Yemekten Sonra Yapılacak Dua 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
 1. 1
  mumsema Admin
  mumsema
  Admin

  Üye No: 129
  Mesaj Sayısı: 6,213
  Tecrübe Puanı: 94
  Yer: Türkiye

  Yemekten Sonra Yapılacak Dua


  Yemekten Sonra Yapılacak Duâ


  Ebû Ümâme -radıyallahu anh-den mervîdir ki: Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz yemekten sonra şöylece duâ etmişlerdir:  "Yâ Rabb! Sana, pek çok, ve riyâ gibi şeylerden uzak ve yümn ü bereketi bulunan, nezd-i ulûhiyyetinde makbûl olup merdûd olmayacak derece-i kemâl-i ihlâs üzere, ve hiç bir sûretde kâfi görmiyeceğimiz ve dâima yapmağa devam edeceğimiz ve hiç bir surette bırakmıya-cağımız ve kendisinden hiç bir vakit istiğna göstermiye-ceğimiz bir hamd ile sana hamdederiz. Sen bizim Rab-bimizsin; yani ni'metin her türlüsü ile bizi besleyen, yaşatansın."
  Yine Ebû Ümâme -radıyallahu anh-den rivâyet olunduğuna göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir yemekten sonra şöyle duâ etmişlerdir:
  "Sana hamd ederiz ey Rabbimiz! ni'metinden müs-tağnî değiliz. Her dâim senin in'âm ve itâmına; yani bize ni'met verip yedirmene muhtacız. Bu taâm da veda' taâmımız olmayıp daha çok hayırlı ömürler ihsan ile, nankörlük edilmeyen, dâima şükür edilen ni'met ver ey Rabbimiz, yani sana dâima şükredeceğiz."
  Bir defasında da şöyle demişlerdir:


  "Yâ Rabb! Sana hamd ederiz. Bu hamdimiz senin ihsan etmiş olduğun ni'metlerine mukabil olamaz, ve senin azamet-i ulûhiyyetin ve rubûbiyyetin hakkını îfâya asla kâfi değildir. Sana gerektiği gibi hamdedemediğimiz için aczimizi arzederiz. Ey Rabbimiz! Zîrâ nimetlerini saymak mümkün değildir."
  "Allah Teâlâ Hazretlerine hamdederiz. Bize kifâyet edecek derecede yemek ve sâir nimetlerini ihsan buyurdu. Yedirdi ve kanasıya içirdi. Allah Teâlâ Hazretlerinin azamet ve ulûhiyyetinin hakkı tamamiyla îfâsı kabil değildir. Ve Allah Teâlâ Hazretlerinin sayılmayacak kadar çok nimetleri hiç bir suretle inkâr edilemez."
  Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz yine buyurmuşlardır ki:
  "Sizden herhangi biriniz yemek yediğiniz zaman:

  "Ey Rabbimiz! Bunu bize mübârek ve bereketli kıl ve bize bundan hayırlısını yedir" desin.
  Bir şey içtiği vakit de:

  "Ey Rabbimiz! Bize bunu mübarek ve bereketli kıl ve bundan bize ziyâdece ver" desin ve
  "Sütten başka hiç bir şey hem yemek, hem içecek yerine geçmez." buyuruldu.
  Yine Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz buyurmuşlardır ki:
  "Bir yemek yediğin ve bir içecek içtiğin zaman:

  "Allah'ın ismiyle ve Allah ile. O ki, ism-i Celâl'i sayesinde ne yerde, ne de gökte hiç bir şey zarar veremez. Ya Hayy, ya Kayyûm!" dersen, o yediğin yahud içdiğinden sana hiç bir hastalık gelmez. İçinde zehir bile olsa."
  Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz yemekten sonra şöyle de duâ ederlerdi;

