İslam ahlakında sabır, şükür, tevekkül, tövbe ve sorumluluğun önemi 5 üzerinden 4.80 | Toplam : 5 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  İslam ahlakında sabır, şükür, tevekkül, tövbe ve sorumluluğun önemi


  7 . sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Ebu Ducane Üye
  Ebu Ducane
  Üye

  Üye No: 8931
  Mesaj Sayısı: 508
  Tecrübe Puanı: 7

  Cevap: islam ahlakında sabır , şükür, tevekkül, tövbe ve sorumluluğun önemi


  (a) Sabır  Sabır konusundan söz açılınca Hz. Eyyup
  peygamber gelir akla. Çünkü her türlü kötülük ve
  olumsuzluklara karşı dayanma gücünün sembolü olmuş,
  dolayısı ile de bizlere örnek.
  Allah Teâlâ, biz kullarını öğretip eğitmek üzere
  toplumda hakça düzen içerisinde kurallara uyumlu
  yaşayabilmemiz için ilâhi emirler yanında peygamberlerin  örnek davranışlarıyla yol gösterici olmaktadır. Nitekim
  Kuran-ı Kerimde: “Hamt olsun ki, biz sizi biraz korku,
  biraz açlık ve biraz da maldan, candan ve ürünlerden
  noksanlık vererek deneriz; sabredenleri müjdele!”
  buyrulur (Bakara Sur/155). Demek ki, bu emri İlâhiye göre
  başa gelecek her türlü musibetlerde kulun görevi sabretmek
  olacaktır. Fakat nasıl bir sabır; nereye kadar sabır gösterilir?
  gibi soruların cevabı bizzat peygamberler üzerinde
  denenerek bizlere örnek gösterilmiştir. Bu konuda Hz.
  Eyyup Peygamberin başına gelen olumsuz olaylar
  karşısında gösterdiği dayanma gücü, yani sabrı herkese
  örnek teşkil eder. Hatta Kuran-ı Kerimde Yüce Rabbim:

  “Gerçekten biz Eyyub’u sabırlı (bir kul) bulmuştuk. O, ne
  iyi kuldu! Daima Allah’a yönelirdi!” (Sad Sur/44)

  buyurarak onu övmüştür.
  Hayat bir imtihan olduğuna göre Hz. Eyyup
  Peygamberin sabretmeyi nasıl anlayıp uyguladığını ve
  sınavını nasıl başardığını görelim: Önce mukaddes kitap
  Tevrat’ın Eyyup bölümüne göz atalım: “Uts diyarında bir
  adam vardı, adı Eyyup idi; ve bu adam kâmil ve doğru idi.
  Allah’tan korkar ve kötülükten çekinirdi. Ve kendisine yedi
  oğul ile üç kız doğdu. Ve mal olarak onun 7000 koyunu ve
  3000 devesi ve 500 çift öküzü ve 500 dişi eşeği ve pek çok
  kölesi vardı. Ve bütün şark oğullarından bu adam en  büyüktü (Bap:1, ayet:1,2,3).

  Ve Rab şeytana dedi: Nereden geliyorsun? Ve
  şeytan Rabbe cevap verdi: Dünyada dolaşmaktan ve
  orada gezinmekten. Ve Rab şeytana dedi: Kulum Eyyub’a
  iyice baktın mı? Çünkü dünyada onun gibisi yok; kâmil ve
  doğru adam; Allah’tan korkar ve kötülükten çekinir. Ve
  şeytan Rabbe cevap verip dedi: Eyyup Allah’tan boşuna
  mı korkuyor? Onun etrafına, evinin etrafına, ve nesi varsa
  hepsinin etrafına sen çepçevre çit çevirmedin mi?
  Ellerinin işini sen bereketlendirdin ve onun malı
  memlekette çoğaldı. Şimdi elini uzat da nesi varsa hepsine
  dokun ve yüzüne karşı sana lânet edecektir.” (Bap:1,
  ayet:7-11).

