Bütün surelerin türkçe okunuşu 5 üzerinden 4.58 | Toplam : 462 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Bütün surelerin türkçe okunuşu


  Bütün surelerin türkçe okunuşu lazım bana yardımcı olur musunuz Kuranı kerimdeki surelerin türkçe olarak okunuşuna ihtiyacım var?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  menzil_guller Ya Hayy
  menzil_guller
  Ya Hayy

  Üye No: 63308
  Mesaj Sayısı: 633
  Tecrübe Puanı: 36

  --->: bütün surelerin türkçe okunuşu


  Fatiha Suresi

  fatiha_suresi.png

  -OKUNUSU-
  Elhamdü lillâhi rabbil’âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. Iyyâke na’büdü ve iyyâke nesta’în. Ihdinas-sirâtal müstakîm Sirâtallezîne en’amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn
  (Amin)

  MÂNÂSI
  Hamd (övmek övülmek) O, âlemlerin Rabbi, O Rahmân Rahîm O, âhiret gününün mâliki Allâh’in (hakki) dir. O’na mahsustur. Ilâhi Yalniz Sana ibâdet ve kulluk ederiz sade Sen’den yardim dileriz. Bizi dogru yola hidâyet eyle Kendilerine bol bol nîmet verdigin bahtiyarlarin yoluna ki onlar ne azip sapmis ne de gazabina ugramislardir(Duâmizi kabul eyle Allâh’im)


  Fil Suresi

  fil_suresi.png

  MÂNÂSI
  OKUNUSU
  Elem tera keyfe fe’ale rabbüke bieshâbilfîl. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece’alehüm ke’asfin me’kûl


  Görmedin mi, nasil etti Rabbin Fil sahiplerine? Fendlerini tedbirlerini (kötü düsüncelerini) bozup büsbütün perisan kilmadi mi? Üzerlerine sert taslarla atis eden, sürü sürü ebâbil kuslari saldi da, hemen onlari bir yenik hasil (güve yiyip tanesiz kalmis ekin yaprağı saman) gibi kiliverdi

  Kureyş Suresi

  kureys_suresi.jpg


  OKUNSU
  Liîlâfi Kureyşin. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf.Felya’büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf
  Manası
  Kureyş’in birbirleriyle veya başkalariyle andlasmasi, anlaşmasi için hele yaz ve kiş seferlerine (faydalandiklari) andlasmasi için onlar (Kureys) bundan böyle bu evin (Kâbe’nin) sahibine (Allâh’a) ibâdet etsinler – O (sahip) ki, onlari büyük bir

  Maûn Suresi

  maun_suresi.jpg

  OKUNUSU
  Era eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm ve lâ yehuddu alâ ta’âmilmiskîn. Feveylün lilmusallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. El-lezîne hüm yürâûne. Ve yemne’ûnelmâûn
  Manası
  Gördün mü o, dîne (ceza gününe ve âhirete) inanmayani? Iste hak dîne ve ceza gününe inanmayan o kimsedir ki: Öksüzü itip kakar çâresizin ve yoksulun yiyecegine dair tesvikte bulunmaz. ne kendisi doyurur ne de baskalarinin doyurmasi için kayirir. Vay o namaz kilanlarin haline ki, onlar namazlarini geregi gibi ciddî bir vazife olarak yapmazlar. Onlar ki gösteris için yaparlar ve yardimligi sakinirlar (kimseye bir damla sey vermek istemezle

  Kevser Suresi

  Kevser_suresi.jpg

  OKUNUSU
  Innâ e’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. Inne şânieke hüvel’ebter.n kendisidir

  MÂNÂSI
  Biz verdik sana (Yâ Muhammed) hakikatte Kevser. Sen de Rabbin için namaz kil ve kurban da kesiver. Dogrusu, asil ebter sana bugz eden (hinç besleyen, diş bileyen) in kendisidir  Kâfirun Suresi

  kafirun_suresi.png


  OKUNUSU
  Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn
  MÂNÂSI
  De ki: Ey kâfirler! Tapmam o taptiklariniza. Siz de tapanlardan degilsiniz benim Mabudum (Allah)’a. Hem ben tapici degilim sizin taptiklariniza. Hem de siz tapici degilsiniz benim ibâdet ettigim (Allah)’a. Size dîniniz bana da dînim

