Nakşi tarikatının silsilesi Hz. Ebu Bekir (ra)'e mi dayanıyor? Tarikat sahabe döneminden beri var mı? 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Nakşi tarikatının silsilesi Hz. Ebu Bekir (ra)'e mi dayanıyor? Tarikat sahabe döneminden beri var mı?


  Nakşi tarikatının silsilesi Hz. Ebu Bekir (ra)'e mi dayanıyor? Tarikat sahabe döneminden beri var mı?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 19,317
  Tecrübe Puanı: 233

  Cevap: Nakşi tarikatının silsilesi Hz. Ebu Bekir (ra)'e mi dayanıyor? Tarikat sahabe döneminden beri var mı?


  Nakşibendîlerin, «Silsile-i Sâdâtı»

  1- Hz. Ebubekr-i Sıddık (ra)
  2- Selmân-ı Fârisî (ra)
  3- Kâsım b. Muhammed (ra)
  4- İmam Câfer'us-Sâdık (ra)
  5- Ebu Yezîd-i (Bayezid) Bestâmî
  6- Eb'ul-Hasan el-Harakânî
  7- Ebu Ali Farmedî
  8- Yusuf Hemedânî
  9- Abdulkhâlık-ı Guncduvanî
  10- Ârif-i Rîvegerî
  11- Mahmûd-i İncirfağnevî
  12- Aliy'y-i Râmitenî
  13- Muhammed Baba Semmâsî
  14- Emîr Kulâl
  15- Muhammed Bahâuddîn Buhârî
  16- Alâuddîn-i Attâr
  17- Ya'kûb-i Çarhî
  18- Nâsıruddîn Ubeydullah-ı Ahrâr
  19- Kâdı Muhammed Zâhid Bedakşî
  20- Derviş Muhammed Semerkandî
  21- Muhammed Emkenegî
  22- Muhammed Bâkı-Billâh
  23- Ahmed Fârûkıy-i Serhindî
  24- Muhammed Ma'sûm Fârûkı
  25- Seyfuddîn Fârûkı
  26- Nur Muhammed Bedevânî
  27- Şemsuddîn Habîbullah Mirza Mazhar Cân-ı Cânân
  28- Gulâm Ali Abdullah-ı Dehlewî
  29- Halid Bağdâdî


  Tarikat, tasavvufun sistemleşmiş şeklidir. Tarîkatlar, hakikatlerin yollarıdır.(1) Tarîkatlar, şeriatın birer delili, abıhayat dağıtan bir kevser kaynağıdırlar.(2) Asırlardır nice ehl-i iman, bu menbadan içmiş, bu muazzam hazineden istifade etmiştir.

  Tarîkat, Resulullah (asm)'ın Mirac'ının gölgesinde kalb ayağıyla ruhanî bir seyrü sülûktur.(3)

  Tarîkat, hakîkate giden bir yol olmakla beraber, tek yol değildir. Bütün hak tarikatlar, esaslarını Kur'ân'dan almışlardır.
  Tarîkatı kabul etmek istemeyen bazı kimselerin, "Hz. Peygamber devrinde tarikat mı vardı?" şeklindeki soruları, bir cerbezeden ibarettir.

  Zira, tarîkatın bütün esasları, zaten Resulullah (asm)'ın tatbikatına dayanmaktadır. Yani, uygulama vardır, fakat adı tarikat değildir. Tarikatın belli bir sistem içinde ortaya çıkması, hicri III. asra dayanır. Cüneyd-i Bağdadî, Bayezid-i Bistami gibi zatlar, tarîkatın ilk önderlerindendir. Daha sonraki dönemlerde gelen Şah-ı Nakşibend, Abdülkadir-i Geylanî, Mevlâna Celaleddin-i Rûmi, İmam-ı Rabbani gibi zatlar ise, tarîkatın en meşhur kahramanlarıdırlar.

  Kaynaklar:
  1. Nursi, Sözler, s 464
  2. Bkz. Nursi, Mektubat, s. 444-445
  3. Bkz. Nursî, Mektubat, s. 443.
  (Şadi Eren, Doç. Dr.)


+ Yorum Gönder