Kafirun suresi kısa tefsiri 5 üzerinden 4.00 | Toplam : 23 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Kafirun suresi kısa tefsiri


  Kafirun suresi kısa tefsirine ihtiyacım var bana Kafirun suresinin tefsiri paylaşabilir misiniz ?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 19,465
  Tecrübe Puanı: 234

  Cevap: kafirun suresi kısa tefsiri


  Kafirun suresi kısa tefsiri


  Mekke'de inmiştir, 6 âyettir.  Takdim


  Kâfirun sûresi Mekke'de inmiştir. Allah'ı birleme, şirk ve sapıklıktan uzak olmayı açıklayan sûredir. Müşrikler Hz Peygamber (s.a.v)'i anlaşmaya çağırdılar ve bir sene onun kendi ilâhlarına ibadet etmesini bir sene de kendilerinin onun ilahına ibadet etmelerini teklif ettiler. Bunun üzerine kâfirlerin bu heveslerini kesmek, iki grup yani mü'minlerle putperestler arasındaki çekişmeyi gidermek ve bu sapık fikrin ne şimdi ne de gelecekte uygulanmasının mümkün olmayacağını kafirlere bildirmek üzere bu sûre indi. [1]  Bismillâhirrahmânirrahîm

  1, 2. (Yâ Muhammedi) De ki: Ey kâfirler! Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam.

  3. Şu anda siz de benim kulluk ettiğime kulluk etmiyorsunuz.

  4. Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim.

  5. Öyle ya siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.

  6. O halde sizin dîniniz size, benim dînim bana.  Ayetlerin Tefsiri


  1. Ey Peygamber! Seni put ve taşlara İbadet etmeye çağıran o kâfirlere de ki: [2]  2. Ben, sizin taptığınız o putlara tapmam. Ben, faydası ve zararı olmayan ve kendilerine ibadet edenlerden hiçbir şeyi savamayan ilâh ve ma'bûdlarmıza tapmaktan uzağım. Tefsirciler şöyle der: Kureyşli-ler Hz. Peygamber (a.s)'den bir sene kendi ilâhlarına tapmasını, bir sene de kendilerinin onun ilâhına tapmalarını istediler. Hz. Peygamber (a.s): "Allah'a bir şeyi ortak koşmaktan O'na sığınırım" dedi. Kureyşliler: "Bizim ilahlarımızdan bazısını istilâm et (el sür), biz de seni tasdik edip ilâhına ibadet edelim" dediler. Bunun üzerine bu sûre indi. Rasulullah (s.a.v) sabahleyin Mescid-i Harâm'a gitti. Mescidde Kureyş'in ileri gelenleri bulunuyordu. Başları üzerine dikilerek bu sûreyi onlara okudu. Böylece ondan ümitlerini kestiler.[3] Hem Peygamber (a.s.)'e hem de Ashabına (r.anhum) eziyet ettiler. "de ki" kelimesi.. Peygamber (a.s.)'in Allah tarafından bu-nun"la görevlendirildiğine delildir. Hz. Peygamber (a.s)'in onlara "Ey Kâfirler!" sözüyle hitap ederek, kâfir olduklarım söylemesi, ki Peygamber (a.s) onların, kendilerine kâfir denilmesine kızdıklarım biliyordu, onun Allah tarafından korunduğuna ve dolayısıyle kâfirlere ve onların tâğutlarına aldırış etmediğine delildir.[4]  3. Ey Müşrikler Topluluğu! Siz de benim ibadet ettiğim hak İlâhıma ibadet edici değilsiniz. O, tek olan İlâhtır. Ben hak İlâha ibadet ediyorum. O, Alemlerin Rabbi Allah'tır. Siz ise taş ve putlara tapıyorsunuz. Rahmân'a ibadet nerde, heva ve hevese, ve putlara ibadet nerdeü.[5]  4. Ben de sizin taptıklarınıza tapıcı değilim. Bu âyet, daha önce anlatılan taşlara tapmaktan uzak olmayı te'kid eder ve kâfirlerin heveslerini kursaklarında bırakır. Sanki şöyle der: Ne şimdi ne de gelecekte bu putlara tapmam. Ben, yaşadığım müddetçe taptığınız şeylere asla tapmam. Ne şimdi putlarınıza taparım, ne de gelecekte taparım. [6]  5. Siz de benim ibadet ettiğim hak İlâha gelecekte tapacak değilsiniz. [7]  6. Sizin müşrikliğiniz size, benim Allah'ı birlemem de bana. Bu, Hz. Peygamber (a.s.)'in, kâfirlerin yaptığı ibadetten son derece uzak olduğunu gösterir ve son derece kudretli ve bir olan Allah'a ibadet ettiğini te'kîd eder. Tefsirciler der ki: İlk iki cümlede, insanların ilâh bakımından birbirinden tamamen farklı olduğu ifade edilmiştir. Müşriklerin ilâhı putlar, Muhammed (a.s)'in ilâhı ise Allah'tır (c.c). Son iki cümlede ise, ibadet hususunda tamamen farklı oldukları ifade edilmiştir. Sanki Hz. Peygamber (a.s.): "Ne ilâhımız, ne de ibadetimiz birdir" demiştir. [8]  Edebî Sanatlar


