Tefsir isimleri ve yazarları 5 üzerinden 4.15 | Toplam : 65 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Tefsir isimleri ve yazarları


  Tefsir isimleri ve yazarları kimlerdir Tefsir isimleri ve yazarların isimlerini yazar mısınız ?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 19,326
  Tecrübe Puanı: 233

  Cevap: tefsir isimleri ve yazarları


  Tefsirul Kebir - Fahreddin er-Razşi
  Safvetut-tefasir. Muhammed Ali essabuni
  El-Camiu li ahkamul Kuran - Kurtubi
  Fizilalil Kuran - Seyyid Kutup


 3. 3
  Ensar2 لا اله ا لا ا لله
  Ensar2
  لا اله ا لا ا لله

  Üye No: 56476
  Mesaj Sayısı: 1,308
  Tecrübe Puanı: 15

  Cevap: tefsir isimleri ve yazarları


  Alıntı
  Safvetut-tefasir Muhammed Ali essabuni
  Özellikle bu tefsir açıklama yönünden çok güzel. Yeni başladım okumaya. Muhammed Esed'in Meal ve Tefsir'i de çok güzel. Hitap şekli güzel. Mesela Ey imana ermiş olanlar diyor. Ya da takvaya sorumluluk bilinci diyor. Bunun yanında Seyyid Kutub'un tefsiri de güzelmiş deniliyor, ben henüz okumadım. Ama ilk olarak Safvetuttefasir (tefsirlerin özü) ile başlanmalıdır diye düşünüyorum.


 4. Reklam

 5. 4
  muvahhidim herşey O'nun için..!
  muvahhidim
  herşey O'nun için..!

  Üye No: 78968
  Mesaj Sayısı: 913
  Tecrübe Puanı: 11
  Yer: جَنُوبُ تُرْكيا

  Cevap: tefsir isimleri ve yazarları


  Riveyet Tefsiri; Buna me’sur ve nakli tefsir de denilir..
  Bazı önemli rivayet tefsirleri:
  1 - İbn-i Cerir et-Taberi: Camiu’l-Beyan an Tefsiri’l-Kur’an (310/922)
  2 - Ebu’l-Leys Semerkandi: Tefsiru Ebi’l Leys
  3 - el-Vahidi: el-Veciz fi Tefsiri’l-Kur’ani’l Azim
  4 - el-Beğavi: Mealimu-t Tenzil
  5 - İbn-i Kesir: Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim (774)
  6 - Suyuti: ed - Durrul Mensur (911)
  7 - Bursevi: Ruhul Beyan (1137)
  8 - İbn Atiyye: el-Muharraru'l-Vecîz fî Tefsîri Kitâbi'l-Azîz


  Dirayet Tefsiri; Buna rey ve makul tefsir de denilir..
  Bazı önemli dirayet tefsirleri:
  1 - Fahreddin Razi: Mefatihu’l-Gayb (Tefsir-u Kebir) (606)
  2 - Kadı Beydavi : Envarü’t-Tenzil ve Esrarü’t-Tefsir
  3 - Nesefi : Medarikü’t-Tenzil ve Hakaiku’t-Te’vil
  4 - Âlusi : Ruhu’l-Beyan fi Tefsiri’l-Kur’ani’l-Azim
  5 - Zemahşeri : el-Keşşâf (538)
  6 - Kurtubi : el - Câmi’ li Ahkâmi’l Kur’an
  7 - Ebus Suud : İrşad -u Aklus Selim (127)
  8 – Şevkani : Fethu'l-Kadîr+ Yorum Gönder