Peygamberimiz ile ilgili sorular 5 üzerinden 4.33 | Toplam : 6 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Peygamberimiz ile ilgili sorular


  başka sorusu olan

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Muhammed الله اكبر
  Muhammed
  الله اكبر

  Üye No: 76755
  Mesaj Sayısı: 4,122
  Tecrübe Puanı: 42
  Yaş: 30
  Yer: Türkiye

  Cevap: Peygamberimiz ile ilgili sorular


  Soru 1 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kendisine vahiy gelmeden önce devamlı
  olarak şehirden uzaklaşıp, putlara tapmamanın zevkini çıkardığı yer ve
  sonunda da kendisine peygamberliğin verildiği yani ilk vahyin geldiği dağın
  ve mağaranın ismi nedir?
  Cevap : Nur dağı, Hira mağarası.
  Soru 2 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e Hira mağarasında iken gelen ilk vahyin şekli
  nasıldır?
  Cevap : Rüyayı Sadıka (Gerçek rüya şeklinde)
  Soru 3 : Ebu Süfyan, Ebu Cehil ve El-Ehnes isimli üç müşrik gizlice birbirlerinden
  habersiz Allah Resulü (s.a.v.)’in Kur’an okumasını dinlemeye giderlerdi.
  Sabaha kadar evin yakınında Kur’an okunuşunu dinlerler gün ağarmaya
  başlayınca da kimseler görmesin diye gizlice ayrılmak istediklerinde
  birbirleriyle karşılaşırlar ve birbirlerine bir daha gelmemek üzere söz verirlerdi.
  Ama her üçüde bir önceki gece dinledikleri şeyi özlerler, verdikleri sözleri
  unutur yine bir sonraki gece gizlice gelirlerdi. Bir kez daha söz verip gene
  gelirler Kur’an’ı Kerim’in bu güzelliğini gördükleri halde yinede teslim
  olmuyorlardı. İşte bu şekilde hoşnut olup ta kabul etmeyen, teslim olmayan bu
  insanlar ve onlar gibi onların bulunduğu konuma ne ad verilir?
  Cevap : İnadı Küfür.
  Soru 4 : İslam’ı yaşamak için yerel iktidarın zulüm rejimlerinden kaçıp daha müreffeh bir
  hayata kavuşmak müslümanca yaşamak, Allah (c.c.)’ın kanunlarını ikame etmek,
  Ruhun Allah (c.c.)’ın kanunlarıyla terbiye edilmesi için ilahi yaşam kaygısını
  Allah (c.c.)’ın arzında değişik yerlerde vermek sebebiyle yapılan göçe ne ad verilir?
  Cevap : Hicret.
  Soru 5 : Mekke’de İslam’ın istediği şekilde yaşayamayan müslümanların, bir davanın
  gerçekleşmesi gayesi ile yani insanların ve beşer sistemlerin değil, Allah (c.c.)’ın
  istediği şekilde yaşamak için vatanlarını, evlerini, binitlerini, ailelerini terk
  etmeleri hareketine ne ad verilir?
  Cevap : Hicret.
  Soru 6 : Suçları yalnız Allah (c.c.)’a inanmak, onun kanunlarına göre yaşamayı istemek
  olan insanlara Mekke müşrik devleti tarafından alınan, hiç bir şekilde
  müslümanlarla temas edilmeyecek, onlardan kız alınmayacak, kız verilmeyecek,
  hiç bir şey satın alınmayacak ve satılmayacak gibi kararların alınıp halka
  duyurulması için bir afişle Kabe’nin duvarına asılması olayına İslam tarihinde
  verilen ismi o günkü ve bugünkü adıyla söyleyiniz.
  Cevap : Haber-üs Sahife, Ambargo.
  Soru 7 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Medine’ye gelişinin yedinci ayında Rabbimiz
  savaşa izin verdi. Bu izin Hac suresi 39 ve 40.cı ayetlerle oldu. Bu ayetlerden
  sonra Allah Resulü (s.a.v.)’in düşman üzerine gönderdiği ilk İslam ordusu ve
  aynı zamanda İslam’ın ilk seriyyesi olan seriyyenin komutanı kimdir?
  Cevap : Hz. Hamza (r.a.) dır.
  Soru 8 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hicretinden hemen sonra Medine’de yaptığı
  ilk üç iş nedir?
