Farabi Kimdir? ve Eserleri nelerdir? 5 üzerinden 4.71 | Toplam : 56 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Farabi Kimdir? ve Eserleri nelerdir?


  Farabi kimdir Farabinin eserleri nelerdir kısaca açıklayıcı bir yazı yazar mısınız ?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  esin-ti ♥• ραyLαşмακ güzéLdiя •♥
  esin-ti
  ♥• ραyLαşмακ güzéLdiя •♥

  Üye No: 46167
  Mesaj Sayısı: 1,530
  Tecrübe Puanı: 21

  --->: Farabi Kimdir? ve Eserleri nelerdir?


  Farabi

  farabi kimdir eserleri nelerdir


  (Arapça: أبو نصر محمد الفاراب Abū Nasr Muhammad al-Fārāb, Farsça: محمد فارابی Mohammad-e Fārābī; d. 870 Farab - ö. 950 Şam), bazılarına göre Türk[1] bazılarına göre de Fars[2][3] olan İslam felsefecisi.
  Asıl adı:Muhammed bin Tahran bin Uzlug olan ve Batı kaynaklarında "Alpharabius" adıyla anılan Farabi, Farab (Otrar kenti)'da doğduğu için Farabi (Farablı) diye anılır. İlk öğrenimini Farab’da, medrese öğrenimini Rey ve Bağdat’ta gördükten sonra, Harran’da felsefe araştırmaları yaptığı yıllarda tanıştığı Yuhanna bin Haylan’la birlikte Aristoteles’in yapıtlarını okuyarak gezimciler okulunun ilkelerini öğrendi. Halep’te Hemedani hükümdarı Seyfüddevle’nin konuğu oldu.
  Farabi'yi anlatan kitaplar, İslam aleminde Ebul Hasan el-Beyhaki, İbn-el-Kıfti, İbn bu Useybiye, İbn el-Hallikan adlı yazarlar tarafından Farabi'nin ölümünden birkaç yüzyıl sonra gerçekleştirildi. Ama bu yapıtlar, birer araştırma olmaktan çok, Farabi'yle ilgili söylenceleri derliyor,bir felsefeciyle değil, bir ermişi açıklıyordu.
  Aristotales’in ortaya attığı madde ve suret kavramını hiçbir değişiklik yapmadan benimseyen, eşyanın oluşumunda, yani yaradılışta madde ve sureti iki temel ilke olarak gören Farabi’nin fiziği de, metafiziğe bağlıdır. Buna göre, evrenin ve eşyanın özünü oluşturan dört öğe (toprak, hava, ateş, su) ilk madde olan el-aklül-faalden çıkmıştır Söz konusu dört öğe, birbirleriyle belli ölçülerde kaynaşır, ayrışır ve içinde bulunduğumuz evreni (el-alem) oluştururlar.
  Farabi, ilimleri sınıflandırdı. Ona gelinceye kadar ilimler trivium (üçüzlü) ve quadrivium (dördüzlü) diye iki kısımda toplanıyordu. Nahiv, mantık, beyan üçüzlü ilimlere; matematik, geometri, musiki ve astronomi ise dördüzlü ilimler kısmına dahildi. Farabi ilimleri; fizik, matematik, metafizik ilimler diye üçe ayırdı. Onun bu metodu, Avrupalı bilginler tarafından kabul edildi.
  Hava titreşimlerinden ibaret olan ses olayının ilk mantıklı izahını Farabi yaptı. O, titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını deneyler yaparak tespit etti.Bu keşfiyle musiki aletlerinin yapımında gerekli olan kaideleri buldu. Aynı zamanda tıp alanında çalışmalar yapan Farabi, bu konuda çeşitli ilaçlarla ilgili bir eser yazdı.
  Farabi insanı tanımlarken “alem büyük insandır; insan küçük alemdir.” Diyerek bu iki kavramı birleştirmiştir. İnsan ahlakının temeli, ona göre bilgidir; akıl iyiyi kötüden ancak bilgiyle ayırır.
  Bazı Eserleri
  • El-Medinetü'l-Fazıla (Fazilet Şehri:Toplumun İlkeleri Üstüne Kitap)
  • Es-Siyaset-ül Medeniyye
  • Risale fi Ma'anii'l-Akl(Aklın Anlamları)
  • İhsa el-Ulûm musiki el-Kebir (Büyük Müzik Bilimlerin Sayımı)
  • Kitâb El Mûsikî El Kebir (كتاب الموسيقى الكبير‎, Kitāb al-Musiqā al-Kābir)
  • Kitâb Fi’l Mûsikî
  • El Müdhal Fi’l-Mûsikî
  • Kitâb Ustukısat
  • İlm El-Mûsikî
  • İhsa’el-Ulûm
  • Kitab Fi’lhsâ’el-İkâ
  • Kitabü’l-Mûsiki
  • Kitâb At Advar

  ( Bu günkü Türkçe adlarıyla ):
  • İki Felsefeci Arasındaki Düşüncelerin Uzlaştırılması
  • Ele Alınan Kaynakların Kaynakları
  • Hikmetlerin Özleri
  • Erdemli Toplumun İlkeleri Üstüne Kitap
  • Aklın Anlamları
  • Bilimlerin Sayımı
  • Büyük Müzik Kitabı
  • Müziğe Giriş

  vikipedi..


