İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi Dersi Konuları 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 6 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi Dersi Konuları


  ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi ile ilgili bulmacalar

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Desert Rose Bayan Üye
  Desert Rose
  Bayan Üye

  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 10,799
  Tecrübe Puanı: 158

  Cevap: ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi Dersi Konuları  ÜNİTE I: İSLÂM DİNİ VE GÜZEL AHLÂK

  Amaç 1. İslâmiyetin anlamını bilir.
  Davranışlar
  1. Dinimizin adının İslâm olduğunu söyler.
  2. Hz. Muhammed’in yaydığı dinin İslâm olduğunu söyler.
  3. İslâm dinine inanan ve kabul edenlere Müslüman denildiğini söyler.

  Amaç 2. İslâm dininin özelliklerini bilir.
  Davranışlar
  1. İslâm dininin evrensel bir din olduğunu söyler.
  2. Allah katında herkesin eşit olduğunu söyler.
  3. İslâmiyette zorlama olmadığını söyler.
  4. İslâmiyetin kolaylık dini olduğunu,kimseye gücünün üzerinde bir yük
  yüklemediğini söyler.
  5. İslâmiyetin akla önem verdiğini söyler.
  6. İslâmiyetin ilme önem verdiğini söyler.
  7. İslâmiyetin temizliğe önem verdiğini söyler.

  Amaç 3. İslâm dininin şartlarının farkında olur.
  Davranışlar
  1. Kelime-i şahadet getirmenin İslâmın birinci şartı olduğunu söyler.
  2. Namaz kılmanın İslâmın şartlarından olduğunu söyler.
  3. Oruç tutmanın İslâmın şartlarından olduğunu söyler.
  4. Zekât vermenin İslâmın şartlarından olduğunu söyler.
  5. Hacca gitmenin İslâmın şartlarından olduğunu söyler.
  6. Kelime-i şahadet getiri.

  Amaç 4. İmanın temel esaslarını bilir.
  Davranışlar
  1. Allah’ın varlığına ve birliğine inanmanın imanın esaslarından biri olduğunu söyler.
  2. Meleklere inanmanın imanın esaslarından biri olduğunu söyler.
  3. Kitaplara inanmanın imanın esaslarından biri olduğunu söyler.
  4. Peygamberlere inanmanın imanın esaslarından biri olduğunu söyler.
  5. Ahiret gününe inanmanın imanın esaslarından biri olduğunu söyler.
  6. Kadere inanmanın imanın esaslarından biri olduğunu söyler.

  Amaç 5. Güzel ahlâkın öğütlediği davranışları göstermeye istekli olur..
  Davranışlar
  1. Davranışlarda ve konuşmalarda doğru olur.
  2. Başkalarına yardım eder.
  3. Büyüklerine karşı saygılı davranır.
  4. Küçüklerini sever.
  5. Çevresini temiz tutar.
  6. Başkalarına karşı sabırlı ve hoşgörülü davranır.
  7. Başkalarının inanç ve düşüncelerine saygılı olur.
  8. Çalışkanlığı bir hayat tarzı olarak benimser.

  Amaç 6. İslâm dininde temizliğin önemini bilir.
  Davranışlar
  1. İslâmın temizlik üzerine kurulduğunu söyler.
  2. İslâmda beden, çevre, giysi temizliğinin maddî temizlik olduğunu söyler.
  3. İslâmda güzel ahlâkın manevî temizlik olduğunu söyler.

  ÜNİTE II. İSLÂM DİNİNDE İBADET

  Amaç 7. İbadetin anlamını bilir.
  Davranışlar
  1. Allah’ın yapılmasını istediği davranışları yerine getirmenin ibadet olduğunu söyler.
  2. Allah’ın yapılmasını istemediği davranışlardan kaçınılmasının ibadet olduğunu
  söyler.

  Amaç 8. İslâm dininde başlıca ibadetleri bilir.
  Davranışlar
  1. Namaz kılmanın ibadet olduğunu söyler.
  2. Oruç tutmanın ibadet olduğunu söyler.
  3. Zekât vermenin ibadet olduğunu söyler.
  4. Hacca gitmenin ibadet olduğunu söyler.

  Amaç 9. Namazın anlamını bilir.
  Davranışlar
  1. Namazın Allah’a yakarış, yakınlaşma ve dua anlamına geldiğini söyler.
  2. Namazın Müslümanların günde beş vakit Allah’a yaptıkları ibadet olduğunu
  söyler.

  Amaç 10. Orucun anlamını bilir.
  Davranışlar
  1. Orucun Allah’a ibadet amacıyla yeme, içme gibi birçok şeyden belli bir süre
  kendini alıkoyma anlamına geldiğini söyler.
  2. Orucun Ramazan ayı süresince tutulduğunu söyler.

  Amaç 11. Zekâtın anlamını bilir.
  Davranışlar
  1. Zekâtın gelir düzeyi iyi olan kişilerce her yıl mal ve paralarının kırkta birini
  dağıtmaları anlamına geldiğini söyler.
  2. Zekâtın yoksullara, düşkünlere vb. kişilere verileceğini söyler.

  Amaç 12. Haccın anlamını bilir.
  Davranışlar
  1. Haccın Müslümanlar tarafından İslâmiyetin doğup geliştiği kutsal yerlerin ziyaret
  edilmesi anlamına geldiğini söyler.
  2. Haccın gelir düzeyi iyi olan kişilerce hem bedenen hem de malla yapıldığını
  söyler.

  Amaç 13. İbadet yerlerini bilir.
  Davranışlar
  1. Temiz olan her yerde ibadet yapılabileceğini söyler.
  2. Cami ve mescitlerin toplu olarak ibadet yapılan yerler olduğunu söyler.