  "Dâima yediren ve kendisine hiç yedirilmeyen, bizi doğru yola ulaşdırıp da doyuran ve suya kandıran ve hep güzel vesilelerle imtihan eden Allah'a hamdederiz. Yâ Rabb sana hamdediyoruz, ve bu hamdimizi kâfi görmüyoruz; îfâ edilmiş saymıyoruz ve nankörlük etmiyoruz, ni'metlerinin hiç birinden müstağnî değiliz. Bize yemekten yediren, sudan içiren, çıplak iken giydiren, dalâlette iken hidâyet veren, görmezken gösteren ve bizi yarattıklarının pek çoğuna üstün kılan Allah'a hamd ederiz, çünkü hamd âlemlerin Rabbi Allah'a mahsusdur." (1)
  Şu duâ da yemekden sonra yapılan me'sûr duâlardandır.


  Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- su içtikleri zaman:

  "Bize tatlı soğuk su içiren ve günâhlarımız sebebiyle onu içilmez tuzlu su yapmayan Allah'a hamdederiz."

  (19) Zuhruf Sûresi, 13.
  (20) Hûd Sûresi, 41 Meâli: "O nun yürümesi ve durması Allah'ın adıyladır. Rabbim bağışlar ve merhamet eder."
  (19) Zuhruf Sûresi, 13.
  (20) Hûd Sûresi, 41 Meâli: "O nun yürümesi ve durması Allah'ın adıyladır. Rabbim bağışlar ve merhamet eder."
  (1) Bu hadisler için kvs. el-Ezkâr, 205 vd.; ile Hadis kitaplarının Et'ıme ve Eşribe bahisleri.

  İlgili Yazılar

 2. 2
  yaralı_ceylan Üye
  yaralı_ceylan
  Üye

  Üye No: 32
  Mesaj Sayısı: 28
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 33
  Yer: Van

  --->: Yemekten Sonra Yapılacak Duâ


  Allah rzı olsun çok güzel bir paylaşım


 3. 3
  imam Özel Üye
  imam
  Özel Üye

  Üye No: 2034
  Mesaj Sayısı: 6,066
  Tecrübe Puanı: 65
  Yer: minallah-ilelllah

  --->: Yemekten Sonra Yapılacak Duâ


  Allah razı olsun senden


 4. Reklam

 5. 4
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 19,317
  Tecrübe Puanı: 233

  --->: Yemekten Sonra Yapılacak Duâ


  Yemekten Sonra Yapılacak Duâ

  Elhemdülillahillezi etamena ve sekana ve cealene minelmüslimin.


 6. 5
  ^^SiNeM^^ Üye
  ^^SiNeM^^
  Üye

  Üye No: 63326
  Mesaj Sayısı: 411
  Tecrübe Puanı: 24

  Bismillâhirrahmânirrahîm
  Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimîn
  Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn
  Ey bizi nimetleriyle perverde eden SULTANIMIZ!
  Bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını, mebalarını göster. Ve bizi makarr-ı saltanatına celbet. Bizi bu çöllerde mahfettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et.
  Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve teb'id ile tazib etme. Sana müştak ve müteşekkir şu muti raiyyetini başıboş bırakıp idam etme.
  YA RAB! Resûl-u Ekrem Aleyhissalatü Vesselamın bereketi hürmetine bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et..!
  YA RAB! kusurumuzu affet bizi kendine kul kabul et. Emenetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl.
  Ruhumuzu cesedimize, kalbimizi nefsimize, aklımızı midemize hakim eyle. Lezzeti şükür için isteyen kullarından eyle.
  Amin!...
  Bedîüzzaman Said Nursî Risâle-i Nûr Külliyâtı
  Allah razı olsun paylaşım için.benim duam bu:) 7. 6
  Ecrinim Bayan Üye
  Ecrinim
  Bayan Üye

  Üye No: 69122
  Mesaj Sayısı: 3,290
  Tecrübe Puanı: 90

  mum Nickli Üyeden Alıntı
  Elhemdülillahillezi etamena ve sekana ve cealene minelmüslimin.


  hocam bu duayı görünce, 5 yaşındayken bana öğretilen dua geldi aklıma:) başlangıcı sizin yazdığınız gibi müsadenizle devamını paylaşmak isterim


  Elhamdülillah ( 2 Kere)

  Elhamdülillahillezii et amenaa vesegaanee vecealenee minel müslimiyn.

