Tolstoy'un inancı 5 üzerinden 4.63 | Toplam : 8 kişi
 1. 1
  cennetulbaki Üye
  cennetulbaki
  Üye

  Üye No: 34891
  Mesaj Sayısı: 6
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 36
  Yer: elazığ

  Tolstoy'un inancı


  Tolstoy'un inancı
  Dünyaca ünlü Rus yazar Tolstoy'un Hz. Muhammed ismindeki
  risalesinin (kitapçık) bir sürü özelliği var. Öncelikle
  bu eser, baskı döneminde Hıristiyan Rusya'sında yazılıp
  1909 yılında yayımlanmıştır. Bu risaleyi, Rusya'nın ve dünyanın
  önemli yazarlarından biri, yaşadığı sürede dahi klasik
  kabul edilen Rus yazarı Lev Nikolayeviç Tolstoy derlemiştir.
  Büyük mülk ve servet sahibi olan Lev Tolstoy, dinî inançlarının
  sağlam olması ve doğru olana hizmet etmesi ile tanınmaktadır.
  Benzerlerinden farklı olarak o, şovenistçe dinde
  ayrım yapanlardan olmamıştır. Bu doğru olana tutkunluğu
  ve dünyevi değerlere kıymet vermemesi onu dinî gerçeklere
  yaklaştırmıştır.
  L. Tolstoy, Hz. Muhammed'e ve İslâm dinine duyduğu
  hayranlık sonucu derlediği bu eseriyle hiç kimseyi, özellikle
  yüksek kültürlü ve dinî bilgilere sahip, çağdaş dünyada öncül
  olan Türk okurlarını hayrete düşürmeyecektir diye düşünüyoruz.
  L. Tolstoy, bu kitapçığı Çarlık döneminde derleyerek,
  kendisinin diğer eserleriyle birlikte 1909'da yayımlatmıştır.
  Tolstoy, bu eseriyle Rus okurlarını, Hz. Muhammed'in hadisleriyle
  tanıştırmıştır. Cesaretle söyleyebiliriz ki, böylelikle onların dinî düşünce ve terbiyesine tesir etmiştir. Burada
  hem Hz. Muhammed'in benliği, ilâhî kudrete dayanan fikirleri,
  aynı zamanda Rusya'da dinî mü'min sayılan Tolstoy'un
  takdimleri kitapçığın etkisini arttırmıştır.
  Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde L. N.
  Tolstoy'un eserleri tekrar tekrar basılırken "Muhammed'in
  Kur'an-ı Kerim'e Girmeyen Hadisleri" derlemesi nedense hiç
  yayımlanmamıştır. SSCB'nin ilk yıllarında insanlara, "Ateistlik"
  kimliği zorla kabul ettirilmiştir. Bu kimliği kabul etmediği
  için 1938 yılında Repressiya kurbanları olarak anılan bir
  çok insan da idam edilmiştir. Böyle bir dönemde, doğal olarak
  L. Tolstoy'a da istisna gösterilmesi düşünülemez.
  Bu sansürcü yaklaşıma bir örnek vermek gerekirse; 1978
  yılında (kitapcığın yayınından 70 yıl sonra) Azerbaycan
  Cumhuriyeti'nin en büyük dergisi olan Azerbaycan'da bu risalenin
  giriş bölümüne ek olarak Türk asıllı bir Generalin eşi
  olan Y. Vekilova'nın L. N. Tolstoy'a yazdığı mektubu, Azeri
  Türkçe'sine çevrilerek yayınlatılmak istenir. Bakû sansür kurulu
  yayına izin vermez. Sebep ise Tolstoy gibi bir dâhi Rus
  yazarın İslâm dinî ve Hz. Muhammed için yüksek ve olumlu
  fikirler dile getirmesidir. Redaktör bu yazı yüzünden derginin
  yayınını uzun süre geciktirir ve izin için bu kez Moskova'ya
  başvurulur. Oradan "Evet, yayınlanabilir" cevabının
  gelmesiyle risale ve mektuplar okurla buluşur. Böylelikle bu
  kitaptaki mektuplar 1978 yılında ilk defa olarak Azerbaycan
  basınında Azeri Türkçe'sinde ve Rus dilinde yayınlanır.
  Tolstoy'un derlediği risale ve mektuplar oldukça ses getirir.
  Ancak Tolstoy gibi dâhi bir kalem sahibi, İslâm'a büyük
  rağbeti ve saygısı olan bir şahıs, eserine isim seçerken metodolojik
  bir yanlışa düşer. Bize göre İslâm, Rus İmparatorluğu
