Hürmetine diyerek dua etmek, Himmet istemek, Salavat ve farklı farklı cevaplar konusu 5 üzerinden 4.67 | Toplam : 3 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Hürmetine diyerek dua etmek, Himmet istemek, Salavat ve farklı farklı cevaplar konusu


  10 gündür sitenizi takip ediyorum,namaza yeni başladım,yaptığım işlerin tam olmasını istiyorum ama sitenizde birbiriyle uyumlu olmayan yazılar var.mesela yüzü suyu hürmetine diye dua etmek,dini bilgim fazla değil ama sitenizde bi süredir himmet konusu tartışılıyor,yakından takip etmekteyim,himmet konusu ile yüzü suyu hürmetine aynı konu değil mi?doğru anladım umarım.ama siz caiz diyorsunuz,bazı arkadaşlar şirk diyor.
  Kim bana (bir kere) salât okursa Allah da ona on salât okur ve on günahını affeder, (mertebesini) on derece yükseltir”bu hadiste bence yüzü suyu hürmetine dua etmek caiz anlamı çıkmaz bence,salat başka,bizim bahsettiğimiz dua başka
  Allah’ım! Bu senin Peygamberinin amcasının elidir Bu el hürmetine bize yağmur ver” bu olay için kaynak belirtimisiniz?namazla ilgilide sitenizde biribine uymayan tarifler var,hangisi doğru??

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 0
  Tecrübe Puanı: 0
  Yer: çalışma odam:)

  Cevap: Hürmetine diyerek dua etmek, Himmet istemek, Salavat ve farklı farklı cevaplar


  Alıntı
  mesela yüzü suyu hürmetine diye dua etmek,dini bilgim fazla değil ama sitenizde bi süredir himmet konusu tartışılıyor,yakından takip etmekteyim,himmet konusu ile yüzü suyu hürmetine aynı konu değil mi?doğru anladım umarım.ama siz caiz diyorsunuz,bazı arkadaşlar şirk diyor.
  Kardeş, Tevessül hakkındaki Aşağıdaki alıntı yazıyı okurmusun kardeş.
  Alıntı

  İSLAMDA
  VESİLE
  el-Vesile kelimesinden türemiştir. el-Vesile: Bir şeye "istek"
  ile ulaşmadır. İstek-arzu anlamını içerdiğinden "el-Vasile" ifadesinden daha
  özeldir (dar anlamdadır). Allah (c.c.) şöyle buyurur: "O'na vesile (yaklaşma
  yol) arayın" (el-Maide, 5/35).

  Allah (c.c.)'a (yaklaştıran) gerçek vesile; ilim ve ibadetle
  onun yolundan gitmek ve şeriatın güzelliklerini benimsemektir. Kurbet (Allah'a
  yakınlık) gibi. el-Vasil, Allah'ı arzulayandır (Müfredât'tîr Rağıb el-İsfahan,
  s. 560-561). İbnü'l-Esîr şöyle der: el-Vâsil; arzulayan-isteyen demektir.
  el-Vesîle; Kurbet, vasıta ve kendisiyle birşeye ulaşılabilen ve yakınlaşma
  sağlanabilen şey anlamındadır. Çoğulu, "vesâil'dir (en-Nihâye, 5/185).

  el-Vesile kelimesi Kur'an-ı Kerim'de iki yerde
  kullanılmıştır:

  1) Allah (c.c.) şöyle buyuruyor:

  "Ey iman edenler! Allah'tan korkun. O'na (yaklaşmaya yol)
  vesile arayın ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz" (el-Maide, 5/35). İbn
  Cerîr, âyeti şöyle tefsir eder; "O'na vesile arayın" yani "onu hoşnud edecek
  ameller işleyerek ona yaklaşmayı dileyin" (Tefsir'üt-Taberî, VI/226).

  Hafız İbn Kesir de şunu kaydediyor: "O'na vesile arayın" İbn
  Abbas (r.a)'dan "yaklaşma" diye nakledilmiştir. Mücahid, Ebû Vail el-Hasen,
  Katâde, Abdullah b. Kesîr, Südd"ı, İbn Zeyd ve daha bir çok kişi aynı görüşü
  paylaşıyor. Katâde ayeti şu şekilde tefsir eder: O'na boyun eğerek ve onu hoşnud
  edecek ameller işleyerek ona yaklaşın. Mezkûr imamların söylemek istedikleri de
  budur ve bu konuda müfessirler arasında herhangi bir görüş ayrılığı yoktur (İbn
  Kesir Tefsîr, II, 53).

