Kadir Gecesi Duası - Kadir Gecesi Nasıl Dua Edilir? Kadir Gecesi Duası Nedir? 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Kadir Gecesi Duası - Kadir Gecesi Nasıl Dua Edilir? Kadir Gecesi Duası Nedir?


  Kadir Gecesi Duası - Kadir Gecesi Nasıl Dua Edilir? Kadir Gecesi Duası Nedir?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  HİZMETKAR Üye
  HİZMETKAR
  Üye

  Üye No: 86992
  Mesaj Sayısı: 231
  Tecrübe Puanı: 3
  Yer: Dertlerin Babası

  Cevap: Kadir Gecesi Duası - Kadir Gecesi Nasıl Dua Edilir? Kadir Gecesi Duası Nedir?


  KADİR GECESİ NE DEMEKTİR KADİR GECESİ HAKKINDA BİLGİ
  “Kadir” güç yetirmek, hüküm, kaza, takdir, şeref, azamet ve tazyik; leyle-i kadir ise takdir, hüküm, şeref, azamet ve tazyik gecesi demektir. Çünkü her hikmetli iş bu gecede tefrik edilir, bin aydan hayırlıdır, Kur’ân bu gecede indirilmiştir. Yeryüzü, meleklerle dolup sıkışır. Kadir gecesi mübarek gecelerden biridir. Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Sıyâm, 207) genel kabul görmüş olmakla birlikte Ramazanın son yedi gecesinde aranması ile ilgili hadisler de vardır (Müslim, Sıyâm, 219; Buhârî, Leyletü’l-Kadr, 3; Tirmizî, Savm, 72). Ancak asırlardır bütün İslâm ülkelerinde Kadir gecesi Ramazanın 27. gecesinde kutlanmaktadır.

  Kur’ân’ın Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve Kadir gecesinde indirildiği âyetle sabittir (Kadr, 97/1). Dolayısıyla Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir.
  Kur’ân’ın 97. sûresi Kadr sûresidir. Bu sûrede Kur’ân’ın Kadir gecesinde indirildiği ve kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğu, meleklerin ve Cebrail’in bu gecede Allah’ın izni ile her bir iş için yer yüzüne indikleri, fecre kadar bu gecenin esenlik olduğu bildirilmiştir.
  Bu geceye özgü bir ibadet ve namaz yoktur. Bu gece, dua, tevbe, istiğfar, zikir, Kur’ân kıraati ve namaz ile ihya edilebilir. Bu geceyi ihya eden bağışlanır (Dârimî, Savm, 54). Peygamberimiz (a.s.) bu gecede “Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet” diye dua edilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Deavat, 84). (İ.K.)

  Kadir Gecesinde Yapılacak Dua
  “Allahumme inneke afuvvun kerîmun tuhibbul afve fa’fu annî”
  Anlamı: “Allah’ım, şüphesiz sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin, beni affet” (Tirmizi, Daavat, 12)

  Kadir Gecesinde Nasıl İbadet edilmeli
  Ebû Hüreyre (ra)’ın rivâyet etmiş olduğu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sas) şöyle buyurmuştur:
  Kadir gecesinde nasıl ibadet edilmeli
  “Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah’tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır” (Buhârî, Kadir, 1)


  Kadir gecesinde neler yapılabilir:
  Kadir gecesini, namaz kılarak, Kur’ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli
  Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir Kazası yoksa nafile kılar
  Süfyan-ı Sevrî: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir Kur’ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313) demiştir
  Hz Aişe validemiz demiştir ki; Rasûlüllah (sas)’e:
  “- Ey Allah’ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?” diye sordum Rasûlüllah (sas):
  “- Allahümme inneke afüvvün tühıbbü’l-afve fa’fu annî: Allah’ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet” diye dua et, buyurdu (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314)
  Bu gecenin öyle bir anı vardır ki o anda yapılan ibadet ve dualar mutlaka makbul olur Bu önemli anı yakalamak için gecenin bütününü tevbe ve istiğfar ile geçirmek gerekir Bu da kişinin imanını tazeler Gecenin bütününü ibadetle geçiremeyenler en azından teravihten sonra bir miktar oturup dua etmelidirler

