Öğrenilmesi Gereken İlimler 5 üzerinden 3.50 | Toplam : 4 kişi
 1. 1
  BiLaL HaTTaB DeLi MoLLa
  BiLaL HaTTaB
  DeLi MoLLa

  Üye No: 12484
  Mesaj Sayısı: 1,691
  Tecrübe Puanı: 21
  Yaş: 35
  Yer: Ne KaRa aN? YıLLaR KaRa...

  Öğrenilmesi Gereken İlimler


  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki;

  “Allah Azze ve Celle, dünya işlerinin alimi, Ahiret işlerinin cahili olan kimseye buğz eder” [İbni Hibban(1/273); Mevariduz Zaman(1975); Beyhaki(10/194); Feyzul Kadir(2/285); Deylemi(558); Camius Sağir(1856); Tergib(1/252); Hatib(4/426); Elbani, Sahiha(195) hasendir.]

  Şunu esefle belirtelim ki; Müslümanlar kendilerine farz olan ilimleri öğrenmek için hiçbir gayret göstermedikleri halde, İslami ilimlerin verildiği medreseler Müslümanlar tarafından öksüz bırakıldığı halde nafile ilimler için okul öncesi eğitiminden yüksek okuluna kadar her türlü masraf ve çabaya katlanmaktadırlar.

  Medreselerin kapanmasının vebalini sadece zalimlere mal etmek yanlış olur. Bunun hesabı maalesef biz Müslümanlara hesap gününde sorulacaktır. Allah’a iman ettiğini iddia eden bazıları Allah’ın kaderine iman etmemiş kafirler gibi, iş, aş, eş, prestij gibi menfaatlerin temini için dinden taviz vererek -buna bir de “İslam’a hizmet için okuyoruz” kılıfını uydurarak- farz ilimleri terk etmişlerdir. Bu samimiyetsizliklerin neticesi olarak imam hatip okulları kapandı, kızların tesettürlü olarak okuma hakları ellerinden alındı.

  Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma diyor ki;


  “…Kur’an, Allah adıyla başlaması ve gelen ilk vahyin de insana “Rabbinin adıyla oku” diye hitap etmesi çok anlamlıdır. Ne var ki bu, en çok istismar edilen, Allah’ın davası dışındaki gayelere zaman zaman alet edilen bir husustur. Millete okuma mı öğretilecek; hemen siyah çerçeve gözlüklü bir profesör televizyon ekranlarına çıkartılır ve şöyle konuşturulur;


  “Sayın dinleyicilerim, gerici olmayın; kız çocuklarınızı da okullara gönderin..başlarını açsınlar medeni olsunlar..Onun için okuma yazma seferberliği başlattık. Zaten Allah’ın ilk emri de, “oku” değil midir?... okumayı öğrenin..gazete, dergi okuyun da kültürünüz artsın!.. Kur’an kurslarına gidip gerici olmayın.. Medeni ve çağdaş insanlar olun!..”


  Diyelim ki; bunlar güzel şeyler de, bunun Allah’ın emriyle alakası yok! Allah, “Rabbinin adıyla oku!” diye emrediyor.. Rabbin adıyla okumak, Onun emrettiği şekilde okumak, Onun emrettiği şekilde de yaşamaktır. Kur’an’ın ilk emri olan “oku”, dergi, gazete, magazin okumak değil, Rabbin kanunu olan Kur’anı okumak ve Onun istediği gibi yaşamaktır. Bir taraftan, yazdığımız bir kitabın başına Allah’ın adını, Besmeleyi koymayı yasaklayacaksınız, diğer yandan da, hangi kültüre hizmet ettiği bilinmeyen kitabınızı okutmak için Allah’ın “Oku!” emrini hatırlatacaksınız. Bu göz göre göre ayetin, Kur’anın sömürüsüdür, nmünafıklıktır. Allah’a savaş açmış bir zihniyet, bu zihniyeti işlediği kitabı satmak ve okutmak için Allah’ın emri olan “Oku”yu hatırlatıyor! Ve onların öyle yapabilmeleri, Müslümanların gerçek dinlerini bilmemelerinden, dinlerini, bu gibi Allah düşmanlarının yazmış oldukları “din kitapları”ndan öğrenmelerinden kaynaklanıyor…


  “İnsan, kendisini zengin olmuş görünce muhakkak azar.”
  (Alak; 6-7) ayetinde geçen “gına”, sadece zenginlik değil, aynı zamanda makamdır; ve Allah, beşeri makamların tehlikesine işaret ediyor ve diyor ki; “insan makamlara gelince, baği olur, yani sapıtır. O makama oturduktan sonra, sadece kendisini ve makamının devamını düşünür..

