Cevap anahtarları ile birlikte Kur'an 11.meal test soruları 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Cevap anahtarları ile birlikte Kur'an 11.meal test soruları


  11. cüz meal sorularına ihtiyacım var 11. cüz meal soruları hakkında örnekler verir misiniz ?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Fetva Meclisi Moderatör
  Fetva Meclisi
  Moderatör

  Üye No: 6
  Mesaj Sayısı: 6,279
  Tecrübe Puanı: 70

  Cevap: Cevap anahtarları ile birlikte Kur'an 11.meal test soruları


  KUR’AN-I KERİM MEAL SORULARI 11. CÜZ
  1. Göklerin ve yerin mülkü konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ( 9 / 116)


  a) göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır.


  b) Göklerin ve yerin mülkü Allah ve resulünündür.


  c) Göklerin ve yerin mülkü buralarda bulunan meleklerindir


  d) Göklerin mülkü meleklerin, yerin mülkü insanlarındır

  2. Savaşa katılmayıp geride kalanlardan bir kısmının tövbelerinin kabul edildiği bildiriliyor. Bu tövbekarlar kaç kişidir / gruptur/ zihniyettir? ( 9 / 118)


  a) iki


  b) üç


  c) dört


  d) beş

  3. Hz. Musa’ya bir gurup insan dışında kimsenin iman etmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? ( 10/ 83)


  a) hz. Musa’nın peygamber mi yoksa güçlü bir büyücü mü olduğunu bilememeleri


  b) büyücülerin ve büyünün şerrinden korkmaları


  c) firavun ve ileri gelenler, kendilerine zülüm ve baskı yaparlar diye korkmaları


  d) firavununda gerçek bir ilah olduğuna inanmaları

  4. Aşağıdakilerden hangisi iman ettiği için azaptan kurtulan topluluktur? ( 10 / 98)


  a) hz. Şuayb’ın kavmi


  b) hz Nuh’un kavmi


  c) hz Lut’un kavmi


  d) hz. Yunusun kavmi

  5. Allah gökleri ve yeri kaç günde/ evrede yaratmıştır? (10 / 3)


  a) üç


  b) altı


  c) yedi


  d) dokuz

  6. Allah’ın Tevrat, İncil ve kuranda canları ve malları karşılığında inananlara vaat ettiği şey aşağıdakilerden hangisidir? ( 9 / 111)

  a) yeryüzüne varis olma


  b) cennet


  c) fetih


  d) iktidar

  7. Kur’anda bir süre nazil olduğunda iman edenlerin imanının arttığı bildirilmektedir. Aynı durumun, kalplerinde hastalık olanlarda nasıl bir sonuç ortaya çıkardığı hususunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ( 9 / 124- 125)


  a) onlarında kalplerinde ürperti olur, ama iman etmezler.


  b) Onlar, kalplerindeki düşmanlıktan dolayı kuranı dinlemezler


  c) Bir süre indirilmesi, onların pisliklerine pislik katar, küfürlerini arttırır.


  d) Onlarda bu suredeki incelikler karşısında iman ederler.

  8. Müminlerin cennetteki duaları “ ey Allah’ım sen her türlü eksiklikten yücesin!” , aralarındaki esenlik dilekleri de “selam!” şeklindedir. Dualarının sonu ise aşağıdakilerden hangisidir? ( 10 / 10)


  a) Hamd, alemlerin rabbi Allah’a mahsustur.


  b) Bize dünyada da ahirette de iyilik ver


  c) Beni ve ana babamı bağışla


  d) Bizi, sana teslim olanlardan eyle

  9. “ Onların çoğu ancak ………….. ardından giderler. Oysa ……….., hiçbir şekilde gerçeğin / hakkın yerini tutamaz” ayet mealinde müşriklerin çoğunun ardından gittikleri bildirilen şey aşağıdakilerden hangisidir? ( 10 / 36)


  a) şeytan


  b) tağut


  c) zan


  d) nefis

  10. “ ………………. Şuna benzer. Gökten bir su indiririz.insanların ve hayvanların beslendikleri yeryüzü bitkileri onunla yetişip birbirine karışır. Ta ki yeryüzü göz alıcı görkemine kavuşup süslenip bezendiği ve sahipleri ona kadir olduklarını zannettikleri zaman, bir gece vakti yahut güpegündüz hükmümüz iner ona ve böylece onu kökünden biçilmişe çeviririz, sanki dün de yokmuş gibi!”