  Bundan sonraki bölümde Tevrat’ın bildirdiklerini
  özetleyelim: “ Ve günlerden bir gün, oğullar ve kızlar büyük
  kardeşin evinde toplanıp yemek yerken çölden bir şiddetli
  rüzgâr gelip çatıyı başlarına yıktı ve öldüler. Şebali kavmi
  baskın yapıp işçileri kılıçtan geçirip öküzleri ve eşekleri ise
  alıp götürdüler. Gökten Allah’ın ateşi düşüp koyunları yaktı.
  Kıldanlılar otlaktaki develerin üzerine saldırıp alıp
  götürdüler. Bu üzücü haberler Hz. Eyyub’a ulaşınca,
  yerinden kalkıp kaftanını çıkardı, saçlarını kesti ve yere
  eğilip secde yaptı. Ve şöyle dedi: Anam karnından çıplak
  çıktım ve oraya çıplak döneceğim. Rab verdi ve Rab aldı.  Bu işin hepsinde Eyyup suç işlemedi ve Allah’a
  uygunsuzluk yüklemedi (Bap:1, Ayet: 13-22)
  Rivayete göre Hz. Eyyup Peygamberin bu defa
  vücudunu çıban ve yara sarar. Ne yapılırsa şifa bulamaz.
  Eski tanıdıklar Onu terk ederler. Uzun süre evine kapalı
  kalır. Bedeninde yaralar açılır ve kurtlar girip çıkar, yanına
  kimse giremez olur; Hz. Eyyup yine sabreder. Zenginliği
  yok olur; O, sadece şükreder. Eşi Rahmet’in el emeğine ve
  hizmetine muhtaç kalır; buna da sabreder. Bir gün eşinin
  ısrarı üzerine Allah’a dua edip halini arz eder. Allah Teâlâ
  duasını kabul edip üzerindeki hastalıktan kurtulur. Beden
  eski haline döner. Yaşamı süresince eski mal- mülk
  zenginliğine tekrar kavuşur. Böylece dünya ve ahiret saadeti
  ile mutlu yaşar (1).
  Hataya düşmemek için öncelikle bir konuyu
  açıklamak gerekir: İlk insanın yaratılışında Allah’ın “ Hz.
  Âdem’e secde yap “ emrine uymayan şeytan huzurdan
  kovulmuş, Hz. Âdem ve eşi Hz. Havva ile beraber
  Cennetten çıkarılıp dünyaya indirilmiştir. Ahirete kadar
  dünyada yaşamını sürdürecektir. Ancak kendisine, dünyaya
  bitişik gök tabakasına kadar çıkabilme izni verilmiştir.
  Kuran’da: “Ant olsun ki, Biz dünyaya yakın göğü
  kandillerle donattık. Onları şeytanlar için atış taneleri
  yaptık. Onlara ateşli bir azap vardır” (Mülk Sur/5)  buyrularak, böylece şeytanların daha yükseklere çıkışının
  önlendiği ifade edilmektedir. Dolayısı ile Tevrat’taki
  ifadede şeytanın Allah’ın huzuruna çıkıp O’nunla sohbet
  üslubu ile konuşması, abartılmış gerçek dışı haberlerdir.
  İslâm inancı ile bağdaşmayan bilgilerdir.
  İşte Hz. Eyyub Peygamberin sabır konusuna bakış
  açısı ve uygulaması böyle. Kader inancı ile sabır
  uygulamasını benliğinde birleştirmiş. Mal- mülk, sağlık ve
  diğer her türlü geçim olanaklarını verenin Allah olduğuna
  kesinkes inanmış. Bu aşamada insanın görevi, sadece aracı
  olmak, istemek ve girişimde bulunmaktan ibarettir. Takdir
  edip veren ise Tanrıdan başkası değil. Yine insanın başına
  gelip yaşamını olumsuz yönde etkileyen musibetleri de
  yaratıp veren yine Allah. Burada insanın görevi ise, önce
  tedbir ve çare aramak, sonra tevekküle sarılıp sabretmek
  olacaktır. Yalnız Allah’a güvenip dayanan kişiler, yani
  gerçek müminler, başlarına bir kötülük- musibet geldiği
  zaman Allah’tan olduğuna inanıp sabrederler; bir iyilik,
  rahatlık geldiğinde de, yine Allah’tan olduğunu düşünüp
  şükrederler. Sabır ve şükür bu yönü itibariyle Yaratan’ına
  karşı bir ibadet ve kulluk görevi olur. Bu konuda bizlere
  hayat dersi verip en güzel davranışa yönlendiren Hz.
  Peygamberimizin konuya ilişkin değerlendirmesine
  değinelim: Hz. Peygamberimiz buyuruyor ki:  “Müminin işine hayret ederim: Çünkü onun her işi
  hayırdır. Bu hâl müminden başka hiçbir kimse için böyle
  değildir. Şayet ona sevinç verici bir şey isabet ederse
  şükreder. Bu da kendi lehine hayır olur. Eğer ona zarar ve
  ziyan verecek bir hâl isabet ederse sabreder. Bu da onun
  lehine bir hayır olur.” (Müslim, Züht:64). Hem sevap
  kazanmak ve hem de stresten öte mutlu bir yaşam isteyen
  herkes bu hadisi kendisine rehber olarak kabul edip
  yaşamına uygulamalıdır. Şimdi gerçekçi olarak düşünelim;
  başa gelen bir musibetten dolayı üzülüp strese girme ne
  derece doğru olabilir ve sorunu çözebilir mi? O stres ki,
  kişinin fiziksel fonksiyonlarını yıpratıp erken yaşlanmasına
  yol açan bir rahatsızlık olduğu halde. Sonra üzülmek
  neticeyi değiştirebilir mi? Hayır !...Öyleyse “ Allah’ın
  takdiri böyle ! Zorlu bir imtihan geçiriyorum” diye düşünüp
  sabrederse hem sağlığını, korumuş, hem de sevap kazanmış
  olarak Allah’ı yanında bulmuş olur. Nitekim Yüce Rabbim
  buyuruyor: “Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah’tan
  yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle
  beraberdir.” (Bakara Sur/153). İşte sabrın, ibadet olduğunu
  belirleyen ve bizleri mutlu sona götürecek Allah’ın rehber
  ayeti. Hz. Eyyup Peygamber sabır konusunda tarihi bir
  örnektir. Cenab-ı Hak, başa gelen musibet ve kötülüklerin
  nasıl sabırla aşılacağını, Onun üzerinde uygulayarak  sonucunu bizlere göstermiştir. Böylece bir canlı örnekten
  sonra hele biz Müslümanlara düşen görev;
  -Allah’ın emirlerini iyi anlayıp kendi hayatımıza
  titizlikle uygulamak,
  -Sabır sevabını kazanabilmek için çekilen sıkıntı,
  mal- mülk zarar ziyanını insanlara anlatıp dert yanmamak.
  Şöyle düşünmelidir: “Başıma gelen felâketi kim verdi?
  Allah!... Öyleyse kimi, kime şikâyet ediyorum! Allah’ın
  takdirini kulları değiştirebilir mi? Hayır, değiştiremez! O
  halde, insanlar üzerimdeki musibeti gideremeyeceklerine
  göre hiç olmazsa dert yanıp sevabını kaybetmeyim”,

