Alkol veya etil alkol içeren kremler, kolanyalar abdesti bozar mı? Namaz kılmaya engelmidir? 5 üzerinden 4.55 | Toplam : 11 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Alkol veya etil alkol içeren kremler, kolanyalar abdesti bozar mı? Namaz kılmaya engelmidir?


  alkol veya etil alkol içeren kremler,kolanyalar vb. şeyler abdesti bozar mı? manaz kılmaya engelmidir? bunların içinde parfümler deodarantlar da nasıl olur.? rica etsem net ve açık olarak cevap verebilirmisiniz?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  imam Özel Üye
  imam
  Özel Üye

  Üye No: 2034
  Mesaj Sayısı: 6,072
  Tecrübe Puanı: 65
  Yer: minallah-ilelllah

  Cevap: alkol veya etil alkol içeren kremler, kolanyalar abdesti bozar mı? manaz kılmaya engelmidir?


  Hanefi mezhebine göre abdesti bozmaz ve onlarla namaz kılınabilir.
  Şafii mezhebine göre abdesti bozmazlar fakat onlarla namaz kılınamaz.


 3. 3
  Acizanekul Üye
  Acizanekul
  Üye

  Üye No: 105259
  Mesaj Sayısı: 284
  Tecrübe Puanı: 3

  Cevap: alkol veya etil alkol içeren kremler, kolanyalar abdesti bozar mı? manaz kılmaya engelmidir?


  imam Nickli Üyeden Alıntı
  Hanefi mezhebine göre abdesti bozmaz ve onlarla namaz kılınabilir.
  Şafii mezhebine göre abdesti bozmazlar fakat onlarla namaz kılınamaz.
  bu mezhepler arası farkın nedeni nedir , zaman zaman kafamı kurcalayan bir soru açıklayabilir misiniz ? Mesela birinde namaz kılınmaz diğerinde kılınır diyor ikisi de birbirinin tam tersi ben hanefi olarak hanefi fetvasına uysam şafiide farklı fetva olduğu zaman sanki günah işlemiş gibi hissediyorum kendimi , bu vesvese midir ? Bazen de din kolaylık dinidir diyorum ama yine o vesveve kemiriyor beni


 4. Reklam

 5. 4
  imam Özel Üye
  imam
  Özel Üye

  Üye No: 2034
  Mesaj Sayısı: 6,072
  Tecrübe Puanı: 65
  Yer: minallah-ilelllah

  Cevap: Alkol veya etil alkol içeren kremler, kolanyalar abdesti bozar mı? Namaz kılmaya engelmidir?


  Bunlar teferruattir
  Dilediğin mezhep görüşüne uyabilirsin


 6. 5
  Molla_Efdal ملا افدال
  Molla_Efdal
  ملا افدال

  Üye No: 106610
  Mesaj Sayısı: 667
  Tecrübe Puanı: 7
  Yer: tabiki ev :)

  Alıntı
  bu mezhepler arası farkın nedeni nedir , zaman zaman kafamı kurcalayan bir soru açıklayabilir misiniz ? Mesela birinde namaz kılınmaz diğerinde kılınır diyor ikisi de birbirinin tam tersi ben hanefi olarak hanefi fetvasına uysam şafiide farklı fetva olduğu zaman sanki günah işlemiş gibi hissediyorum kendimi , bu vesvese midir ? Bazen de din kolaylık dinidir diyorum ama yine o vesveve kemiriyor beni
  Bir erkek, eşinin veya kendine nikah düşen bir kadının tenine arada bir engel olmadan dokunması, Hanefilere göre abdesti bozmaz.

  Maliki ve Hanbelîlere göre, lezzet veya şehvet duyulması hâlinde, erkek ve kadının tenlerinin birbirine teması ile; Şafiflere göre ise, erkek ve kadının tenlerinin sadece birbirine temas etmesi ile -şehvetsiz dahi olsa- dokunanın da, kendisine dokunulanın da abdesti bozulur.

