Vahy-i Gayri Metlüv ne demektir? 5 üzerinden 4.43 | Toplam : 14 kişi
 1. 1
  Fetva Meclisi Moderatör
  Fetva Meclisi
  Moderatör

  Üye No: 6
  Mesaj Sayısı: 6,279
  Tecrübe Puanı: 70

  Vahy-i Gayri Metlüv ne demektir?


  VAHY-İ GAYRİ METLÜV


  Okunmayan vahiy demektir. Bundan maksat, Peygamberin Kur'ân dışı aldığı vahiydir. Hz. Muhammed (a.s.)'in Kur'ân dışı vahiy aldığının, âyet ve hadislerden bir çok delili vardır. Bakara sûresinin 144, Tahrîm sûresinin 3, Necm sûresinin 3-4, Nisâ sûresinin 113, Ahzâb sûresinin 34. âyetleri; Cibrîl hadisi diye meşhur olan hadis (Ebû Dâvûd, Kader, 17) buna delildir. Cibril, Kur'ân için indiği gibi sünnet için de iniyordu (Tecrid, II/460-464). Hz. Muhammed (a.s.), "Bana Kur'ân ve onun gibi bir misli verildi." demiştir (Ebû Dâvûd, Sünnet, 6; Ahmed, IV/131). Hz. Peygamber Kur'ân dışı vahiy almakla birlikte, bütün hadislerin vahiy ürünü olduğunu söylemek de mümkün değildir. Çünkü Peygamberimiz, Kur'ân âyetlerini tefsîr ve teyit sadedinde, öğüt vermek amacıyla, kendi re'yini beyan sadedinde sözler de sarf etmiştir. Bunlar dinde delil olmakla birlikte, vahiy ürünü olarak kabul etmemek gerekir; ancak, vahyin kontrolünde söylenmişlerdir. (İ.K.)

  İlgili Yazılar

 2. 2
  müşahit Üye
  müşahit
  Üye

  Üye No: 91708
  Mesaj Sayısı: 27
  Tecrübe Puanı: 1

  Cevap: Vahy-i Gayri Metlüv ne demektir?


  Kur'n dışı vahy algısı, Kur'an dışı Resul algısından kaynaklanmaktadır.Hiç bir peygamber, kendisine gönderilen vahyi gizleyemez.O vahyi açıklamak zorundadır. Aksi taktirde, Allah'ın verdiği elçilik göreviniyerine getirmemiş olur.

  İslam tarihine baktığımızda; Kuran dışı vahy olduğu düşüncesine, İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Mutezile çizgisindeki alimler tüm baskılara rağmen bu Kur'an dışı anlayışla savaşmışlardır.

  Kur'an dışı vahy algısının bir çok nedeni vardır.Bunlardan en göze batanı elbetteki siyasal olanlarıdır.

  Kısaca özetliyecek olursak, şunları söyliyebiliriz;

  Kur'an dışı vahiy anlayışını besleyen nedenler çeşitlidir. Bunlar içinde en etkili olan husus Müslümanların özellikle hicri birinci yüzyılda yaşadığı vahim olaylardır. Emevilerin başa geçmesiyle İslam toplumuna hakim olan saltanat düzeninin işlediği zulümler, toplumun değerlerini altüst ederek ortadan kaldırmıştır. Bu durumun neticesi olarak hak-hukuk, adalet kavramları toplumun zihninde erozyona uğrar ve İsrailiyatın da etkisiyle Mehdi-Mesih anlayışı yeşermeye başlar. Ümmetin yaşadığı travmalar Asr-ı Saadet'in kimlik kişilik sahibi Müslüman olma bilincini genel olarak ortadan kaldırmış onun yerine uzlaşmacı, korkak, asimile olmuş, kendine güvenmeyen her şeyi Allaha havale etmiş, her şeyi ondan bilen doğaüstü güçlerden yardım bekleyen bir Müslüman tipi ortaya koymuştur.

  Müslümanların kutsal saydıkları her şeyin çiğnendiği bu süre içerisinde hakim saltanatlar yeni kutsallar oluşturur. " İşte Kur'an dışı vahiy iddiası böyle sosyal ve siyasal bir ortamda ortaya çıkmıştı. Güçlüler, hükümdarlar böyle bir anlayışı özellikle teşvik etmişti. Çünkü ulu'l-emr olarak Rasul'ün sözünün mutlak anlamda bağlayıcı olması bir ulu'l-emr olarak kendilerinin de sözünün bağlayıcı olması anlamına gelecekti."

  Bu hususu dahada uzatabiliriz.Ancak, Şu bilinmelidir ki; Resul'i Ekrem sadece Kendisine gelen ve metin haline getirdiği Kur'an-ı Kur'an-ı bize bildirmiştir.

  Bunun dışında, Kendi sözlerinin yazılmasına Kur'an'la karışmasın diye izin vermemiştir. Dolayısıyla eğer Kur'an dışı vahy varsa, O halde Resul'i Ekrem niçin Onları da kayıt altına ladırmadı?