 3. 3
  k@rdelen Üye
  k@rdelen
  Üye

  Üye No: 1575
  Mesaj Sayısı: 20
  Tecrübe Puanı: 2

  farabi eserleri nelerdir


  farabinin eserleri nelerdir, farabi ve eserleri,

  farabi kimdir ve eserleri,

  Ercan Tekin Nickli Üyeden Alıntı


  ...Aristo, Eflatun ve Sokrat'la birlikte kendisinden önce gelen tüm ilahiyatçı felsefecilere o kadar kesin bir şekilde karşı çıktı ki bunların tümü ile ilgisini kökünden kesiverdi. Bununla birlikte Aristo kendisinin de yakasını sıyırmayı başaramadığı bu felsefecilere ait bazı küfür ve bidat rezilliklerine dokunmadı, onları oldukları gibi geride bıraktı. Bu duruma göre gerek bu ilahiyatçı felsefecilerin ve gerekse onların peşinden gelen Farabi, İbn Sina ve benzerleri gibi İslam felsefecilerinin kafir olduklarını belirtmek gerekir.

  El-Mukizü Mine'd Dalal (İmam-ı Gazali) / Sayfa.47


  ***

  FELSEFENİN ÖZÜ HAKKINDA

  Bir ilimdeki fesad ve bozukluğu ancak, o ilme derinliği ile vakıf olanlar anlayabilirler. Bu mezhebi hakikatına vakıf olmadan bunu reddetmek kendini karanlığa itmek gibidir.

  Felsefecilerin eskileri ile en eskileri, sonrakilerle öncüleri arasında hakka uzaklık ve yakınlık bakımından büyük farklılıklar olmakla beraber hepsi de küfür ve dinsizlik özelliği taşırlar.  FELSEFECİLERİN SIRLARI

  Felsefeciler üç kısma ayrılırlar:

  a-) Dehliler: Kudret ve ilim sahibi herşeyi idare eden yaratıcıyı inkar ederler. Alemin ezelden yaratıcısı vasıtası olmadan, şimdiki haliyle kendiliğinden olduğunu kabul ederler, zındıktırlar.

  b-) Tabiiler: En çok tabiat aleminden, hayvan ve bitkilerin şaşırtıcı hallerinden bahsederler. Bu alemdeki mükemmel düzenden dolayı Allah’ı kabul etmek zorunda kalırlar. Ancak bunlar hayvandaki mizacın itidal üzere olmasını, hayvandaki güçlere etkisi olduğuna kanaat etmişlerdir. İtikadlarına göre yok olduktan sonra bir daha geri dönme olmayacağından, ahireti, cenneti ve cehennemi inkar ederler.

  c-) İlahiyyum: Sokrat Eflatun’un hocasıdır. Eflatun ise Aristo’nun hocasıdır. Bu grup dehliler ve tabiilerin fikirlerini çirkinliklerini ortaya koyarak reddettiler. Sonra Aristo kendinden önce gelen bütün ilahiyyum felsefecilerini reddetti. Fakat bunların çirkin küfründen ve bidatlerından kendi fikirleri arasında kırıntılar kalmıştır. Bundan dolayı gerek bu ilahiyatçı felsefecilerin, gerekse bunların peşinden giden İbn’i Sina ve Farabi’nin kafir olduğunu hükmetmek vacib oldu.  FELSEFENİN BÖLÜMLERİ

  1-Riyaziye: Riyaziye, matematik, geometri, astronomi ilimlerinden ibarettir. Müsbet veya menfi bu ilimlerin din ile ilişkisi yoktur. Kesin delille sabit olmuş şeylerdir. Anlayıp öğrenildikten sonra inkara mahal kalmaz. Bu ilimlerde iki bel ve musibet doğmuştur:

  Birinci musibet: Bu ilim erbabı, onlarda gördüğü incelik ve açık delilleri felsefenin tüm bilgilerinde var zanneder. Felsefe hakkında güzel bir inanca sahip olur. Matematikçilerin şeriatı küçümsediğine dair görüşe aldanıp dinden uzaklaşabilir.