  Nasr Suresi

  nasr_suresi.png

  OKUNUŞU
  Izâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirh, Innehü kâne tevvâbâ  MÂNÂSI
  Allâh’in (vaad eyledigi) yardimi geldigi ve zafer kazanildigi (Mekke’nin fethi ile Islâm’a fütûhat kapilarinin açildigi) ve insanlarin fevç fevç, küme küme Allâh’in dînine girdiklerini gördügün zaman artik Rabbini överek sanini yücelt ve Allâh’tan magfiret iste. Çünkü O tövbe ile kendisine dönenleri kabul eder


  Tebbet Suresi

  Tebbet_Suresi.jpg


  OKUNUŞU
  Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. Mâ agnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyaslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cîdihâ hablün min mesed


  MÂNÂSI
  Ebû Leheb’in iki eli kurudu, kendisi de (helâk oldu!) Ne mali fayda verdi ona, ne de kazandigi. O, (dünyada benzeri görülmemis) bir alevli atese yaslanacak Gerdaninda hurma liflerinden bükülmüs bir iple odun tasiyan karisi da


  İhlas Suresi

  ihlas_suresi.png


  OKUNUŞU
  Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.MÂNÂSI

  MANASI
  De ki: O, Allah, birdir. Allah, her yönden eksiksizdir ve her dilegin merciidir her sey kendisine muhtâc olan Sanli, Uludur O, dogurmadi ve dogurulmadiO’na hiçbir sey denk de olmadi


  Felak Suresi

  felak_suresi.jpg


  OKUNUŞU
  Kul e’ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikin izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.in serrinden ve haset edenin, içindeki hasedini disariya vurdugu vakit serrinden; safak aydinliginin Rabbine (Allâh’a) siginirim
  MÂNÂSI
  De ki: Yaratilmislarin serrinden, karanlik çöktügü zaman gecenin serrinden, dügümlere üfleyenlerin serrinden ve haset edenin, içindeki hasedini disariya vurdugu vakit, serrinden şafak aydinliginin Rabbine (Allâh’a) siginirim.


  Sübhaneke Duası
  subhaneke_duasi.png

  Okunuşu: Sübhânekallâhümme ve bihamdik. Ve tebêra kesmük. Ve teâlâ ceddük. (Ve celle senâük) Velâ ilâhe ğayruk
  Anlamı
  Allah’ım! Sen eksik noksan kusurlu sıfatlardan temiz ve uzaksın. Seni böylece överim. Senin adın mübarek ve yücedir (Azamet ve celâlin yüksektir.) Senden başka ilah yoktur


  ETTEHİYYÂTÜ

  ettehiyyatu.jpg

  Okunuşu: Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh
  Anlamı
  Bütün dualar senalar, güzel ibadetler Allah içindir Rahmet ve bereket ile selam senin üzerine olsun ey Nebi! Selam ve selamet bize ve Allah’ın salih kulları üzerine olsun. Ben şahadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur yine şahadet ederim ki, Muhammed (sav) Allah’ın kulu ve resulüdür


  ALLÂHÜMME SALLİ

  salli_duasi.jpg


  Okunuşu: Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd
  Anlamı
  Allahım! Muhammed’e (sav) ve O’nun âline rahmet eyle. İbrahim’e (as) ve onun âline rahmet eylediğin gibi Muhakkak ki sen hamde övgüye layık ve çok yücesin


  ALLÂHÜMME BÂRİK

  Barik_duasi.jpg


  Okunuşu: Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd
  Anlamı
  Allahım! Muhammed’i (sav) ve O’nun âline mübarek kıl onların şan ve şerefini artır. İbrahim (as) ve onun âlini mübarek kıldığın onların şan ve şerefini artırdığın gibi. Muhakkak ki sen hamd övgüye layık ve çok yücesin