  Kadir Gecesinin Fazileti Nedir
  Yüce Allah’ın: “Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır” (3 âyet) buyurması ile “onda melekler ve ruh iner de iner” (4- âyet) buyurması (fazileti­ni anlatmak için) yeterlidir Buhârî ile Müslim’de de şöyle buyurulmuştur: “Her kim Kadir gecesini (mükâfatına) inanarak, (ecrini) umarak namaz kslrnakla (vesair ibadetlerle) ihya ederse, onun geçmiş (küçük) günahları affolunur” Bu hadisi Ebu Hureyre rivayet etmiştir[18]
  İbn Abbas dedi ki: Peygamber (sav) şöyle buyurdu: “Kadir gecesi oldu mu aralarında Cebrail’in de bulunduğu Sidretu’l-Münteha’da sakin olan melek­ler ardı arkasına inerler Beraberlerinde birtakım sancaklar bulunur Bu san­caklardan biri benim kabrimin üzerine, biri Beytu’l-Makdis’in üzerine, biri Mescid-i Haranı’ın üzerine, biri Turu Sina’nın üzerine dikilir Kendisine se­lâm vermedik mü’min erkek ve mü’min bir kadın bırakmazlar İçki içen, do­muz eti yiyen ve zaferana bulanan kimseler müstesna”[19]
  Hadis-i şerifte de şöyle buyurulmuştur: “Bu gecenin tan vakti ortalığı ay-dınlatıncaya kadar, şeytan bu gecede dışarıya çıkmaz Bu gece herhangi bir kimsenin aklına zarar veremediği gibi, herhangi bir fesad da işleyemez, bu gecede hiçbir büyücünün büyüsü etki gösteremez,”[20]
  eş-Şa’bi dedi ki: Bu gecenin gecesi gündüzü, gündüzü de gecesi gibidir
  el-Ferrâ dedi ki: Yüce Allah, Kadir gecesinde ancak mutluluk ve nimet­ler takdir buyurur Diğer gecelerde ise belalar ve türlü musibetleri takdir ed­er Bu açıklama daha önce ed-Dahhak’lan da nakledilmiş idi Böyle bir ka­naat, şahsi görüşe dayanılarak ileri sürülemez O halde bu (peygambere ka­dar ulaşan) merfu bir rivayettir Doğrusunu en iyi bilen Allah’tır
  el-Muvatta’da, Said b el-Müseyyeb’in şöyle dediği nakledilmektedir: Ka­dir gecesinde yatsı namazında (cemaatle birlikte) hazır bulunan kimse o ge­ceden kendi payına düşeni almış olur”[21]Böyle bir görüş mücerred (kişisel) görüşle anlaşılamaz
  Ubeydullah b Amir b Rabia’nın rivayet ettiğine göre Rasûlullah (sav) şöy­le buyurmuştur: “Her kim Kadir gecesi akşam ve yatsı namazlarını cemaat ile birlikte kılarsa, artık o kimse Kadir gecesinden payına düşeni almış olur”[22]Bu hadisi es-Sa’lebi Tefsirinde zikretmiş bulunmaktadır
  Âişe (ranha) dedi ki: Ey Allah’ın Rasûlü! Eğer Kadir gecesine denk gelir­sem ne diyeyim? diye sordum
  Şöyle buyurdu: ” Allah’ım, şüphesiz ki Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet, de” diye buyurdu[23] (Kadr Sûresi burada sona ermektedir Allah’a hamd olsun) [24]
  _____________________
  [18] Buhâri, II, 709; Müslim, I, 523; Tırmizi, III, 67; Ebu Davud, II, 49; Nesai, IV, 155 156, 157, VIII, 118; Müsned, II, 241, 347, 409, 473, 503


  [19] Kaynağını cespit edemedik
  [20] Kaynağını tespil edemedik
  [21] Muoatta, I, 321 Ayrıca bk: Heysemî Mecma’ II, 40; Tabelâm, Kebir, VIII 179
  [22] Beyhaki, Şuabu’l-İman, 111, 340: “Ramazan bilinceye kadar akşam ve yatsı namazları­nı retmalle kıl;ın, Kadir Gecesinden büyük bir pay alır” anlamında
  [23] Tirmizi, V, 534 (“çok affedicisin” lafzından sonra: “kerimsin: Çok İLitııfkârsın” lafzı ile) îbnMace, II, 1265; VI, 171, 1K2, 183, 208
  [24] İmam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, Buruç Yayınları: 19/243-245


 3. 3
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 19,450
  Tecrübe Puanı: 234

  Cevap: Kadir Gecesi Duası - Kadir Gecesi Nasıl Dua Edilir? Kadir Gecesi Duası Nedir?