  Biraz Kur'an Okuyalım beyler. Dinimizi kaynağından öğrenelim.
  Allah Kuran'da "Biz sizi yarın bu kitaptan soracağız[sorguya çekeceğiz]" demişken daha ne diye başka yerlerde dolanıp duruyoruz.
  Son olarak Şunu bilin ki, Resul'i Ekremin en büyük sünneti Kur'an'ı Kerim dir.. O, Kur'anı yaşadı ve yaşattı. Başka da bişey değil..  Resul'e Sadece Eşsiz/Benzersiz Kuran Verilmiştir.

  Kuran Eşsiz bir kitaptır.Misli/emsali, benzeri söz yoktur, getirilemez de.Resule, Kuran ve bir misli değil,sadece Kuran verilmiştir. Kuran'ın benzerinin getirilemeyeceği, sadece ona teslimiyeti gerektirir.

  Konuyla ilgili ayetler şöyledir.


  Bakara/23 - Eğer kulumuz (Muhammed)a indirdiğimiz (Kur'ân)den şüphe içinde iseniz, haydi onun gibi bir sûre getirin, Allah'tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın; eğer doğru iseniz.

  24 - Yok yapamadıysanız, ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlar ve taşlar olan, inkârcılar için hazırlanmış ateşten sakının.

  Enfal/31 - Onlara âyetlerimiz okunduğu zaman, "işittik, dilersek bunun gibisini biz de söyleriz, bu, eskilerin efsanelerinden başka bir şey değildir" diyorlardı.  Yunus/15- Böyle iken, âyetlerimiz, kesin birer belge olarak kendilerine okunduğu zaman, o bizimle karşılaşmayı ummayanlar, "Bundan başka bir Kur'ân getir veya bunu değiştir." dediler. De ki, "Onu kendiliğimden değiştiremem, benim açımdan bu olacak bir şey değildir. Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Rabbime isyan edersem, şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım."

  16 - De ki, "Eğer Allah dileseydi ben onu size okumazdım. O da onu hiçbir şekilde size bildirmezdi. Bilirsiniz ki, ben sizin içinizde bundan önce yıllarca bulundum. Siz hâlâ aklınızı başınıza toplamayacak mısınız?"

  37 - Bu Kur'ân, Allah'dan başkası tarafından uydurulamaz, lâkin kendinden önceki kitapları tasdik eder ve o kitabı (levh-i mahfuzu) ayrıntılı olarak açıklar. Onda şüphe edilecek hiç bir şey yoktur. Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.

  38 - "Onu o (peygamber) uydurdu" mu diyorlar? De ki; "Haydi siz de onun gibi bir sûre getirin ve Allah'dan başka, çağırabileceğiniz kim varsa onu da yardıma çağırın. Eğer sözünüzde sadık iseniz (bunu yapın).

  39 - Hayır. Onlar bilgileriyle kavrayamadıkları, te'vili de kendilerine hiç gelmemiş olan bir şeyi yalan saydılar. Bunlardan önce gelip geçenler de yine böyle inkâr etmişlerdi, amma bak zalimlerin akıbeti nasıl oldu.

  Hud/13 - Yoksa "onu kendi uydurdu" mu diyorlar? O halde sen de onlara de ki: "Haydi siz de onun gibi uydurulmuş on sûre getirin. Allah'dan başka çağırabileceğiniz kim varsa onları da yardıma çağırın. Eğer doğru söylüyorsanız" (bunu yaparsınız).

  14 - Yok eğer bunun üzerine size cevap vermedilerse, artık bilin ki, bu Kur'ân ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. O'ndan başka ilâh yoktur. Artık müslüman oluyorsunuz, değil mi?

  İsra/88 - Ey Muhammed! De ki: "Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler bu Kur'ân'ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile, yine onun bir benzerini meydana getiremeyeceklerdir."


  Furkan/4 - İnkâr edenler: "Bu Kur'ân Muhammed'in uydurmasıdır, ona başka bir topluluk yardım etmiştir" diyerek haksız ve asılsız bir söz uydurdular.

  5 - "Kur'ân öncekilerin masallarıdır; başkalarına yazdırmış da sabah akşam kendisine okunmaktadır" dediler.

  6 - Ey Muhammed! De ki: "Onu, göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz O, bağışlayandır, merhamet edendir."  Tur/33 - Yoksa "Onu uydurdu" mu diyorlar? Hayır onlar inanmıyorlar.

  34 - Eğer doğru iseler onun benzeri bir söz meydana getirsinler.


 3. 3
  @mir âb ü kil
  @mir
  âb ü kil

  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 2,793
  Tecrübe Puanı: 31
  Yaş: 45

  Cevap: Vahy-i Gayri Metlüv ne demektir?