  2. Allah (c.c.) şöyle buyuruyor: "Onların yalvardıkları bu
  varlıklar, Rablerine -hangisi daha yakın olacak diye- vesile ararlar; O'nun
  rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı, sakınmağa değer"
  (İsra, 17/57).

  İbn Mes'ud (r.a) şöyle açıklar; (Âyet) bir gurup arap hakkında
  nazil oldu. Bunlar bir kısım cinlere tapıyorlardı. Cinler müslüman oldular.
  Onlara tapmakta olan insanlar ise (bunu) anlamıyorlar. Diğer bir rivâyette ise
  "insanlar cinlere' ibadeti bırakmadılar" diye geçer (Müslim, Tefsir, 28, 29, 30;
  Buharî, Tefsir, 7). Hafız İbn Hacer ise şöyle açıklar: "Cinlere ibadet etmekte
  olan insanlar yine onlara tapmaya devam ettiler. Oysa ki cinler artık müslüman
  olduklarından ve onlarda rablerine vesile aradıklarından dolayı bundan razı
  olmuyorlardı." İbn Hacer, "Vesile'den kasıt, kurbet'tir" der (Fethu'l Bari,
  VIII, 249). el-Mu'cemu'l Vasît'te kurbet şöyle tanınırladır: "İyi ameller
  işlenerek kendisi ile Allah'a yaklaşılabilen"dir.

  İbn Kesir'in sözü dikkate alındığında görülüyor ki şu noktada
  müfessirler arasında herhangi bir görüş ayrılığı söz konusu değildir: Vesile'den
  kasıt; Allah'a boyun eğerek ve onu razı kılacak işler yaparak ona yaklaşmaktır.
  Bunun da Kitab ve Sünnet dışında bir yerden anlaşılması olanak sızdır. Nitekim
  Allah (c.c.) şöyle buyurur: "Artık her kim, Rabbine kavuşmayı umuyorsa, iyi iş
  yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir feyi ortak koşmasın"(Kehf 18/110). İbn Kesir
  bu konuda şöyle der: "Bu ikisi kabule şayan amelin iki unsurunu teşkil eder.
  Sırf Allah (c.c.) rızası için yapılması ve Rasûlullah (s.a.s)'ın şeriatına uygun
  olması gerekir. Hakkında Kitabdan ve sahih sünnetten bir delil bulunmayan bütün
  ibadetler ve ameller bid'attır. Zira Resûlullah (s.a.s) şöyle buyurur: "Her kim
  bizim bu işimizde (dinde) onda olmayan birşey ortaya koyarsa o merduddut
  (Buharî, Sulh, 5; Müslim, Akdiye, 17). Yine Rasûlullah (s.a.s) şöyle buyururlar:
  "En doğru söz Allah'ın kitabıdır, en güzel yol Muhammed (s.a.s)'in yoludur,
  işlerin en kötüsü sonradan icad olunanlardır (muhdest)'dır. Sonradan (dinde)
  icad edilen herşey bid'attır. Bütün bidatler sapıklık (dalalet)'tır. Her
  sapıklıkta ateştedir" (Müslim Cum'a, 43; Nesi, Salâtu'l Ideyn, 22).

  Fıkıh usulünde yerleşik bir prensip vardır: İbadetlerde asl
  olan men' (caiz olmaması)'dir, ta ki bir delil bulununcaya kadar; adetlerde de
  aslolan ibahadır ta ki bir delil bulununcaya kadar. Allah (c.c.)'ın bize
  emrettiği ibadetler ise mutluluk ve sıkıntı halinde ona yalvarmamız, ondan
  yardım istememiz ve ona sığınmamızdır. Cenab-ı Allah buyuruyor ki: "Rabbiniz
  (şöyle) buyurdu; Bana duâ edin, size icabet edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp
  büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir" (Mü'min, 40/60).
  Allah (c.c.) bizlere, tevessülün faydalı birçok çeşidini meşru kılmıştır ve ona
  yalvaranın duasını -diğer şartlarını da yerine getirdiğinde- icabet edeceğini
  taahhüt etmiştir.

  Müteahhirinin bir çoğu, tevessül kelimesiyle duadaki tevessülü
  kasdetmişlerdir. Oysa durum -daha önce geçtiği gibi- böyle değildir.

  Müteahhirinin örfünde yaygın olan tevessül üç çeşittir:

  1- Meşru Tevessül: Hakkında Kitab'dan ve sahih hadislerden bir
  delil bulunan. Meşru Tevessül kendi içinde üçe ayrılır.

  a) Allah (c.c.)'ın güzel isimlerinden veya yüce sıfatlarından
  biriyle ona tevessül. Örneğin şöyle dua etmesi gibi: "Allah'ım sen Rahmân ve
  Rahim'sin, senden merhamet diliyorum..."

