İslam dininde ticaret 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
 1. 1
  Amenna Amenna
  Amenna
  Amenna

  Üye No: 1057
  Mesaj Sayısı: 555
  Tecrübe Puanı: 9

  İslam dininde ticaret


  Borçluya mühlet

  Sual: Borcunu ödeyemiyen müşterilerimize mühlet tanımak sevâb olur mu?
  CEVAP
  Borcunu gerçekten ödeyemiyenlere mühlet vermek, elbette çok sevâbdır.
  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
  (Kıyâmet gününün dehşetinden kurtulmak ve Allahın himâyesine sığınmak istiyen, darda kalan borçluya mühlet versin!) [Taberânî]
  (Darda olanı ferâha kavuşturan veya böyle bir kimsenin borcunu ödeyeni, Allahü teâlâ, Kıyâmetin dehşet, korku ve sıkıntılarından kurtarır.) [Müslim]
  (Fakîr borçluya, borcunu ödemesi için kolaylık gösterene, her gün o borç miktarı kadar sadaka sevâbı yazılır.) [İ.Ahmed]
  (Bir kimse, borcunu ödeyebileceği vakte kadar fakîre mühlet verse, günâhlarından tevbe etmesi için Allahü teâlâ da ona mühlet verir.) [Taberânî]
  (Musîbetten kurtulmak, istediğine kavuşmak ve Arşın gölgesine sığınmak istiyen, eli darda olanın borcunun vâdesini uzatsın veya o borcu bağışlasın!) [Abdürrezzâk]
  (Kıyâmette günâhı çok bir müslümanı hesâba çekerler. O kimse de, (Benim iyiliğim yoktur. Sadece çırağıma, “Fakîr olan borçluları sıkıştırma, ne zaman ellerine geçerse, o zaman vermelerini söyle, birşey isterlerse yine ver, boş çevirme” diye söylerdim) der. Allahü teâlâ da, o kimseyi affederek buyurur ki: (Ey kulum, bugün sen fakîr, muhtâçsın. Sen dünyada benim kullarıma acıdığın gibi, bugün biz de sana acırız.) [Buhârî]

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Amenna Amenna
  Amenna
  Amenna

  Üye No: 1057
  Mesaj Sayısı: 555
  Tecrübe Puanı: 9

  --->: İslam dininde ticaret


  Alacağı tahsil

  Sual: Bir arkadaşa sekiz sene önce beş bin liraya bir gömlek sattım. Şimdi ise bir gömlek bir milyon lira civârındadır. Bu parayı tahsil ederken beş bin lira olarak mi, yoksa o günkü beş bin liranın alım gücüne göre mi alacağız?
  CEVAP
  Eşyânın değeri altın ile ölçülür. Sekiz sene önce beş bin lira ile kaç gram altın alınıyorsa, bugün de aynı gram altın istemek câizdir. Diyelim ki 2 gram altın ediyorsa, bugün de 2 gram altın istenir. 2 gram altının bugünkü karşılığı olan kâğıt para da istenebilir. Gömleğe göre veya başka eşyâya göre istenmez. Belki bugünkü 2 gram altın iki gömlek eder veya bir gömlek de etmiyebilir. Ne kadar gömlek ettiği değil, ne kadar altın değerinde olduğu önemlidir. İhsân etmek iyidir. Alacaklı arzu ederse beş bin lirayı alarak da hesâbı kapar. Hiç de almayabilir.


 3. 3
  Amenna Amenna
  Amenna
  Amenna

  Üye No: 1057
  Mesaj Sayısı: 555
  Tecrübe Puanı: 9

  --->: İslam dininde ticaret


  Alacak Borç Meseleleri

  Sual: Bazı kimselerde alacaklarım var. Verecek güçleri yoktur. Vermeleri için sıkıştırsam günah olur mu?
  CEVAP
  Her zaman alacağınızı istemek hakkınızdır. Ancak borcunu veremiyen fakirleri sıkıştırmamak çok iyidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Kıyamet gününün sıkıntılarından kurtulmak istiyen, eli darda olana, alacağını tehir etsin veya bağışlasın!) [Müslim]
  (Bir müslümana Allah rızası için ödünç verene, her gün için sadaka sevabı verilir. Fakirden alacağını çabuk istemiyene, her gün için malın hepsini sadaka vermiş gibi sevap verilir.) [Hakim]
  (Başka himaye bulunmıyan günde, Allahın himayesine girmek istiyen, eli darda olana kolaylık göstersin veya alacağını bağışlasın!) [Taberânî]
  (Kim, fakirdeki alacağını tehir eder veya bağışlarsa, Allahü teâlâ da, kıyamet günü onu kendi himayesine alır.) [Taberânî]


