İmam nikahı kıymam için veli izni olmadan nikahımız yapılırmı? 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  İmam nikahı kıymam için veli izni olmadan nikahımız yapılırmı?


  ben evli bit erkeğim başka bir kadınlada ilişkim var onunla imam nikahı kıymam için veli izni olmadan nikahımız yapılırmı

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Desert Rose Bayan Üye
  Desert Rose
  Bayan Üye

  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 10,811
  Tecrübe Puanı: 159

  Yanıt: imam nikahı kıymam için veli izni olmadan nikahımız yapılırmı?


  NİKAHIN ŞARTLARI
  Nikahın bir takım şartlar vardır. Yapılan nikah akdinde bu şartların gerçekleşmesi gerekir:
  1.Nikahı kıyanın akil (akilli), baliğ (buluğa ermiş) ve nikah akdi hususunda hur (zorla yapıyor olmaması) olması.
  2.Nikahı kıyılanların hayatta mevcut ve nikahlanmalarının helal olması lazımdır.
  3.Nikah akdini yapan erkek ve kadının veya vekillerinin bin birinin icap ve kabul anlamındaki sözlerini işitmeleri gerekir.
  4.Şahitlerin hazır bulunması lazımdır. Fukahanın (fıkıhçıların)çoğuna göre şahit, nikahın caiz (geçerli) olmasının şartıdır.
  Nikah yapılırken hazır bulunan şahit olacak kimseler de dört sıfatın bulunması şarttır: Hürriyet, Akıllı, Ergenlik, Müslüman olması lazımdır. Köle ve esirlerin, delilerin, çocukların ve kafirlerin şahit olmaları ile nikah akdi geçerli olmaz.
  Şahitler; Ya iki erkek, ya da bir erkek iki kadın olması şarttır. Sadece iki kadının şahitliği kafi değildir. Bir erkeğin bulunmasıyla da nikah akdi geçerli olmaz.
  Evlenecek erkek Müslüman, kadın zımmi (gayrimüslim vatandaş) olursa, Müslüman şahit bulunmazsa, gayrimüslim iki erkeğin şahitliği ile nikah akdi geçerli olur. Evlenecek erkek ve kadının ikisi de Müslüman olursa; 0 zaman gayrimüslimler şahit olamaz, şahitlerin Müslüman olmaları şarttır.
  5. Şahitlerin, icab ve kabul sözlerini işitmeleri şarttır. İki şahitsiz hiçbir nikah geçerli değildir. "Allah (c.c) ve peygamber şahidimiz olsun.." diyerek gizli nikah geçerli değildir.
  6. Kendisi hazır olmayan ve nikahı kıyılan kadının ve erkeğin İsmi anılınca şahitlerin onları rahatlıkla tanımaları lazımdır.
  7.Bakire olsun, dul olsun, ergen olan kadının rızasının alınması da nikahın şartlarındandır. Hanefilerce; Ergen kızın velisi, onu evlendirmeye zorlayamaz.
  Şafilerce; Baba ve dede, bakire kızı ergen de olsa evlendirebilir. Dulun rızasını aldıktan sonra evlendirebilirler.
  8. Evlenecek kadın ile erkeğin; icab ve kabul ile ilgili sözlerinin ayni mecliste söylenmesi ve işitilmesi şarttır. İcab bir mecliste.. kabul başka bir mecliste olursa nikah geçerli olmaz.
  9. Kabulün icaba aykırı bulunmamasıdır. Mesela, erkeğin kadına hitaben;
  -Seni kendime eş kabul ettim... der.
  Kadında, bir sure düşündükten sonra:
  - Kabul ederim... diye geniş veya gelecek zamana alt bir fiil kullanırsa nikah geçerli olmaz. Yani erkek ve bilhassa kadının, geçmiş zamanı;
  -Kabul ettim.! Sözünü kullanması şarttır.
  Bir veli, iki şahit huzurunda:
  -Kızıma sana mehri 1000 altın olmak üzere zevceliğe (aileliğe) verdim... der.
  Erkek ise;
  -Nikahı kabul ettim, ama 1000 altını kabul etmem... derse nikah geberli olmaz.
  Ama;
  -Nikahı kabul ettim.. der de, mehirden söz etmeyip susarsa, nikah akdi geçerli olur.
  Kadın iki şahit huzurunda erkeğe;
  -Kendimi sana 100 altın mehir ile tezvic ettim (sen koca olarak seçtim) derse.
  Erkek de;
  - Seni 200 altın veya 300 altın ile kabul ettim.. der ve kadın buna razı olursa, yapılan akdi geçerli olur.
  10.Evlenecek olan kadın ve erkeğin bilinmesi şarttır. İki kızı olan bir kimse vereceği kızının ismini bildirmeden kızını verirse nikah geçerli olmaz. Açıkça, evlenecek kızın ve oğlanın isimleri belirtilmelidir.
  11.Erkeğin mektupla yazdığı icab teklifini, kadın iki şahit huzu-runda okuduktan sonra:
  -Kabul ettim.. derse nikah geçerli olur.
  Yani mektubun okunmasıyla; İcab ve kabul ayni mecliste olmuş olur.
  12.Nikah akdi, Cuma günü olmak ve mescidde icra olunmak menduptur (uygun olur). İki bayram arasında dahi nikah ve zifaf (kerahetsiz) caizdir.
  Nitekim Peygamberimiz (s.a.v) bir hadisi şeriflerinde; "Nikahı ilan edin, onu mescitlerde yapın." buyurmuştur.

  mum hocadan alıntı...


 3. 3
  imam Özel Üye
  imam
  Özel Üye

  Üye No: 2034
  Mesaj Sayısı: 6,098
  Tecrübe Puanı: 65
  Yer: minallah-ilelllah

  Cevap: imam nikahı kıymam için veli izni olmadan nikahımız yapılırmı?


  Nikahta Veli ve önemi

  Veli, isteyip istemediğine bakmaksızın, bir başkasını bağlayıcı karar alma ve uygulama yetkisini elinde bulunduran kişidir. Bu yetkiye velâyet denir[1].
  Daha önce görüldüğü gibi âyetler nikâhın, marufa uygunluk açısından denetlenmesini öngörmektedir. Hz. Peygamberin sözleri, bu denetimi velinin yapacağını gösterir. O, şöyle demiştir:
  Velisiz nikâh olmaz[2].”
  Hangi kadın, velisinin izni olmadan nikâhlanırsa onun nikâhı batıldır, onun nikâhı batıldır, onun nikâhı batıldır. .......[3].”
  _________________
  [1]- Şemsuddin es-Serahsî, el- Mebsût, XVI/124, Babü men la tecuzü şehadetühü; Kasım b. Abdullah Ali, Enîs’ul-fukahâ, s. 148.
  [2]- Et -Tirmîzî, Nikâh, bab 14, hadis no 1101; İbn Mâce, Nikâh, bab 15, hadis no 1880; Ahmed b. Hanbel, Müsned c. VI, s. 260.
  [3] – Ebû Dâvûd, Nikâh, bab 20, Hadis no 2083; Tirmîzî, Nikâh, bab 14, hadis no 1102; İbn Mâce, Nikâh, bab 15, hadis no 1879; Ahmed b. Hanbel, Müsned c. VI, s. 66.


 4. Reklam

+ Yorum Gönder