  Alıntı
  Hiç bir peygamber, kendisine gönderilen vahyi gizleyemez.O vahyi açıklamak zorundadır. Aksi taktirde, Allah'ın verdiği elçilik göreviniyerine getirmemiş olur.
  vahyi gayri metluvdan bunu mu anladınız?
  vah ki ne vah


 4. Reklam

 5. 4
  müşahit Üye
  müşahit
  Üye

  Üye No: 91708
  Mesaj Sayısı: 27
  Tecrübe Puanı: 1

  Cevap: Vahy-i Gayri Metlüv ne demektir?


  vahyi gayri metluvdan bunu mu anladınız? vah ki ne vah.
  Bu alaylı ifadenle cehaletini pekiştirdin.Varsa bir bildiğin (Ki yoktur gördüğüm kadarıyla) onu söyleycekken, kara cehaletinin Karasını yüzüne çaldın. Emek verip, onca yazı yazıp ayetlerle olaya açıklık getirmeye çalışmama rağmen, gördüğüm kadarıyla sen bi zahmette bulunupta okuma cesareti bile göstermemişsin. Allah seni ıslah etsin ne diyeyim. 6. 5
  @mir âb ü kil
  @mir
  âb ü kil

  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 2,793
  Tecrübe Puanı: 31
  Yaş: 45

  neden soruma cevab vermek yerine sinirlenip de saldırıyorsun?
  yazdığın tüm saçmalıkların sebebi vahyi gayri metluvun ne olduğunu bilmemenden kaynaklanıyor
  ben de bu konudaki yanlışını açığa kavuşturarak sana işin doğrusunu öğrenme fırsatı vermeye çalışıyorum
  bana saldırmak yerine vahyi gayri metluvun gizli bir tür vahiy değil de
  sünnet olduğunu Resulullah'ın da bunu saklamayıp herkese açıkladığını öğrenseydin
  aşağıda alıntılayacağım zırva yorumları belki de yazmazdın

  Alıntı
  Hiç bir peygamber, kendisine gönderilen vahyi gizleyemez.O vahyi açıklamak zorundadır.
  tekrar soruyorum:
  vahyi gayri metluvun Resulullah tarafından gizlenen
  kimseye açıklanmayan özel bir vahiy türü olduğunu mu sanıyorsun?

  Alıntı
  Aksi taktirde, Allah'ın verdiği elçilik göreviniyerine getirmemiş olur.
  Resulullah zaten vahyi gayri metluv olan sünneti saklamamıştır
  bunu sözlü fiili ve takriri olarak ikame etmiştir

  hatta bu tür vahyin olduğunu bile saklamamış
  "Bana Kur'an ve bir o kadarı daha verildi" demiştir
  ama siz önce bu vb hadisleri reddediyor
  sonra da "vahyi gayri metluv varsa Peygamber bize onu neden bildirmedi? diyorsunuz
  sizce de bu durum komik değil mi?

  Alıntı
  İslam tarihine baktığımızda; Kuran dışı vahy olduğu düşüncesine, İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Mutezile çizgisindeki alimler tüm baskılara rağmen bu Kur'an dışı anlayışla savaşmışlardır.
  bu sözü gerçekten de araştırdın mı?
  yoksa birileri söyedi sen de papağan gibi tekrar mı ediyorsun?
  ebu Hanife gerçekten de hadislerin hüccet olduğunu red mi etti?
  ya da kabul etti ama bunların bir tür vahiy olduğunu mu reddetti?
  mesela ebu Hanife uydurma olduğunu iddia ettiğiniz kaderle ilgili hadisler hakkında ne demiş?
  hiç araştırdın mı?

  sence Mutezili imamları gerçekten de alim midir?
  not: mutezililerin mantığının ne olduğunu anlamak için aşağıdaki linke tıklayınız:
  [URL]http://İslam tarihine baktığımızda; Kuran dışı vahy olduğu düşüncesine, İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Mutezile çizgisindeki alimler tüm baskılara rağmen bu Kur'an dışı anlayışla savaşmışlardır[/URL]

  Emeviler hakkında yazdıklarınıza gelince
  iyi ki bir Emevi dönemi yaşanmış
  bu yüzden neredeyse kına yakacaksınız
  zira bu sayede
  reddedeceğiniz her şeyin Emevi uydurması olduğunu söyleme şansını elde etmiş oldunuz

  Alıntı
  Çünkü ulu'l-emr olarak Rasul'ün sözünün mutlak anlamda bağlayıcı olması bir ulu'l-emr olarak kendilerinin de sözünün bağlayıcı olması anlamına gelecekti."
  bu cümleler de bir başka cehalet örneği
  bir kere vahyi gayri metluvu kabul eden bizler
  Resulullah'ın Nebi olarak yaptığı şeyler haricindeki
  insan olması ve devlet başkanı olmasından kaynaklanan amellerinin
  örnek alınabileceğine ama bağlayıcı olmadığına inanırız
  azıcık hadis usulü okusaydın bunu ve bununla ilgili örnekleri görebilirdin
  hatta bizzat Resulullah bile ululemr olarak hata yapabileceğini bize bildirmiştir

  üstelik vahyi gayri metluv ayrı ululemre itaat ayrı şeylerdir
  Emevilerin ululemre itaati pekiştirmek için özel bir vahiy türü uydurmasına gerek yoktu
  zira ululemre itaat ile ilgili ayetler zaten Kur'an'da vardı

  Alıntı
  Bu hususu dahada uzatabiliriz.Ancak, Şu bilinmelidir ki; Resul'i Ekrem sadece Kendisine gelen ve metin haline getirdiği Kur'an-ı Kur'an-ı bize bildirmiştir.
  bu söz yukardaki komedi ile aynı
  hem Resulullah'ın "bana Kur'an dışında da vahyediliyor" şeklindeki sözlerini reddeceksiniz
  hem de "öyle olsaydı Resulullah bize bildirirdi" diyeceksiniz

  şimdi cevab verin
  -bakın bu sorumu belki görmezsiniz (!!??) diye koyultuyorum-
  vahyi gayri metluvu reddetme sebebinizin
  Resulullah'ın bu konuda bir bilgi vermemiş olması iddianızda samimi iseniz
  ben size Resulullah ve ashabtan bu konuda on kadar rivayet yazarsam
  Resulullah'a Kur'an dışında vahiy geldiğini kabul edecek misiniz?