  Günde beş defa namaz kılıyorsa da kıldığı o namaz, onu Allah’ın rızası dahilinde değil, makamının rızası dahilinde, düşünmeye, hareket etmeye sevk ve idareye götürür. Burada şu inceliği kaybetmemek lazım; insan ve insanın sahip olduğu bütün dünyevi makamlar Allah içindir, öyle olmak lazım… Çünkü hüküm, sadece O’na aittir. İnil hükmü illa lillah! İşte bu incelik unutulduğundan, bazı dünyevi makamlara gelen Müslümanlar; “Efendim, gerçi ben falan dinsizin emrine göre hareket ediyorum amma; beş vakit namazımı kılıyor, oruç tutuyor, hacca gidebiliyorum. Mühim olan, Müslüman’ın bu makamlara gelebilmesidir. Beynamaz birisi bu makama gelse, daha mı iyi olur?”


  Ona diyoruz ki; namaz kılan bir Müslüman’ın, dinsiz bir amirin emirlerine göre oturup, kalkması elbette binamazın böyle hareket etmesinden daha büyük bir cinayettir! Namaz kılıyorsun amma amirinin emriyle Müslümanlar aleyhinde soruşturmalar açıyor, Müslüman üniversiteli kızların başörtülerini açıyor, Müslüman gençlerin sakalını kestiriyor, İslam’ı tebliğ etmek isteyen elemanına yasaklar koyabiliyorsan, kıldığın namaz, seni hiçbir şekilde yönetmiyor demektir. Sen, Allah’ın, tehlikesine işaret ettiği makamın cazibesine kapılmış, Allah’ın değil, dinsiz amirinin hoşnutluğunu, rızasını gözetir olmuşsun!..” [İhsan Süreyya Sırma, Mekke Dönemi ve İşkence(s.28-30)]  Yüksek öğrenim yapmak kişiye ancak üzerine farz olan ilimleri öğrendikten sonra mümkün olur. Demek istediğimiz budur.


  İmam Şafii der ki;


  “Kur’an öğrenenin kadri yüce, hadisle uğraşanın delilleri kuvvetli, hesab bilenin görüşü keskin, Arapça ilimler öğrenenin tabiatı ince ve duygulu olur. Nefsini şehevi arzulardan men etmeyenin ise işleri boşa gider.” [Ebul Hasen el Maverdi, Edebid Dünya Ved Din(s.117)]


  İbni Ömer(ra) der ki;


  “İlim üçtür; şeriatı anlatan Kitab (Kur’an), Sünnet, bir de “bilmiyorum” demek” [hasendir. Taberani, Evsat(1/299); Hatib(4/24); Mecma(1/172); İbni Abdilberr, Cami(2/24); İbn Hazm, İhkam(8/1072); İbni Adiy(1/175); Temhid(4/266); Zehebi, Siyeri A’lamin Nübela(15/61); Cerh ve Ta’dil(6/128); Kayserani, Tezkira(3/808); Feyzul Kadir(4/387); Suyuti, Miftah(s.154); Camiüs Sağir(5710); el Fakih vel Mütefekkıh(2/172); Iraki, el Muğni(162)]
  devam edecek inşAllah...


  İlgili Yazılar

 2. 2
  BiLaL HaTTaB DeLi MoLLa
  BiLaL HaTTaB
  DeLi MoLLa

  Üye No: 12484
  Mesaj Sayısı: 1,691
  Tecrübe Puanı: 21
  Yaş: 35
  Yer: Ne KaRa aN? YıLLaR KaRa...

  --->: Öğrenilmesi Gereken İlimler


  İLMİN GAYESİ

  İmam Evzai der ki;
  “İlim, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’den ve ashabından nakledilendir. Başkası değildir.” [İbni Kesir, El Bidaye(10/197)]

  Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki;
  “Kim tüm tasaları tek tasa; Ahiret tasası kılarsa, dünya tasalarına karşı Allah ona yeter. Kimin de dünya ahvali, tasalarını çoğaltırsa, Allah, dünya vadilerinin hangisinde helak olursa olsun, onunla ilgilenmez.” [İbni Mace(mukaddime,257); İbni Ebi Asım, Zühd(s.80); Acurri, Ahlakul Ulema(s.97); Metalibu Aliye(3269); Mecmauz Zevaid(10/247); Busayri, İthaf(8150); İbni Ebi Şeybe(8/126); Hakim(2/443); Hakiym Tirmizi, Nevadir(4/134); Hilye(2/105); Haşiyetu Sindi(1/168)]  “Kim ilmi, alimlerle çekişmek, sefihlerle cedelleşmek ve insanların teveccühünü kazanmak için taleb ederse Allah onu ateşe sokar.” [İbni Mace(mukaddime,253); Tirmizi(ilm,6); Tergib(1/116); Mesabihus Sünne(1/172); Acurri, Ahlakul Ulema(s.94); Darimi(373); Ahmed(1/190); Tenbihul Gafilin(s.503); Cem’ül Fevaid(257-258); Feyzul Kadir(6/108)]
  İmam Şafii der ki;
  “Kur’an’dan başka ilimlerin hepsi boş uğraştır. Ancak hadis ve dinde fıkıh hariç” [Ebu Nuaym, Hilye(9/153); İbni Cevzi, Sıfat us Safve(2/165); İbni Kesir, el Bidaye(10/428)]


