Peygamber efendimizin hayatı ile ilgili testler 5 üzerinden 4.98 | Toplam : 98 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Peygamber efendimizin hayatı ile ilgili testler


  peygamber efendimizin hayatı ile ilgili soru ve cevap lütfen acil

  İlgili Yazılar

 2. 2
  rana Aciz Kul
  rana
  Aciz Kul

  Üye No: 5879
  Mesaj Sayısı: 2,929
  Tecrübe Puanı: 43
  Yer: Almanya

  Cevap: Peygamber efendimizin hayatı ile ilgili testler


  Siyer Soru Ve Cevapları

  3 . BÖLÜM

  SİYER
  SORU ve CEVAPLARI  1- Siyer-i Nebî ne demektir?
  1- Siyer-i Nebî, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hayatını konu edinen bilim dalıdır.

  2- Peygamber efendimiz ne zaman, nerede dünyaya gelmiştir?
  2- 20 Nisan 571 tarihinde Rebiul Evvel ayının pazartesi günü tan yeri ağarırken Mekke şehrinde
  dünyaya gelmiştir.

  3- Peygamber efendimiz hangi kabiledendir?
  3- Kureyş kabilesinin Haşimoğulları kolundandır.


  4- Peygamber Efendimizin annesi, babası, dedesi ve süt annesinin adları nelerdir?
  4- Annesi: AMİNE
  Babası: ABDULLAH
  Dedesi: ABDÜLMUTTALİP
  Süt Annesi: HALİME

  5- Peygamber Efendimizin en çok bilinen isimlerini söyler misiniz?

  5- En çok bilinen 4 ismi şunlardır:
  1) Muhammed
  2) Mustafa
  3) Ahmet
  4) Mahmud


  6- Peygamber Efendimiz kimlerin himayesinde büyümüştür?

  6- Peygamber Efendimizin doğumundan iki ay önce babası vefat etmiştir. Mekke’deki geleneksel uygulamaya göre, çocuklar süt anneye verilirdi. Peygamberimiz de 4 yaşına kadar süt annesi Hz. Halime’nin yanında kaldı. 6 yaşındayken annesi de vefat edince 8 yaşına kadar dedesi Abdulmuttalib’in yanında, dedesinin vefatından sonra amcası EbuTalib’in himayesinde büyümüştür.

  7- Hz.Muhammed (s.a.v.) ilk evliliğini kaç yaşında ve kiminle yapmıştır ?
  7- Peygamber Efendimiz İlk evliliğini 25 yaşında iken Hz.Hatice ile yapmıştır.  8- Hz. Hatice kimdir ?
  8- 1) Peygamber Efendimiz (s.a.v)’ in ilk eşidir.
  2) Peygamber Efendimize ilk iman edendir.
  3) Peygamber Efendimize maddi ve manevi en büyük desteği verendir.
  4) Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim hariç bütün çocuklarının annesidir.


  9- Hz. Peygamber’in çocuklarının isimleri nelerdir?
  9- Erkekler: Kasım, Abdullah, İbrahim,
  Kızları: Ümmü Gülsüm, Rukiye, Zeynep ve Fatıma


  10- Hz. Muhammed (s.a.v.)’e Peygamberlik hangi tarihte, kaç yaşında ve nerede gelmiştir?

  10- M.610 tarihinde, 40 yaşında , Hira Nur dağında Peygamberlik gelmiştir.

  11- İlk Müslümanlar kimlerdir?
  11- Hanımlardan Hz. Hatice
  Büyüklerden Hz. Ebubekir
  Çocuklardan Hz. Ali
  Kölelerden Hz. Zeyd bin Harise


  12- Peygamber Efendimize en çok düşmanlık yapanlar kimlerdir?

  12- Ebû Leheb
  Ebû Cehil
  Velid b. Muğire
  Ümeyye b. Halef
  Utbe b. Rebia
  As b. Vail


  13- İslamın yayılması kimlerin Müslüman olmasıyla hız kazanmıştır ?
  13- Hz.Hamza ve Hz.Ömer’in Müslüman olmasıyla

  14- Ne zamana Senetül Hüzün ( Hüzün yılı) nedir ?