  Alıntı
  Bunun dışında, Kendi sözlerinin yazılmasına Kur'an'la karışmasın diye izin vermemiştir.
  bu bilgi bir hadise dayanmaktadır
  Resulullah'ın daha sonra
  Kur'an ile hadisleri birbirine karıştırmayacağından emin olduğu kişilere
  hadisleri yazma izni verdiğini
  ashabtan da on kadar kişinin sayfalar dolusu hadis yazdığını isbatlarsam
  Alıntı
  Dolayısıyla eğer Kur'an dışı vahy varsa, O halde Resul'i Ekrem niçin Onları da kayıt altına ladırmadı?
  şeklindeki iddianızdan da vaz geçecek misiniz?
  yoksa işinize gelen hadisi kabul edip işinize gelmeyeni reddetme huyunuza devam edecek misiniz?

  Alıntı
  Allah Kuran'da "Biz sizi yarın bu kitaptan soracağız[sorguya çekeceğiz]" demişken daha ne diye başka yerlerde dolanıp duruyoruz.
  Kitab'tan Resule itaat edilmesi itaat etmeyenlerin cehennemlik olacağı ile ilgili kaç ayet istersin?
  50'ye yakın ayet verebilirim biiznillah

  Alıntı
  O, Kur'anı yaşadı ve yaşattı. Başka da bişey değil..
  işte o yüzden sünneti öğreniyoruz ki Kur'an nasıl yaşanırmış anlayabilelim
  peki mesela o (sav) Kur'an'ı yaşarken
  ayetleri hep kendi kafasından mı yorumluyordu?
  mesela Kur'an'daki "namaz kılın" emrini neye göre yerine getirdi?
  öyle ya Kur'an'da namazla ilgili hemen hemen hiçbir ayrıntı yok

  sahi siz günde kaç vakit, her vakitte kaç rekat, ve nasıl namaz kılıyorsunuz?

  Alıntı
  Resule, Kuran ve bir misli değil,sadece Kuran verilmiştir.Kuran'ın benzerinin getirilemeyeceği, sadece ona teslimiyeti gerektirir.
  bak yukardaki komedi burda da devam ediyor
  hem "öyle olsaydı Resulullah bize haber verirdi" diyorsunuz
  hem de Resulullah'ın "Bana Kur'an ve misli verildi" hadisini inkar ediyorsunuz

  bir de gerçekten bu hadisteki "misli" kelimesini
  Kur'an'ın eşi benzeri şeklinde mi anlıyorsunuz?


 7. 6
  müşahit Üye
  müşahit
  Üye

  Üye No: 91708
  Mesaj Sayısı: 27
  Tecrübe Puanı: 1

  Şu zırva sitende alıntı izni verde, sana tek tek yazdıklarının cevabını vereyim.
  Niçin Kur'an tek başına anıldığında bu kadar rahatsız oluyorsun.

  Oysaki Kuran ayetlerini görmezden gelenler; ve inatla Kuran dışına taşımaya çalışanları Allah'ın cezalandırmasına havale ediyoruz.

  Casiye


  6- İşte bunlar, Allah'ın ayetleridir; sana bunları hak olmak üzere okuyoruz. Öyleyse onlar, Allah'tan ve O'nun ayetlerinden sonra hangi söze iman edecekler?

  Casiye


  7- Gerçeği sürekli ters yüz eden, günaha düşkün olan herkesin vay haline.

  Casiye

  8- Kendisine Allah'ın ayetleri okunurken işitir, sonra müstekbirce (inatla kibirlenerek) sanki işitmemiş gibi ısrar eder. Artık sen onu acı bir azabla müjdele.


  Casiye

  9- Ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman, alay konusu edinir. İşte onlar için aşağılatıcı bir azab vardır.

  Casiye


  10- Arkalarından cehennem (onları izlemektedir). Kazandıkları şeyler, onlara hiç bir yarar sağlamaz. Allah'tan başka edindikleri veliler de. Onlar için büyük bir azab vardır.


  Casiye

  11- İşte bu (Kur'an) bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkar edenler ise, onlar için, (en) iğrenç olanından acı bir azab vardır.


  Bu uyarılardan sonra devam ediyoruz.


  Kur'an'ı incelediğimizde Rasul'ün (risaletle ilgili) bilgi (ilim) kaynağının vahiy olduğunu görürüz. Bu vahiy de elimizde mevcut olan Kur'an'dır.