  demelidir.
  -Sabır sevabını kazandıracak davranışa dikkat
  edilmeli. Çünkü makbul olan sabır, musibetin ilk anında
  gösterilen tepki halidir. Olayı sükûnetle karşılarsa sevap
  kazanır; tepkisi kırıcı olursa günaha girer. Nitekim Hz.
  Peygamber (s )’den nakledilen hadis şöyledir:

  Enes (R.Anh) anlatıyor: “Hz. Peygamber (s),kabrin
  başında ağlayan bir kadının yanından geçti.
  -Allah’tan kork ve sabret, dedi. Kadın,
  -Geç git; zira benim başıma gelen musibet senin
  başına gelmemiştir, dedi. Peygamberi tanımamıştı. Onun
  Peygamber olduğunu kadına söylediler; bunun üzerine
  kadın, Peygamberin kapısına geldi, kapıda kapıcıların  bulunmadığını gördü ve:
  -Ben seni tanıyamadım, diye özür diledi.
  Peygamber Efendimiz de:
  -Asıl sabır,musibetin ilk anında olanıdır,
  buyurdu.”(Riyazus-salihin,Cilt:1,Sf: 64)

  Bu bağlamda sabırla beceriksizliği birbirinden
  ayırmamız gerekir. Kişinin başına bir kötülük, felâket
  geldiğinde, öncelikle aklını kullanıp soruna çare aramalıdır.
  Eğer, imkânlarını kullanıp yine de çare bulamazsa o zaman
  “Allah beni deniyor, imtihan ediyor” diyerek sabırlı olmaya
  gayret gösterecektir. Yoksa toplumda nüfuzlu ve güçlü
  kişinin kendisine yaptığı hakaret, saldırı ve aşağılamasına
  katlanması kesinlikle sabır olamaz. Bu ancak beceriksizlik
  olur Bu durumda kalan mazlum hakkını yasal yollardan
  araması gerekir.  (b) Şükür (Hamt) etmek  Şükür, Allah’ın verdiği her türlü nimetine (mal –
  mülk, geçimlik nesneler, sağlık, kabiliyet, eş ve çocuklar
  gibi) karşı duyulan hoşnutluluğu, Allah’a arz edip O’na
  şükran borcunu ödemektir. İnanmış kişilerin doğru yola
  iletilmesinde kendilerine rehber olan Kuran-ı Kerimin
  Fatiha suresinin 2. ayeti, Allah’a hamt ile başlar ve Allah’ın
  nitelikleri belirtilir. Şöyle ki, “Hesap gününün sahibi,
  dünyada bütün insanlara, ahirette ise, müminlere rahmet  edici olan, âlemlerin Rabbine hamt olsun!” denilerek, hamt
  etmenin ancak Allah’a karşı yapılacağı belirtilir.
  Yüce Rabbim biz kullarını, sağlık, beceri, ilim sahibi
  olma, zenginlik, eş ve çocuk sahibi olma, meslek edinme
  gibi olanaklarla dener. Yani imtihan eder. Bu olanaklara
  sahip kişi bunları kendi gayret ve becerisi sonucu elde
  ettiğini düşünerek başkalarına karşı büyüklük duygusuna
  kapılırsa sınavı kaybeder. Peki, ne yapması gerekir?
  Bu sevindirici imkânları kendisine lütfedenin Allah
  olduğunu düşünerek O’na şükretmelidir. Allah’ın her
  hükmünde ibret alınacak bir hikmet vardır. Bilinçli olan kişi
  bu perspektiften bakıp neticeye ulaşmaya çalışır. Örneğin,
  Allah bir kişiyi zenginlikle ödüllendirmiş ise, buna karşılık
  sorumluluk da yüklemiştir. Ne gibi sorumluluk? İmtihan
  sorumluluğu! Soruların cevabı nerede? Kuran ve Hz.
  Peygamberimizin (s) sünnetinde. Evet, böyle bir lütfe
  mazhar olan mümin kişi, öncelikle mülkün esas sahibine
  şükredecek, sonra zenginliğin zekâtını fakirlere dağıtacak,
  kurban kesecek, sağlığı izin verirse hac ve umre görevlerini
