Ahiret, Ahiretin Anlamı, Ahiret isimleri ve Ahiret Gerçeği 5 üzerinden 3.71 | Toplam : 7 kişi
 1. 1
  mumsema Admin
  mumsema
  Admin

  Üye No: 129
  Mesaj Sayısı: 6,235
  Tecrübe Puanı: 94
  Yer: Türkiye

  Ahiret


  AHİRET

  a-Ahiretin Anlamı:
  ‘Ahiret’, ahir kelimesinin dişil şeklidir ki, son, sonra olan demektir. Evvel (ûla) kelimesinin karşıtıdır.
  ‘Ahiret’ kavram olarak, öbür dünya, ölümden sonraki hayat demektir. Kur’an’da çok sık yer alan bu kavram, bazen ‘yevmü’l ahira-ahiret günü’, ‘darü'l ahira-son yerleşim yeri’ şeklinde, ifade edilmektedir.
  Dünya hayatı için ilk (ûla), ölümden sonraki hayat için ise ‘ahiret (son hayat)’ denmiştir. Bu anlamda dünya, yakın ikamet yeri, ‘ahiret’ ise son ikamet yeridir. Kur’an, ‘ahiret’ kamramını sık sık dünya kelimesi ile birlikte kullanmaktadır.
  Her ikisi arasında sıkı bir ilişki vardır. Ahiret dünya hayatını takip eden, ama ölümsüz bir hayatın adıdır. Bir başka deyişle ‘ahiret’, dühya hayatının sonuçlarının alınacağı, dünya hayatının değerlendirileceği zamandır. Kelime anlamı yönunden, sonradan gelen olduğu için, insanın ölümüyle başlayan bir hayattır diyebiliriz.
  İslâma göre, hayat ölümle bitmiyor ve dünya hayatı da sonsuz değildir. Günün birinde tıpkı diğer canlılar gibi dünya hayatının tümü sona erecek, yani Kıyamet gerçekleşecektir. Kur'an bir taraftan Kıyametin mutlaka olacağını vurgularken, diğer taraftan da bu olaydan sonra başlayacak ‘ahiret hayatına’ ilişkin sahneleri gözler önüne sermektedir.
  Dünyanın ölümü ‘zelzele saati’ (22 Hacc/2), ‘Kıyamet günü’ (75Kıyame/1) adıyla anılır. O gün gelince İsrafil isimli melek ‘Sûr’ denen bir alete üfleyecek ve Kıyamet saati başlayacak. Sûr'a ikinci üfürülüşten sonra insanlar dirilip 'mahşer' yerinde toplanmaya başlayacaklar. (39 Zümer/68. 78 Nebe/17-18)
  Kıyamet olayı olurken gökler yarılacak, güneş dürülecek, denizler kaynayıp kabaracak, dağlar yürütülecek ve atılmış yün haline gelecek, hem yer hem de gökler şekil değiştirecek. (14 İbrahim/48. 81 Tekvir/1-3. 82 İnfitar/1-3. 101 Karia/1-5. v.d.)
  Kıyamet olayından sonra yeniden diriliş başlayacak ve insanlar hesap vermek üzere mahşer ‘de bir araya gelecekler. İnsanlar öldükleri yerden Allah’ın izniyle kalkacaklar ve belli bir hedefe doğru yürüyecekler. (54 Kamer/6-8). Bu hedef, yaşanılan hayatın hesabının verileceği haşr olma (toplanma) yeridir. Yapılanların değerlendirileceği, iyinin ve kötünün ortaya konacağı, ilâhí teraziyle (mizan’la) amellerin tartılacağı, mutlak adaletin gerçekleşeceği yerdir. (39 Zümer/68).
  İnkârcılar böyle bir günün olmayacağını kabul ederler. Böyle bir zamanın gelmeyeceğine inanırlar. Kendi akıllarınca bunu isbatlamaya çalışırlar, hatta bu haberleri veren peygamberle ve Kur’anla alay etmeye kalkışırlar. Ancak Kur’an kesin ifadelerle bütün bu olayların olacağını, inkârcıların reddetmelerinin sonucu değiştirmeceğini haber veriyor. (75 Kıyame/5-13. 36 Yasin/ 78-79. 15 Hicr/25. 69 Hakka/19. 45 Casiye/26. v.d.).
  Mahşer meydananında herkes hayatının hesabını verecek. Bu hesap görme işi yazılı belgelerden olacaktır. Bilindiği gibi Kur’an, insanların yaptıklarının ‘Kiramen-Kâtibín’ melekleri tarafindan yazıldığını haber veriyor. (82 İnfitar/10-l2) Hesap zamanı melekler tarafından yazılan bu ‘amel defteri’ ortaya konacak ve ona göre bir değerlendirme yapılacak. Çünkü amel defteri insanın yaptığı her şeyi içerisine almaktadır. (17 İsra/13-14)
  İlâhí adalet terazisi ‘mizan’da amellerin tartılmasından sonra, tartısı ağır olanlar, yani dünyada müslümanca yaşayıp çok sevap kazananlar kurtulacak; tartıları hafif gelenler, yani dünyada iken inkâr edenler ve Allah’a karşı gelenler hüsrana uğrayacaklar. (7 A’raf/8-9. 101 Karia/6-11. 23 Mü'minûn/102-103).
  Ahiretteki kurtuluş (felah); Cennet ve Allah’ın rahmeti, hüsran (zarara uğramak) ise, Cehennem ve sonsuz üzüntüdür. Cennet, sonsuz nimet ve mükâfat yeri, Cehennem ise, sonsuz azap ve ceza yeridir. Dünyada iken Allah’ı razı etmeye çalışanlar, Allah’a teslim olarak salih amel işlemeye çaba harcayanlar, bunun sonucunu orada mükâfat olarak göreceklerdir. Dünyada iken Allah’ı tanımayan, kendi hevasına (aşırı istek ve tutkularına) uyarak, Allah’ın emir ve yasaklarını çiğneyenler, ahireti inkâr ederek sürekli günah işleyenler de bunun karşılığını alacaklardır. Kim zerre kadar hayr işlerse onun karşılığını , kim de zerre kadar şer işlerse onun karşılığını görecektir. (99 Zilzal/7-8)
  Dünyada iken mü’min olarak iyilik yolunu seçenler sayısız nimet içinde olurlar. (83 Mutaffifín/18-28) Dünyada mü’minlerle alay edip, günah işlemeye devam edenler ise ceza yerine gönderileceklerdir. (83 Mutaffifín/11-17)
  (Ahiretle ve oradaki olaylarla ilgili çok sayıda âyet ve hadis bulunmaktadır.Biz bir kaç örnekle yetiniyoruz.)
  Kur’an Ahiret gününe ‘Din Günü’ de diyor. Yani karar günü, insanlar hakkında kesin hükmün verileceği, hesapların görüleceği gün demektir. (Fatiha/4).