  Cevap : a-İslam devletinin merkezi olan caminin inşaatı,
  b-Müslümanların ekonomik sorunlarını gidermek,
  c-Müslümanların can emniyetini sağlamak.
  Soru 9 : İşkence yıllarında Ebu Lehep ve karısı Ümmü Cemil müşriklerin iki azılı
  kişileri idiler. Biri emir veriyor diğeri uyguluyordu. Ebu Lehebin emriyle
  Ümmü Cemil dikenleri topluyor ve Allah’ın Resulü (s.a.v.)’in geçeceği
  yollara diziyordu. Bu iki zalimin yaptıkları zulümlerden dolayı Kur’an’ı
  Kerim’de adlarına sure inmiş ve bu surede kendilerine Rabbimizin kelamıyla
  beddua edilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e ve ashabına zulmeden
  bu iki azılı müşrikin Tebbet suresinde geçen ahiretteki isimlerini söyleyiniz.
  Cevap : Hammaletel Hatap.
  Soru 10: Rasulüllah Efendimiz (s.a.v.)’in bir gecede Mekke’den Kudüs’e oradan da
  Allah (c.c.)’a en yakın makam olan Sidret-ül Müntehaya gitmesine ne ad verilir?
  Cevap : İsra ve Miraç.
  Soru 11: Beş vakit namaz ne zaman farz kılındı?
  Cevap : Miraçta
  Soru 12: Mekke’de tebliğ imkanı kalmayınca Allah Resulü (s.a.v.) tebliği Mekke dışına
  taşımayı düşündü. İlk sefer olarak Taife gitmeyi planladı. Çünkü orada
  akrabaları vardı ve bundan dolayı tebliğin rahat olacağına inanıyordu. Ama
  orada da Ebu Lehebin emriyle zulmün devam ettiğini görünce Peygamber
  Efendimiz (s.a.v.) küfür ehli hakkında mukaddes ve tarihi bir söz söylüyordu.
  Bizlere tecrübe ve düstur olacak bu tarihi söz nedir?
  Cevap : “Küfrün hepsi tek millettir.”
  Soru 13: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hicret esnasında Medine yolunda değil
  Mekke’nin güney kısmına doğru yola çıkıp ve üç gün Mekke yakınlarında bir
  mağarada kalıp sonra hicretlerine (yollarına) devam ettiler. Ebu Bekir (r.a.) ile
  kaldıkları bu mağaranın ismi nedir?
  Cevap : Sevr Mağarası.
  Soru 14: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emriyle savaşa gidilen ama kendisinin
  iştirak etmediği seferlere (savaşlara) ne denir?
  Cevap : Seriyye.
  Soru 15: Mekke’de yaşanan ambargo olayından sonra her an saldırı olur diyerek
  silahlı olarak bekleyen müslümanlardan bir sahabe bir gün
  Rasulüllah (s.a.v.)’e şu suali sordu: “Ya Rasulüllah, hayatımızdan emin olup
  silahlarımızı bırakacağımız gün gelmeyecek mi?” Bu soruya Peygamber
  Efendimiz (s.a.v.)’in kıyamete kadar da Ümmeti Muhammede bir ölçü olacak
  şekilde verdiği cevap nedir?
  Cevap : “Müslümanların silahlarını bırakıp rahat edecekleri günler az olacaktır”
  şeklinde oldu
  Soru 16: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bizzat başında komutan olarak iştirak ettiği
  savaşlara gaza denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kaç defa savaşa katılmıştır?
  Cevap : 27 defa
  Soru 17: Hz. Ömer (r.a.)’in ifadesi ile Rasulüllah (s.a.v.)’in hayat programının özeti nedir?
  Cevap : İman, Hicret, Cihat.
  Soru 18: Allah (c.c.)’ın istediği gibi İslam’ı top yekün yaşanması , İslam’ı tebliğ uğruna
  verilen mücadeleye, Allah (c.c.)’ın hükümlerinin her tarafta uygulanmasını temin
  için mü’minin canı ve malıyla, mücadeleye, söz, yazı, sohbet ve savaşla olan
  harekete ne denir?
  Cevap : Cihat.
  Soru 19: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı
  savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı nedir?
  Cevap : El-Ebva (Veddan) Gazvesi.
  Soru 20: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in gönderdiği ilk savaşlardan olan seriyyenin
  bir kaç özelliği vardır ki bunlar: İlk defa bir kafir öldürüldü, ilk defa esir alındı,
  ilk defa ganimet alındı, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu seriyyeye gizli bir
  yazıyla emir vermiştir. Bu özelliklere sahip olan seriyyenin komutanı kimdir?