  RABBENÂ

  rabbena_duasi.png


  Okunuşu: Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve filâhirati haseneten ve kınâ azâbennâr
  Anlamı
  Rabbimiz! Dünyada ve ahirette bizlere iyilik iman afiyet ve güzellik ver Bizi cehennem azabından koru


  RABBENAĞFİRLİ

  rabbigfirli_duasi.png

  Okunuşu: Rabbenağfirlî velivâlideyye velil mü’minîne yevme yekûmül hisâb.
  Anlamı: Rabbimiz! Hesap görülecek ahiret gününde beni, anne-babamı ve müminleri bağışla


  KUNUT DUÂLARI

  kunut_dualari.jpg

  Okunuşu: Allâhümme innâ nesteînüke ve nesteğfiruke ve nestehdîk. Ve nü’minü bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra Küllehû neşküruke velâ nekfüruk. Ve nahleü ve netrukü men yefcüruk
  Anlamı
  Ey Allah’ım! Biz muhakkak ki senden yardım ister mağfiret diler ve senden hidayet isteriz. Sana iman eder, sana tövbe eder sana tevekkül ederiz. Ve seni bütün hayır ile senada zikirde bulunur, nimetlerini itiraf ederek sana şükrederiz. Seni inkâr etmeyiz Sana isyan edenleri perişan eder, onları terk ederiz


  Okunuşu: Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüd. Ve ileyke nes’â ve nahfid. Ner cû rahmeteke ve nahşâ azâbek. İnne azâbeke bil-küffâri mülhık
  Anlamı
  Ey Allah’ım! Biz ancak sana ibadet eder ve senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz. Sana yaklaşmak için çalışırız İbadetleri sevinçle yapar, rahmetini ümit eder azabından da korkarız. Muhakkak ki senin azabın kâfirleri kuşatıcıdır


 3. 3
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Cevap: Bütün surelerin türkçe okunuşu


  harika olmuş çok beğendim çok iyi bütün sureler burada ezberliyorum namazlarınızın hepsi kabul olsun


 4. Reklam

 5. 4
  misafir Misafir
  Misafir

  Cevap: Bütün surelerin türkçe okunuşu


  çok güzel olmuş ellerinize sağlık süper bi site çok güzel tebrikler Harika olmuş çok beğendim.

  Bunları yazana Allah kaza bela gostermesin. Amin


 6. 5
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Dilerim ki ALLAH'tan dilediğiniz gibi olsun. Bu süreleri bizden eksik etmediğin için... teşekkürler hocam


 7. 6
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Allah razi olsun çok faydalandım verdiğiniz bilgilerle


 8. 7
  eray Misafir
  Misafir

  Çok güzel olmuş ellerine sağlık bunları yazanın Allah kazadan beladan korusun.


 9. 8
  erdal Misafir
  Misafir

  güzel bir site harika olmuş sağolun. helal olsun bu dualarla insanin içi rahatlıyor


 10. 9
  kayıtsız üye Misafir
  Misafir

  ALLAH bunu yazanlardan razı olsun bu dualar bana çok iyi geldi


 11. 10
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Allahim hepimizin duasni kalbul etsin cok guzel olmuss


 12. 11
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  bunlar kaldı bunları da ezberleyince tüm duaları bilmiş olucam ..!! :)


 13. 12
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Allah razi olsun yapandan Cok guzel super ben beyendiM teşşekürler bu kadar güzel dualar için


 14. 13
  efnan yazıcı Misafir
  Misafir

  karnım ağrıyordu bu siteye girdim bütün yazılı duaları okudum ve karnımın ağrsı geçtı allah sizden razı olsun


 15. 14
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  harika yaa duanin gece bilmeyeceyi kapi kira bilmeyeceyi kilit yoktur.Allah namazlarimizi,dualarimizi kabul etsin arkadaslar AMIN.


+ Yorum Gönder
Git 12 Son