 4. Reklam

 5. 4
  Amenna Amenna
  Amenna
  Amenna

  Üye No: 1057
  Mesaj Sayısı: 555
  Tecrübe Puanı: 9

  --->: İslam dininde ticaret


  Akrabaya Yardım

  Sual: Yardım yaparken, ödünç verirken akrabayı tercih etmek mi lazım?
  CEVAP
  Herkese iyilik etmek, ödünç veya sadaka vermek çok sevabdır. Akrabaya yapılan iyilik daha sevabdır. Bir kadın, Resulullaha, (Fakir kocama infakta bulunsam, sadaka yerine geçer mi?) diye suâl ettirdiğinde Peygamber efendimiz buyurdu ki:
  (İki sevab vardır. Biri sadaka, diğeri de sıla-i rahim sevabı) [Buharî]
  Bu husustaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyle:
  (Senden yüz çeviren akrabana verilen sadaka daha faziletlidir.) [Taberânî]
  (Yakın akraba ve komşuya verilen sadakanın sevabı iki misli fazladır.) [Taberânî]
  (Paranızı önce kendi ihtiyaçlarınıza, artarsa çoluk çocuğunuzun ihtiyaçlarına sarf edin! Bundan da artarsa akrabalarınıza yardım edin!) [Müslim]
  (Bir kimseden amcasının oğlu yardım ister de, o da gücü yettiği hâlde, vermezse, kıyamet günü Allahın fazlından mahrum kalır.) [Taberânî]
  (Bir müslümana ödünç veren iki misli sadaka sevabı kazanır.) [İbni Mace]


 6. 5
  Amenna Amenna
  Amenna
  Amenna

  Üye No: 1057
  Mesaj Sayısı: 555
  Tecrübe Puanı: 9

  Din istismârı

  Sual: Tüccârın, malını müşteriye gösterirken kelime-i tevhîd, salevât okuması uygun mudur?
  CEVAP
  Tesbîh, tahmîd, tekbîr ve Kur’ân-ı kerîm ve hadîs-i şerîf ve fıkıh kitâbı okumak sevâbdır.
  Kur’ân-ı kerîmde buyuruluyor ki:
  (Allahı çok zikredenlerin günâhları affolur ve çok sevâb verilir.) [Ahzâb 35]
  Tüccârın, malını müşteriye gösterirken, bunları okuması, tekbîr getirmesi, kelime-i tevhîd, salevât söylemesi günâhtır. Bunları, para kazanmaya âlet etmek olur. (İhtiyâr)


 7. 6
  Amenna Amenna
  Amenna
  Amenna

  Üye No: 1057
  Mesaj Sayısı: 555
  Tecrübe Puanı: 9

  Kirâcı ve uşur

  Sual: Kirâladığım tarlanın uşrunun tamamını benim mi vermem gerekir?
  CEVAP
  Fıkıh kitaplarında, (Bir kimse, tarlasını kirâya verirse, mahsûlün uşrunu, İmâm-ı a’zama göre, mal sâhibi verir. Kirâ ücreti yüksek olan yerlerde, böyle fetvâ verilir. İmâmeyn’e göre, kirâcı verir. Kirâ az olan yerlerde, böyle fetvâ verilir) buyuruluyor. Meselâ, kirâ ücreti olarak 20 milyon lira verip, masraflar çıktıktan sonra 60 milyon liralık mahsûl almışsanız, mahsûlün uşrunu siz verirsiniz. Masraflar çıktıktan sonra 30 milyon liralık mahsûl almışsanız, tarla sâhibi verir. Çünkü kârın yarısından fazlasını mal sahibi almıştır. 10 milyon liralık masraf yapıp 50 milyon liralık mahsûl almışsanız, 40 milyon lira almışsınız demektir. Bunun 20 milyonunu mal sahibine verdiğiniz için, mahsûlün yarısının uşrunu siz, yarısınınkini de mal sâhibi verir. Uşur verilirken kira ücreti ve masraflar düşülmez. Fakat uşru hangi tarafın vermesi gerektiği hesap edilirken, masraflar nazarı itibâre alınır.


 8. 7
  Amenna Amenna
  Amenna
  Amenna

  Üye No: 1057
  Mesaj Sayısı: 555
  Tecrübe Puanı: 9

  Tek taraflı sözleşmeyi bozmak

  Sual: Yapılan bir sözleşme, bilinmiyen bir sebeple aleyhimize dönse, o sözleşmeyi tek taraflı olarak bozmamızda, yani caymamızda bir sakınca var mıdır?
  CEVAP
  Hiç kimse, tek taraflı olarak sözleşmeyi bozamaz. (Aleyhime oldu, ben de bozdum) demek geçersizdir. Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
  (Ey iman edenler, sözleşmelerinize uyunuz!) [Maide 1]
  (Allah, sözleşmeleri bozmaktan sakınanları sever.) [Tevbe 7]
  Irzlarını koruyanlar, emanetlerine ve sözleşmelerine riayet edenler, doğru şahitlik yapanlar, namazlarını kılanlar, cennetle ikram olunacak kimselerdir. (Mearic 29-35)
  Hadis-i şerifte de buyuruldu ki:
  (Sözünde durmamak münafıklık alametidir.) [İ.Neccar]