  Cevap : Abdullah Bin Cahş.
  Soru 21: Uhut harbinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i öldürmek kastı ile atını onun
  üzerine süren ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bir hamle ile öldürdüğü,
  Mekke döneminde Rasulüllah (s.a.v.)’e en çok işkence yapan ve ölümü
  Efendimizin elinden olan kafir kimdir?
  Cevap : Ubey Bin Halef.
  Soru 22: Mekke devletinin, İslam devletine yenildiği savaşların en büyüklerindendir.
  Ki bu savaşta müşriklerin önde gelen isimlerinden Ebu Cehil, Utbe Bin Rabia,
  Ümeyye Bin Halef, Nadir Bin Haris gibi azılılarını kaybetmiälerdxr.
  Cevap : Bedir Savaşı.
  Soru 23: Bedir savaşında esir alınmış müşrik bir şair bir daha müslümanlar ve İslam
  dini aleyhine şiirler yazmamak şartıyla serbest bırakılmıştı. Ama Uhut savaşı
  öncesinde basının, medyanın, şairlerin önemini bilen Mekke müşrik devleti
  köle olan bu şairi fikren devlete bağlı olduğu için dili ve kalemi satın alınarak
  devlet rejimini müdafaa nutukları attırdı. Mekke müşrik devletinin zorlaması ile
  yine İslam’ın aleyhine şiirler yazdırtılan bu şair kimdir?
  Cevap : Ebu İzzet.
  Soru 24: İslam’ın Mekke döneminde bulunmayan, Medine döneminde ortaya çıkan
  namaz kılıp, oruç tutup, hacca gittiği hatta cihada dahi iştirak ettiği halde İslam
  düşmanlığı yapan, Kur’an okuyup okutturdukları halde tağutun, şirki düzenlerin
  ve putların emrinde çalışan müslüman tipleri vardı. Uhut savaşına önce katılıp
  sonra askerin moralini bozmak için tekrar Medine’ye dönen o gün için başlarında
  Abdullah Bin Ubey olan İslam toplumunun kanser kaynağı tiplere İslam’ın verdiği
  isim nedir?
  Cevap : Münafık.
  Soru 25: İslam’ın en önemli savaşlarından biri olan Uhut savaşı galibiyetle sona
  ermedi. Kıyamete kadar Ümmeti Muhammede ders ve tecrübe olacak
  bir olaydı. İşte Uhut gibi bir savaşın kazanılamamasının sebebi nedir?
  Cevap : Peygamberimiz (s.a.v.)’in emrinin ihlali (Keyfi hareket etmek)

  Soru 26: Bir musibet bin nasihatten yeğdir. Akıllı, tarihten ders almasını bilen bir
  insanın (Ümmeti Muhammed’in) Uhut savaşından alacağı tek ders vardır.
  Uhut savaşının ümmete verdiği ders nedir
  Cevap : Emre itaat etmek.
  Soru 27: Ebu Bera adında bir münafık müslüman olduğunu ve Kur’an’ı Kerim’i
  öğrenmek istediklerini söyleyip, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den
  bulundukları mevkide kendilerine Kur’an öğretmeleri için Kur’an
  okutabilecek sahabeler, hafızlar istedi. Peygamberimizin izni ile İslam’ı
  kabul eden bu yeni insanlara Allah (c.c.)’ın dinini ve kitabını öğretmek
  için 70 tane hafız sahabe, Ebu Bera ismindeki münafık ile yola çıktı.
  Fakat bu güzide insanlar yolda pusuya düşürülerek şehit edildiler.
  Bu olayın haberi Allah Resulü (s.a.v.)’e ulaşınca çok üzüldü, dayanamadı
  hatta namazlarda onlara kunut okudu (beddua etti). Bu hadise İslam tarihinde
  70 sahabenin şehit edildiği yerin ismi ile anılır. Bu hadisenin adı nedir?
  Cevap : Bir-i Mauna hadisesi.
  Soru 28: Hendek savaşının diğerlerinden farkı bir savunma niteliğinde olmasıdır. Bu
  savunma Medine’nin düşman gelecek olan tarafına hendek kazılmasıdır.
  Hendek kazılması yönündeki fikir ise yapılan istişarenin sonucudur.
  Bu istişarede Hendek kazma fikrini ortaya koyan kimdir
  Cevap : Selman-ı Farisi.