  döneminde açıkça yasaklanmasa da Rusya'da öğrenilmesi
  mümkün olmayan bir dindi. Bu yüzden Tolstoy da risalesine
  isim seçerken metod olarak bir yanlış yapmıştı.
  70 yıllık Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra dinî değerlere
  yeniden önem verilirken, L. Tolstoy'un risalesi, 1990 yılında,
  kendi dili olan Rusça'da basılmıştır. Maalesef, Tolstoy'un
  hatasını risalenin Azerbaycan baskısının editörlüğünü yapan
  yayıncı Kayıbov da tekrarlamıştır. Biz ise bu kitabı çevirirken
  yapılan isim yanlışlığını İslâmi terminolojiyi baz alarak,
  teknik bir hata kabul edip düzeltmek zorunda kaldık. Tolstoy'un
  yayımladığı sırada risalenin adı: "Hz. Muhammed'in
  Kur'an'a Girmemiş Hadisleri" idi. Bizce bu isim yanlıştı.
  Çünkü Kur'an, Allah kelâmıdır. Hadis ise Hz. Muhammed'in
  sözleridir. Doğrudur, Hz. Muhammed, seçilmiş bir
  kuldur ama yine de kuldur. Bu konuda biz de, Tolstoy'un risalesinin
  isminin "Hz. Muhammed" olarak sunulmasının
  daha doğru olduğunu düşündük.
  Bir konuya daha temas etmek istiyoruz ki, Rusya'da,
  Rus milletinden, İslâm'ı kabul etmiş Valeriya Porohova adında
  bir kadın vardı. Bu kadın bir Arap'la evlenmiş, 11 yıl eşiyle
  birlikte Suudi Arabistan'da yaşamıştı. Bu arada İslâm dinini
  iyice öğrenmiş ve Müslüman olmuştu. Porohova,
  »Kur'an'ı Kerim'i Rusça'ya tercüme etmiş; İlahiyatçılar da bu
  tercümeyi beğenmişlerdi. Porohova Hanım, cesaretle Tolstoy
  ve İslâm konusunu medyada çok ciddi bir şekilde aydınlatmıştır.
  Bayan Porohova, L. N. Tolstoy'un, ömrünün son zamanlarında
  İslâm'ı kabul ettiğini ve bir Müslüman gibi toprağa
  verilmeyi vasiyet ettiğini Sovyet medyasında dile getirmiştir.
  Sovyet hükümeti, uzun yıllar bu gerçeği gizlemeye çalışmıştır.
  Bayan Porohova, bu önemli belgeyi büyük cesaretle açıklayıp
  yayınlanmasını sağlamıştır. Bayan Porohova'nın açıklamalarına
  göre, Tolstoy, İslâm kuralları ile defnedilmişti.
  Onun mezarının üstünde Hıristiyan sembolü olan 'Haç'ın olmaması
  da bunun açık delili olarak gösterilmiştir.
  Rus halkı, özellikle Rus aydınları ve bilginleri, L. N.
  Tolstoy'u ilâhî kuvvete sahip birisi gibi seviyorlardı ve onun İslâm'ı kabul etmesi Rus toplumu içinde İslâm'a güçlü bir
  akım başlatabilirdi. Bu yüzden de Tolstoy'un İslâm'ı kabul
  etme ihtimalini dahi gizli tutmaya çalışıyorlardı. Rus Devleti,
  Tolstoy gibi bir dâhinin İslâm'a saygısını ve Müslüman olduğunun
  topluma duyurulmasına izin veremezdi. Bu yüzden
  Tolstoy'un Hz. Muhammed'in hadislerini derlediği risalesi
  (kitapçığı) uzun süre insanlardan gizlendi.
  Bu kitapçıkta yer verilen hadisleri ve diğer İslâmi konuları,
  dikkatle inceleyip Türkçe'ye çevirerek, Türkiye'de yayımlanmasında
  yardımcı olan Dr. Arif Arslan'a teşekkürlerimizi
  sunuyoruz.
  Prof. Dr. Telman Hurşidoğlu Aliyev
  Vakıf Tehmezoğlu Halilov
  Bakû - Azerbaycan
  Nisan 2005
  _________________

  İlgili Yazılar

 2. 2
  YAĞMUR Bayan Üye
  YAĞMUR
  Bayan Üye

  Üye No: 110002
  Mesaj Sayısı: 133
  Tecrübe Puanı: 2

  Yorum: Tolstoy'un inancı


  böylesine halk tarafından sevilen ve tutulan ünlü kişilerin ve özellikle yabancıların islamiyet hakkında söyledikleri güzel sözler gerçekten çok önemli ve çok güzel bir duygu


+ Yorum Gönder