  yapacak, ayrıca dilenen veya iffetinden dolayı dilenemeyen
  muhtaçlara geçimlik yardımında bulunacak, öldükten sonra
  kendisine sevap kazandıracak “sadaka-i cariye” denen hayır
  kurumlarına hizmet ve bağış yapacak.. Böylece bu ve buna
  benzer hayır işlerinde parasını harcamış ise Kuran’da  nitelikleri sayılıp övülen o mutlu muttakiler ( gerçek
  müminler) safında yer almış olacaktır. Cimrilik eder,
  kazancından kimseye koklatmazsa, o zaman ahirette
  cezasını çok ağır ödeyecektir Demek ki, bilinçli Müslüman,
  kendisine lütfedilen maddi ve manevi olanaklardan dolayı,
  bunları kendisine karşılıksız veren Rabbine şükredecek.
  Şükretmek, hem ibadet yerine geçip sevap kazandırır ve
  hem de imtihanını başarmasına yardımcı olur. Şükür, yalnız
  mal – mülk, eş ve çocuklar veya menfaati gerektiren
  herhangi bir olanak karşılığında değil, yaşamın her anı ve
  aşamasında yapılmalıdır. Neden mi? Çünkü Allah Teâlâ ne
  buyuruyor: “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk
  (ibadet) yapsınlar diye yarattım.” (Zarıyat Sur/56).

  Yaratılış amacının ibadet olduğuna ve hamd etmenin de
  ibadet sayıldığına göre her Müslüman, Allah’ın emri olduğu
  için hamt etmelidir. Örneğin, sabah uyanıp hayatta
  olduğunu görünce şükredecek, kahvaltısını bitirince yine
  şükredecek, işbaşı yapınca lütfedilen bu imkândan dolayı
  şükredecek, işyeri arkadaşlarının hal- hatır sorularına
  şükrederek cevap verecek, bir kaza sonucu zarar görüncedaha
  kötüsü olabilirdi düşüncesiyle- yine şükredecek, akşam
  evine dönünce kavgasız gürültüsüz bir gün geçirdiği için
  hamt edecek. Yani kişi yeter ki, Allah’ın emrine uysun;
  hamt edecek fırsatları devamlı önünde hazır bulacaktır.  Peki, bir kişi sahip olduğu olanaklar için
  şükretmezse ne olur? İbadet yapmış olma sevabını
  (ödülünü) alamaz. Dahası, kendisinde kibir denen hastalık
  belirir ve devamlı günah kazandırır. Başka bir deyişle ahiret
  hayatını karartır.  enenisa
  07.07.2010, 01:13

  (c) Tövbe Etmek  Yaratılış gereği olarak hiç kusur işlememek
  meleklerin özelliği, hiç iyilik yapmamak da şeytanların
  görevidir. Kötülük işledikten sonra pişman olup iyiliğe
  yönelmek de insanlara özgü özelliktir. Demek ki, insanda
  davranış biçimi yönünden iki ayrı haslet bulunur: Biri
  kötülük işleyebilme dürtüsü, diğeri iyilik yapabilme
  melekesi. Diğer bir ifadeyle insan, melek ile şeytan arasında
  üçüncü özel bir varlık, olmuş olur.
  Bu özel yaratılış gereği olarak insan, bilerek veya
  bilmeyerek kötü davranışta bulunabilir. Diğer bir ifadeyle
  günah işleyebilir. Hiç günah işlememek pek kolay olmayan
  ve irade gücünü zorlayan; ancak eğitimle ulaşılabilen üstün
  bir meziyettir. Yani peygamberler ve gerçek Müminlere
  özgü yaşam biçimidir. İnsan yaşam süresince öyle olaylarla
  karşılaşır ki, istemeyerek de olsa günah işleyebilir. Çünkü
  bu özellik insan oğlunun mayasında mevcuttur. Peki, “ biz
  böyle devamlı günah işlersek ahirette hesabını nasıl verecek,