  «Sen bundan önce bir kitap okumuyordun, elinle onu yazmıyordun. Öyle olsaydı o zaman iptalciler kuşkulanırlardı.» (29/Ankebut,48)

  «Bu Kur'an bana vahyolundu ki onunla sizi uyarayım.» (6/En'am, 19)

  Bu ayet oldukça hikmetlidir. Şöyleki; Eğer Resulullah'a kur'an ve misli verilmiş olsaydı, ayetin hitabı bu şekilde olmazdı. Bu Kur'an ve bir okadarı da bana vahyolundu ki şeklinde olurdu!!!! Devam ediyoruz


  Allah; Kuran için Koruma beyan ediyor iken (6/16 18/27 15/9 ) içine hurafe karıştırılamayacak ve tahrif edilemeyecek derken, niçin misli olupta, Kuran muhhafının dışında kayıt altına alınmış Gayri metluv diye uydurduğunuz sözüm ona Allah kelamı!!!!!!! içinde beyanatta bulunmuyor.

  Şunu unutmayınki; DİN ASLA ŞÜPHE BARINDIRMAZ. EN UFAK BİR ŞÜPHE BİLE ONU YERLE BİR EDER. KURAN İÇİN BU ŞÜPHE VARMI? HAŞA. AMA KURAN DIŞI TÜM KAYNAKLAR İÇİN BU ŞÜPHE MEVCUTTUR. Hadis Külliyatınd,a bir birine tezat hatta birbirini yalanlayan bir çok ifade var. Bunların tümü külliyen yalan ve Şanı yüce Resuli Ekreme iftiradır.

  Oysaki Kuran'ın açık ve net bir ifadesiyle; Kuranın (Huden) doğru yol rehberi olarak tanımlandığını ve bu sebeplede Kuran; KENDİSİ DIŞINDAKİ TÜM SÖYLEMLERİ REDDEDERAŞAĞIDAKİ AYETLER DE BUNUN İSPATIDIR.

  Casiye


  6- İşte bunlar, Allah'ın ayetleridir; sana bunları hak olmak üzere okuyoruz. Öyleyse onlar, Allah'tan ve O'nun ayetlerinden sonra hangi söze iman edecekler?


  Casiye


  7- Gerçeği sürekli ters yüz eden, günaha düşkün olan herkesin vay haline.


  Mürselat 50- Artık onlar, bundan sonra hangi söze inanacaklar?


  Hasılı kelam; Rabbe kulluk etmek, Hükmü Allaha havale etmek demektir (42/10) (12/40) Hükmü Allah'a ait kılmak, detaylı olarak indirilmiş , doğruluk ve adaletçe tastamam olan ve tahrif edilmesi mümkün olmayan Kitabı (Siz bundan farklı anlam çıkarmayasını diye vereyim Kitabı/Kur'an'ı) tek HAKEM/HÜKÜM KAYNAĞI EDİNMEKTİR.

  EN'AM/114- Allah'tan başka bir hakem mi arıyayım? Oysa O, size Kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Kendilerine Kitap verdiklerimiz, bunun gerçekten Rabbinden hak olarak indirilmiş olduğunu bilmektedirler. Şu halde, sakın kuşkuya kapılanlardan olma.  Sana islamı burada yeniden öğretecek değilim. Buna Vaktim de yoktur. Azıcık KURAN okuyun. Başkalırının kitaplarını değil.
  SİZ ŞİMDİ BENİ PEYGAMBER DÜŞMANI DA YAPARSINIZ. AKSİNE BEN PEYGAMBERİMİ İLAHLAŞTIRMIYORUM YAHUDİ VE HIRİSTİYANLAR GİBİ. O'NA VERİLECEK EN BÜYÜK DEĞER; O'NUN YOLUNDAN GİTMEKTİR. SADECE KURAN'I HAKEM KILMAKTIR. Peygamber haşa ilah değil elçidir. Hüküm sadece Allah'ın Kur'an'ındır).Allahın selameti başına olsun

  Dahası için şuraya bekliyorum


 8. 7
  @mir âb ü kil
  @mir
  âb ü kil

  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 2,793
  Tecrübe Puanı: 31
  Yaş: 45

  bu başlığı okuyan herkes
  yukarıdaki hiçbir soruma cevab veremediğine şahiddir

  özellikle koyulttuğum sorumu görmezden geleceğini çok iyi biliyordum
  ona da verecek tek cevabın olamaz


  Kur'an'ı hakem oluşundan bahsetmişsin
  buyur şu adreste
  Allah'ın bazı kullarına Kitabullahtakiler haricinde de vahiy indirdiğine dair
  Kur'an'dan onlarca delil verdim
  [URL]https://www.mumsemaforum.com/hadis-tarihi-hadis-usulu/221621-vahyi-gayri-metluv.html[/URL]

  Kur'an'da şübhe olmadığına biz inanıyoruz
  ama kafirler inanmıyor
  onların buna inanmaması nasıl ki bizim Kur'an'da şübhelenmemize sebeb olmazsa
  sizin vahyi gayri metluvu inkarınız da bizi ilgilendirmez


 9. 8
  müşahit Üye
  müşahit
  Üye

  Üye No: 91708
  Mesaj Sayısı: 27
  Tecrübe Puanı: 1

  Sübhanallahhh!!!!!!!!
  sana verdiğim bunca ayetten sonra hala konuşuyorsan ve cevap verip veremememden bahsediyorsan sana söyleyecek başkada sözüm olmaz..