  14- Peygamberliğin 10. yılında Hz. Peygamberin eşi Hz.Hatice ve amcası Ebû Talib’in vefat ettiği yıla
  hüzün yılı denir.


  15-İsra ve Miraç olayı nedir ve ne zaman olmuştur ?
  15- Hicretten bir buçuk yıl önce Recep ayının 27. gecesi Peygamber Efendimizin Cebrail (A.S)
  vasıtasıyla Mescid-i Haram’dan alınıp Mescid-i Aksa’ya götürülmesine İsra; Yüce Allah’ın katına
  yükseltilmesine de miraç denir.
  16- Peygamber Efendimize miraçta verilen hediyeler nelerdir.
  16- 1) Beş vakit namaz.
  2) Bakara Suresinin son iki ayeti, ( Âmenerrasûlü )
  3) Ümmetinden Allah’a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi.

  17- Hz. Aişe Kimdir ?
  17- 1) Peygamber Efendimizin eşlerindendir.
  2) Hz.Ebubekir’in kızıdır.
  3) İlmiyle, zekasıyla ve bizlere bir çok hadis ulaştırmasıyla tanınmıştır.
  18- Hicret nedir? Ne zaman yapılmıştır?
  18- Peygamber Efendimizin ve ilk Müslümanların 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etmesine
  denir.

  19- Peygamber Efendimiz ve ilk Müslümanlar neden hicret etmişlerdir?
  19- Mekke’nin ileri gelen müşrikleri Peygamber efendimize ve ona inanan ilk Müslümanlara pek çok
  zulüm ve işkenceler yapmışlardı. Mekke’de artık İslâm’ı yaşatma ve yayma imkanı
  kalmadığından Medineli Müslümanların daveti ve Allah’ın izin vermesiyle Mekke’deki
  Müslümanlar ve Peygamberimiz Medine’ye göç etmek zorunda kalmışlardı.

  20- Peygamber Efendimiz Medine’de kimin evinde kalmıştır?
  20- Ebû Eyyüb el-Ensârî’nin evinde kalmıştır. Bu sahabenin kabri İstanbul’da kendi adıyla anılan
  Eyüp semtin de bulunmaktadır.

  21- İslam tarihinde ilk inşa edilen mescid hangisidir?
  21- Kuba Mescidi

  22- İlk cuma namazı ne zaman ve nerede kılınmıştır?
  22- Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında “Ranuna” denilen yerde
  kılınmıştır.
  23- Muhacir ve Ensar kime denir?
  23- Muhacir: Mekke’den Medine’ye göç eden müslümana denir.
  Ensar: Medine’ye göç eden müslümanlara yardım eden Medineli müslümanlara denir.

  24- Sahabe Kime denir?
  24- Hz. Peygamber’i sağlığında Müslüman olarak görüp onun sohbetinde bulunanlara denir.

  25- İslâm tarihinde ilk açılan eğitim ve öğretim kurumu hangisidir?
  25- Peygamber Efendimizin bizzat inşasında çalıştığı ve öğretmenliğini yaptığı ilk yatılı okul olan
  SUFFE’dir. Burada eğitim görenlere Ashab-ı Suffe denir.


  26- Peygamber Efendimizin yaptığı en önemli savaşlar hangileridir?
  26- Peygamberimiz ve Müslümanlar Medine’ye göç ettikten sonra müşrikler onları yine rahat
  bırakmamışlar, bu yüzden Peygamberimiz onlarla savaşmak zorunda kalmıştır.
  En önemlileri şunlardır:

  1) Bedir Savaşı (624)
  2) Uhud Savaşı (625)
  3) Hendek Savaşı (626)

  27- Peygamber Efendimizin yaptığı savaşların amacı nedir?
  27- Allah’ın adını yüceltmek,
  Düşman saldırılarını önlemek,
  Müslümanların inançlarını, ırz ve namuslarını, can ve mallarını korumaktır

  28- Mekke kaç yılında fethedildi? Peygamberimizin Müşriklere karşı davranışı ne oldu?