  cezadan nasıl kurtulacağız” gibi akla gelen soruya nasıl
  cevap vereceğiz? Yaratan Allah, bunun alternatifini de
  yaratıp bizleri uygulamaya çağırmıştır. O’nun emrine
  uyarsak ahirette sınavı kolayca verip cezadan kendimizi
  kurtarırız. Nasıl mı? Her günah işledikten sonra pişman olup
  Allah’a tövbe etmek suretiyle... Nitekim Hz.
  Peygamberimiz bir hadisinde: “Eğer sizler günah
  işlemeseydiniz, yemin ederim ki, Allah, yerinize günah
  işleyen, sonra da tövbe edip bağış dileyen ve bağışlanan
  bir kavim getirirdi.” buyurmuştur (Müslim, Tövbe:11).

  Tövbe nedir ve nasıl yapılır? Tövbe kişinin, dinin
  günah sayıp çirkin gördüğü bir davranışı yapınca, akabinde
  pişman olup af dilemek üzere Allah’a yakarışta bulunması
  ve bir daha böyle günah sayılan işleri yapmayacağına dair
  iradesinde beliren arzuyu ortaya koymasıdır. Burada iki
  özellik ön plana çıkar: Birisi, pişmanlık duygusu Kişi, bir
  anlık gaflet sonucu iyice düşünmeden şeytanın isteğine
  kapılıp kötülük işler. Hemen yaptığı hareketin doğru
  olmadığını, günaha girdiğini hatırlayıp pişman olur;
  kalbinde sıkıntı ve üzüntü belirir. Diğeri, hemen Yaratan’ına
  sığınıp “Allah’ım! Bir hata ettim, pişman oldum, beni af et”
  diye dua etmesidir.
  İnsanın, kendi acizliğini kabul edip Allah’a sığınarak
  O’na dua etmesi nedir? İbadet!... İşte bu nedenle diyoruz ki,

  tövbe etmek; namaz, oruç, zekât, hac gibi bir ibadettir.
  Usulüne uygun yapıldığında Müslüman’a sevap kazandırır.
  Sonra tövbe yapmak, Müslüman’ın içinden gelen bir duygu
  ötesinde Allah’ın biz kullarına emridir. Bu nedenle tövbe,
  Allah’ın emri olduğu için yapılır. Nitekim Yüce Rabb’im:
  “Rabbinizden bağışlanma dileyin; sonra tövbe edip O’na
  yönelin. Kuşkusuz Rabbin çok merhametli ve çok
  sevendir.”(Hud Sur/90)“Şunu iyi bilin ki, Allah hem çok
  tövbe edenleri sever, hem de çok temizlenenleri sever.”
  (Bakara Sur/222) “Ey müminler! Nasuh tövbe ile Allah’a
  tövbe edin.” (Tahrim Sur/8) buyurmuştur. Nasuh, içtenlik
  anlamında kullanılmıştır. Yani yapılacak tövbe içten gelen
  yalvarma duygusu içerisinde olacak; işlenen günaha
  pişmanlık duyulacak ve aynı hatayı tekrar yapmama
  konusunda iradesini güçlendirecek kararlıkta olacaktır.
  Yoksa dilinin söylediğini kalbi tasdik etmiyorsa, bu yapılan
  tövbe değil, kişinin kendi kendini aldatması olur. Nasuh
  tövbeye, Hz. Peygamber döneminde cereyan eden tarihi
  bir olayı örnek verelim:
  Medine’nin dış bölgesinde yerleşik “Beni Kurayza”
  adındaki Yahudi kolonisi, barış içerisinde yaşamak isteğiyle
  Hz. Peygamberle bir anlaşma yapmışlardı. Ancak, “Hendek
  Savaşı” esnasında Kureyş ordusuna yardım yapmaları
  anlaşmanın bozulmasına neden oldu. Savaş sonrası, henüz

