Esmaül hüsnanın içinde el muti ve el ehad da var mı? 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
 1. 1
  Misafir Misafir
  Misafir

  Esmaül hüsnanın içinde el muti ve el ehad da var mı?


  hayırlı günler ben

  Esmaül hüsnayı blyorum 7 ay oldu ezberleyeli 63 tanesnn anlamınıda ezberledim yanlız ben derse gdyordum orda verlen esmaül hüsnanın içinde el muti ve el ehad da var şuan derslere gidemiyorum ve soramıyorumda size sorum bu ikisiyle 101 oluyo gecen günde şifa veren anlamında eş şafi ismini duydum ayrıca tesbihatta gecen isimlerde var ya hannan ya mennan gb şimd hadislerde gecen 99 esmaül hüsna sizn paylaştıklarınız mı yoksa hepsinimi kapsıyor anlatabildimmi birşey daha bende bulunan anlamlarla sizin yazdıklarınız arasında birazcık fark var değişiklk degil fark dikkatinz cekerim bana bu konuda yol gösterirsenz mutlu olurum

  İlgili Yazılar

 2. 2
  MaxiMilyan SÜPER EDİTÖR
  MaxiMilyan
  SÜPER EDİTÖR

  Üye No: 56
  Mesaj Sayısı: 233
  Tecrübe Puanı: 4
  Yaş: 31
  Yer: Hatay İskenderun

  Cevap: esmaül hüsnanın içinde el muti ve el ehad da varmı?


  Sana öğretilenlerle aşağıdaki Esma-ül Hüsna arasında fark varsa öğrendiklerini gözden göçir aşağıda anlamları ile birlikte yazılı olan Esma-ul Hüsna Doğru olanıdır. İnşallah yardımcı olmuşuzdur..