  Soru 29: Umre maksadıyla Mekke’ye gelip kendilerine Kabe’nin olduğu yere
  sokulmayacakları haberini alan Allah Resulü (s.a.v.), Hz. Osman’ı elçi
  olarak Mekke’ye gönderdi. Daha sonra Hz. Osman’ın öldürüldüğü
  haberi (yanlış) gelince Efendimiz (s.a.v.) elçiyi öldüren bu müşriklerle
  savaşmadan vazgeçmeyeceğiz diyerek etrafındaki sahabeleri savaş için
  biat etmeye davet etti. Sahabeler de ölünceye kadar savaşacaklarına
  dair biat ettiler. Bu biate ne ad verilir?
  Cevap : Rıdvan Biatı.
  Soru 30: Hicretin 6.cı yılında Hac için gelen müslümanlar müşrikler tarafından
  Mekke’ye sokulmayıp hatta elçi olarak gönderilen Hz. Osman’ın şehit
  olduğu (yanlış) haberinden sonra yapılan Rıdvan Biatını duyan müşrikler
  o yıl Mekke’ye girilmemesi şartıyla aralarında bir barış anlaşması
  yapılmasını teklif ettiler. Bu teklif kabul edilerek anlaşmaya gidildi.
  Anlaşmanın tüm maddeleri ilk görünüşte müslümanların aleyhine gibi görüldü
  ise de netice müslümanların yararına sonuçlar çıkan anlaşmanın adı nedir?
  Cevap : Hudeybiye Anlaşması.
  Soru 31: Hudeybiye anlaşmasından sonra müslüman olup Medine devletine
  sığındığında anlaşma gereği Mekke polisine Rasulüllah (s.a.v.) tarafından
  teslim edilen biri vardı. Yolda Mekke polislerini öldürerek
  Peygamberimiz (s.a.v.)’e “Siz sözünüzü tuttunuz Ya Rasulüllah, ben ise
  işkenceden kurtulmak istedim” diyerek Medine’den çıkar ama
  Mekke’ye de teslim olmadan Medine dışında El-İss denen yere yerleşip
  Mekke’nin ticaret kervanlarını vurarak Mekke devletini yıldırdı. Aldığı
  işaretle bu hareketine Mekke’den müslüman olarak çıkan yeni müslümanları
  yanına alarak bu harekete devam eder. Mekke devleti yapılan Hudeybiye
  anlaşmasını bu şahsın hareketlerine dayanamayarak kendisi bozmak zorunda
  kalır. Bu sayede İslam’ın ve müslümanların aleyhine olan anlaşmayı lehe
  çeviren sahabe kimdir ve İslam tarihinde bu yapılan harekete ne denir
  Cevap : Ebu Basir – Vur kac taktigi
  Soru 32: Ebu Basir’in vur kac hareketini başlatıp Hudeybiye anlaşmasını
  müslümanların lehine çevirmesi anlaşma maddelerinde bulunan ifadelere aykırı
  davranmayıp usulüne uygun anlaşmaya sadık kalarak hareket etmesi Allah
  Resulü (s.a.v.)’in bir siyaseti idi. Çünkü anlaşmanın maddesi “Mekke’den bir
  müşrik müslüman olup Medine’ye iltica ederse, Medine devleti bu müslümanı
  Medine’ye almayacaktı.” Bu madde de geçen ifadeye göre Allah Resulü (s.a.v.)
  Ebu Basir’i Medine’ye almamış ama Medine dışındaki gerilla hareketini
  duyunca da ona müdahale etmediği gibi “Keşke Basir yalnız olmasaydı” diyerek
  onun yaptığını ima ile kabul etmişti. Allah Resulü (s.a.v.)’nün bu olaydaki izlediği
  siyasetin bize verdiği anlam nedir?
  Cevap : Beşer hukukunu müslümanların lehine kullanma siyaseti.
  Soru 33: Müşriklerin önceden Mekke’ye diktikleri putları Allah Resulü (s.a.v.) Mekke
  fethinde teker teker işaret ederek putları yıktırdı. Her putu işaret edip kırdırırken
  bir ayet okuyordu. İşte Allah Resulü (s.a.v.)’in putları kırarken okuduğu ayet
  meali nedir?
