Müslumana «fasık» veya «kafir» demenin hükmü 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
 1. 1
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 19,465
  Tecrübe Puanı: 234

  Müslumana «fasık» veya «kafir» demenin hükmü


  MÜSLUMANA «FASIK» VEYA «KAFİR» DEMENİN HÜKMÜ

  120.Hadis:  Ebu Zerr-i Gıfari (r.a)’den Rasulullah (s.a.s)’in şöyle buyurduğunu işittiği rivayet olunmuştur.

  «Hiçbir kişi başka bir kimseye fasık demesin, yine böyle küfür de isnad etmesin. Şayet suçladığı kimse, söylenen fıskın veya küfrün sahibi değilse, bu sıfatlar muhakkak atan kimseye döner.»

  (Buhari-Müslim)


  HADİSTEN NE İSTİFADE EDERİZ

  — Bu hadisin bildirdiği hüküm günümüzde birçok insan tarafından yanlış anlaşılıp, Allah’ın dinine apaçık küfreden kimseler sırf namaz kılıyor gözükmeleri veya ağızlarında geveledikleri boş müslümanlık iddiaları nedeniyle müslümanlar (!) olarak görüldü ve bu Allah düşmanlarının şirk ve küfürlerini görüp, onları inkar eden ilim ve basiret sahibi gerçek mü’minler kafirler (!) olarak isimlendirildi. İşin üzücü ve korkunç yanı, bu cahillerin iddialarını, Allah Rasulü’nün yukarıdaki hadisiyle desteklemek istemeleridir. Bu sapıkların sapıkça iddialarından münezzeh olan yukarıdaki hadisin gerçek te’viline bakmamız onların haksızlığını anlamak için yeterlidir. Bir müslümana kafir diyen mutlak manada kafir midir?

  Bu durumda yapılacak şey öncelikle kişinin bunu söylerken niyetinin ne olduğuna bakmaktır Onun niyeti için üç ihtimal söz konusudur;

  Birincisi; müslümana, taşıdığı imanı reddetmek ya da yapmakta, söylemekte veya inanmakta olduğu İslamın bir rüknunu inkar etmek gayesiyle kafir demek... Bu durum da, müslümanı tekfir eden kişi İslami veya en azından İslamın bir şartını inkar etmiş ve söylediği söz kendisine dönerek kafir olmuştur. Zira, buradaki haksızlık ve inkar şahsa değil doğrudan inandığı şeylere yöneliktir.

  İkinci ihtimal; bir müslümanın diğer bir müslümanın hareketini -cehaletinden ya da yanlış anlamasından- küfür olarak görüp bunun sonucu olarak ona kafir demesidir. Bu durumda haksızlık ve inkar ilahi bir hakikate değil, şahsa yöneltilmiştir. Böyle bir iddia, sahibine geri döner, yani o, bu sözü hiç söylememiş gibidir. Fakat bu geri dönüş, iddia sahibini kafir değil, ancak haramkar yapar. Zira, burada küfrü gerektiren bir hal yoktur.

  Üçüncü ihtimal ise; müslümanın işlediği bir küfründen dolayı mürted olup kafir diye isimlendirilmesidir... Bu durumda, müslümanken irtidat eden bu kişiye kafir demeyip müslüman demek, onun işlediği küfrü, iman diye vasıflandırmak manasına geleceğinden apaçık bir küfürdür.

  İlgili Yazılar

+ Yorum Gönder