  b-Ahiretin Diğer İsimleri:
  Kur’an ahiret gününe bir çok isim vermektedir. Ahirete bu kadar ismin verilmesinin sebebi onun pek çok yönüne dikkat çekme ve gün hakkında daha fazla bilinç vermek içindir.
  Ahiretin, ‘yevmü’l kıyame-Kıyamet günü’, ‘yevmü’l hesap-hesap günü’ gibi bilinen adlarını yanında bazı isimleri de şunlardır:
  ‘Yevmü’l hurûc’, çıkış günü (50 Kâf/42),
  ‘Yevmü’l ba’as’, diriliş günü (30 Rûm/56),
  ‘Yevmü’l cem’’, toplanma, bir araya gelme günü (42 Şûra/7),
  ‘Yevmü’l huld’, sonsuza dek sürecek gün (50 Kâf/34),
  ‘Yevmü’l azife’, yaklaşan gün (53 Necm/57. 40 Mü’min/39),
  ‘Yevmü’l karar’, devamlı yerleşme günü (40 Mü’mün/39),
  ‘Yevmü’l Fasl’, kesin karar günü (77 Mürselat/13-14. 44 Dûhan/40),
  ‘Yevmü’l hasre’, pişmanlık günü (19 Meryem/39),
  ‘Yevmü’l ma’lûm’, bilinen gün (85 Burûc/2),
  ‘Yevmü’t teğâbûn’, aldanma günü (64 Teğâbûn/9),
  ‘es-Sa’a’, saat, an (42 Şûra/7),
  ‘el-Hâkka’, gerçek olan (69 Hâkka/1-3),
  ‘el-Karia’, büyük olay (69 Hâkka/4. 101 Karia/1-3) ve diğerleri.