  Cevap : Hak Geldi Batıl Zail Oldu. Batıl yok olmaya mahkumdur. (İsra 81)
  Soru 34: Huneyn savaşında Allah Resulü (s.a.v.), Ebu Hadrat’ı casus olarak Havazin
  ahalisi için gönderdi. Havazin halkının savaş için hazırlık yaptığını duyan
  Peygamberimiz (s.a.v.) hazırlıklara başladı. Bu savaş için henüz müslüman
  olmamış olan Saffan Bin Ümeyye isimli bir kafirden 100 zırh ve silah geri
  verilmek üzere alıp Havazin üzerine yürüdü. Bu hareketle Allah Resulü
  (s.a.v.)’in ümmetine verdiği ders nedir?
  Cevap : Düşmanla savaşmak için kafirden silah alınabileceği hususu.
  Soru 35: Münafıkların Küba’da yaptıkları ve Peygamber (s.a.v.)’e gelerek orada namaz
  kıldırmasını isteyerek yaptıkları yerin meşrulaşmasını istedikleri ama Efendimizin
  Hz. Cebrail (a.s.)’ın bildirmesiyle kabul etmediği gibi yıktırdığı ve hakkında ayet
  inen mescidin adı nedir?
  Cevap : Mescidi Dırar.
  Soru 36: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zevcelerinin (hanımlarının isimlerini söyleyiniz.
  Cevap : a- Hz. Hatice b- Hz. Sevde c- Hz. Aişe d- Hz. Zeynep
  e- Hz. Ümmü Seleme f- Hz. Hafsa g- Hz. Zeynep (Cahşın kızı)
  h- Hz. Ümmü Habibe i- Hz.Cüveyriyye
  j- Hz. Safiyye k- Hz. Mariyye l- Hz. Meymune (R. Anhüma).

  Soru 37: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in İncil ve Tevrat’ta geçen isimleri nelerdir?
  Cevap : İncil’de; Baraklit, Tevrat’ta; Münhemenna.
  Soru 38: Hz. Hacer validemiz Mekke topraklarında oğlu İsmail’e su aramak için Safa
  ve Merve tepelerinde koşup dururken, bıraktığı yerde kendi kendine ayaklarını
  yere vurarak eşinen Hz. İsmail’in ayakları altından Allah (c.c.)’ın izni ile çıkan
  ve bugün dahi müslümanların faydalanıp içtiği, tüm hacıları doyuran, şifalı,
  bereketli, bu gün yer itibariyle Kabe’nin altından çıkan suyun adı nedir?
  Cevap : Zemzem.
  Soru 39: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in doğumu ne zamandır?
  Cevap : Miladi 571 yılı (Fil vakasının olduğu yıl), Rebülevvel ayının 12.ci gecesine
  tesadüf eden Pazartesi günü dünyaya geldi.
  Soru 40: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in annesinin ismi nedir?
  Cevap : Vehb’in kızı Amine.
  Soru 41: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in süt annesinin adı nedir?
  Cevap : Hz. Halime.
  Soru 42: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in süt kardeşinin ismi nedir?
  Cevap : Hz. Şeyma.
  Soru 43: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dedesinin adı nedir?
  Cevap : Abdulmuttalip.
  Soru 44: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in babalarının ismi nedir?
  Cevap : Abdullah.
  Soru 45: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dedesinin vefatından sonra büyüten
  amcası kimdir?
  Cevap : Ebu Talip.
  Soru 46: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kaç tarihinde Mekke’den Medine’ye hicret etti?
  Cevap : 622 yılında.
  Soru 47: Ganimet ne demektir?
  Cevap : Harpte düşmanlardan alınan mal demektir.
  Soru 48: İslam’da ilk ganimet ve esir ne zaman alındı?
  Cevap : Abdullah Bin Cahş komutasında yapılan seriyyede alındı.
  Soru 49: İlahi vahye göre ganimetlerin taksimi nasıl yapılırdı?
  Cevap : Ganimetlerin beşte biri Allah’a ve Resulüne, beşte dördü ise mücahitlere aitti.
  Beşte bir de beşe ayrılarak Peygamberimiz (s.a.v.)’in akrabası, yetimler,
  fakirler ve aciz yolculara verilirdi.
  Soru 50: Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in: “Eğer Zeyd Bin Harise şehit olursa
  yerine Cafer Bin Ebu Talip, oda şehit olursa komutanlığa Abdullah Bin Revaha
  geçsin, şayet oda şehit olursa müslümanlar içlerinden birini seçsin” diyerek
  orduyu gönderdiği ve bu tüm söyledikleri şeylerin gerçekleştiği savaş hangisidir?
