Resülüllah (a.s.) Efendimizin Ezvac-i Tahirattan Arta Kalan Su İle Abdest Aldığı Vakidir 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
 1. 1
  MaxiMilyan SÜPER EDİTÖR
  MaxiMilyan
  SÜPER EDİTÖR

  Üye No: 56
  Mesaj Sayısı: 227
  Tecrübe Puanı: 4
  Yaş: 31
  Yer: Hatay İskenderun

  Resülüllah (a.s.) Efendimizin Ezvac-i Tahirattan Arta Kalan Su İle Abdest Aldığı Vakidir


  Resülüllah (a.s.) Efendimizin Ezvac-i Tahirattan Arta Kalan Su İle Abdest Aldığı Vakidir


  Bu konuda muhaddîsler dört hadîs naklederek üzerinde dur*muşlar ve müctehid imamlar da ona göre ictihad ve istidlalde bu*lunmuşlardır:
  İbn Abbas (r.a.) diyor ki:
  "Resûlüllah (a.s.), Meymune'den arta kalan su ile guslederdi."[48]
  "Yine İbn Abbas'dan, o da Meymune (r.a.)’dan rivayetle diyor:
  "Resûlüllah (a.s.) Efendimiz onun (Meymune'nin) guslünden arta *kalan su ile abdest aldı."[49]
  "Yine İbni Abbas (r.a.)'dan yapılan rivayette diyor ki:
  "Resûlüllah (a.s.) Efendimiz'in zevcelerinden bazısı bir cefne (büyükçe çanak, teşt, büyükçe tas) da guslettiler. Az sonra Peygamber (a.s.) efendimiz o cefneden abdest almak veya gusletmek için geldiğinde zevcesi ona dedi ki:
  "Ya Resûlellah! Doğrusu ben cünüb idim..." Bunun üzerine Efendimiz buyurdu ki:
  "Şüphesiz ki su cünüb olmaz..."[50]
  "Şüphesiz ki Peygamber (a.s.) ve (zevcesi) Meymune, ikisi bir kaptan yıkandılar."[51]
  Birinci hadîsi Müslim rivayet etmişse de önemli bir cemaat bunun muallel olduğunu söylemiştir. Çünkü râvîlerinden Amr b. Dinâr, "bildiğim kadariyle, hatırlayabildiğim kadar Ebu Şa'sâ' bana haber verdi" şeklinde bir ifâde kullanmıştır. İkinci bir tarikle ya*pılan rivayette ise böyle bir tereddüd izhar etmemiştir.
  Yukarıda üç hadîs ile, daha evvel bu konuda el-Hakem'den rivâyet edilen hadîs arasında bir çatışma söz konusudur, biri diğeri*ne muarız gibidir. Ne var ki, Buhari, el-Hakem'in rivayet ettiği o hadisi sahih kabul etmemiştir. Bu bakımdan çatışma kendiliğinden kalkmış oluyor. Böyle olmasa bile el-Hakem'in hadisini bunlara uygun yorumlama imkânı her zaman mevcuttur.
  Resûlüllah (a.s.) Efendimiz'in "Doğrusu su cünüb olmaz" bu*yurması, cünüb kimsenin o sudan alıp gusletmesiyle su müsta'mel, Resûlüllah'ın tabiriyle cünüb olmaz. Ancak yıkanan kimse dikkat etmez, bedenine döktüğü su yanındaki kaba serpilir veya pislik dokunursa, o takdirde müsta'mel veya necis olur.
  Nitekim yukarıda bu inceliğe dokunmuş, gereken yorum ve açıklamayı yapmış bulunuyoruz.
  Kadınla erkeğin, yani karı kocanın birarada gusletmesinde bir sakınca olmadığını söylemiştik. Çünkü buna muhalefet eden olma*mıştır. Nitekim Hz. Ummü Seleme (r.a.) diyor ki:
  "Benle Resûlül*lah (a.s.) Efendimiz cünüplükten dolayı bir kaptan (su alıp) yıka*nıyorduk."[52]
  Hz. Aişe Validemiz de (r.a.) diyor ki:
  "Benle Resûlüllah (a.s.) Efendimiz cünüplükten dolayı bir tek kaptan (su alıp) guslediyorduk ki ellerimiz birbirini takip ediyordu."[53]
  İbn Ömer'den (r.a.) yapılan rivayete göre, hicap âyeti inmeden önce, erkeklerle kadınlar birarada abdest alırlardı, yani bunda bir sakınca görülmezdi. Hicap âyeti inince, ancak karı koca aynı kaptan su alıp birarada abdest alır ve guslederlerdi.
  Şevkani'de bu rivayetleri naklettikten sonra şöyle bağlıyor: En uygun cevap odur ki:
  "Hicap âyeti inmeden önce kadınlarla erkek*lerin biraraya gelmesine bir engel söz konusu değildi. Hicap âyeti inince, bu biraraya gelme sadece kadınlarla mahremlerine has kı*lındı..."[54]

  İlgili Yazılar

 2. 2
  BELMA Bayan Üye
  BELMA
  Bayan Üye

  Üye No: 109501
  Mesaj Sayısı: 125
  Tecrübe Puanı: 2

  Yorum: Resülüllah (a.s.) Efendimizin Ezvac-i Tahirattan Arta Kalan Su İle Abdest Aldığı Vakidir


  ozamanın şartlarına göre bahsedilen konu şimdilerdede yaşansa olabilir hükmü verilmiş ama şimdi herşey çokbol ve allahın nimetleri sınırsız


+ Yorum Gönder