  1-"Allah"O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah'tır.
  2-"er-Rahman":Esirgeyici,bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden(dünyada)
  3-"er-Rahim":Bağışlayıcı,sevdiklerine ve müminlere merhamet eden(ahirette)
  4-"el-Melik":Mülkün sahibi,mülk ve saltanatı devamlı olan.
  5-"el-Kuddüs":Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.
  6-"el-Selam":Her çeşit afet ve kederlerden emin olan.
  7-"el-Mü'min":Kullarına emniyet veren.Kendinin ve peygamberlerinin dogrulugunu
  ortaya koyan,kullarına yaptıgı vadinde sadık.
  8-"el-Müheymin" Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden,her şeyi gözetip koruyan.
  9-"el-Aziz":İzzet sahibi,maglup edilmesi imkansız olan,her şeye galip olan.
  10-"el-Cabbar":Azamet ve kudret sahibi,istediğini mutlak yapan,dilediğine muktedir olan.
  11-"el-Mütekebbir":Ululuk sahibi,her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.
  12-"el-Halik":Her şeyin varlığını ve gecireceği halleri takdir eden,yaratan,yoktan vareden
  büyüklükte eşi olmayan.
  13-"el-Bari":Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan.
  14-"el-Musavvir":Tasvir eden ,her şeye bir şekil ve hususiyet veren.
  15-"el-Gaffar":Kullarının günahını örten,magfireti çok,günahları bağışlayıcı.
  16-"el-Kahhar":Her şeye,her istedigini yapacak surette,galip ve hakim.
  17-"el-Vahhab":Çok fazla ihsan eden,çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.
  18-"el-Rezzak":Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşilayan.
  19-"el-Fettah":Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran,darlıktan kurtaran.
  20-"el-Alim":Her şeyi en ince noktasına kadar bilen,ilmi ebedi ve ezeli olan.
  21-"el-Kabıt" Dilediğine darlık veren,sıkan,daraltan.
  22-"el-Basit" Dilediğine bolluk veren,açan,genişleten.
  23-"el-Hafıd":Yukarıdan aşağıya indiren,alcaltan,dereceleri düşüren.
  24-"el-Rafi":Yukarı kaldıran,yükselten,dereceleri yükselten.
  25-"el-Muiz":İzzet veren,aziz kılan.
  26-"el-Müzil":Zillete düşüren,hor ve hakir eden.
  27-"el-Semi":Her şeyi işiten,kullarının niyazını kabul eden.
  28-"el-Basir":Her şeyi gören.
  29-"el-Hakem":Hikmet sahibi olan,yaptığı her işte hikmeti gözeten,hükmeden.
  30-"el-Adl" Son derece adaletli olan.
  31-"el-Latif":En ince işlerin bütün inceliklerini bilen,lütuf ve ihsan sahibi olan.
  32-"el-Habir":Her şeyi iç yüzünden,gizli tarafından haberdar olan.
  33-"el-Halim":Yumuşak davranan,hilmi çok olan.
  34-"el-Azim":Pek azametli olan,yüce.
  35-"el-Gafur":Çok bagışlayan,magfireti çok.
  36-"el-Şekur":Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşilayan.
  37-"el-Aliyy":Çok yüce.
  38-"el-Kebir":Pek büyük.
  39-"el-Hafız":Yapılan işleri bütün tavsilatıyla hıfzeden,her şeyi afad ve beladan koruyan.
  40-"el-Mukit":Bilen,tayin eden.Her yaradılmışın rızkını veren.
  41-"el-Hasib":Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen. Mahlukatına kafi olan.
  42-"el-Celil":Azamet sahibi olan,ululuk sahibi olan.
  43-"el-Kerim":Çok ikram edici
  44-"el-Rakib".Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.
  45-"el-Mucib".Kendine yalvaranların isteklerini veren,duaları kabul eden.
  46-"el-Vasi":Lütfu bol olan.
  47-"el-Hakim":Emirleri,kelamı ve bütün işleri hikmetli,hikmet sahibi olan.
  48-"el-Vedud":İyi kullarını seven,rızasına indiren ve sevilmeye layık olan.
  49-"el-Mecid".Şanı,şerefi çok üstün olan.
  50-"el-Bais".Ölüleri dirilten ,kabirlerden çıkaran.
  51-"el-Şehid".Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.
  52-"el-Hakk":Vacib'ul vücut olan,varlıgı hiç degişmeden duran.
  53-"el-Vekil":Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.
  54-"el-Kaviyy":Pek kuvvetli.
  55-"el-Metin":Pek güclü.
  56-"el-Veliyy" Seckin kullarının dostu.
  57-"el-Hamid":Ancak kendine hamd edilen,bütün varlığın diliyle övülen.
  58-"el-Muhsin":Namütanahi de olsa,bir bir herşeyin sayısını bilen.
  59-"el-Mubdi":Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.
  60-"el-Muid":Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
  61-"el-Muhyi":İhya eden,dirilten,can bağışlayan,saglık veren.
  62-"el-Mümit":Canlı,bir mahlukatın ölümünü yaratan,öldüren.
  63-"el-Hayy" Diri,tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.
  64-"el-Kayyum":Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen,evveli olmayan.
  65-"el-Vacid".istediğini,istediği vakit bulan.
  66-"el-Macid".Kadri ve şanı büyük,kerem ve müsemahası bol.
  67-"el-Vahid":Tek.Zatında,sıfatlarında,isimlerinde,efaili nde ortağı ve benzeri olmayan.
  68-"el-Samed":Her şey O na muhtac,fakat O hiç birşeye muhtac degil.
  69-"el-Kadir":istediğini,istediği gibi yaratmaya muktedir olan.
  70-"el-Mukdedir":kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.
  71-"el-Mukaddim":İstediğini öne getiren,öne alan.
  72-"el-Muahhir".İstediğini geri koyan,arkaya bırakan.
  73-"el-Evvel":Her şeyden önce var olan.
  74-"el-Ahir":Her şey helak olduktan sonra geri kalan.
  75-"el-Zahir":Varlığı sayısız delillerle açık olan.
  76-"el-Batın":Akılların idrak edemeyecegi yüceliği gizli olan.
  77-"el-Vali":Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başina idare eden.
  78-"el-Müteali":Aklın mümkün gördüğü her şeyden,her halden pek yüce olan.
  79-"el-Berr":Kullarına iyilik ve ihsanı,nimetleri bol olan.
  80-"el-Tevvab":Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.
  81-"el-Muntekım".Günahkarlara,adaletiyle,müstahak oldukları cezayı veren.
  82-"el-Afüvv".Affeden,magfiret eden.
  83-"el-Rauf":Merhamet edici.pek şefkatli.
  84-"Malik'ül-Mülk":Mülkün ebedi ezeli sahibi.
  85-"Zülcelali ve'l-İkram":Hem azamet sahibi,hem fazlu kerem sahibi.
  86-"el-Muksit":Hükmünde ve işlerinde adaletli olan.
  87-"el-Cami":İstediğini istedigi zaman istediği yerde toplayan.
  88-"el-Ganiyy":Çok zengin,hiç birşeye muhtac olmayan.
  89-"el-Mugni" Diledigine zenginlik veren müstagni kılan.
  90-"el-Mani":Bazı şeylerin meydana gelmesine müsade etmeyen,engelleyen.
  91-"el-Darr":Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan,hüsrana ugratan.
  92-"el-Nafi":Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan,faydalandıran.
  93-"el-Nur":Alemleri nurlandıran,diledigine nur eden,nur olan.
  94-"el-Hadi":Hidayete kavuşturan,kulunu hayırla muvaffak kılan.
  95-"el-Bedi":Örneksiz,misalsiz,acaip ve hayret verici alemler yaratan.
  96-"el-Baki":Varlıgının sonu bulunmayan,ebedi olan.
  97-"el-Varis":Varlığı devam eden,servetlerin hakiki sahibi.
  98-"el-Raşit":Bütün alemleri dosdogru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran.
  99-"es-Sabur":Çok sabırlı olan,isyankarlardan acele intikam almayan.