  Casiye 6- İşte bunlar, Allah'ın ayetleridir; sana bunları hak olmak üzere okuyoruz. Öyleyse onlar, Allah'tan ve O'nun ayetlerinden sonra hangi söze iman edecekler?


  Casiye 7- Gerçeği sürekli ters yüz eden, günaha düşkün olan herkesin vay haline.  Burada bişey yarıştırmıyoruz. Kimsenin galip gelmesi için de hiç bir çabamız yok.Allah şahit buna. Ama gördüğüm kadarıyla sen bunu anlayamamışsın... Sadece düşün ve Kuran oku..


 10. 9
  @mir âb ü kil
  @mir
  âb ü kil

  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 2,793
  Tecrübe Puanı: 31
  Yaş: 45

  Alıntı
  Kimsenin galip gelmesi için de hiç bir çabamız yok.
  Vallahi de Allah'ın O'nun dininin ve Resulünün galib gelmesi için çabalıyorum
  hadisleri inkar edenler ise İslam'ın yok olması için çabalıyorlar

  ayet getirmişmiş niye konuşuyormuşum

  biz elmalar hakkında konuşurken sen armutlar hakkında delil getiriyorsun

  biz sünnetin Allah'ın vahyi oluşunu konuşuyoruz
  sen insanların Kur'an benzeri bir kitab yazamayacağıyla ilgili ayetler veriyorsun

  biz sünnetler de Allah'ın hükmüdür diyoruz
  sen hükmün Allah'a aid olduğuyla ilgili ayetlerle bize karşı çıkıyorsun

  soru soruyorum
  cevab vermek yerine konumuzla alakasız ayetler yazıyorsun

  ne ne yazdığımızdan
  ne de ne yazdığından haberin var
  anca kes kopyala yapıştır yapabiliyorsun o kadar


 11. 10
  müşahit Üye
  müşahit
  Üye

  Üye No: 91708
  Mesaj Sayısı: 27
  Tecrübe Puanı: 1

  PEKİ SEVGİLİ KARDEŞİM; Bana Vahy-i Gayri Metluv'un yazıldığı kaynağın adını açık ve net olarak söylermisin. Ona göre ben de Kur'an'ın yanına onu da koyayım!!!!!!!
  Haşa... Allahın kelamı sadece Kur'andır. Onun dışındaki hiç bir kaynak ilahi kelam değildir... Rabbime hamdolsun ki bunu bana gösterdi..

  Biricisi; Dediğim gibi, Bana Vahy-i Gayri Metluv'un yazıldığı kaynağın adını açık ve net olarak söylermisin Allah rızası için. Ve bu yazılı metinse eğer bunun Allah tarafından gönderildiğini ve korunduğunu belirten bir delil gösterirmisin bu kaynak içerisinden..

  İkincisi; Verdiğim ayetlerin mahiyetini anlamamışsın gördüğüm kadarıyla. Elma ve armut misalin bunu gösteriyor. Allah rızası için tekrar okurmusun..

  Üçüncüsü; Kopyala yapıştır yok sevgili kardeşim. Sadece ısrarla anlamadığın veya anlamak istemediğin için sana aynı ayetleri tekrar tekrar yazdım.

  Dördüncüsü; Rabbime hamdolsun ki ne yazdığımdan ve neden bahsettiğimden haberim var. Tabi sen demogoji (Laf salatası ) yaptığından dolayı bunu böyle söylersin.

  Beşincisi; Biliyoruz ki Allah-u Teala Zül Celal Hazretleri kimin neyi niçin söylediğini gayet iyi biliyorken, hala bu inadı ve kibri sürdürmenin anlamı yoktur. İkimizde iyi biliriz ki kibir; şeytanın en sevdiği günahtır. Çünkü bunu ilk o işledi.

  Altıncısı; Kur'anın yanına ikinci bir kaynak koyarken bir değil yüzbin kere düşünmek lazım. Yanılgısı şirke götürür Maazallah..

  Yedincisi ve son olarak da; Sünnetler de Allah'ın hükmüdür derken büyük bir yanılgı içerisindesiniz derim. Sünnetler Allah'ın hükmü değil, Allah'ın hükmünün; bir beşer olan, yiyen içen, üzülen, sevinen, şakalaşan, kızan Değerli elçisinin ve nebilerin sonuncusu olan Muhammed Mustafa'nın (as) hayat sahnesine dökmesidir. yaşamasıdır. Bunda Resulü ekrem zaafiyet gösterebilir Tıpkı ümmü mektum hadisesinde olduğu gibi. Uyarı alabilir. Abese Suresi bunun için inmiştir. Hasılı kelam sana derim ki bu konuyu esaslıca düşün... vesselam...