  Bu mübarek sûre birçok edebî sanatı kapsamaktadır. Bunları aşağıda özetliyoruz:

  1. "Ey Kâfirler!" diye küfür sıfatım belirterek yapılan hitap, Mekke'lileri kınamayı ve yaptıklarının çirkinliğini ifâde eder.

  2. "İbâdet etmem" ile " Sizin ibadet ettiklerinize" arasında tıbâk-ı selb vardır. Zira birincisi olumsuz, ikincisi olumludur.

  3. âyetleri ile âyetleri arasında mukabele vardır. İlk iki âyet şimdiki zaman, son iki âyet ise gelecek zaman içindir. Bu mukabelede hem şimdiki, hem de gelecek zamanda putlara ibadet reddedilmiştir. Bu, güzelleştirici edebî sanatlardandır.

  4. gibi, âyet sonlarında fasıla harfleri birbirine uygun düşmüştür.

  Yüce Allah'ın yardımı ile "Kâfirûn Sûresi"nin tefsiri bitti. [9]  [1] Muhammed Ali Es-Sabuni, Safvetü’t-Tefasir, Ensar Neşriyat: 7/453.

  [2] Muhammed Ali Es-Sabuni, Safvetü’t-Tefasir, Ensar Neşriyat: 7/454.

  [3] Bkz, Âlûsî, 30/250; Kurtubî, 20/225

  [4] Muhammed Ali Es-Sabuni, Safvetü’t-Tefasir, Ensar Neşriyat: 7/454-455.

  [5] Muhammed Ali Es-Sabuni, Safvetü’t-Tefasir, Ensar Neşriyat: 7/455.

  [6] Muhammed Ali Es-Sabuni, Safvetü’t-Tefasir, Ensar Neşriyat: 7/455.

  [7] Muhammed Ali Es-Sabuni, Safvetü’t-Tefasir, Ensar Neşriyat: 7/455.

  [8] Muhammed Ali Es-Sabuni, Safvetü’t-Tefasir, Ensar Neşriyat: 7/455.

  [9] Muhammed Ali Es-Sabuni, Safvetü’t-Tefasir, Ensar Neşriyat: 7/455. 3. 3
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Yorum: Kafirun suresi kısa tefsiri


  Kafirun suresinden Mesajlar
  Kafirun süresi konuları

  1 kafirlere özel inen surelerdendir
  2 kafirlere meydan okur
  3 kafirlere iman etmiyecekseniz biz de İmanımızdan dönmeyiz mesajı


 4. Reklam

+ Yorum Gönder