Allahı gören var mıdır? Hz. Muhammed (sav) Miraç'ta Allah'ı Gördü mü? 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Allahı gören var mıdır? Hz. Muhammed (sav) Miraç'ta Allah'ı Gördü mü?


  Allah'ı gören var mıdır? Hz. Muhammed (sav) Miraç'ta Allah'ı Gördü mü?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  find Üye
  find
  Üye

  Üye No: 802
  Mesaj Sayısı: 458
  Tecrübe Puanı: 6

  Cevap: Allahı gören var mıdır? Hz. Muhammed (sav) Miraç'ta Allah'ı Gördü mü?


  Hz. Peygamber (s.a.v.) miraçta Allah’ı gördü mü?
  İbn-i Abbas şöyle der: “Allah’ı kalbiyle gördü.”
  İmam Gazali Hazretleri şöyle der: “Resulullah (s.a.v.) miraç gecesi dünyadan çıkıp ahirete gitti, cennete girdi ve Allah-u Teâlâ’yı görme devleti ile şereflendi.”
  İbrahim bin Ahmet Beycuri şöyle der: “Ekser ulemaya göre, Peygamberimiz (s.a.v.) Rabb’ini baş gözüyle görmüştür. Her ne kadar Hz. Aişe bunu reddediyorsa da İbn-i Abbas hadisi bunu doğrulamaktadır. İbn-i Abbas Hz. Aişe’den önde gelir. Zira müsbit (ispat eden) ile nefi (reddeden) delili tearuz edince, müsbit tercih edilir. Ayrıca Hz. Aişe İbn-i Abbas’tan daha âlim değildir. Dünyada baş gözü ile Allah’ı görmek, yalnız Hz. Peygamber (s.a.v.)’e mümkün olmuştur.
  Kadı İyadi, Şifa adlı kitabında şöyle der: “Bir grup âlimin fikri Hz. Aişe’nin kavlincedir. İbn-i Mesud’dan ve Ebu Hureyre’den meşhur olarak nakledilen de budur. Bunun üzerine muhaddislerin bir kısmı, dünyada iken ru’yetin mümkün olmadığına kail olurlar. İbn-i Abbas’ın meşhur olan rivayeti ise Rabb’ini görmüş olmasıdır. Hatta İbn-i Abbas; Hâkim, Nesei ve Taberani’nin rivayetlerinde: “Allah-u Teâlâ Musa’ya kelam, İbrahim’e hullet, Muhammed (s.a.v.)’e ru’yet ihtisas buyurdu.” denilmiştir.
  Taftazani, İmam Rabbani ve İmam-ı Azam’a göre, bu ru’yet kalp gözüyle olmuştur.
  İmam Nevevi ise şöyle buyurmuştur: “Ulemanın ekserisine göre, Hz. Peygamber Rabb’ini baştaki gözleriyle görmüştür.”
  Allame İbrahim Lekkani, İmam Eşari ve ashabından bir grup ise ru’yetin baş gözüyle olduğuna kaildir.
  Bediüzzaman Hazretleri de bu konuda şöyle der: “Ta kâb-ı kavseyn makamına çıkarmış, ehadiyet ile kelamına ve ru’yetine mazhar kılmıştır.”
  İbrahim Hakkı Bursevi’ye göre ise göz basiretle birleşmiş ve şekil kazanmaksızın ikisinin birlikte sağladığı bir görüşle Allah’ı görmüştür.
  Netice olarak:Hz. Aişe, İbn-i Mesud ve Ebu Hureyre’ye göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) miraçta Allah’ı görmemiştir.
  İbn-i Abbas, İmam Gazali, İbrahim bin Ahmet Beycuri, Taftazani, İmam Rabbani, İmam-ı Azam, İmam Eşari, Bediüzzaman, İ. Hakkı Bursevi, İmam Nevevi ve ulemanın birçoğu Peygamberimiz’in Allah’ı gördüğüne kaildir.
  Taftazani, İmam Rabbani, İmam Abbas ve İmam-ı Azam’a göre bu ru’yet kalp ile olmuş; diğerlerine göre ise baş gözü ile olmuştur. En iyisini Allah bilir.


 3. 3
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Yorum: Allahı gören var mıdır? Hz. Muhammed (sav) Miraç'ta Allah'ı Gördü mü?


  Hz. Bediüzzaman , Hz. Peygamber efendimizin Allah'ı (C. C.) gördüğünü ve bunun beşer için mümkün olduğunu ve her ehl-i imana Miraç hediyesi olarak Peygamberimiz tarafından getirildiğini söylüyor. İnsanlar cennete gittiğinde bu hediyeye vasıl olacak inşallah. Bizim de göreceğimiz müjdesini almış oluyoruz. Eğer bu görüşme hiç gerçekleşmemiş olsaydı, ahirette görmek mümkün olur mu diye şüpheye düşebilirdik. Ancak numunesi vaki olmuş bir hâdisatta şüphe manasız.
  Bununla beraber madem Cenab-ı Hakkin insanları yaratmasındaki maksad nihayetsiz Cemal ve Kemalini göstermektir elbette bu maksad binler perdelerden geçtikten sonra mevcudat aynasında tezahür eden hadsiz cemalinin perdesiz olarak Zât-ı Muhammed'e (asm) gösterilmesiyle dahi tam tahakkuk edecektir. İnsan da hadsiz bir iştiyak ile Rabbini görmek istiyor. Fıtrat yalan söylemez. Kendini göstermiyecek bir ZAT, böyle bir hissi bize vermezdi. Suya, gıdaya ihtiyaç vermiş ve hariçten karşılığı var. Fıtratımızda ki bu haklı ve hakikatlı duygu vehmî bir emir değil. Mutlakaka karşılığı olacak.......


 4. Reklam

 5. 4
  vel Fecr Üye
  vel Fecr
  Üye

  Üye No: 116932
  Mesaj Sayısı: 1,289
  Tecrübe Puanı: 13
  Yer: Ahir Zaman

  Yorum: Allahı gören var mıdır? Hz. Muhammed (sav) Miraç'ta Allah'ı Gördü mü?


  Rasulullah efendimiz sav miraçta. Allah ile arasında perde vardı.
  kulun görebilmesi. cennet ehlinde olan ve ancak rabbinin istediği kimseleredir.
  bu görebilme zahiri olaraktır. yoksa biz Allah tealanın nimetlerini her hücremize kadar biliyoruz elhamdulillah.


 6. 5
  Omer Faruk Üye
  Omer Faruk
  Üye

  Üye No: 115673
  Mesaj Sayısı: 1,734
  Tecrübe Puanı: 18

  Saidi Nursi'nin sözlerini delil kabul edemeyiz. Şüphesiz kendi çapında ilmi olan bir zattır. Ancak ortada sahih hadis ve ayet olmadıkça böyle bir şeyi iddia etmek İslami değildir.


+ Yorum Gönder