  c-Ahiret Gerçeği:
  Ahiret’in bir adı da ‘gayb âlemi’dir. Yani insanlar tarafından dünyada iken bilinmesi, idrak edilmesi mümkün olmayan bir şeydir. Gayb, gözden kaybolan, duyularla idrak edilmeyen, insan bilgisi dışında kalan gerçektir. Bir şeyin ğayb oluşu insana göredir. Şüphesiz Allah hakkında böyle bir şey düşünülemez. Allah (cc) gayb âleminin ve görünen her şeyin şahididir (tanığıdır). (59 Haşr/22).
  Gaybın bir kısmı Allah’a aittir. Hiç kimse onu bilemez ve anlayamaz. (6 En’am/59) Bir kısım gayb’lar idrak edilemezler, ancak varlıkları bazı deliller ile ve kuvvetli haberlerle bilinir. Allah’ın varlığı, Ahiretin olacağı, meleklerin varlığı gibi. (Bakınız: Gayb)
  Bütün bunları peygamberlere gelen vahy ile ve vahyin yazılı olduğu Kur’an ile öğreniyoruz. Bir şeyin duyu organlarıyla idrak edilememesi onun yokluğuna, var olmadığına delil olmaz. İnsan duyularının henüz ulaşamadığı; ama var olan, hissedilen, başka canlılar tarafından duyulan nice şeyler vardır.
  Ahiret hayatı, insan için gayb haberlerindendir. Ahiretin olması akla ve ilme aykırı değildir. Çünkü, ahiretin olacağını haber veren kaynaklar en kesin haber kaynaklarıdır. Yani Allah’tan gelen vahy ile o vahyi insanlara tebliğ eden Peygamberdir. Akıl yönünden de ahiretin varlığı kaçınılmazdır. Bilindiği gibi, insanlar aynı seviyede değildirler.
  İyileri, kötüleri, merhametlileri, zalimleri, iyilik yapanları, kötülük yapanları, çok ibadet edenleri, hiç ibadet etmeyenleri vardır. İyilere mükâfat, kötülere gereken cezanın dünyada verilmesi mümkün değildir. Hem bu karşılıkları kim verebilir ki? Âlemlerin Rabbi insanı dünyada serbest bırakmış, ancak yaptıklarının karşılığını ceza ve mükâfat olarak ahirette verecektir.
  Bu açıdan ahiret inancı, hayatı düzene koyan, iyilik duygusunu artıran, kötülükleri azaltan, kişinin hayatını kontrol eden en önemli inançtır. Yaptığı iyiliklerin karşılığını görmeyen, en adi suçları işleyenlerin cezalandırılmadığını, zalimlerin yaptıklarının yanına kâr kaldığını gören; erdemin ve iyiliklerin anlamsız, hayatın bir hiç olduğunu düşünebilir. Bu bunalımdır, insanın içindeki umutsuzluktur. Halbuki Ahiret inancı kişiye umut verir, onu amaçsızlıktan kurtarır.
  Ahiret inancı sürekli bir diriliştir. Öldükten sonra dirileceğini, iyiliklerinin ve kötülüklerinin karşılığını alacağını bilen bir kimse devamlı hareket halinde olur, kendini yeniler, eksikliklerini tamamlar, dünyaya dalmakla, günaha batmakla, değersiz şeylerin peşine koşmakla öldürdüğü benliğini her gün yeniden diriltir, kalbini sonsuzluk sevdasıyla meşgul eder.
  Ahiret inancı, yaratılışın, yani dünya hayatının var oluş sorusunun cevabıdır. Bir başka açıdan, bu hayatın devamıdır. Sürekli olan Ahiret hayatının iyi veya kötü temelleri dünyada iken atılır. Burada yapılanlar, oradaki hayatın rengini belli edecektir. Buradaki tercih, orada hedeflediğimiz şeyin tercihidir. Sonsuz mutluluğu isteyenler, çok kısa, geçici ve evcilik oyununa benzeyen dünya hayatına razı olurlar, az bir zevkle yetinirler. Bunun karşılığında ise, sonsuz mükâfatı ve saadeti kaçırırlar, ateş azabını kendi elleriyle kazanırlar. (57 Hadid/20. 47 Muhammed/36. 6 En'am/ 32)
  Ahiret hayatı ‘ba’sü ba’de’l mevt-ölümden sonra diriliş’tir. İlginç olan bir nokta da Allah’ın insanlara peygamber gönderme olayına da ‘ba’s’ denilmesidir. Yani peygamberler getirdikleri mesajla insanların dirilişine sebep olurlar. Diriliş ancak, ilâhí mesajı dinlemekle olur. Bununla dirilenler, batıl ve sapıklığın uykusunu ve ölümcül kötülüğünü bir tarafa atanlar, ölümden sonraki dirilişte de yüzleri ak (3 Âli imran/106. 88 Ðasiye/8-11), tartıları ağır (101 Kaaria/6), kitabı (amel defteri) sağdan verilmiş bir halde (69 Hakka/19-24) nimetlere ve güzelliklere, yani kurtuluşa kavuşacaktır.
  Ahirete iman İslâmın inanç esaslarından biridir. Allah inancı, Peygamber inancı ve ahiret inancı; üçü birbirini izler. Kur’an, Allah’a imanla ahirete imanı sürekli beraber anmaktadır. Bu, Allah’a imanın ancak ahiret inancıyla bütünleşeceğine işarettir. Çünkü, yalnızca Allah (cc) var deyip, O’nun insan için getirdiği ölçülere uymamak, ya da bu ölçülere uyup uymamanın sonucunun görüleceği Ahireti hesaba katmamak doğru değildir.
  Allah’a iman eden mü’min, hayatını inandığı dine göre yaşar, sonra da Ahiret kurtuluşunu umit eder, Cenneti kazanacağına umut besler. O bilir ki Cennet, dünyada iken takva üzere yaşayan ‘müttakiler’ için hazırlanmıştır. (3 Âli İmran/133). (Bakınız: Cennet, Takva)
  Ahiret inancı dünya hayatını düzene koymamızı, daha iyi insanlar olarak yaşamamızı sağlar. Ahiret olmayacaksa -haşa-, müslümanların nefislerinin zevkine göre yaşamadıkları için pek zararları olmaz. Ama ahiret hayatı gerçekleşecek olursa -ki mutlaka olacaktır-, ona inanmayanların zararı çok büyük olacaktır. Hz. Ali (ra) Ahirete inanmayan birine şöyle demiş:
  “Benim dediğim olursa (Kıyamet olayı olursa) sen zararlı çıkarsın. Senin dediğin olursa (ölümden sonra bir hayat olmayacaksa) ben zararlı çıkmam.”