  Cevap : Mute savaşı.
  Soru 51: Ehli Beyt kimdir?
  Cevap : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in aile fertleri ve bunların soyundan gelenlere denir.
  Soru 52: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kaç adı vardır söyleyiniz.
  Cevap : Dört adı vardır: a-Ahmet b-Muhammed c-Mustafa d-Mahmut.
  Soru 53: Yaşı yirmiyi geçmediği halde, aralarında büyük sahabelerin de bulunduğu,
  Bizanslılara karşı savaşan İslam ordusuna Rasulüllah (s.a.v.) tarafından
  atanan sahabedir. Bu atamayı dünyadan göç etmeden birkaç dakika
  evvel ve Azrail (a.s.)’ın yanında iken son sözleri nedir?
  Cevap : Üsame Bin Zeyd (r.a.) (“Üsame’nin ordusu cihada gitsin”)
  Soru 54: İslam Medine devletini Efendimiz (s.a.v.) kurduktan sonra devletler bazında
  İslam’ı tebliğ için hangi ülkelere elçi ve mektup göndermiştir?
  Cevap : Habeşistan, Mısır, Doğu Roma İmparatorluğu ve İran.
  Soru 55: Efendimiz (s.a.v.)’in Refikül Ala’ya (Büyük dosta-Cenabı Allah’a) kavuşma
  olarak tarif ettiği vefatı kaç yaşında olmuştur.
  Cevap : 63 yıl olmuştur.
  Soru 56: Tebuk seferine katılmadığı için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabının
  kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı
  sahabe kimdir?
  Cevap : Kab Bin Malik.
  Soru 57: Medine’de münafıkların başı olan hainin ismi nedir?
  Cevap : Abdullah Bin Ubeyy Bin Selul.
  Soru 58: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in vefatından sonra kendisini peygamber ilan
  eden ve sonra Yemame’de Vahşi tarafından öldürülen sahtekar kimdir?
  Cevap : Müseylemetül Kezzap
  Soru 59: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kaç yaşında peygamber oldu ve ne kadar süre
  peygamberlik yaptı?
  Cevap : 40 yaşında peygamber oldu, 23 yıl peygamberlik yaptı.
  Soru 60: Habeşistan’a yapılan hicret hakkında bilgi veriniz?
  Cevap : İlki 615 yılının Recep ayında aralarında Hz. Osman ve ailesi Rukiye’nin de
  bulunduğu 12 erkek ve 4 kadın olarak üç ay devam etmiş olan hicrettir.
  İkincisi ise 616 yılında 82 erkek, 21 kadın Cafer Bin Ebu Talip
  başkanlığında yapılmıştır.
  Soru 61: İslam’ın ilk düşmanlarından bir kafir vardı ki bu her zaman işkence eder,
  alay eder ve müslümanları rahat bırakmazdı. Abdullah İbni Mesud’u yere
  ellerini ve ayaklarını bağlayıp ona işkence yapmış hatta dini ile alay dahi etmişti.
  Sonunda Bedir savaşında Efendimiz (s.a.v.)’in ondan bana haber getir emri ile
  savaş meydanında bulup elleri ve ayaklarının eklem yerlerinden ayrı ayrı dört
  kılıç darbesiyle yerde olduğunu görüp önce İslam’ı son bir kez daha tebliğine
  şiddetli cevap alması üzerine kafasını keserek sonra onun kulaklarını delip ip
  takıp sürükleyerek Peygamberimizin yanına getirdiği Allah düşmanı kafir kimdir?
  Cevap : Ebu Cehil (Cehaletin babası)
  Soru 62: Mescidi Nebevinin bir tarafında, evsiz ve yurtsuz olanların ve fakir
  müslümanların barınması için bir gölgelik yapılmıştı. Buranın üstü kapalı ise de
  etrafı açıktı ve burası bir ilim yuvası idi. Hatta en çok hadis rivayet eden
  Ebu Hureyre (r.a.)’da burada yetişmişti. Bu ilim yuvasının ismi nedir?
  Cevap : Ashabı Suffa
  Soru 63: Peygamberimiz (s.a.v.)’in annesi Amine hatunun sadık hizmetçisidir. Hz.
  Amine hatunun vefatından sonra Peygamberimizi dedesi Abdulmuttalib’e teslim
  eden ve Efendimiz (s.a.v.)’in “Annemden sonra annem sensin” dediği bu sadık
  hizmetçi kimdir?
