Allah'ın (c.c)nun"kusurları örten" anlamına gelen sıfatı hangisidir? 5 üzerinden 4.25 | Toplam : 8 kişi
 1. 1
  Misafir Misafir
  Misafir

  Allah'ın (c.c)nun"kusurları örten" anlamına gelen sıfatı hangisidir?


  Allah'ın "kusurları örten" anlamına gelen sıfatı hangisidir kısaca açıklar mısınız ?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Desert Rose Bayan Üye
  Desert Rose
  Bayan Üye

  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 10,811
  Tecrübe Puanı: 159

  Cevap: Allah'ın (c.c)nun"kusurları örten" anlamına gelen sıfatı hangisidir?  GAFÛR, GAFFÂR, ĞÂFİR

  Her üç ismin kökü olan ĞAFR, öretmek, gizlemek, kirlenmekten korunmak maksadıyla bir şeyin üstünü örtmek anlamında.
  Kur’an-ı Kerim’de bu kökten türemiş 234 kelime bulunmaktadır: Bunlardan beş tanesi bağışlamak anlamında insana izafe edilmiştir. 187 tanesi de doğrudan Allah’ü Teâlâ’ya izafe edilmiştir: 61 tanesi değişik fiil kalıplarında, kalanı da çeşitli sıfat ve isimler şeklindedirler. 42 tanesi de istiğfar kavramıyla ilgilidir.
  Üç isimde de muhteva
  1 – Hata ve kusurları örten,
  2 – Günahkârı dünyada da ahirette de cezalandırmayan (cezayı gizleyen)
  –Allah’ın kendisi için seçtiği tarz, insanların güzelliklerinin görünmesi, gözükür hâle gelmesidir. Bu maksatla Allah bir iyiliği on sayar, bir kötülüğü de bir kötülük. Yine bu maksadla Allah günahlarını, kusurlarını bağışlar, örter ki güzellikleri gözükür hale gelsin. Bağışlamasının değişik şekilleri bize asılda onun tarzının güzelliklerinin görünmesi ve bundan hareketle görünmesini engelleyen kusurların örtülmesidir. Yapılan bir kötülüğün, yapılan bir iyiliğin on sevabından bir tanesiyle giderilmesi de bundandır. İnsanlar arası muamelede de aynı tarz yani güzelliklerinin görülür hâle gelmesi için çirkinliklerinin örtülmesi tarzı takip edilmelidir.-
  3 – Günahkârın durumunu gizleyen: Buna delîl:

  Buharî, Müslim, Hanbel, İ. Mâce, Hûd 18

  İbn Ömer (r.a.) Rasûlullah’ı (s.a.v.) şöyle buyururken işittim: Şüphesiz Allah mümini yaklaştırıp üzerine korumasını örter gizler ve şu günahını biliyor musun, şu günahını biliyor musun? diye sorar. O da evet biliyorum ey Rabbim der, sonunda günahlarını ikrar ettiğinde içinden artık işinin bittiğini, helâk olduğunu görüp düşündüğü sırada Allah, dünyada senin üzerindeki günahları güzleyip örttüm bugün de onları bağışlıyorum buyurur, arkasından iyiliklerinin yazıldığı kitap verilir. Kâfir ve münâfıklara gelince şahitler, Rablerine yalan söyleyenler işte bunlardır, iyi biliniz ki Allah’ın lâneti zalimleredir derler.

  ĞAFFÂR, üç âyette AZÎZ ismiyle birlikte gelmiştir. ĞAFÛR ismi ise iki âyette tek başına 71 yerde RAHİM ile birlikte, bir yerde de ZÜRRAHME ile birlikte gelmiştir. Bir yerde de RAHİMUN ĞAFÛR şeklinde gelmiştir. Bir tek yerde VEDÛD ismi ile gelmiştir. Bunlardan başkası HALÎM, AFÜVV isimleri ile gelmiştir. İki âyette de AZİZ ile birlikte gelmiştir.
  GAFÛR ve GAFFÂR mübalağa ifade ederler. Aralarındaki fark hususunda Zeccâc, GAFFÂR günahları dünyada örten, GAFUR ise ahrette bağışlayan demektir, der
  .
  Kuşeyrî, GAFFÂR’ın daha çok mübalağa ettiğini ifade ederek, asıl mağfiret kulun tevbesi ve itâatıyla değil ilâhî lütufla gerçekleşir der. İbn Arabî de GAFFÂR’ın, GAFÛR’a göre daha fazla mübalağa ifade ettiğini söyler.
  Gazalî, GAFFÂR tekrarlanan hata ve kusurları, GAFÛR ise her nevî günahı bağışlamayı ifade eder. Bir çeşitten günahı bağışlayana GAFUR denmeyeceği gibi, bütün günahları kuşatsa bile sadece bir defa bağışlayan için de GAFFÂR ismi kullanılmaz.
  Gazalî’ye göre GAFFÂR, güzel olanı gösterip çirkin olanı gizleyen demektir. Günahlar, Allah’ın dünyada üzerlerini örtü ile gizlediği, ahrette de cezalandırmaktan vazgeçtiği çirkinliklerdir. Ğafr (غَفر ) örtmek manasınadır. Allah’ın kulu üzerindeki iki setri (ğafr)
  1 – Görenlere çirkin gelecek yerleri içeride, güzel gelecek yerlerini de dışarıda yaratmış olmasıdır.
  2 – Kötü düşünceler ve çirkin arzularını kimsenin vâkıf olamayacağı kalbinde gizlemesi. Kimsenin nüfûz edemeyeceği bir yeri bunların karargâhı kılarak kendisinden başkalarına örtmüştür.
  3 – Kulun başkalarının yanında mahcup olmasına, itibar kaybetmesine sebep olacak günahlarını bağışlamasıdır.
  4 – Bir başka şekli de imanla ölenlerin güzel amellerinin sevabıyla günahlarının çirkinliklerini örtmek için kötü amellerini güzel amelleri dönüştürür.
  Mağfiret’ten türemiş üç isim vardır:
  ĞAFİR (غَافِرْ ) Esma-i Hüsna listesinin bulunduğu hadis rivayetinde yer almamakta, sadece Kur’an’da bir ayette karşımıza çıkmaktadır. Gâfir 40/3
  ĞAFUR: Kehf 18/58, Buruc 85/14, Hıcr 15/49, Zümer 39/53, Nîsâ 4/110
  GAFFÂR: Tâhâ 20/82, Nuh 71/10, Zümer 39/5