  Hüseyin K. Ece

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 19,449
  Tecrübe Puanı: 234

  --->: Ahiret


  ÂHİRET

  Sözlükte "sonra olan ve son" gün anlamına gelen âhiret kavramıyla hem bu dünyanın sonu, hem de ölümle başlayan dünya hayatından farklı ve ebedî olan hayat kastedilmektedir.
  Din literatüründe âhiret, İsrafil'in Allah'ın emriyle kıyametin kopması için Sûr'a ilk defa üflemesinden ikinci defa üflemesine, daha sonra cennetliklerin cennete, cehennemliklerin cehenneme girmelerine kadar olan zaman veya Sûr'a ikinci kez üfürülüşten başlayıp, ebedî olarak devam edecek olan zaman anlamında kullanılmıştır. Ahirete îmân, İslâm inanç esaslarından biridir. Genellikle Kur'ân'da, Allah'a îmân ve ahiret gününe îmân birlikte zikredilmiştir. Ahireti inkâr eden kimse kâfir olur (Nisâ, 4/136). Ahiret ve ona ait olaylar, duyular ötesi konuları olduğu için, gözlem ve deneye dayanan pozitif bilimler ve akıl yürütmeyle açıklanamaz. Bu konuda bilgi edinilecek tek kaynak vahiydir. Bunları, Kur'ân-ı Kerim ve sahih hadislerde haber verildiği şekliyle kabul etmek en uygun olanıdır. Bunun ötesinde aklî yorumlara gitmek doğru değildir. (F.K.)


 3. 3
  nurayhakan Üye
  nurayhakan
  Üye

  Üye No: 83396
  Mesaj Sayısı: 8
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 41

  Cevap: Ahiret öbür dünya


  dünyanın sonu yaklaşıyormu?Günümüzde yaşanan kavgalar cinayetler açıkcası hadislerde gecen küçük alametlerin çoğunun gerçekleşmiş olması kıyametin yaklaşmış olabilecğinin bir gerçeğimidir?ortadoğuda yaşanan kargaşalar iç savaşlar seller kuş ve balık ölümlerininde deccalin gerçekten çıktığını doğruluyor olabilirmi? Bana öyle geliyor.