  Cevap : Ümmü Eymen
  Soru 64: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kaç çocuğu vardı isimleriyle birlikte söyleyiniz.
  Cevap : Yedi çocuğu olmuştur. Dördü kız, üçü erkektir. Kızları: Zeynep, Rukiye,
  Ümmü Gülsüm ve Fatıma’dır. Erkek çocukları: İbrahim, Kasım ve Abdullah’tır.
  Soru 65: Hz. Ömer (r.a.)’ın müslüman olması kız kardeşi ve eniştesinin müslüman
  olduklarını öğrenip onları ve Rasulüllah (s.a.v.)’i öldürmek niyetiyle gelirken
  eniştesinin evinin yakınında duyduğu Kur’an’dan etkilenmesi sonucunda olmuştur.
  Hatta onları dövmesine rağmen yine de tekrar dinlediği eniştesinin okuduğu
  surenin, kız kardeşinin ve eniştesinin isimlerini söyleyiniz?
  Cevap : Taha suresi, Kız kardeşi; Fatıma, eniştesi; Said
  Soru 66: Bedir savaşında kaç müslüman şehit oldu, kaç kafir öldürüldü?
  Cevap : 14 müslüman şehit oldu ve 70 kafir öldürüldü.
  Soru 67: Uhut savaşında şehit olan müslümanların sayısı kaçtır?
  Cevap : 72 müslüman şehit olmuştur.
  Soru 68: Efendimiz (s.a.v.)’i hicret esnasında yakalayıp Darun Nedve denen müşrik
  meclisinden hediye almak isteyen ama atının ayakları çöle batarak hedefine ulaşamayan kimdir?
  Cevap : Süreka
  Soru 69: Ezanı Muhammedi’yi rüyasında gören sahabe kimdir?
  Cevap : Abdullah Bin Zeyd
  Soru 70: Uzza isimli putu kıran sahabe kimdir?
  Cevap : Hz. Halit Bin Velid
  Soru 71: Rasulüllah (s.a.v.)’in şairinin ismi nedir?
  Cevap : Hassan Bin Sabit.
  Soru 72: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ilk olarak peygamberliğini açıkça ilan ettiği yer
  neresidir ve ilk olarak ona karşı çıkan kimdir?
  Cevap : Safa tepesinde ve ona ilk karşı çıkan amcası Ebu Leheb’tir.
  Soru 73: Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in son katıldığı savaş hangisidir?
  Cevap : Tebuk savaşı.
  Soru 74: Uhut savaşında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kılıcıyla savaşan sahabe kimdir?
  Cevap : Ebu Dücane
  Soru 75: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in tebliği Mekke dışına çıkarmayı
  düşündüğünde aklına ilk gelen yer Taif olmuştu. Çünkü orada tanıdık kapısına
  varabileceği akrabaları vardı. Ama Taif ona beklediği gibi değilde Ebu Leheb’in
  emriyle sert bir şekilde cevap vermiş hatta taşlamışlardı. İşte bu yolculukta
  Efendimiz (s.a.v.)’e eşlik eden bir sahabe vardı. Bu insan atılan tüm taşlara göğüs
  germişti. Bu yiğit insan kimdir?
  Cevap : Zeyd Bin Harise.
  Soru 76: Hendek savaşına adı verilen hendeklerin uzunluk, boy ve eninin ölçüleri ne kadardır?
  Cevap : Uzunluğu: 5,5 km, derinliği: 5 m, eni:9 m. dir.
  Soru 77: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in İştika (yağmur isteme) namazı kılarak dua
  edip namaz biter bitmez hemen yağmurun yağmaya başladığı bir bölge vardı.
  Mescidi Nebevinin karşısında olan bu yere Efendimiz (s.a.v.) sıcak havalarda
  gider ve orada gölgelenirdi. Çünkü bir bulut orayı devamlı ferah tutardı.
  Buraya daha sonra bir mescit inşa edildi. Bu mescidin adı nedir?
  Cevap : Gamame mescidi (Bulut mescidi)
  Soru 78: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in doğduğu gece hangi tarihi olaylar meydana
  geldi?
  Cevap : a-Kisra sarayında 14 sütun yıkıldı b-Mecusilerin ateşleri söndü c-Sava gölü
  kurudu.
  Soru 79: Tövbe suresinde kendisinden bahsedilen, Peygamber (s.a.v.)’in ilk inşa ettiği
  mescit olarak bilinen mescit hangisidir?
