: Peygamber Efendimize Salavat Getirmek


  Allame Ebu Abdullah El Kurtubi (600-671 h/1204-1274 m) Rasullulah (s.a.v)’e salâvat getirilmesini söyleyen Ahzab Suresinin 56. ayetinin tefsirinde der ki:

  “Yüce Allah, kullarına diğer Nebilere değil, Nebisi Muhammed (s.a.v)’e teşrif olarak salâvat getirmeyi emir etmiştir. Ömürde bir defa ona salâvat getirmenin farz olmasında ihtilaf yoktur. Öyle bir kuvvetli sünnet ki, bundan ancak hayırsız kimseler terk eder, gafil kalır.
  Zemahşeri dedi: Eğer dersen ki, Resulullaha salâvat getirmek vacip midir yoksa mendub mu? Derim ki: Elbet deki vaciptir. Lakin vaciplik halinde ihtilaf etmişler. Bazıları, ismi geçen her defada salâvat getirmeyi vacip kılar. Hadiste şöyle gelir: “Kimin yanında zikir edildiğim halde bana salâvat getirmezse ateşe girer ve Allah onu uzaklaştırır.”Aynı zamanda rivayet edilmiştir ki, ona denildi: “ Ey Allahın Resulu! Allahın – Azze ve Celle - “Hakikaten Allah ve Melekleri Nebiye salâvat getirir” bu kelamı hakkında ne dersin?
  Nebi – sallallahu aleyhi ve sellem – dedi:
  “Bu gizli tutulmuş ilimdendir. Eğer bunu bana sormamış olsaydınız ben size bunun hakkında açıklama yapmayacaktım. Hakikaten Yüce Allah benim için iki meleği vekil kılar.
  Müslüman’ın yanında anılıp, bana salâvat getirince bu iki melek “Allah seni bağışlasın” der. Yüce Allah ve melekleri bu iki meleğe cevaben “âmin” der. Bir Müslüman kulun yanında anılıp, bana salâvat getirmezse bu iki melek der: “Allah seni bağışlamasın”. Yüce Allah ve melekleri bu iki meleğe “âmin” der.”
  İlim ehlinden bazıları, zikri tekrarlansa bile her mecliste bir defa vacip olduğunu söylemiştir. Öyle ki secde ayetinde tilavet secdesi yapmakta olduğu gibi, aksırana “yerhamukellah” denilmesinde olduğu gibi, ayni şekilde bütün dualarda, evvelinde ve ahirinde da hüküm böyledir.
  İlim ehlinden bazıları da, ömürde bir defa farz olduğunu söyler. İki şahadetin açıktan söylenmesindeki hüküm de böyledir.
  Bu konuda varit olmuş haberler sebebiyle, ihtiyata uygun olan, ismi her anılınca salâvat getirmektir.”

  Kaynak: Ebu Abdullah El Kurtubi: El Camiu li Ahkamul Kuran: 17/215-216
  Beyrut: Er Risale: Birinci neşir: 1427/2007
  Tahkik: Abdullah Et Turki+ Yorum Gönder