  Bununla birlikte şehvetle veya şehvetsiz olarak, kadının cildine temas etmeksizin sadece saçına dokunması abdesti bozmaz. (bk. Muğnil Muhtac, 1/35)

  Mezheplerin Konu ile İlgili Delilleri:

  Mezhep âlimleri kendi görüşlerine aşağındaki nasları delil göstermişlerdir:

  1- "Yahut da kadınlara dokunmuşsanız..." (Nisa, 4/43) Bu âyet-i kerimede geçen "lems (dokunmak)" in hakikati iki tenin birbirine değmesidir. Hanefiler bu konuda Kur'an'ın tercümanı unvanına sahip İbni Abbas (r.a.)'tan nakledilen şu rivayeti delil almışlardır. Bu rivayete göre burada geçen lems (dokunmak)ten kasıt cimadır. Yine bu konuda Îbnü's-Sikkît'in şu sözünü delil almışlardır: Lems kadınlar ile birlikte kullanıldığı zaman bununla cinsî ilişki kastedilir. Çünkü Araplar: "Lemes-tü'l-mer'ete" derken onunla cinsel ilişkide bulundum, demek isterler. O hâlde bu ayet-i kerimede mecazın kastedilmiş olmasını kabul etmek gerekmektedir ki, bu da; lems ile cimanın anlatılmak istendiğidir. Çünkü burada mecaza gitmeyi gerektiren karine de vardır. Bu da biraz sonra göreceğimiz Hz. Aişe (r.anha)'nin rivayet ettiği hadis-i şeriftir.

  Abdest bozan dokunmayı, şehvet maksadı ile olmakla kayıtlayan Malikîlerle Hanbelîler ise, ayet ile biraz sonra göreceğimiz Hz. Aişe (r.anha)'den gelmiş haberlerle diğerlerini birlikte mütalaa etmeye çalışmışlardır.

  2- Hz. Aişe'nin rivayet ettiği hadis: "Peygamber (asm) hanımlarından birisini öper, sonra da abdest almaksızın namaz kılardı."1

  Yine Hz. Aişe (r.anha)'nin rivayet ettiği hadis: "Rasulullah (asm) ben onun önünde bir cenaze gibi boylu boyunca yatmış olduğum hâlde namaz kılardı. Vitir kılmak isteyince ayağıyla bana dokunurdu." 2 Burada kadına dokunmanın abdesti bozmadığına dair delil vardır. Görüldüğü kadarıyla Hz. Peygamber (asm) ona ayağı ile arada herhangi bir engel bulunmaksızın dokunmuştur.

  3- Yine Hz. Aişe'nin rivayet ettiği hadis: "Bir gece Rasulullah (asm)'ı yatağında bulamadım. Onu aramaya koyuldum. Kendisi mescitte ayaklarını (secdede iken) dikmiş olduğu hâlde ayaklarının iç tarafına elimi değdirdim. O ise şöyle diyordu: 'Allah'ım! Gazabından rızana, cezalandırmandan esenliğine, senden sana sığınırım. Seni öğmekle sayıp bitiremem. Sen kendini nasıl öğdüysen öylesin.' " 3 Bu hadisi şerif de dokunmanın abdesti bozmadığının delilidir.

  Şafiîler şöyle der: Erkeğin mahrem olmayan yabancı bir kadına -ölmüş dahi olsa- aralarında herhangi bir engel bulunmaksızın dokunması, dokunanın da dokunulanın da abdestini bozar. İsterse yüzüne bakılmayacak kadar yaşlı bir kadın yahut da çok yaşlı bir erkek olsun. Saç, diş, tırnak veya arada bir engel ile birlikte dokunmak ise abdesti bozmaz.

