Abdest nasıl alınır? 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 6 kişi
 1. 1
  Fetva Meclisi Moderatör
  Fetva Meclisi
  Moderatör

  Üye No: 6
  Mesaj Sayısı: 6,280
  Tecrübe Puanı: 70

  Abdest nasıl alınır?


  Abdest nasıl alınır yazılı
  Delilleriyle Abdest nasıl alınır? Kısaca

  Abdest, “belli organları usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da ıslak el ile mesh etmek” şeklinde tarif edilir (Merğînânî, el-Hidâye, I, 12).
  Abdestle ilgili olarak Kur’an-ı Kerîm’de, “Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin” (Mâide, 5/6) buyrulur.

  Hz. Peygamber (s.a.s.) de hem abdestin nasıl alınacağını müslümanlara fiilî olarak göstermiş (Merğînânî, el-Hidâye, I, 13) hem de abdestsiz olarak kılınacak hiçbir namazın Allah katında kabul olunmayacağını belirtmiştir (Buhârî, Vudû 2; İbn Mâce, Tahâret, 47).

  Abdestin bu ayette ifadesini bulan dört farzında sünnî fıkıh mezhepleri ittifak etmişlerdir.
  Ancak Hanefî mezhebinin dışında kalan diğer üç sünnî mezhebin bunlara bazı şartlar ilâve ettiği görülür.
  Meselâ abdeste niyet etmek bu üç mezhebe göre, abdeste başlarken besmele çekmek Hanbelîler’e göre, dört farzın âyette sayılan sıraya uygun yapılması (tertîp) Şâfiî ve Hanbelîler’e göre, bu işlemlerin ara verilmeden yapılması (muvâlât) Mâlikî ve Hanbelîler’e göre, farzdır.
  Dört mezhebin farz saydığı hususları da içerecek şekilde sünnet ve âdâbına (Buhârî, Vudû, 8; Ebû Dâvûd, Taharet, 65) riayet edilerek, abdest şöyle alınır:

  Niyet ve besmele ile abdeste başlanıp önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.
  Varsa deri üzerindeki hamur, boya, sakız gibi maddeler temizlenir.
  Parmaktaki yüzük oynatılır. Misvak veya diş fırçası ile, bunlar yoksa sağ elin parmaklarıyla dişler temizlenir.
  Sağ el ile üç defa ağza, üç defa da burna su verilir. Üç kere yüz yıkanır.
  Sonra dirsekle birlikte sağ kol üç defa, sonra aynı şekilde sol kol üç defa yıkanır. Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın üstü bir defa mesh edilir.
  Bu şekilde başın dörtte birini mesh etmek yeterli ise de iki elle başın tamamının mesh edilmesi Maliki mezhebine göre farz (İbn Cüzey, el-Kavaninü’l-fıkhıyye, s. 23), diğer mezheplere göre sünnettir.
  Eller yine ıslatılarak başparmakla kulağın dışı, şahadet parmağı veya serçe parmakla içi mesh edildikten sonra her iki elin arkasıyla boyun mesh edilir.
  Önce sağ, sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dahil olmak üzere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına özen gösterilir (Kâsânî, Bedaiu’s-Sanâî, 1, 65-75).


  İlgili Yazılar

 2. 2
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 19,328
  Tecrübe Puanı: 233

  Cevap: Abdest nasıl alınır?


  ABDEST NASIL ALINIR? KISA ÖZET

  Abdest alınış şekli maddeler halinde

  1- Abdest almaya başlarken "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir,

  2 - Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim denir,

  3- Üç kez eller bileklere kadar yıkanır, (Bir elin parmakları diğer elin parmakları arasına geçirilerek hilallenir)

  4- Sağ el ile ağıza üç kere su verilerek ağız yıkanır,

  5- Sağ el ile buruna üç kere su verip, sol el ile sümkürülür,

  6- Avuçlara su alıp, alından çene altına, şakaklara kadar üç kez yüz yıkanır,

  7- Sol el ile sağ kol dirsek ile beraber üç kez yıkanır,

  8- Sağ el ile sol kol dirsek ile beraber üç kez yıkanır,

  9- Her iki kol yıkandıktan sonra, eller tekrar yıkanır ve başın dörtte biri mesh edilir, (başın üst kısmına ıslak elle dokunulur)

  10- Daha sonra sağ ve sol elin şehadet parmakları ile iki kulağın deliklerine su verirken baş parmaklar ile kulakların arkası mesh edilir,

  11- Ellerin dış yüzü ile ense mesh edilir,

  12- Sol elin küçük parmağı ile, sağ ayağın küçük parmağından başlayarak, ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle, topuklarla birlikte, sağ ayak üç kez yıkanır,

  13- Sol ayağı üç kez yıkarken, ayak parmaklarının arasını küçük parmağı ile bu sefer baş parmaktan başlayarak, küçük parmağa doğru, ayak parmaklarının arasını hilallemek suretiyle topuk ile birlikte yıkanır.  Abdest nasıl alınır, abdestin fazileti hakkında bilgi verir misiniz?

