Mekkenin eski ismi 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 8 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Mekkenin eski ismi


  mekkenin eski ismi

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Fetva Meclisi Moderatör
  Fetva Meclisi
  Moderatör

  Üye No: 6
  Mesaj Sayısı: 6,280
  Tecrübe Puanı: 70

  --->: mekkenin eski ismi


  ilk Dönem İslam Tarihi Ders Notları

  Kuzey Arabistanda kurulan Devletler;Nabatiler, Tedmürlüler, Gassaniler, HirelilerGüney Arabistanda kurulan devletler;Mainliler, Sebeliler, HimyerilerMekkeye ilk yerleşen kavim Amelika kavmidirKabeye putları diktiren ve puta tapıcılığı başlatan huza kablesidirHz. Peygamber Kureyşin Haşimoğullar koluna mensupturHz. Peygamberin süt annesi Halime Hazrec kabilesine mensupturTarihi açıdan araplar ikiye ayrılırlar bunlar;Arabı-ı Baide ve Arab-ı Bakiyedir.Büyük oğlunun babasının ölümünden sonra üvey annesiyle evlenmesine Nikah-ı Makt denir.Hz. Muhammed Hilfulfudul Antlaşmasına iştirak ettiğinde 20 yaşındaydı.Konar göçer hayat süren araplara bedevi yerleşik hayat süren araplara hadari denir.Hz. Hatice Hz.Peygambere kervanını verdiği sırada kölesi meysereyide yanına verdi.Hz.Peygambere islamiyeti açık davet için nazil olan iki sure Şuara ve Hicr sureleridir.Hz.Peygamberin Hz. Hatice ile evliliği 25 yıl sürmüştür.Hz. Muhammed 35 yaşında iken Hacerul Esvedin yerine konulmasında hakemlik yaptı.Hz. Peygamberin geceleyin Mekkeden Mescidi aksaya götürülmesine İsra göklere çıkarılmasınada Miraç denir.Hz. Peygamber Medineye hicretinden önce 617 yılında Evs ve Hacrec arasında meydana gelen savaşın adı Buas dır.İslamiyet öncesi dönemde Huzaalılar Mekkeden Cürhüm kabilesini sürerek idareyi ele geçirmişlerdir.Hz.Peygamber tebliğ için Erkam b. Ebu Erkamın evini merkez olarak seçmiştir.Ebna adı verilen etkin grup Sasanilerri Yemen hakimiyeti döneminde İranlıların yerli kadınlarla evlenmeleriyle ortaya çıkmıştırlar.Bedevilerin geçim kaynağı hayvancılıktır.Hicretten sonra Evs ve Hacrec kabileleri ensar haline dönüşmüştür.Kötülük yapmanın ve kan dökmenin yasak olduğu aylar;Zilkade,Zilhicce, Muharrem, Recep tir.Bedir gazvesinde sonra ilk olarak beşte biri(humus)ayrılan ganimet Kanukaoğullarından elde edilmiştir.Medineye hicrete hazırlayan olay Akabe Biatlarıdır.Mescid-i Nebevinin bitişiğinde bulunan ve Eğitim-Öğretim fonksiyonu üstlenen mekanın adı Suffedir.Hz. Aişeye yapılan iftira Beni Müstalik gazvesi dönüşümünden sonra meydana gelmiştir.Cuma namazı hicretin 1. yılında farz kılınmıştır.Ezan hicretin 1. veye 2. yılında meşru kılındı.Ramazan orucu hicretin 1. veya 2. yılında farz kılındı.Kurban bayramı namazı Zilhicce ayının onuncu gününde meşru kılındı.Zekat hicretin ikinci yılında Ramazan ayından sonra farz kılındı.Hz. Peygamberin Hicret yolculuğda gizlendiği mağaranın adı sevr dir.
  Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksadır.
  İlk mihrab Emevi halifelerinden Ömer b. Abdüllazizin Medine valiliği sırasında yapılmıştır.
  Tuleyha b. Huveylid Esved kabilesine mensuptur.
  Savaş veya baskın sonucu ele geçirilen veya satın alınılan köle azat edilirse vela bağı kurulurdu.
  Hz. Peygamber Cuma namazını ilk defa Hicret esnasında Raunada kılmıştır.
  Hz.Peygamberin valisi Şehr Bazan Esved el-Ansi tarafından öldürülmüştür.
  Ganimetlerle ilgili ayetler Bedir gazvesinde sonra inmiştr.
  Hz.Peygamber zamanında Necran valisi Amr b. Hazmdı.
  Köprü Savaşı müslümanların Irak cephesinde Fetihlerle uğradığı ilk yenilgidir.
  Hz.Peygamber Cüveyriye adlı hanımıyla Bedi Müstalik Gazvesinden sonra evlenmiştir.
  Ömer b. Hattab adi kabilesine mensuptur.
  Hz. Osman Kureyşin Beni Ümeyye koluna mensuptur.
  Kusay b. Kilab Kureyş kabilesini bir araya getirdiğinden dolayı mücemmi ünvanını almıştır.
  Muhammed b. Bekir, Muaviyenin adamı Amr bç As tarafından öldürülmeden önce Mısırda valilik yapıyordu.
  Hz. Ebu Bekir zamanında Medine de kaza işlerini(kadılık görevi) Muaz. b. Cebel üstleniyordu.
  Kadisiye savaşında öldürülen Sasani komutanı Rüstemdir.
  Hz. Ali, Hz. Ömer, Hz. Osman suikast yoluyla öldürülmüştür.
  Cemel Savaşı Hz. Peygamberi ölümünden sonra iki müslüman grup arasında ortaya çıkan ilk içi savaştır.


 3. 3
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 19,328
  Tecrübe Puanı: 233

  Yanıt: mekkenin eski ismi


  Mekke, Kur'ân-ı Kerim'de geçen Bekke, Ümmü'l-Kura ve Beledü'l-Emin şeklinde değişik isimleri vardır


 4. Reklam

 5. 4
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Cevap: mekkenin eski ismi


  çok faydalı oldu Allah razı olsun.Bu vesileyle umreye gideceğim inşaallah dua edin


+ Yorum Gönder