  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem faydasız ilimden Allah’a sığınırdı. [Müslim(zikr,73); İbni Mace(3837); Ebu Davud(1553); Nesai(istiaze,18); Tirmizi(3478); Deylemi(1833); İbni Hibban(2426); Mecma(10/182); Ahmed(2/340); Hakim(1/404,534)]

  Süfyan es Sevri;
  “İlim, ancak Allah’a takva üzere kul olmak için öğrenilir. İlmin diğer şeylere karşı fazileti, kendisiyle Allah’tan korkulduğu içindir.” [Şatıbi, el Muvafakat(1/32); Şa’rani, Tabakat(1/175); Ebu Nuaym, Hilyetul Evliya(6/631); Şa’rani, Tenbihul Muğterrin(s.29)]


 3. 3
  tuallin Üye
  tuallin
  Üye

  Üye No: 47177
  Mesaj Sayısı: 102
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 37

  --->: Öğrenilmesi Gereken İlimler


  "Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem faydasız ilimden Allah’a sığınırdı. "
  Emeğinize sağlık hocam çok güzel bilgilerdi...ves'selam ved'dua


 4. Reklam

 5. 4
  kevser88 Üye
  kevser88
  Üye

  Üye No: 48613
  Mesaj Sayısı: 9
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 30
  Yer: inegöl

  --->: Öğrenilmesi Gereken İlimler


  Emeğinize sağlık hocam çok güzel bilgiler için.

  Allah (cc) razı olsun


 6. 5
  Sedanur Sedanur
  Sedanur
  Sedanur

  Üye No: 12019
  Mesaj Sayısı: 717
  Tecrübe Puanı: 13

  Kur’an’dan başka ilimlerin hepsi boş uğraştır. Ancak hadis ve dinde fıkıh hariç

  Allah cc razı olsun...


 7. 6
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Hocam ben ilim öğrenmek istiyorum Kuran-ı Kerim okumasını biliyorum Elhamdülllah daha da ilim ve bununla ilgili güvenilir hocaların kitaplarından almak istiyorum rica etsem bana kitap önerebilir misiniz ? güzel ahlak ve güzel davranış ile ilgili ilim öğrenilirken ilk öğrenilmesi gereken şeylerle ilgili kitaplardan almak istiyorum malesef böyle kitap isimlerini bilmiyorum. Peygamberimiz zor ve sıkıntılı zamanlarında nasıl davranırdı bunlarla ilgili kitaplardan almak istiyorum güvenilir hocaların kitaplarından önerebilir misiniz.Dini kitap satan yerlerden önerdiğiniz kitap isimlerinden söyleyip almak istiyorum
  Yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim


 8. 7
  ayşeakarsu Üye
  ayşeakarsu
  Üye

  Üye No: 108644
  Mesaj Sayısı: 1
  Tecrübe Puanı: 1

  Hocam ben ilim öğrenmek istiyorum Kuran-ı Kerim okumasını biliyorum Elhamdülllah daha da ilim ve bununla ilgili güvenilir hocaların kitaplarından almak istiyorum rica etsem bana kitap önerebilir misiniz ? güzel ahlak ve güzel davranış ile ilgili ilim öğrenilirken ilk öğrenilmesi gereken şeylerle ilgili kitaplardan almak istiyorum malesef böyle kitap isimlerini bilmiyorum. Peygamberimiz zor ve sıkıntılı zamanlarında nasıl davranırdı bunlarla ilgili kitaplardan almak istiyorum güvenilir hocaların kitaplarından önerebilir misiniz.Dini kitap satan yerlerden önerdiğiniz kitap isimlerinden söyleyip almak istiyorum
  Yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim


 9. 8
  Wakabayashi Üye
  Wakabayashi
  Üye

  Üye No: 108570
  Mesaj Sayısı: 131
  Tecrübe Puanı: 2

  Ene'Sus Ey Nefsim!- Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri

  Okumadıysanız okumanızı tavsiye ederim...


 10. 9
  Wakabayashi Üye
  Wakabayashi
  Üye

  Üye No: 108570
  Mesaj Sayısı: 131
  Tecrübe Puanı: 2

  Gene şayet okumadıysan;dünyevi,manevi,tasavvufu ve daha birçok ilim öğrenebiliceğin İmam-Rabbani Hazretlerinin Mektubat-ı Rabbani yi okumalısın.İlk bu Mektubat-ı Rabbani'yi okumakla başla derim.

  Tabi Kur'an'ı ve tefsirini ve hadisleri zaten okumalıyız.


 11. 10
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Marifetname . Kalplerin keşfi . Yıldızların mevki . Ama yinede en iyisi Kur'an-ı azimüşşan dır


+ Yorum Gönder