  Hz. Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor: "Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki:"Mü'min -veya müslüman- bir kul abdest aldı mı yüzünü yıkayınca, gözüyle bakarak işlediği bütün günahlar su ile -veya suyun son damlasıyla- yüzünden dökülür iner, ellerini yıkayınca elleriyle işlediği hatalar su ile birlikte -veya suyun son damlasıyla- ellerinden dökülür iner. Ayaklarını yıkayınca da ayaklarıyla giderek işlediği bütün günahları su ile -veya suyun son damlasıyla- dökülür iner. (Öyle ki abdest tamamlanınca) günahlarından arınmış olarak tertemiz çıkar." (Müslim, Tahâret 32, (244); Muvatta, Tahâret 31, (1, 32); Tirmizi, Tahâret 2)

  Hz. Osman (r.a) anlatıyor: "Resülullah (s.a.v) buyurdular ki: "Kim abdest alır ve abdestini güzel yaparsa hataları vücudundan tırnak diplerine varıncaya kadar çıkar dökülür.'' Bir başka rivâyette şöyle gelmiştir: "Hz. Osman (R.a) abdest aldı ve dedi ki: "Ben Resülullah (S.a.v)'ın şu benim abdestim gibi abdest aldığını, sonra da şöyle söylediğini gördüm: "Kim bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları affedilir, namazı ve mescide kadar yürümesi de nafile (ibadet) olur." (Buhari, Vudü 25; Müslim, Tahâret 8, 229)


 3. 3
  cihad38 Emekli
  cihad38
  Emekli

  Üye No: 97668
  Mesaj Sayısı: 448
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Abdest nasıl alınır?


  Alıntı
  Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin
  uykusuz teyemmümün nasıl yapıldığını bana öğretirmisin ??? baştan sona tarif et,teyemmüm kuranda nasıl anlatılmıştır.ayetlerle cevabını bekliyorum.


 4. Reklam

 5. 4
  imam Özel Üye
  imam
  Özel Üye

  Üye No: 2034
  Mesaj Sayısı: 6,072
  Tecrübe Puanı: 65
  Yer: minallah-ilelllah

  Cevap: Abdest nasıl alınır?


  uykusuz34
  yine arka arkaya cevap yazarak forum kurallarını ihlal ettin.
  forum kurallarını okuyalım 6. 5
  Ramadan Üye
  Ramadan
  Üye

  Üye No: 51064
  Mesaj Sayısı: 751
  Tecrübe Puanı: 9
  Yaş: 34

  ABDEST NASIL ALINIR?


  "Yüce Allah'ın ismini anarak başlarım. Beni Islâm dini ve akidesi üzere yarattığı için hamd ederim."


  Farz, sünnet ve edeplerini yukarıdaki maddelerde verdiğimiz abdesti tertip ve usûlüne göre ancak şöylece alabiliriz:
  Abdeste başlarken şu dua yapılmalıdır:

  "Bismillâhilazîm ve'l hamdülillâhi alâ dini'l Islâm" .

  "Yüce Allah'ın ismini anarak başlarım. Beni Islâm dini ve akidesi üzere yarattığı için hamd ederim."

  Abdest almaya niyetlendikten sonra, eûzü besmele çekilerek eller bileklere kadar yıkanır. Parmakta yüzük varsa, kımıldatılır. Altına suyun geçmesi sağlanır.

  Uzuvların yıkanması sırasında bizden öncekilerden nakledilen şu duaları okumak abdestin edeplerindendir.

  A- Mazmaza=Ağıza su verme sırasında: "Allâhümme einnî alâ tilâveti'l Kur'ân ve zikrike ve şükrike ve hüsn-i ibâdetike."

  "Allah'ım, Kur'ân-ı Kerimi okumada, seni zikretme, sana şükretme ve sana güzel şekilde kulluk etmede yardımını istirham ederim."

  B- Istinşak = Buruna su verme sırasında: "Allâhümme, erihnî râyihate'l Cenneti verzuknî min neîmihâ."

  "Allah'ım, bana Cennetin kokusunu koklat. Cennet nimetlerinden beni rızıklandır."

  C- Yüzü Yıkama Sırasında

  "Allâhümme, beyyid vechî binûrike yevme tebyaddu vücûhun ve tesveddü vücûh."

  "Allah'ım, bir kısım yüzlerin ağarıp nurlandığı, bir kısım yüzlerin ise karardığı gün,
  benim yüzümü nurlandır, ağart."

  D- Sağl Eli Yıkama Sırasında

  "Allâhümme, a'tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîrâ."

  "Allah'ım, kitabımı -amel defterimi- sağl elime ver ve hesabımı kolaylaştır."

  E- Sol Eli Dirseklere Kadar Yıkama Sırasında

  "Allâhümme, lâ tu'tinî kitâbî bisimâlî velâ min verâi zahfi."

  "Allah'ım, kitabımı -amel defterimi- sol elimden ve arkamdan verme."

  Sonra sıra başı meshetmeye gelir.

  Kaplama mesh için, eller ıslatılır, küçük parmakla üç parmak uc uca getirilir. Önden başlayarak başın üstü sıvazlanıp arka ve yan taraflarda böylece meshedilir.

  F- Kulakları Yıkarken

  "Allâhümmec'alnî minellezîne yestemîune'l-kavle feyettebiûne ahseneh."

  "Allah'ım, beni hak sözü dinleyenlerden ve onun en güzeline uyanlardan eyle."
  denilir ve kulaklar yıkanır.

  G- Boyuna Mesh Etme Sırasında

  "Allâhümme a'tik unuki (veya rakabeti) mine'n-nâri."

  "Allah'ım, boynumu Cehennem ateşinden azad buyur."

  H- Ayakları Yıkama Sırasında

  "Allâhümme, sebbit kademeyye ales'sırâtı yevme tezûlü Fhi'l-akdâm."

  "Allah'ım, Sırat köprüsünde ayakların kaydığı günde ayaklarımı kaydırma, sabit eyle..."

  Abdest alıp bittikten sonra Rasûlullah (s.a.s.)'e salavât getirilmeli ve şu dua okunmalıdır:

  "Allâhümmec'alnî minettevvâbîne vec'alnî mine'l-mütetahhirîn."

  "Allah'ım, beni, tevbe eden ve günahlarından temizlenen kullarından eyle. . ."

  İSLAM FIKHI ANSiKLOPEDiSi


+ Yorum Gönder