  Kadir gecesi duası Hadis ve arapçası

  Türkçesi



  اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا

  عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت ان علمت اي ليلة ليلة القدر ما اقول فيها ؟
  قال : قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني
  رواه الترمذي




  Hz Âişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor: "Ey Allah'ın Resûlü, dedim, şâyet Kadir gecesine tevâfuk edersem nasıl dua edeyim?" Şu duayı okumamı söyledi:
  "Allahümme inneke afuvvun, tuhibbu'l-afve fa'fu annî(Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet" Tirmizî, Da'avât 89, (3508)



 4. Reklam

 5. 4
  sacitkral Üye
  sacitkral
  Üye

  Üye No: 88486
  Mesaj Sayısı: 190
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 34

  Cevap: Kadir Gecesi Duası - Kadir Gecesi Nasıl Dua Edilir? Kadir Gecesi Duası Nedir?


  ALLAH razı olsun çok güzel bir dua her namazda okuycam...


 6. 5
  Galus Özel Üye
  Galus
  Özel Üye

  Üye No: 13
  Mesaj Sayısı: 3,094
  Tecrübe Puanı: 33
  Yer: Türkiye

  Mevlid Gecesi İslam dininin kıymet verdiği mübarek gecelerden biri. Mevlid, Arapça “doğum zamanı” demektir. Kameri takvimdeki aylardan Rebiu'l-evvel ayının on birinci ve on ikinci günleri arasındaki geceye Mevlid gecesi denir. Çünkü bu gece, dünyadaki bütün insanlara en son peygamber olarak gönderilen hazret-i Muhammed Mustafa'nın (sallallahü aleyhi ve sellem) doğduğu gecedir. İslamiyette bu gece, Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir.

  Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) nübüvvetten (peygamber olduğunun bildirilmesinden) sonra, her yıl bu geceye ehemmiyet verirdi. Her peygamberin ümmeti kendi peygamberinin doğum gününü bayram yapardı. Bu gün de bütün Müslümanların bayramı, neş'e ve sevinç günü olmuştur. Dünyanın her yerindeki Müslümanlar, bu kutsal gecede, Kur'an-ı kerim okuyarak, ibadet ederek, mevlid okuyarak Allahü tealaya yalvarırlar. Birbirlerini ziyaret ederek hediyeleşirler. Bu gece, Peygamber efendimiz doğduğu için sevinenler affolur. Bu gecede, Resulullah'ın (sallallahü aleyhi ve sellem) doğum zamanı görülen halleri okumak, dinlemek, öğrenmek, dinen makbul ve muteber olur. Peygamberimiz kendileri de bunları anlatırlardı. Eshab-ı kiram da bir yerde toplanıp okurlar, bu halleri anlatırlardı. Peygamberimizin doğum zamanı görülen harikalar, sayılamayacak kadar çoktur. Bunlar Siyer kitaplarında uzun yazılıdır.

  Peygamberimizin doğduğu zaman görülen hallerden bazıları şunlardır: Abdülmuttalib'in kızı, yani Peygamberimizin halası olan Safiyye Hatun şöyle anlatıyor: “Muhammed aleyhisselamın doğumu zamanında, annesinin yanında bulunuyordum. Kendisinde birçok alamet gördüm. Bunların her biri, O'nun peygamberliğine delildi. Doğar doğmaz secdeye vardı. O anda yeryüzünde bulunan canlı-cansız her şey O'na uyarak Allahü tealaya secde ettiler. O'nu yıkamak istedim; “Zahmet etmeyin. Biz O'nu yıkadık ve gönderdik.” diye bir ses duydum. Fasih (apaçık) bir dille “La ilahe illallah İnni Resulullah” yani (Allah'tan başka ilah yoktur. Ben O'nun peygamberiyim) diyordu. Meleklerin, O'na “Esselamü aleyküm ya Resulallah” dediklerini duydum.”