  Cevap : Kuba mescidi.
  Soru 80: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mekke hayatında öyle bir yıl yaşadı ki o yıl
  amcası Ebu Talip vefat etmiş, amcasının vefatından üç gün sonra zevceleri
  Hz. Hatice (r.a.) ahirete göç etmişti. Aynı yıl müslümanlara ambargo
  uygulanmış ve zor durumda bırakılmıştı. Bu yıl Efendimiz (s.a.v.) için sıkıntılı
  olmuştu. İslam tarihinde bu yıla verilen isim nedir?
  Cevap : Hüzün yılı.
  Soru 81: Siyeri Nebi yada Sireti Nebi ne demektir?
  Cevap : Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hayatını konu alan kitaba verilen isimdir.
  Soru 82: Müslümanlardan bazıları sayıca fazla olduklarını düşünüp gurura
  kapıldıkları için imtihan olarak yeryüzü tüm genişliğine rağmen kendilerine
  dar geldiği bir savaş yaşadılar. Bu savaşta pusuya düşürüldükleri için
  dağıldılar, hatta Allah Resulü (s.a.v.)’i yalnız bıraktılar ve büyük bir panik
  yaşadılar. Hz. Abbas (r.a.)’ın daveti, hatırlatması ve bağırması üzerine
  tekrar toplanarak zaferi kazandılar. Hakkında inen ayetle müslümanlara ders
  olan bu savaş hangisidir?
  Cevap : Huneyn savaşı.
  Soru 83: İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır?
  Cevap : Ranuna vadisinde.
  Soru 84: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ilk vahiy geldiğinde kime anlattı?
  Cevap : Hanımı Hz. Hatice’ye.
  Soru 85: Peygamberimiz (s.a.v.) kaç sene İslam’ı gizli olarak anlattı?
  Cevap : 3 sene.
  Soru 86: Hicret gecesi kafirler nereye toplandı?
  Cevap : Mekke’de Darun Nedve’de toplandılar.
  Soru 87: Peygamberimiz (s.a.v.)’in hicret esnasında saklandığı mağaranın ismi nedir?
  Cevap : Sevr Mağarası.
  Soru 88: Mekke ne zaman fethedildi?
  Cevap : Hicretin 8. Yılı Ramazan ayının 17.sinde.
  Soru 89: Hudeybiye savaşı ne zaman oldu?
  Cevap : Hicretin 6. Yılında.
  Soru 90: Hayber savaşı ne zaman oldu?
  Cevap : Hicretin 7. Yılında.
  Soru 91: Hendek savaşı ne zaman oldu?
  Cevap : Hicretin 5. Yılında.
  Soru 92: Peygamberimizin son savaşı hangisidir?
  Cevap : Tebuk savaşıdır.
  Soru 93: Akabe biati nedir?
  Cevap : Peygamberimiz (s.a.v.) ile Medinelilerin hicretten önce yaptıkları anlaşmadır.
  Soru 94 : Ravza-i Mudahhara neresidir?
  Cevap : Peygamberimiz (s.a.v.)’in kabri ile minberi arasına denir.
  Soru 95 : Asr-ı Saadet ne demektir?
  Cevap : Rasulüllah (s.a.v.)’in yaşadığı çağa Asr-ı Saadet (mutluluk yılları) denir.
  Soru 96 : Rasulüllah (s.a.v.)’in dayısı kimdi?
  Cevap : Sad Bin Ebi Vakkas.
  Soru 97 : İsmet, Emanet, Fetanet, Sıdk ve Tebliğ tüm peygamberlerin ortak sıfatlarıdır.
  Bu sıfatların dışında Peygamberimiz (s.a.v.)’e ait olan sıfatlar nelerdir?
  Cevap : a- Son peygamber olması
  b- Tüm insan ve cinlerin peygamberi olması
  c- Şefaat etme yetkisinin olması
  Soru 98 : Hz. Muhammed (s.a.v.)’e peygamberlik gelmeden önce müşriklerle “Fakirleri
  koruma ve kalkındırma” adı verilen bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmanın adı nedir?
  Cevap : Hif-ul Fudul
  Soru 99: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i vefatından sonra kim yıkadı?
  Cevap : Hz. Ali yıkadı.
  Soru 100: Peygamberimiz (s.a.v.) Ebu Eyyup El-Ensari’nin evinde ne kadar kalmıştır?
  Cevap : Yedi aya yakın kalmıştır.+ Yorum Gönder