 3. 3
  Misafir Misafir
  Misafir

  Cevap: esmaül hüsnanın içinde el muti ve el ehad da varmı?


  Er-rahman:şevkatgösteren ihsan eden
  er rahim:ahirette müminlere acıyan
  el melik:yaratıcı kainatın sahibi
  el kuddüs :her noksanlıktan uzak
  es selam :her türlü tehlikeden selamete cıkaran
  el mümin.iman nuru veren
  el müheymin:her şeyi görüp gözeten
  el aziz.mutlak galip karşı gelinemez
  el cebbar.dilediğini dilediğine yaptıracak gücte
  el mütekebbir:büyüklükte eşi yok
  el halık :yaratan yoktan var eden
  el bari:kusursuz yaratan
  el musavvir : Varlıklara suret veren
  el gaffar:günahları magfiret eden
  el kahhar:dilediğini yapacak güçte
  el vehhap.karşılıksız nimetler veren
  er rezzak:her varlıgın canlının rızkını veren
  el fettah:her türlü sıkıntıları gideren
  el alim:ezeli ve ebedi ilmi ile cok iyi bilen
  el kabıt:ruhları alan rızıkları daraltan
  el basit:ruhları veren rızıkları genişleten
  el hafıd :kafir ve facirleri alcaltan
  el rafi:şeref verip yükselten
  el müizz:diledini aziz eden
  el müzill:dilediğini zillete düşüren
  es semi: Mükemmel işiten
  el basir :gizli acık herşeyi gören
  el hakem:mutlak hakim hakkı batıldan ayıran
  el adl:mutlak adil herşeyi yerli yerinde yapan
  el latif:lütfeden herşeye vakıf
  el habir :herşeyden haberdar
  el halım:hilm sahibi dacele etmez
  el azim:büyüklükte benzeri yok
  el gafur:affı magfireti cok
  eş şekür az emele cok sevap veren
  el aliyy:yüceler yücesi
  el kebir:büyüklükte benzeri yok
  el hafız: Koruyan herşeyi koruyucu olan
  el mukit:her ceşit rızkı yaratan
  el hasib:kularının hesabını iyi gören
  el celil:celal ve azamet sahibi
  el kerim :keremi ihsanı bol karşılıksız veren
  er rakib:heran her varlıgı gözeten
  el mucib:duaları kabıl eden
  el vasi:rahmet ve kudret sahibi
  el hakim:hikmetle yaratan
  el vedud:iyiliği seven iyilik edene ihsan eden
  el mecid:zatı şerefli ihsanı sonsuz
  el bais:mahşerde ölüleri dirilten
  eş şehid :her an her erde hazır ve nazır
  el hakk.var olan hakkı ortaya cıkaran
  el vekill:kullarının işlerini bitiren ona tevekkül edenin işlerini en iyi şekilde sonuclandıran
  el kaviyy:kudreti en üstün hiç azalmaz
  el metin.kuvvet ve kudret menbai
  el veliyy:mümnleri seven yardım eden
  el hamit.hamd ve senya laik
  el muhsi:varlıkların sayısını bilen
  el mubdi:maddesiz örneksiz yaratan
  el muid:yok edip sonra tekrar diriltecek olan
  el muhyi :ihya eden can veren
  el mümit:her canlıya ölümü tattıracak olan
  e hayy:ezeli ve ebdi hayat ile diri
  el kayyum :varlıkları durduran
  ben buraya kadar anlamlarını bu şekilde ezberledim işaallah yanlış yazmamışımdır ve işallah yanlış degildir bir senedir esmaül hüsna ve anlamlarını ezberlemek için ugraşıyorum bide ögrendiklerim yanlış ise cok üzülürüm kalan isimleri sizin dediğiniz gibi ezberlerim işallah allahın izniyle allah razı olsun


 4. Reklam

 5. 4
  MaxiMilyan SÜPER EDİTÖR
  MaxiMilyan
  SÜPER EDİTÖR

  Üye No: 56
  Mesaj Sayısı: 233
  Tecrübe Puanı: 4
  Yaş: 31
  Yer: Hatay İskenderun

  Cevap: esmaül hüsnanın içinde el muti ve el ehad da varmı?


  Size yukarda verdiğim isimlerle karşılaştırıp yanlış olup olmadığını kolaylıkla öğrenebilirsiniz..


 6. 5
  Misafir Misafir
  Misafir

  cok yardımcı oldunuz gercekten saolun benziyolar size yazdımki okuyup şu yanlıştır şu dogrudur dersinizdiye okadarına benin aklımda yetiyo ama eş anlamı oluyo içerik olarak kısaltılmış oluyo her mealci ayrı acıklıyo neyse saolunnn gercekten yordum sizi


+ Yorum Gönder