  cenk elbiselerini üzerlerinden çıkarmadan Cebrail gelip
  Allah’ın emrini Hz. Peygambere duyurdu. İslâm ordusu
  bu defa Beni Kurayza topraklarına yönelip kalelerini kuşattı.
  Yahudiler işin vahametini anlayıp bir arabulucu olarak
  kendi müttefiki bulunan Evs kabilesinden Ebu Lübabe ile
  görüşmek istedikleri haberini gönderdiler. Hz. Peygamber
  teklifi uygun karşıladı ve Ebu Lübabe’yi kendilerine
  gönderdi. Ebu Lübabe oraya vardığında, ağlaşan kadın ve
  çocuklarla karşılaştı. Bu manzara onun hain düşmana karşı
  olan kinini yumuşattı. Adamlar, Muhammed’e teslim olup
  olmama konusunda düşüncesini sorunca o,”Evet” dedi ve
  elini boğazına dokundurarak, teslimiyetten ölümü ima etti.
  Bu davranış onun görevine aykırı idi. Hem teslim olmayıp
  kuşatmayı uzatabilirlerdi, hem de Allah ve Resulü’ne ait
  kararı kendisi vermiş olması idi. Anında hata işlediğinin
  farkına vardı, fakat iş işten geçmişti. Suçluluk duygusu
  içinde yanlarından ayrılırken gözlerinden akan yaşlar
  sakalını dahi ıslatmıştı. Kendisini bekleyen Evs’lilerle
  karşılaşmamak için kalenin arka kapısından çıkıp
  Medine’ye doğru hızlıca yürüdü. Doğruca Mescide gitti;
  kendisini Mescidin direklerinden birine bağlattı ve şöyle
  dedi:”Allah yaptığım şeyi affedinceye kadar burada bağlı
  kalacağım”.Peygamber onun gelip haber getirmesini
  bekliyordu. Neler olduğunu duyunca şöyle dedi:”Eğer bana

  gelseydi, bağışlanması için Allah’a dua ederdim.”
  Ebu Lübabe 15 gün kadar direğe bağlı kaldı. Namaz
  vakti ve diğer ihtiyaçları gidermek üzere kızı gelip bağını
  çözüyor ve ihtiyaç sonrası tekrar bağlıyordu. Daha sonra bir
  sabah Peygamberimiz, Ebu Lübabe’nin affedildiği
  müjdesini verdi. Muhterem eşi Ummi Seleme, Mescide
  açılan kapının önünde durdu ve:”Ey Ebu Lübabe, müjdeler
  olsun, Allah sana merhamet etti!” diye bağırdı. O esnada
  Mescitte bulunanlar Ebu Lübabe’nin bağını çözmek
  istediler. Fakat Ebu Lübabe’e ,” Hz. Peygamber gelip bağı
  çözmedikçe kimseye açtırmam,”dedi. Daha sonra bağı Hz.
  Peygamber tarafından çözüldü. Ebu Lübabe ,bir anlık
  gaflet sonucu farkında olmadan yaptığı davranışa büyük bir
  pişmanlık duymuş , bununla da yetinmeyerek kendisini
  direğe bağlatarak cezalandırmıştı.Allah tarafından
  affedildiğini öğrendikten sonra, yine de yaptığının kefareti
  olarak mal varlığının üçte birini sadaka olarak dağıttı.(30)
  Usulüne uygun tövbe nasıl yapılmalıdır? Tövbenin
  makbul olabilmesi için nasıl bir girişimde bulunulmalıdır:
  -Önce muhtaçlara maddi bir sadaka verilmeli,
  -Sonra aptes almalı ve tövbeye Hz. Peygamberimize
  (s) salâvat okuyarak başlamalı,
  -Mübarek zamanlarda (Ramazan ayında, kandil
  gecelerinde,

  -Cuma gününde, her gün seher vaktinde, vakit
  namazlarının arkasında) yapılmalı,
  -Kutsal mekânlarda (Kâbe, Medine’deki Mescid-i
  Nebevi, Mescid-i Aksa ve diğer camilerde) yapılmalı.
  Ancak tövbe yapmak için mübarek zaman ve mekânları
  beklemek doğru bir hareket tarzı olmayacaktır. Pişmanlık
  duygusu zamanla kaybolabilir. Bu nedenle kötülük
  işlendikten hemen sonra, hata anlaşıldığında tez elden tövbe
  yapılıp bağışlanmasını Allah’tan isteyecektir. Yine bu
  konuda Hz. Peygamberimizin (s): “Kötülüğün arkasından
  hemen iyilik yap ki, onu gidersin.” buyruğuna uyulması da
  gerekir. Bu tavsiye aynı zamanda Allah’ın da emridir:

  “Şüphesiz iyilikler, kötülükleri yok eder.” (Hud Sur/114).