  Halası Safiye Hatun yine şöyle anlatıyor: “Oğlan mı, kız mı olduğuna bakayım dedim. Etrafımı bir nur kuşattı. Annesinden doğduğu zaman hava henüz karanlıktı. Baktım, bütün ev aydınlanmıştı. Gün ortası gibi olmuştu. Dışarı çıktım. Doğudan batıya kadar, bütün alem Muhammed aleyhisselamın nurundan aydınlanmıştı. O anda, bütün yeryüzü yemyeşil oldu. Bütün sahralar otlanmış, bütün ağaçlar yaprak ve çiçek açmış, yeryüzünün bütün pınarları şırıl şırıl akmış, bütün dertlilerin derdi gitmiş, hepsi rahatlamış, bütün hastalar sıhhate kavuşmuş, bütün hamileler doğurmuş, gökleri ve yeri, “Ümmi, Arabi, Haşimi olan son Peygamber dünyaya geldi” nidası kaplamış gördüm.”

  Muhammed aleyhisselamın doğduğu gece yeryüzünde yüzüstü düşmeyen bir put, sönmeyen bir ateş kalmadı. Tahtlar tersine döndü, puthaneler sallandı. Kisra (İran şahı)nın sarayı çatladı, bütün kiliseler, havralar yerinden oynadı. Bütün şeytanlar korkup, “Ne oldu?” diye titrediler. alemdeki bütün hayvanlar ve kuşlar, birbirine yüz dönüp, Muhammed aleyhisselamın dünyaya geldiğini müjdelediler.

  Kaynak: Rehber Ansiklopedisi


 7. 6
  find Üye
  find
  Üye

  Üye No: 802
  Mesaj Sayısı: 458
  Tecrübe Puanı: 6

  Allahumme inneke afuvvun kerimun tuhibbul afve fefu anni
  Allahım sen affedicisin kerimsin affetmeyi seversin beni affet

  kadir gecesi peygamberimizin yaptığı ve tavsiye ettiği duadır.


  اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا

  عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت ان علمت اي ليلة ليلة القدر ما اقول فيها ؟
  قال : قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني
  رواه الترمذي



  Hz Âişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor: "Ey Allah'ın Resûlü, dedim, şâyet Kadir gecesine tevâfuk edersem nasıl dua edeyim?" Şu duayı okumamı söyledi:
  "Allahümme inneke afuvvun, tuhibbu'l-afve fa'fu annî(Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet" Tirmizî, Da'avât 89, (3508)


 8. 7
  Fetva Meclisi Moderatör
  Fetva Meclisi
  Moderatör

  Üye No: 6
  Mesaj Sayısı: 6,312
  Tecrübe Puanı: 71



  Kadir Gecesinin Özelliği Nedir

  Kadir Gecesinin Özelliği Hakkında Bilgi

  Kadir Gecesinin Özellikleri



  Mübarek Kadir Gecesi yaklaşıyor. Ramazan aynın 27. gecesi olan Kadir Gecesi, Kur’ân-ı Kerîm’de medhedilen en kıymetli gecedir.

  Kadir gecesinin fazîleti, bizzât Allahü teâlâ tarafından, Kadir sûresinde açıkça bildirilmiştir:

  "Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. O gece, esenlik doludur. Tâ fecrin doğuşuna kadar."

  Alimlere göre Kadir Gecesinin Özellikleri Şunlardır:

  Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar.Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.

  Denizlerin suyu bir an tatlılaşır.

  Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur.

  Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz.



 9. 8
  kaars Üye
  kaars
  Üye

  Üye No: 1797
  Mesaj Sayısı: 168
  Tecrübe Puanı: 3
  Yer: Yeryüzü

  Kadir gecesi yapılması gereken dua, af dileme duasıdır.


+ Yorum Gönder