 12. 11
  @mir âb ü kil
  @mir
  âb ü kil

  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 2,793
  Tecrübe Puanı: 31
  Yaş: 45

  müşahit
  okumuyor araştırmıyor incelemiyorsunuz
  birilerini körü körüne taklid ediyorsunuz
  ve o birileri de sizin bu kör taklidçiliğinizden faydalanarak sizi fena kandırıyor

  1-2 sene önce okuduğum mehmet yaşar soyalan'ın zırvasını okumadığından eminim
  zira 640 sayfa ve öyle kitapları okumak
  sizin gibi kes kopyala yapıştır mucahidlerini aşar
  keşke vaktim olsa da içindeki zırvaları size tek tek yazabilsem

  bünyamin erul'un kitabını tavsiye ediyorsun
  onu da okumamışsın
  ben ise o kitabı 2005 yılında okudum
  daha sonra defalarca inceledim
  sen şimdi ondan bahsedince şaşırdım "acaba ben mi yanlış hatırlıyorum" diye
  bak o kitapta ne bilgiler var:

  66- Tahrim-3. ayet ile 8-Enfal-7. ve 9. ayetlerini vermiş ve demiş ki:
  "oysa bu ayetlerden açıkça anlıyor ve kesin olarak inanıyoruz ki, 1. ayette, Allah, Peygamberine eşlerinin konuşmasını Kur'an vahyi dışında haber vermiş, 2. ayette, ya Kureyş'in Şam'dan gelen ticaret kervanının, ya da Mekke'den savaşmak üzere gelmekte olan müşrik ordusunun Müslümanlarca ele geçirileceğini, 3. ayette ise Müminlerin Bedir Savaşı öncesi yaptıkları dualara karşılık Yüce Allah'ın 1000 melek ile yardım edeceğini vadetmiş ve her üç hususu da olayların yaşanmasından daha sonra "iz" geçmiş zaman zarfını kullanarak hatırlatmıştır." bkz age. shf 203-204
  ayetlerden daha fazla delil için kalpsızısı kardeşin bu başlık altındaki yazıları ile
  benim şu linkiteki yazıma bakılabilir:
  [URL]https://www.mumsemaforum.com/hadis-tarihi-hadis-usulu/221621-vahyi-gayri-metluv.html[/URL]

  Bünyamin Erul daha sonra vahyi gayri metluva delil olacak on kadar hadis zikretmiş
  bunların bazılarının bazı senedlerinde hata ihtimalinden bahsetmesine rağmen
  birçoğu aleyhinde tek satır dahi yazmadan zikretmiş
  ve sonuç olarak demiştir ki:

  "Onların (ashabın), Kur'an dışında da Allah ile Resulü arasında ilahi bir iletişimin mevcudiyetini kabul ettikleri anlaşılmaktadır. Söz konusu iletişim ise çeşitli yollarla gerçekleşebilmiştir. Bazen Hz. Peygambere Kur'an haricinde ilahi iletişim biçiminde, bazen Cebrail'in gelmesi-getirmesi şeklinde tahakkuk edebilmiştir. Ancak bu ilahi iletişimin daha çok Hz. peygamberin kalbine ilham veya ilka şeklinde cereyan ettiği anlaşılmaktadır. Kudsî Hadisler bu tür iletişimin bir sonucu sayılabilir. Yine bu iletişimin başka bir tezahürü de Hz. Peygambere gösterilen rüyalardır. Bu rüyaların bir kısmı gayet açık ve net salih rüyalar iken, bazen de yoruma açık olabilmiştir." bkz. age. shf. 231

  ayrıca
  Alıntı
  İlk dönem vahiy algısına İbn-i Abbas'ın anlayışı örnek verilebilir. İbni Abbas, Kur'ân'dan başka vahiy yoktur demiştir.
  demişsin
  bu Bünyamin Erul'un kitabından bir bilgidir
  ama bak aynı kitapta başka hangi bilgi var:
  "Tahavi ise hasen bir isnadla ibni Abbas'ın 12-Yusuf Suresi-4. ayeti hakkında
  'Peygamberlerin rüyaları vahy idi' dediğini nakletmektedir." age. shf. 227


  muşahit
  birileri bazı kitaplardan işlerine gelen yerleri cımbızlıyor
  sizin de o kitapları okumayacağınızdan eminler
  okumayacağınızı bildikleri kitaplardan cımbızlama yaparak
  sizi bu kadar kandıranlara daha ne kadar itibar edeceksiniz?


 13. 12
  kalpsizisi Üye
  kalpsizisi
  Üye

  Üye No: 97126
  Mesaj Sayısı: 71
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 36
  Yer: istanbul

  Mollaya sorarlar bu nedir ne değildir. Molla derki abilerime bir sorayım veya kitaplara bir bakayım inşallah yarın sizlere cevap veririm.
  Fetva alimlerin işidir bizim işimiz değildir kaynaklı konuşmak iyidir
  allah korusun yanlış fetva bilmeden dinden çıkarır ona uyanlarda bilmeden dinden çıkabilirler.


