Tefsir-i Kebir'in tefsir metodu hakkında bilgi verir misiniz? 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Tefsir-i Kebir'in tefsir metodu hakkında bilgi verir misiniz?


  Tefsir-i Kebir'in tefsir metodu hakkında bilgi verir misiniz?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 19,326
  Tecrübe Puanı: 233

  Cevap: Tefsir-i Kebir'in tefsir metodu hakkında bilgi verir misiniz?


  Tefsir-i Kebir'in tefsir metodu hakkında bilgi verir misiniz?Tefsirü'l Kebir Mefâtihu'l-Gayb'ın en önemli hususiyeti, dirayet tefsiri,
  yanı tefekkküre dayanan bir tefsir olmasıdır. Bununla beraber bu eser neredeyse
  rivayete dayanan tefsirleri aratmayacak kadar hadis ve haberlere de yer
  vermiştir. Bu ba­kımdan tefsir birçok hadis ihtiva etmektedir.

  Tefsirinde tabıatçılar ve felsefecilerle dâima münazara etmiş ve onlara
  meydan okumuştur. O, Kur'ân'ın hikmetlerini ortaya çıkarmaya çalışmış veya
  insanları Kur'ân'ın kaynağına doğru sevketmiştir. Kur'ân'ın ilk sûresi olan
  el-Fâtiha'yı tefsir ederken, tefsirdeki metodunu ortaya koymağa çalışmış, diğer
  sûreleri de, orada koyduğu esaslara göre incelemiştir. Sûrelerin
  başlangıçlarında, o sûreden elde edilen faydaları kay­deder, tefsirinde ilmi
  meseleler, hikmetler, terbiye, belagat nükteleri, arapça dil­bilgisi
  kaidelerinden istifade edilerek terkiblerden elde edilen neticeler, manala­rın
  teselsülü ve kelâmı meseleler yer alır.  er-Râzî, bir âyeti tefsir ederken, o ayeti tefsîre yardım eden diğer bir
  çok âyet­leri zikreder ve orada pek çok faydaları da kaydetmeyi ihmal etmez,
  aklî delillerle, nakli teyid etmeye çalışır. Bütun meseleleri ikna edici bir
  uslûbla ve sağlam felsefi münakaşalara dayandırarak incelemiştir.  er-Râzî, usûl ve furu'dakı aklî kaidelere dayanarak, tefsir ilmine de aklî
  unsuru bol miktarda sokmuştur. Ona göre sahih olan nakil, sahih olan akla
  muhalif ol­maz Zira her ikisi de aynı kaynaktan çıkmaktadır. Aralarında hakiki
  bir zıtlığın varlığı mumkun değildir. İşte bu hususu er-Râzî tefsirinde tatbiki
  olarak isbât etmiştir.  Tefsir ilminde uygulanan en muhım hususlardan biri, sahabe ve tabiilerin
  tef­sirlerine muttali olmaktır. er-Râzî de bu usûlü esas kabul etmiş, sahabe ve
  tabiile­rin rivayet ettikleri tefsire, bilhassa lugavî mânalar, nuzûl sebebi,
  kıraat ve çeşitli hüküm verişleri yönünden onlara ehemmiyet vermiştir.(Eserin
  metodu hakında daha geniş bilgi için bkz. Fahruddin Er-Râzi, Tefsir-i Kebir
  Mefâtihu’l-Gayb, Akçağ Yayınları)

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet+ Yorum Gönder