  İyilik, sadaka vermek, ihtiyacı olanlara hizmet etmek, maddi
  ve manevi yardımda bulunmak, borç para vermek, yol
  göstermek, akıl soranları bilgilendirmek gibi, insanlara
  yararlı hizmetler anlaşılmalıdır. Yine Allah için yapılan
  ibadetler de bu kapsamda değerlendirilmelidir.
  Bunun ötesinde önemli olan diğer bir koşul da,
  yapılan hatadan dolayı pişmanlık duymak ve bir daha aynı
  hatayı işlememeye dair Allah’a söz vermesidir. Yoksa aynı
  hatayı tekrar tekrar işle ve her defasında tövbe et. O zaman
  kişiye demezler mi sen kimi aldatıyorsun!... Böyle bir tövbe
  amacı dışına çıkmış olmaz mı? Bilinçli akıl sahibi kişi bu

  soruya “Evet” der.
  Üçüncü koşul ise, tövbenin geciktirilmemesidir.
  Eğer geciktirilirse iki musibet ortaya çıkar. Şöyle ki, günah
  işleye işleye kalbi kararır ve alışkanlık haline geldiği için de
  temizlenemez bir hal alır. Diğeri de, hastalık ve ölüm tezden
  gelir de tövbe etmeye fırsatı kalmaz. İşte bu nedenle günah
  sonucu pişmanlık duyup tövbe edilmelidir. Nitekim Cenab-ı
  Hak: “Ölünceye kadar günahlar işleyip de öleceğini
  anlayınca – şimdi tövbe ettim – diyenlerin ve inkâr üzere
  ölenlerin tövbesi, gerçek tövbe değildir.” (Nisa Sur/18)

  buyurarak yapılan yanlışlığı açıklamıştır.
  Şunun hatırlatılmasında yarar görülmektedir:
  Genelde birçoklarımız noksan bilgi nedeniyle kendi
  kendimizi yanıltırız. Şöyle ki, bir günah işlenince “Allah
  büyüktür, af eder” düşüncesiyle pek fazla önemsemez,
  pişmanlık duymaz ve başka bir zamanda da yine aynı hatayı
  yaparak tekrarlarız. Hâlbuki Rabbimiz günahları af etme
  konusundaki hükmünü açık olarak belirtmiştir. Peki, ne
  diyor Yüce Rabbimiz:

  -“Eğer siz yasak edildiğiniz günahların
  büyüklerinden sakınırsanız, sizden diğer kusurlarınızı
  örteriz ve sizi iyi bir gidişata sokarız.” (Nisa Sur./31).
  - Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de
  ki: Selâm size!.. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine

  yazdı. Gerçek şu ki: Sizden kim, bilmeyerek (cahillik
  sebebiyle) bir kötülük yapar, sonra ardından tövbe edip de
  kendini ıslah ederse, bilsin ki Allah çok bağışlayıcı, çok
  esirgeyendir.” (En’am Sur./54).
  -“Gizli ve aşikâr olan günahı bırakın. Çünkü
  günah kazananlar, kıyamette kazandıklarının cezasını
  muhakkak çekecekler.” (En’am Sur./120).
  -“O gün (kıyamette) insanlar, amellerinin karşılığı
  kendilerine gösterilmek için fırka fırka (kabirlerinden)
  çıkacaktır. Zîra, kim zerre miktarı bir iyilik (hayır) işlerse,
  onun mükâfatını görecek, kim de, zerre miktarı bir
  kötülük işlerse onun cezasını görecektir.” (Zilzal
  Sûr./6,7,8).
  -“Şüphesiz ki, iyilikler kötülükleri yok eder.” (Hud
  Sur./114).

  Bu açıklamalar ışığında konuyu inceleyelim.
  Rabbimiz hangi günahları af edeceğini bildiriyor:
  -Hata ve kusur sayılan küçük günahlar ile,
  -Bilmeden (cahillik sebebiyle) işlenen günahları...
  Peki, diğer büyük günahların affı nasıl
  gerçekleşecektir? Bu konuda iki ayrı görüş vardır. Birincisi;
  -Yukarıda açıklandığı gibi tövbenin kabulünde ön
  görülen koşullar yerine getirilmiş, kişi de kendini ıslah edip
  doğru yola yönelmiş ise, işlediği büyük günahın affı

  Allah’ın takdirine kalmıştır. Bunun nasıl gerçekleşeceği ise
  bilgimiz dışındadır. Tamamen bağışlanacak mı,
  Cehennemde daha az bir süre mi kalacak veya azabın
  şiddetinin azaltılması şeklinde mi gerçekleşeceği konusunda
  kesin bilgi sahibi değiliz. Ancak, âyet-i kerimede “İyilikler,
  kötülükleri yok eder.” denildiğine göre, kendisini düzeltip
  doğru yola yönelen Mümin kişi kazanacağı sevaplarla
  Allah’ın affına ulaşacağı umulmaktadır. Diğeri;
  -İşlenen büyük günahtan sonra eğer tövbe
  yapılmamış ise, bunun affı, cezası çekildikten sonra “bir
  hardal denesi kadar iman sahibi ise” Allah’ın buyruğu ile
  gerçekleşip Cehennemden çıkarılacaktır. Şayet, günah
  Allah’ı inkâr – küfür şeklinde ise bunun affı yoktur.
  İnsanın bilerek veya bilmeden yaptığı kötülük ve
  hataların bir kısmı kişilerle ilgilidir. Kişilerle ilgili olanlar
  için “kul hakkı” tabiri kullanılır. Allah’ın emirlerine ters
  düşecek davranışta bulunulduğunda tövbe ederek günahtan
  kurtulma söz konusu olabilmektedir. Ancak, kişi haklarında
  ise tövbe ile bağışlanma olmaz. Mutlaka hak sahibi ile
  görüşüp onun helâl ve af etmesini istemelidir.
  İnancımıza göre kul hakları iki yönlüdür: Birisi, her
  Müslüman’ın üzerinde görev kabul edilen; selâm vermek,
  davete katılmak, isteyene öğüt vermek, aksırdığında –
  Allah’a hamt ederse – buna karşı hakkında rahmet dilemek