  İkinci musibet: Bu musibet dinde samimi fakat cahil olan kimselerden doğmuştur. Bunlar felsefeciler tarafından ortaya atılan her türlü bilginin reddedilmesini ve felsefecilerin cahil olduklarını iddia etmeyi İslam’a hizmet sandılar. Güneş-Ay tutulması hakkındaki kesin delile dayanan iddiaları dahi şeriata aykırı addettiler. Fakat bu hususta kesin delile dayananlar bilgilerinde şüpheye düşmediler. İslam’dan uzaklaşıp felsefeye olan muhabbetleri arttı.

  Şeriatta bu ilimlerle ilgili müsbet ya da menfi bir hüküm yoktur.

  2-Mantık: Mantık ilmi, deliller ile kıyasların şartlarını, burhanı, mukaddimelerin şartlarını ve birleşme şartlarını ‘haddi-sahih’ denilen doğru tanımın meydana gelmesini ve bunların birleştirme keyfiyetini araştırır. Dinle bir ilgisi yoktur. Kelamcılara oranla daha fazla detayla ilgilenmişlerdir. Mantığı iyi bilenlerin fesefenin küfre varan meselelerinin açık delil ile takviye edildiği zannına kapılma tehlikesi vardır.

  3-Tabiat İlimleri: Tabiattan ve buradaki tahavvülattan bahseden ilimdir. Bilinmesi gereken tabiat Allah’u Teala’nın emrindedir. Kendi hareket edemez. Ancak Allah yaptırtır.

  4-İlahiyyat: Felsefeciler ilahiyyat bahsinde yirmi yerde hataya düşmüşlerdir. Üç hatalarında onlara kafir diyenleri de bidatçı saymak gerekir. Küfre düştükleri hatalar:

  - İnsanlar öldükten sonra tekrar cesetleriyle dirilerek haşredilmez. Mükafat ve mücazat yalnız ruh içindir.

  - Allah külliyatı bilir, cüzziyatı bilmez.

  - Alem ezeli ve ebedidir.

  5-Siyasiyat: Felsefecilerin, kaynağını ilahi kitaplardan ve velilerden aldıkları devlet adamlarına dünya işleri ile ilgili söyledikleri sözlerden ibarettir.

  6-Ahlak: Bu ilmi sufilerden almışlardır. Sufilerin güzel sözleri ile kendi batıl düşüncelerini kabul ettirmeye çalışmışlardır. Onlara göre ahlak, nefsin sıfatlarını saymak, huyların nevilerini belirtmek, nefis terbiyesinin ve onunla mücadele keyfiyetini ortaya koymaktır.

  Felsefecilerin peygamberlerin ve sufilerin sözlerini kendi sözleri arasına koymaları iki afeti doğurmuştur.

  Birinci afet: Bazı cahiller bu sözleri ilk defa felsefe kitaplarında gördüklerinden zayıf akıllarıyla batıl olduklarını zannettiler.

  İkinci afet: Bu sözlerle birlikte felsefenin diğer batıl düşüncelerini de kabul etme tehlikesidir.

  El-Munkizü Mine'd Dalal / İmam-ı Gazali
  itibarhaber.com


 4. Reklam

 5. 4
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Cevap: Farabi Kimdir? ve Eserleri nelerdir?


  El-Medinetü'l-Fazıla
  Es-Siyaset-ül Medeniyye
  Risale fi Ma'anii'l-Akl
  İhsa el-Ulûm musiki el-Kebir
  Kitâb El Mûsikî El Kebir
  Kitâb Fi’l Mûsikî
  El Müdhal Fi’l-Mûsikî
  Kitâb Ustukısat
  İlm El-Mûsikî
  İhsa’el-Ulûm
  Kitab Fi’lhsâ’el-İkâ
  Kitabü’l-Mûsiki
  Kitâb At Advar


 6. 5
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Teşekkürler sayenizde ödevimi bitirdim


 7. 6
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  İbni Farabi büyük islam alimidir.ilimleri, ayıran kişidir ilimlerin sayımı kitabında her seyi ayırmıştır kısaca ıkı ıkı daha dort eder. Zengin zengindir fakir fakir der. Her şeyi netleştirmiştir. İbni Sina bile ibni gazali bile sonradan itiraf etmişlerdir onu tanımasaydık. Cahil kalacaktık derler. Farabi sırlı bir alemdir onun kitaplarını okuyan anlayan cok nadir insan vardir, Allahu sukur alim olan anlar. Farabi akıl ustunde cok durur aklın mertebeletinden bahseder buda yıne ilimle olur der eksik olmamali metafizik anlatır mesela tasavvuf eşittir metafızıktırmetafızıktır. Barı acık konuşayım ona kafir diyenlere. şiiri severiz dimi kulağa hoş sevgiye gelir. Farabi derki ilim konuşulan yerde cok guzel sesler cıkar der şiirsel gibi, ilim konuşulmayan yerden sadece bos teneke sesı cıkar tenekeye vurun anlaşılır,


+ Yorum Gönder