  Erkek ve kadından maksat ise örfen, yani selim tabiat sahiplerine göre şehvet sınırına ulaşmış erkek ve dişidir. Mahremden maksat nesep, süt emmek veya sıhriyet dolayısıyla nikâhlanması haram olmuş kimseler demektir. O hâlde selim tabiat sahipleri tarafından örfen çoğunlukla kendilerine karşı arzu duyulmayan küçük oğlan ve kıza dokunmak abdesti bozmaz. Bunu yedi veya daha fazla yaş iie kayıtlamaya gerek yoktur. Çünkü küçük oğlan ve kızların şehvet duyulup duyulmayacak yaşları farklı olabilir. Nesep, süt emmek veya sıhriyet dolayısıyla mahremiyet şehvet ihtimali söz konusu olmadığından dolayı abdest bozmazlar.

  Abdestin bozulmasının sebebi ise, taharet sahibi kişinin durumuna yakışmayan, şehveti harekete getiren zevk alma ihtimalinin bulunmasıdır.

  Onların bu konudaki delilleri ise, "Veya kadınlara dokunduğunuzda" ayetinde sözü geçen "mülâmese" kelimesinin sözlükteki hakikî manası ile amel etmektir ki, bunun sözlükteki hakikî manası "el ile yoklamak veya tenlerin birbirine değmesi veya elle dokunmak" demektir. Nitekim buradaki "Lâmestüm" kelimesinin "Le-mestüm" şeklinde okunuşu da bunun delilidir. Bu ayet-i kerimenin bu okuyuş şekli, cima söz konusu olmaksızın, sadece dokunmanın kastedildiğinin açık bir delilidir.

  Hz. Aişe (r.anha)'nin rivayet ettiği öpüşmeye dair hadis-i şerif, zayıf ve mürseldir. Hz. Peygamber (asm)'in ayağına dokunduğunu belirten hadisi ise, buradaki dokunmanın bir engel (hâil) bulunarak olmasının muhtemel oluşu ile veya bunun Peygamber (asm)'e has bir özellik oluşu ile tevil edilir.

  Dipnotlar:

  1. Ebu Dâvud, Neseî ve Ahmed. Bu hadis mürseldir. Buhari zayıf olduğunu kabul etmiştir. Bütün rivayet yollarında illet vardır, İbni Hazm: "Bu konuda her hangi bir sahih rivayet yoktur. Sahih olacak olsa bile dokunmaktan dolayı abdest almanın nüzulünden önceki hâle hamledilir." demekledir. Neylul-Evtâr, I, 195.
  2. Neseî rivayet etmiştir. İbni Hacer: "İsnadı sahihtir." demektedir. Neylü'l-Evtâr, I, 196.
  3. Müslim ve Tirmizî rivayet etmişlerdir. Tirmizî ve Beyhakî sahih olduğunu belirtmişlerdir. Bu hadisler için bk. Nasbu'r-Raye, I, 70-75.

  (Prof. Dr. Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi)


 7. 6
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Alkol veya etil alkol içeren kremler, kolanyalar abdesti bozar mı? Namaz kılmaya engelmidir?


 8. 7
  arifselim Yönetici
  arifselim
  Yönetici

  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 29,935
  Tecrübe Puanı: 10

  Alkol veya etil alkol gibi maddeler hanefi mezhebine göre abdesti bozmaz ve namaza da engel olmazlar. Ama şafii mezhebine göre ise, abdesti bozmaz ancak namaza engeldir, bunlarla namaz kılınamaz.


 9. 8
  mehtaphann Üye
  mehtaphann
  Üye

  Üye No: 118759
  Mesaj Sayısı: 14
  Tecrübe Puanı: 1

  Gusülde şampuan kullanılabileceğini okumuştum. Ancak içinde benzil alkol bulunduruyorsa gusülde kullanılabilir mi? Haram olanın sadece etil alkol olduğunu öğrenmiştim bir internette bür yazıdan fakat benzil alkol haram olmasa da gudülde bunu içeren şampuan sabun vb. kullanılmasında sakınca var mıdır?


 10. 9
  muvaffak Özel Üye
  muvaffak
  Özel Üye

  Üye No: 2490
  Mesaj Sayısı: 722
  Tecrübe Puanı: 11

  Benzil alkol sarhoşluk vermeyen ve kullanılması haram olmayan alkol türüdür. Her şampuanda benzin alkol bulunmaz.


+ Yorum Gönder