  yukarıdaki ayet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ( 10 / 24)


  a) ahiret hayatı


  b) kıyametin kopması


  c) kabirden kalkış


  d) dünya hayatı

  11. Cehennem halkı oldukları belli olduktan sonra müşrikler için peygamber ve müminlerin tavrı ne olmalıdır? ( 9 / 113)


  a) sadece içlerinden akrabaları olanlar için mağfiret dilemelidirler


  b) onların hepsi için mağfiret dilemelidirler


  c) akrabalarını bırakıp diğerleri için mağfiret dilemelidirler


  d) onlar için asla mağfiret dilememelidirler

  12. Kendilerine, kavimleri için şehirde evler edinmeleri, evlerinde namaz kılmaları ve müminleri müjdelemeleri emredilenler kimlerdir? ( 10 / 87)


  a) hz Musa ve kardeşi


  b) hz İbrahim ve oğlu


  c) hz. Yusuf ve babası


  d) hz İsmail ve kardeşi

  13. Muhacir ve ensar ile onlara tabi olanlar hakkında aşağıdakilerden hangisiyanlıştır? ( 9 / 100)


  a) onlar için cennetler hazırlanmıştır


  b) onlardan hesap kaldırılmıştır


  c) Allah onlardan razı olmuştur


  d) Onlar Allah’tan razı olmuştur

  14. Babasının affedilmesi için dua eden Hz. İbrahim, babasının bir Allah düşmanı olduğu açığa çıktığında ne yapmıştır? ( 9 / 114)


  a) duaya devam etmiştir.


  b) Daha çok yalvarmıştır


  c) Babasından uzaklaşmıştır


  d) Babasına şefaat için izin istemiştir

  15. Firavun’un, denizde boğulurken iman edip etmediği konusunda aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur? ( 10 / 90)


  a) firavun iman ettiğini ve Müslümanlardan olduğunu söylemiştir


  b) firavun’un imanı kabul edilmiştir


  c) firavun inadından dolayı iman etmemiştir


  d) firavun, kendi kavminin ayıplamasından çekindiği için iman etmemiştir.

  16. Hz. Musa, firavunun ve ileri gelenlerin sahip olduğu mallar ve ziynetler hususunda rabbine nasıl dua etmiştir? ( 10 / 88)


  a) aynısını kendisine ve kardeşi hz. Harun’a da vermesini istemiştir


  b) israiloğullarına da zenginlikler ihsan eylemesini istemiştir


  c) belki iman ederler diye firavuna ve çevresindekilere daha çok mal vermesini istemiştir


  d) onların mallarını silip süpürmesini ve kalplerine darlık vermesini istemiştir

  17. Zarar vermek, nankörlük etmek, müminlerin arasını açmak maksadıyla yapılan mescit hakkında Allah, hz. Peygambere nasıl bir tavır takınmasını emretmektedir? ( 9 / 107-108)


  a) bu mescidi yaptıranların kalplerini kazanmak için bazı vakitlerde orada namaz kılmasını


  b) orada asla namaz kılmamasını


  c) bütün namazları orada kılarak bu mescidi ele geçirmesini


  d) böyle bir mescidin yapıldığından haberi yokmuş gibi davranmasını

  18. İsrailoğulları ne zaman ayrılığa düştüler? ( 10 / 93)


  a) kendilerine kudret helvası ve bıldırcın verildiğinde


  b) Filistin şehrine girer girmez


  c) Kendilerine ilim geldikten sonra


  d) Tabut’u bulduktan sonra

  19. Güzel davrananlara ve kötü işler yapanlara Allah’ın vereceği karşılık aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir? ( 10 / 26-27)


  a) güzel davrananlara da kötü davrananlara da yaptıklarının aynısıyla karşılık verilir


  b) her ikisine de hiçbir karşılık verilmez


  c) güzel davrananlara da yaptığının aynısıyla, kötü davrananlara fazlasıyla karşılık verilir


  d) güzel davrananlara fazlasıyla, kötü davrananlara ise yaptığının aynısıyla karşılık verilir

  20. Bir darlık dokunduğunda Allah’a yalvarıp yakaran insanın bu sıkıntısı giderildikten sonra sergilediği hangi tavır eleştirilmektedir? ( 10 / 12)


  a) şükür ifadesi olarak sadaka vermesi


  b) daha önce hiç yakarmamış gibi hareket etmesi


  c) Allah için herhangi bir şey kurban etmemesi


  d) Allah’tan, başka isteklerde bulunması


  10. CÜZ TEST CEVAPLARI


  1-A, 2-D, 3-C, 4-B, 5-C, 6-A, 7-B, 8-C, 9-D, 10-C, 11-B, 12-C, 13-A, 14-D, 15-C, 16-D, 17-A, 18-B, 19-D, 20-C


+ Yorum Gönder