  Amaç 14. Dinî bayramlar ve kutsal günleri bilir.
  Davranışlar
  1. Ramazan bayramının dinî bayramlardan biri olduğunu söyler.
  2. Kurban bayramının dinî bayramlardan biri olduğunu söyler.
  3. Cuma gününün kutsal günlerden biri olduğunu söyler.
  4. Kandil gecesinin kutsal gecelerden biri olduğunu söyler.
  5. Mirac kandilinin kutsal gecelerden biri olduğunu söyler.
  6. Berat kandilinin kutsal gecelerden biri olduğunu söyler.
  7. Kadir gecesinin kutsal gecelerden biri olduğunu söyler.

  ÜNİTE III: PEYGAMBERLERİ TANIYALIM

  Amaç 15. Peygamber kavramının anlamını bilir.
  Davranışlar
  1. Peygamberlerin, Allah’ın emirlerini insanlara bildiren kişiler olduğunu söyler.
  2. Peygamberlerin, Allah tarafından seçildiğini söyler.

  Amaç 16. Kutsal kitapların gönderildiği peygamberleri tanır.
  Davranışlar
  1. Tevrat’ın, Hz. Musa’ya gönderildiğini söyler.
  2. Zebur’un, Hz. Davut’a gönderildiğini söyler.
  3. İncil’in, Hz. İsa’ya gönderildiğini söyler.
  4. Kur’anıkerim’in, Hz. Muhammed’e gönderildiğini söyler.

  Amaç 17. Hz. Muhammed’in örnek niteliklerini fark eder.
  Davranışlar
  1. Hz. Muhammed’in dürüst ve güvenilir bir insan olduğunu söyler.
  2. Hz. Muhammed’in çalışkan bir insan olduğunu söyler.
  3. Hz. Muhammed’in yardımlaşmayı seven bir insan olduğunu söyler.
  4. Hz. Muhammed’in doğayı ve canlıları seven bir insan olduğunu söyler.
  5. Hz. Muhammed’in insanlara değer veren ve onları seven bir insan olduğunu
  söyler.
  6. Hz. Muhammed’in merhametli ve hoşgörülü bir insan olduğunu söyler.
  7. Hz. Muhammed’in başkalarının haklarına saygılı bir insan olduğunu söyler.
  8. Hz. Muhammed’in temizliğe önem veren bir insan olduğunu söyler.
  9. Hz. Muhammed’in cesur ve doğru sözlü bir insan olduğunu söyler.

  ÜNİTE IV: DİNLERİ TANIYALIM.

  Amaç 18. Günümüzde yaşayan büyük dinleri tanır.
  Davranışlar
  1. Yahudiliğin (Museviliğin) büyük dinlerden biri olduğunu söyler.
  2. Hristiyanlığın büyük dinlerden biri olduğunu söyler.
  3. İslâmiyetin büyük dinlerden biri olduğunu söyler.
  4. Budizmin büyük dinlerden biri olduğunu söyler.
  5. Hinduizmin büyük dinlerden biri olduğunu söyler.

  Amaç 19. Diğer din, örf ve âdetlere hoşgörü göstermek gerektiğini fark eder.
  Davranışlar
  1. İnsanların din ve inanç özgürlüğüne sahip olduğunu söyler.
  2. Diğer din, örf ve âdetlere hoşgörü göstermek gerektiğini söyler.
  3. Din ve vicdan özgürlüğünün barışı sağladığını söyler.


  Amaç 20. Lâiklik ilkesini kavrar.
  Davranışlar
  1. Lâikliğin, din ve devlet işlerinin ayrı yürütülmesi olduğunu söyler.
  2. Lâikliğin, bütün vatandaşların din ve vicdan özgürlüğünü güvenceye aldığını
  söyler.
  3. Lâikliğin, dinî inanç ve duyguların sömürülmesine izin vermediğini söyler.

  Amaç 21. Atatürk’ün İslâm dini hakkındaki görüşlerini kavrar.
  Davranışlar
  1. Atatürk’ün İslâm dini hakkındaki görüşlerini açıklar.
  2. Atatürk’ün İslâm dini hakkındaki görüşlerini belirten sözlerine örnek verir.  KONULAR

  ÜNİTE I: İSLÂM DİNÎ VE GÜZEL AHLÂK


  A. İslâmiyetin Anlamı
  B. İslâm Dininin Özellikleri
  C. İslâmın Şartları
  Ç. İmanın Temel Esasları
  D. Dinimizin Öğütlediği Güzel Ahlâk
  E. Dinimizde Temizlik

  ÜNİTE II: İSLÂM DİNİNDE İBADET

  A. İbadetin Anlamı
  B. Başlıca İbadet Türleri
  C. Namazın Anlamı
  Ç. Orucun Anlamı
  D. Zekâtın Anlamı
  E. Haccın Anlamı
  F. İbadet Yerleri
  G. Dinî Bayramlar ve Kutsal Günler

  ÜNİTE III: PEYGAMBERLERİ TANIYALIM

  A. Peygamber Kime Denir?
  B. Kutsal Kitapların Gönderildiği Peygamberler
  C. Hz. Muhammed’in Örnek Nitelikleri

  ÜNİTE IV: DİNLERİ TANIYALIM

  A. Dinimizde Yaşayan Büyük Dinler
  B. Diğer Din, Örf ve Âdetlere Hoşgörü
  C. Lâiklik ilkesi
  Ç. Atatürk’ün İslâm Dini Hakkındaki Görüşleri+ Yorum Gönder