  (bugünkü ortamda genellikle çok yaşa denmekte, en
  doğrusu Allah’ın rahmeti, iyilikleri üzerine olsun, denirse
  amaca ulaşır), hastayı ziyaret etmek, Müslüman’ın
  cenazesinde bulunmak..
  Diğerleri ise, kişilerin mal, mülk, namus, kan gibi
  kişisel haklarına saygılı davranıp elini, dilini bunlardan uzak
  tutmaktır. Yine kişisel haklar içerisinde de, hem Allah hakkı
  hem de kul hakkı bulunur. Allah’ın hakkı bu tür günah
  işlenirken Allah’ın yasakladığı bir zulme girişilmiştir.
  Böylece Allah’a karşı hak doğmaktadır. Bu tür günahlardan
  arınmak ve günaha kefaret olması bakımından;
  Allah’ın hakkını ödemek üzere pişmanlık ve üzüntü
  duyulmalı, kötülükleri terk edip iyilik yapmaya
  yönelmelidir. Örneğin;
  -Kötülüğe karşı iyilik yapılmalı,
  -Malını gasp etmiş ise, helâl servetten sadaka
  verilmeli,
  -Gıybet ve aleyhteki dedikodulara karşı o kişiyi
  övmek ve bildiği iyiliklerini söylemek, şeklinde ifade
  edilebilir. Bütün bunları yapmakla Allah’a karşı görevini
  yapmış olur. Fakat henüz kul hakları yerinde durmaktadır.
  Kul hakları ve bunları ödeme durumuna gelince; hak
  sahibinin hakkını ödeyerek gönlünü almaktan ibarettir. Hak
  sahibi af etmedikçe ahirete kul hakkı ile gidilmiş olur.

  Kul hakkı alış verişteki hile, aldatma, gasp yolu ile
  başkasının malını zimmetine geçirmek şeklinde olduğu
  takdirde, derhal hak sahipleri aranıp bulunacak ve hakları
  kendilerine iade edilecektir. Bulunamadığı takdirde sevabı o
  kişiye olmak üzere iyilik ve hayır yardımı yapılmalıdır.
  Gönül yıkma, hatalı davranışa gelince; gerek
  yüzüne, gerek gıyabında ağır sözler söylemek ve kalbini
  kırıcı hareketlerde bulunmak gibi kusurlu işlerde de yine
  hak sahiplerini bulup onlardan bağışlama dilemelidir. Şayet
  ölmüş ise, kıyamette onlara verilmek üzere hayır ve hasenat
  yapılmalıdır (14).
  Konuyu özetlersek, diğer ibadetler gibi tövbe etmek
  de geçirilen bir sınavın sonuca ulaşmış başarı göstergesidir.
  Burada da akıl ile nefsin amansız mücadelesi görülür. Nefis
  yaptığı her hareketi kişiye güzel, doğru ve uygun olduğunu
  öğütler. Çirkin de olsa, günah da olsa beğendirmeye çalışır
  ve kapatır tövbe kapısını. Çünkü tövbe yaparsa, pişmanlık
  ve acizlik çıkar ortaya. Bu da nefsin büyüklük duygusunu
  rencide eder.
  Akıl, düşünen, iyi ile kötüyü birbirinden ayıran,
  geleceği tehlikeye düşürecek davranışları önlemeye çalışan
  insana özgü bir meleke. Hemen çıkar nefsin karşısına, onun
  hileli öğütlerine aldanmaması için kişiyi zorlar ve böylece
  bir anlık gaflet sonucu olarak işlenen kötülük ve günah için

  tövbe etmeye, Yüce Yaratan’ına sığınıp bağışlanma
  dilemeye sevk eder kişiyi. Bilinçli Müslüman Allah’ın
  emirlerine ve Hz. Peygamberimizin (s) tavsiyelerine uyarak
  nefsin istekleri üzerine basa basa gerçek yola yönelir. Yani
  hataların bağışlanması isteği ile Rabb’ının sonsuz
  merhameti ve Tevvab olan sıfatına sığınır. Böylece sınavını
  da başarmış olur.+ Yorum Gönder