 4. Reklam

 5. 4
  DrLeyla Üye
  DrLeyla
  Üye

  Üye No: 88968
  Mesaj Sayısı: 137
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 34

  Cevap: Ahiret, Ahiretin Anlamı, Ahiret isimleri ve Ahiret Gerçeği


  Ahreti sık-sık düşünüyorum. Eskiden ahreti hiç merak etmezdim. Hatta kıyamet, ahret ile ilgili hadisleri ilgisiz okur geçerdim. Ama son zamanlar başkayım. Nerdeyse her gün, hatta günde birkaç kes, hatta hep düşünüyorum.
  Her şey hamile olduğumu öğrendiğimde başladı. Aylar öncesinde. Bazı şeyler kafama öylesine takılmaya başladı ki, uyku düzenim bozuldu. Olaylar Allah’ın iradesine tabi oldu, çocuk öldü. Ama kafama onun gelişi ile takılanlar hala kafamda. Öyle ki, hatta bu soruları, düşünceleri keşfetmem için gelmiştir diye düşünüyorum bazen. Hiçbir zaman ben ölüp gittikten sonra kalan dünya ne olacak diye düşünmemiştim de kendi neslini bırakacak olunca düşünmeğe başlıyorsun. Öylece sonrasını düşünmeğe başladım.
  İzlediğimiz dizilere baktım, ruhum daraldı. Nerdeyse hepsi zina üzerine çekilmiş. Hani çocuğun yaşayacağı dünyayı düşünüyordum ya, televizyonda zinayı normal şeymiş gibi gösterdikçe ben çocuğa bunun ne kadar kötü olduğunu nasıl anlatacağım? Ya dediklerime inanmazsa? Beni eski çağın insanı zannedip aldırmazsa? Sonuçta çocuğumdan sorumlu olduğumu anlıyordum ve yapamayacağımdan çok korkmuştum.
  Geçen hafta televizyonda, çeşitli kanallarda her gün bir film izledim. Hepsi de bir ana konu üzerine – vampirler. Bumudur yani insanların seyrinden zevk aldıkları?
  Aslında geçen vampirleri Kuranda bahsi geçen Yecüc ve Mecüc’lere benzettim. İnternette bir makale buldum. Uzun-uzun yazmış Yecüc ve Mecüc’ler hakkında. Hadisleri ve ayetleri saymış. Ama asıl etkilendiğim müellifin onlara verdiği tarif idi. Onları insan ırkından başka bir ırk gibi tanımlamıştı. Aslında ben de onları kafamda başka bir ırk gibi canlandırıyorum. Bu noktada da filmlerdeki vampirlere benzetiyorum. Hani masallara ve efsanelere göre vampirler çok eskiden vardı ya, işte Yecüc ve Mecüc’ler de çok eskiden vardı. Sonra Zülkarneyn onları insanlardan ayırdı ve günümüzde aramızda yoklar. Ama ahrette gelecekler, karşılarına çıkan her şeyi öldürecekler ve doyumsuz olacaklar. Anarşi ve kaos yaratacaklar. Aynen filmlerde gösterildiği vampirler gibi. Onlar bir inkarcı toplum olacak. Tıpkı filimdeki vampirler gibi.
  Bizim ölümlü olmamız bu hayatı anlamsız etmediği gibi, kıyametin gelip de her şeyi mahv edeceği gerçeği de bu varoluşu anlamsız kılamaz. Onca düşüncelerimden anlaya bildiğim en esas şeydir bu. Bizden sonraki nesiller iyi ve ya kötü olur, çocuklarımız kurtulur ya da sapar, ama gün gelecek ve her şey bitecek bu dünya için. İyi de kötü de. Kötünün iyiyi yeneceğini düşüneceğime her şeyin biteceğini düşünürüm daha iyi. Ama biliyoruz ki, kıyamet kafirlerin yüzüne kopacak. Sanırım bu dünya hayatındaki mücadeleyi ve ölümü yanlış değerlendiriyorum. Bana göre olaylarda ve ya kalpte bir yerde yine de( ölüm gelip de sınavı bitirene kadar) hak batılı yener. Ya da en azından o amaca verilen canların gelecek nesilleri yener. Peki, ya nasıl oluyor da kıyamet kopacağı gün dünyada göğsünde iman taşıyan kalmıyor? Yenileceğiz mi yani? Hâşâ olamaz öyle şey. Demek ki, bahsettiklerimden bir şeyleri yanlış kavramışım, aslında tam başka sebep ve sonuçlar saklıdır. … Belki her şeyin ölümü acılı olduğu gibi, dünyanın ölümünün acısı da budur. Ve asıl amaçlar 2ci surdan sonraya saklıdır.
  Leyla ULUSOY


+ Yorum Gönder