 9. 8
  Amenna Amenna
  Amenna
  Amenna

  Üye No: 1057
  Mesaj Sayısı: 555
  Tecrübe Puanı: 9

  Satılan malı geri almak

  Sual: Boyacılık yapıyorum. Bir müşterim, (Oğlum da, aynı boyadan, benden habersiz olarak başka birisinden almış) diyerek sattığım boyaları geri getirdi. Bunları almaya mecbur muyum?
  CEVAP
  Sattığınız malı geri almaya mecbur değilsiniz. Ancak ihsan ederek, malları geri almak çok iyi olur. Kur'an-ı kerimde, (İhsan [iyilik] edenlere, rahmetim elbette çok yakındır) buyuruldu. (Araf 56)
  İmam-ı Gazalî hazretleri buyuruyor ki:
  Müşteri pişman olursa, yapılan satışı bozmak iyi olur. Çünkü, Resulullah, (Müşteri pişman olunca, satıcı da kabul edip sözleşmeyi bozarsa, Allahü teâlâ, onun günahlarını affeder) buyurdu. (K. Saadet)


 10. 9
  Amenna Amenna
  Amenna
  Amenna

  Üye No: 1057
  Mesaj Sayısı: 555
  Tecrübe Puanı: 9

  Müteahhitle sözleşme

  Sual: Müteahhitle üç yıl sonra evi teslim etmesi için anlaştık. Geciken her gün için bir miktar gecikme tazminatı almak üzere sözleşme yapmam caiz mi?
  CEVAP
  Evet caizdir. Ancak, vaktinde ödenmiyen alacak için caiz olmaz. Çünkü alacak, evi teslim etmeye benzemez.
  Alacağını tehir ederek fazla istemek faiz olur. Kur'an-ı kerimde buyuruluyor ki:
  (Allah, alış-verişi, ticareti helal, faizi haram kıldı.) [Bekara 275]
  Alacaklının zarar etmemesi için, paranın o günkü kıymeti altın olarak hesaplanır. Ödeneceği gün, altın olarak verilir. Dolara veya herhangi bir eşyaya göre hesaplanmaz. Kıymet denilince, altın anlaşılır, başka mal ve para anlaşılmaz. Çünkü eşyanın kıymeti altın ile anlaşılır. (Keşfi rümuz-i gurer)


 11. 10
  Amenna Amenna
  Amenna
  Amenna

  Üye No: 1057
  Mesaj Sayısı: 555
  Tecrübe Puanı: 9

  Sözleşme gereği para kesmek

  Sual: Araba almak için bir organizasyona girdim. Sözleşme yaptık. Birkaç ay sonra maddî sıkıntı yüzünden ayrılmak zorunda kaldım. Sözleşme gereği, paramın bir kısmını kestiler. Onlara itimat ederek sözleşmeyi okumadan imzalamıştım. Ben razı olmadığıma göre, onların bu parayı almaları caiz midir?
  CEVAP
  Elbette caizdir. Eğer onlar sözleşme dışı bir şey yapsalardı, o zaman onlar suçlu olurdu. Sözleşmenin veya kanunun mahiyetini bilmemek mazeret teşkil etmez.
  Kırmızı ışıkta geçen birinin, (Ben bunun suç olduğunu bilmiyordum) demesi mazeret olur mu?


 12. 11
  Amenna Amenna
  Amenna
  Amenna

  Üye No: 1057
  Mesaj Sayısı: 555
  Tecrübe Puanı: 9

  Alış-Verişte Yemin

  Sual: Bir malı beğendirmek gayesiyle yemin etmekte mahzur var mıdır?
  CEVAP
  Doğru da olsa, alış-veriş yaparken yemin etmemelidir! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Malını, yemin ederek beğendirene kıyamette merhamet edilmiyecektir.) [Müslim]
  (Alış-verişte "Vallahi böyle, billahi öyle değildir" diye yemin edenlere ve sanatkardan, "Yarın gel, öbür gün gel" diye sözünde durmıyanlara yazıklar olsun!) [Deylemî]
  (Yalan yemin ile mal çok satılsa da böyle kazancın bereketi olmaz.) [Buharî]
  (Alıcı ile satıcı birbirine doğru söyleyip, nasihat edince, kazançları bereketli olur, malın kusurunu gizleyip, yalan söyledileri zaman bu bereket kalkar.) [Buharî]
  (Satılan bir şeyin kusurunu gizlemek helal değildir.) [Hakim]
  (Bir zaman gelecek ki, insanlar, yalnız malın, paranın gelmesini düşünüp, helalını, haramını düşünmiyeceklerdir.) [R. Nasıhin]
  Malını müşteriye gösterirken tüccarın Allah demesi, Kelime-i tevhid okuması günahtır. Bunları para kazanmaya alet etmek olur. (İhtiyar)
  (İhtiyar) kitabındaki bu ifadeden, müşteri çekmek gayesiyle dükkanına dini levhalar asmak da, dini ticarete alet etmek olacağı anlaşılmaktadır. Hele dinden imandan habersiz kimselerin bu hareketi, din istismarı olur.
  Akıllı, ahıretin sonsuz kazancını dünyanın geçici kârı ile değiştirmez. Bütün iyiliklerin, dinin emirlerine uymak ve yerine getirmekte olduğunu bilir.