  alıntı... 3. 3
  MERYEMBETÜL Misafir
  Misafir

  Cevap: Allah'ın (c.c)nun"kusurları örten" anlamına gelen sıfatı hangisidir?


  BU SIFAT GEREK ALLAH (cc)'IN İSİMLERİNDEN GEREKSE DE ALLAH (cc)'IN SIFATLARINDAN OLSUN BULAMADIM.DAHA DOĞRUSU ARADIĞIM SIFAT BUNLARIN İÇİNDE YOKTU.EĞER BU ANLAMA GELEN BİLDİĞİNİZ BAŞKA BİR SIFAT VARSA ALLAH RIZASI İÇİN YAZMANIZI İSTERİM ŞİMDİDEN ALLAH RAZI OLSUN.


 4. Reklam

 5. 4
  Ehfiya عُضْو
  Ehfiya
  عُضْو

  Üye No: 8
  Mesaj Sayısı: 427
  Tecrübe Puanı: 26

  Cevap: Allah'ın (c.c)nun"kusurları örten" anlamına gelen sıfatı hangisidir?


  Alıntı
  allah'ın "kusurları örten" anlamına gelen sıfatı hangisidir ?

  Değerli Kardeşimiz;

  Sizin söylediğiniz bu tanım içerisinde, Allah (c.c)'ın ayrıca ''Settar'' sıfatı mevcuttur. Ancak bu İsim; Esma-ul Husna'da yer almamaktadır. Yani Allah (c.c) 99 Güzel ismi diye bilinen Esma-ul Husna'da geçmemektedir. Gaffar - Gafur Esmâları bu sıfadı da içerisinde barındırmakta ve kapsamaktadır.

  Hayırla Kalın...


 6. 5
  Desert Rose Bayan Üye
  Desert Rose
  Bayan Üye

  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 10,811
  Tecrübe Puanı: 159

  Allah’ın her bir isminin bir hükmü ve bu hükmün de bir gereği vardır. Mesela; Gafur isminin hükmü affetmektir. Affetmek ise; günahların işlenmesini gerektiriyor. Bu yüzden Allah, insanları günah işlemeye kabiliyetli yaratmıştır.

  Settar isminin hükmü ise; kusurları örtmek ve gizlemektir. Bu sebeple insanın ayıplarını ve kusurlarını örtmek ve örtülmesini istemek, bu ismin bir gereğidir. Ayıp ve kusur burada izafidir. Bazen insanın Allah’a karşı işlediği günahlar anlamındadır, bazen de insanın fıtrat olarak diğer mahlukatın önünde kusurlu durmasıdır.

  İnsanın çıplak olması, diğer mahlukatın huzuru açısından bir kusur, bir ayıptır; bu sebeple Allah insana tesettürü emrediyor. Ta ki insan sair mahlukatın huzurunda kusurlu ve ayıplı hallerden kurtulsun ve kainatın halifesi olduğunu alemlere ilan etsin. Demek tesettür; Settar isminin bir gereği, bir tecellisidir.

  Diğer tarafta Şafi ismi, şifa vermek istiyor. Şifa vermek için, tıb ve hekimler bir araç, bir vasıta oluyor. İnsan hasta olduğu zaman doktora gidiyor, doktora Şafi isminin hükmü ve gereği olarak en mahrem yerini gösterebiliyor. Burada Şafi ismi, Settar isminin tesettür emrini ve hükmünü sınırlandırıyor.

  Şayet bir isim mutlak manada tecelli ve hükmünü icra ederse, diğer isimlerin tecelli ve hükmünü bozar, bu sebeple isimler bir denge ve ölçü içinde tecelli eder. Settar ismi tesettürü gerektirirken, Şafi ismi doktorun huzurunda açılmayı meşru kılar. Bu mana diğer isimler arasında da geçerlidir.
  S.Risale+ Yorum Gönder