  28- Mekke M.630’da fethedildi. Fetihten sonra Peygamber efendimiz Müşriklere karşı
  “Bugün sizi kınamak yok, hepiniz serbestsiniz” buyurdu ve hepsini affetti.

  29- Mescid-i Nebevî (Peygamber Efendimizin Camisi) nerededir?
  29- Medine’dedir. Hicretten sonra Peygamberimizin yapmış olduğu ilk mescittir.
  Peygamberimizin kabri (Ravza-i Mutahhera) Mescid-i Nebevî’nin içinde bulunmaktadır.

  30- Veda haccı ve Veda hutbesi hakkında bilgi veriniz ?
  30- Peygamber Efendimizin 632 yılında yapmış olduğu tek hacdır.
  Bu hac esnasında Peygamber Efendimiz 100.000’den fazla Müslümana Meşhur Veda hutbesini
  okumuşlardır.

  VEDA HUTBESİNDE YER ALAN BAZI HÜKÜMLER
  1) İslâmiyet’ten önceki bütün cahiliye gelenekleri kaldırılmıştır.

  2) Bütün insanlar eşittir.

  3) İnsanların can, mal ve namusları dokunulmazdır.

  4) Emanetler sahibine verilmelidir.

  5) Tefeciliğin ve faizin her türlüsü haramdır.

  6) Kan davaları kaldırılmıştır.

  7) Erkekler kadınların, kadınlar da erkeklerin haklarına riâyet edecektir.

  8) Hem erkek hem kadın zinadan kaçınacaktır.

  9) Bütün Müslümanlar kardeştir.

  10) Hizmetçilere iyi davranılacaktır.


  31- Peygamber Efendimiz kaç yılında, nerede ve kaç yaşında vefat etti ?

  31- Peygamber Efendimiz Hicretin 11. senesi ,Rebiülevvel ayının on ikisi,Pazartesi günü
  Miladi, 632 yılında, Medine’de ve 63 yaşında vefat etti.

  32- Peygamber Efendimizin nesli kiminle devam etmiştir?
  32- Peygamber Efendimizin nesli, kızı Hz. Fatma ve amcasının oğlu Hz. Ali’nin evlilikleri ile dünyaya
  gelen oğulları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ile devam etmiştir.

  33- Aşere-i Mübeşşere kime denir ?
  33- Dünyada iken cennetle müjdelenen 10 sahabeye denir.

  34- Aşere-i Mübeşşere kimlerden oluşmaktadır.
  34- 1) Hz. Ebu Bekir
  2) Hz. Ömer
  3) Hz. Osman
  4) Hz. Ali
  5) Hz. Zübeyr b. Avvam
  6) Hz. Abdurahman b. Avf
  7) Hz. Sa’d b. Ebi Vakkas
  8) Hz.Said b. Zeyd
  9) Hz.Ebû Übeyde b. Cerrah
  10) Hz.Talha b. Übeydullah


  35- Peygamberimizden sonra gelen 4 halife kimlerdir? Sırayla söyler misiniz?
  35- 1) Hz. Ebu Bekir : 2 yıl
  2) Hz. Ömer : 10 yıl
  3) Hz. Osman : 12 yıl
  4) Hz. Ali : 5 yıl


 3. 3
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Cevap: Peygamber efendimizin hayatı ile ilgili testler


  teşekürler çok güzel olmuş


 4. Reklam

 5. 4
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Cevap: Peygamber efendimizin hayatı ile ilgili testler


  Hepinize teşekkürler


 6. 5
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  çok teşekkürler sorularıma yardımcı oldunuz....


 7. 6
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  çok teşekkür ederim çokk güzel olmuş ellerinize sağlık :)


 8. 7
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  evet çok güzel


 9. 8
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  teşekkürler sınavım vardı yardımcı oldunuz. SAĞOLUN


 10. 9
  baHr Misafir
  Misafir

  sorular gerçekten çok güzel. benim de yarışmam vardı o nedenle çok yardımcı oldunuz. :)


+ Yorum Gönder