 13. 12
  Amenna Amenna
  Amenna
  Amenna

  Üye No: 1057
  Mesaj Sayısı: 555
  Tecrübe Puanı: 9

  Mushaf Satmak

  Sual: Sadece mushaf, dini kitap ve dini levha ticaretinin mahzuru var mıdır?
  CEVAP
  Mushafı, Kur'an-ı kerim öğretilmesine sebeb olmak niyetiyle satmak caiz ve sevab olur. Aldığı para helal olur. Fakat böyle niyetin alameti maloluş fiyatına yakın az bir karla satmaktır. Geçimi başka kitaplardan sağlanıyorsa, mushafları karsız satmalıdır! (Şira)
  Mushaf, dini levha, ilmihal kitapları ticaret malı değildir. Emr-i maruf için satılır. Çarşıda pazarda satılmaz. Dükkanlarda rafa konur. Okumak, bereketlenmek için odaya asılır. Zinet eşyası değildir. Dini levhaları ve diğer dini eserleri yere sermek onlara hakaret olur. Mushafa ve dini kitaplara hakaret eden ise küfre düşer. Yani kâfir olur.


 14. 13
  Amenna Amenna
  Amenna
  Amenna

  Üye No: 1057
  Mesaj Sayısı: 555
  Tecrübe Puanı: 9

  Turisti Kandırmak

  Sual: Sovyetlerden Erzuruma gelen turistleri kandıranlar çıkıyor. Beş bin verip ellibin diyenler oluyor. Dinimizde gayrı müslimleri de kandırmak günah değil midir?
  CEVAP
  Bir kimsenin hakkını yemek, kandırmak ona zulüm olur. Zulüm ise haramdır, büyük günahtır. Gayr-i müslime zulmetmenin, müslümana zulmetmekten daha kötü olduğu (Dürr-ül-muhtar) ve diğer muteber kitaplarda yazılıdır. K. Saadetteki hadis-i şerifte, (Satılan bir şeyin kusurunu gizlemek helal değildir. O kusuru bilip söylememek de kimseye helal değildir.) buyuruldu. Yine aynı kitapta, buğdayın yaş kısmını çuvalın iç tarafına koyan bir satıcıya Peygamber efendimizin, (Yaş kısmını niçin saklayıp göstermiyorsun? Hile yapan bizden değildir.) buyurulduğu bildiriliyor.
  Erbain-i Selmani kitabında (Bir şeyi aldatarak pahalı satmak veya ucuza almak faiz olur, haram olur.) ve (Satılan şeyin aybını ve satın alınan şeyin kıymetini gizleyerek aldatmak faiz olur, haram olur.) buyuruldu.


 15. 14
  Amenna Amenna
  Amenna
  Amenna

  Üye No: 1057
  Mesaj Sayısı: 555
  Tecrübe Puanı: 9

  Çok Çalışmak

  Sual: Çok kazanmak için çok çalışmak dine aykırı mıdır?
  CEVAP
  Kendinin ve çoluk çocuğunun nafakasını kazanacak ve borçlarını ödeyecek kadar çalışıp kazanmak farzdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Çalışıp kazanmak farzdır.) [Taberânî]
  Çoluk çocuğunun bir yıllık nafakasını toplayacak kadar çalışmak mubahtır. Müslümanlara yardım için, cihad etmek için fazla çalışıp kazanmak müstehaptır, iyidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (İnsanların en iyisi, insanlara faideli olandır.) [Kudai]
  Gösteriş için, övünmek için kazanmak tahrimen mekruhtur. Çalışmak rızkı artırmaz. Çalışmak takdir edilen rızka kavuşturmaya vesiledir. Rızkı veren Allahü teâlâdır. Çalışmak sebebe yapışmaktır. Sebeblere yapışmak sünnettir. (El-Ihtiyar)
  Ahıret sevabı için, (çok kazanmak için, çok kazanmak gerekir) sözü elbette pek hoştur.


+ Yorum Gönder
Git 12 Son