  Elhamdülillehi rabbil alemiyn vessaleeti vesseleemü alaa seyyidinaa Muhammedin ve alaa eelihii ve sahbihii ecmaıyn.

  Vagfu anne vagfirlenaa verhamnaa ente mevlanaa fensurnaa alel gavmil kefiriyn. ( 3 Kere )

  Allahümme salli alaa seyyidinaa Muhammedin biadedi envaaırrızgı velfütüühaat yaa baasıtullezii yebsüturrizga limen yesaau bi gayri hisaab. Übsut aleynaa rizgan veesian min külli cihetin min hazeeini gaybike bigayri minneti mahluug bi mahzi fazlı keramike bigayri hisaab.

  Yaa ekramel ekramiyn veya erhamerrahimiyn,

  iftahilbaabe yaa Allah ( 3 Kere ) Yaa Allahu yaa kafii yaa fettaah yaa müfettih fettih bil hayr.

  Allahümmegfir sahibe hezettaami vel eekiliyn.

  Allahümmec al devletehüm daaimen evleedehüm aalimen saaliha velaa tüsallit aleyhim zalimen.

  Allahümme zid velaatengus nıgmeten kesiyraten bihurmetil FATIHA…  Anlamı:

  Hamd Allaha mahsustur. ( 3 kere )
  Hamd bizi doyuran, sulayan, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.
  Hamd alemlerin rabbi olan Allaha mahsustur. Salatu selam efendimiz Muhammed s.a.v. ile O´nun al ve ashabinin tamami üzerine olsun.
  Bizi afv eyle , bizi magfiret eyle , bize rahmet eyle ( Allahim ). sen bizim mevlamizsin; kafir kavimler üzerine- galib gelmemiz icin - bize yardim eyle.( 3 kere )
  Allahim rizkin ve fetihlerin her cesidinin adedi kadar, Efendimiz Muhammed Mustafa´ya s.a.v. rahmet eyle.
  Ey istedigine rizki hesabsiz olarak yayan Rabbim! Mahlukata minnet ettirmeden, sadece kereminin fazliyla, kendi gayb hazinelerinden, her cihetten bizim üzerimize hesabsiz olarak rizk sac , ey ikram edicilerin en cömerdi ve ey merhamet edicilerin en merhametlisi.

  Ya Allah ( hayra ait ) her kapiyi ac, ( 3 kere )

  Ya Allah ya Kafi , ya Fettah , ya Müfettih ! Hayirli olarak ac ( hayirli fetihler nasib eyle )
  Allahim bu yemegin sahibi ve yiyenleri magfiret buyur. Allahim onlarin devletlerini daim, evladlarini alim, salih eyle.
  Onlar üzerine zalimleri musallat etme !
  Allahım Fatiha suresinin sırrı hürmetine, -bize- bir cok nimetler fazlalaştır, noksanlaştırma !


  ezberledikten sonra da ödül olarak bir bisiklet almıştı babam:p
  duygulandım şimdi o günler geldi aklıma

  Allah razı olsun paylaşım için


 8. 7
  Desert Rose Bayan Üye
  Desert Rose
  Bayan Üye

  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 10,701
  Tecrübe Puanı: 158

  Alıntı
  Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- su içtikleri zaman:

  "Bize tatlı soğuk su içiren ve günâhlarımız sebebiyle onu içilmez tuzlu su yapmayan Allah'a hamdederiz."
  paylaşım için Allah c.c razı olsun hocam sağol


+ Yorum Gönder