 14. 13
  müşahit Üye
  müşahit
  Üye

  Üye No: 91708
  Mesaj Sayısı: 27
  Tecrübe Puanı: 1

  İslam/Kuran din alimlerine inmiş bir kitap değildir.
  Sizde bilirsinizki Kuran'ın Hitabı hep;
  Ya eyyühen nasu
  Ya eyyühel lezine amenu

  şeklindedir. Yani
  Ey insanlar
  Ey iman edenler şeklindedir.

  İman eden yada insan olan sadece alimler değildir, din adamları değildir.
  Müslüman olan herkes alim ve din adamıdır zaten.

  Alim olan Allahtır. İlimden ondan çıkan Vahiydir/Kuran'dır.
  Ona muhatap olanlar sa İlimde derinleşenlerdir.Alimden kastın buysa... amenna
  yok eğer bu günkü şeyhler dervişlerse... orada dur derim sana.

  Müslüman olarak Kuran'ı bilmek hepimizin üzerine aFrzdır.
  Çünkü yarın bizi Allah ondan sorguya çekecektir...

  Ve muhakkak ki o (Kur'an) hem senin için, hem kavmin için bir şereftir ve ileride bundan sorulacaksınız. (Zuhruf/44)
  Fetva vermek Kuran'a hastır. Başkasının hüküm bildirmesine gerek yoktur değerli kardeşim....


 15. 14
  kalpsizisi Üye
  kalpsizisi
  Üye

  Üye No: 97126
  Mesaj Sayısı: 71
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 36
  Yer: istanbul

  Her Müslümanın, Allah'ın bütün kemâl sıfatlarına sahip, noksan sıfatların hepsinden de uzak olduğuna inanması farzdır.
  her müslüman alimse buyur bir mezhep koy ortaya. cahiliye devrinin bitişi ile sadece 4 mezhep çıktı ve bu mezhepler heryere yayıldı yayılmasının sebebi kabul görmeleriydi bütün devletlerin din işleri açısından kabul görüldü. bu mezhepleri ortaya koyan alimlerin yüzlerce hoca fıkıh uzmanı alimlerden evliyalardan ders aldıkları sonunda ilahi huzura kavuştuklarını tüm dünya biliyor. hadislerle menkıbelerle anlatılıyor. hal böyle iken sevigili MÜŞAHİT fıkıh herkese göre değil fetva herkese göre değildir kavramı ortaya çıkıyor bundan dolayı her namaz kılan fıkıh uzmanı olsa her KURAN-I KERİM okuyan alim olsa bu alimler kendi kafalarına göre hergün bir kitap yazsa kafalarına göre hergün fetvalarda bulunsa dünyada okadar cok müslüman devlet varki bu müslüman devletlerin hepsi birbirine girerdi ve o devletlerde mezhepler çoklu değil tek olurdu ve buda iç karışıklıklara sonra ülkeler arası savaşa en önemlisi islamiyet içi savaşa dönüşürdü buda bölücülük yaratırdı dünya birbirine girerdi. yerler gökler bile 7 kat aşşada 7 kat üstte olmak üzere hepsinin ayrı ve özel bir mertebesi varken bizim ilkönce kendimiz hangi mertebede olduğumuza bakıp eğer bunu görebiliyorsan sen işyerinde çalışırken bile veya askerde iken ast-üst meselesi kavramı var iken ki askerde mantık olmadığını söelrler hal böyleyken herkes komutan olsa rütbe olmasa ne olurdu öncelikle bunları düşünmek lazım.
  sonra günümüzda yaşayan evliyaullah var bir yanlarına git alimliğini onların yanında test et nazarları dağları yerinden oynatacak kadar kuvetli ise ve sen bu insanlarla kendini bir tutuyorsan sana diyecek bir lafım yok bugün yaşayan evliyalarımız var menkıbelerini araştırabilirsin.
  muhammed nurani ks. siirt
  muhammed ali ks. ceylanpınar urfa
  muhammed haznevi ks. suriye
  zeki el-bedevi ks. erzurum
  nazım kıbrısi ks. kıbrıs
  mahmud ustaosmanoğlu ks. istanbul
  abdulbaki hüseyni ks. adıyaman
  muhammed konyevi ks. konya

  bak bu evliyalar günümüzde yaşıyorlar. ALLAH onlara uzun ömürler versin inşallah hadi karşısına geç sadece ben alimim de kuranı kerimi anlayarak okumak başka , okumak başka , okutmak başka, anlayıp açıklamak başka , tefsir yapmak başka, sen parmaklarına bak hepsi birmi eğer bir değilse ALLAH`a şükret çünkü bir olsaydı lokmayı yerken hepsini birden ağzına sokardın değilmi ? Yunus emre ile kendini bir tutabilirmisin? demekki hal böyleyken hadis ve ayetlere gerek kalmadan (fetva vermeden) herşeyin farkına varabiliyor bu insanoğlu. bugün bir kanalı izliyorum bir yabancı gelmiş kapanmış ağlıyor ŞEMS Tebrizi kabri başında diyorki dili döndüğünce " kadir kıymetini bilin!"niye diyor acaba ?? onun için kendimizi herkes ile bir tutmamak lazım mezhepler belli sünnetler belli hadisler belli en önemlisi ayetler belli saptırıp söylememek gerekli.


+ Yorum Gönder
Git 12 Son