  Bu konudaki delil şudur: "En güzel isimler Allah'ındır, o halde
  O'na o güzel isimlerle dua edin" (A'raf, 7/180). Yani Allah'a, en güzel
  isimlerini vesile edinerek dua edin. Allah (c.c.)'ın yüce sıfatları da buna
  dahildir. Zira Allah (c.c.)'ın isimleri, onun sıfatlarıdır. Cenab-ı Allah
  Süleyman (a.s)'ın tevessülünden şöyle söz eder; "Rahmetinle, beni iyi kullarının
  arasına kat" (Neml, 27/19). Rasulullah (s.a.s)'ın bu konudaki dualarından şu
  hadis-i şerif de bu konuya değinir. "Allah'ım! Gayb ilmin ve mahlukat üzerindeki
  kudretinle, eğer hayat benim için hayırlıysa beni yaşat, eğer ölüm benim için
  daha hayırlı ise beni öldür" (Nesai, Sehv, 62). Bu anlamda daha birçok hadis
  vardır.

  b) Dua eden kişinin işlediği amel-i safihle tevessülü;
  "Allah'ım sana olan inancımla ve senin için olan sevgimle ve rasulüne tabi
  olmamla beni bağışla." Veya duacı, Allah (c.c.)'a olan sevgisi, ondan korkusu ve
  dilekleri için yaptığı iyi işleri zikreden ve duasında bunlarla tevessur eder.
  Konuyla ilgili delil şudur: "Öyle kullar ki, "Ey Rabbimiz! İman ettik, öyleyse
  bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru!" derler" (Al-i İmran,
  3/16). Görüldüğü gibi Allah (c.c.)'ın bâğışlamasına vesile kılarak ameli salih
  (iman)'leri anarak dua edilebilir. Şu hadis de bunu ifade eder:

  "Üç kişi mağaraya girmişler ve (büyük bir kaya ile) mağara
  üzerlerine kopanmış. Her biri yapmış olduğu iyi işlerle tevessül ederek Rabbine
  yalvarmış ve kaya kapının (çıkış bölümünün) önündeki kaya yarılmış ve böylece
  çıkmışlar..." (Buharî, İcâre,12; Müslim, Zikr, 100).

  c) Yaşamakta olan salih bir insanın duasıyla yapılan tevessül:
  Sahabe-i Kiram (r.a) zor duruma düştüklerinde Rasulüllah (s.a.s)'a gider ve
  ondan kendileri için dua etmelerini dilerlerdi (bkz. Buharî, Cum'a, 34). Enes
  (r.a)'dan nakledildiğine göre, Hz. Ömer b. Hattab -onlara kuraklık bastığında-
  Abbas b. Abdulmuttalib (r.a) ile istiska eder ve şöyle derdi: "Allah'ım biz
  (zamanında) nebimizle sana tevessül ediyorduk ve sen bize su gönderiyordun.
  (Şimdi ise) Nebimizin amcası ile sana tevessül ediyoruz, bize su gönder." (Enes)
  diyor ki: "Ve sulanıyorlardı" (yağmur yağıyordu)." (Buharî, İstiska, 3; Fedail
  eshabinnebî, 11). Bu hadiste kastedilen mana şudur: "Yağmursuz kaldığımızda,
  Nebimize (s.a.s.) gider. O'ndan bizim için dua etmesini talep eder ve onun
  duasıyla sana yaklaştırdık. Şimdi ise o vefat etti. Artık bizim için dua etmesi
  imkansız. Bu yüzden amcası Abbas'a yöneliyor ve ondan bizim için dua etmesini
  diliyor ve onun duasıyla Allah (c.c.)'a yaklaşıyoruz."

  A'mâ hadisi de bu kabildendir. O Rasulüllah (s.a.s)'a gelmiş ve
  ondan dua etmesini istemiştir. O da a'maya, duasıyla Allah (c.c.)'a tevessül
  etmeyi öğretmiştir (Tirmizi Da'avât, 118; İbn Mace, İkame, 189).

  2- Bid'at Olan Tevessül: Bu zâtlarla, makamla, hürmet, büyüklük
  ve benzeri şeylerle tevessül etmektir. Şöyle demek gibi; "Allah'ım, Muhammed
  (s.a.s)'in hürmetine veya Ka'be'nin hürmetine -veya benzeri şeylerle senden
  diliyorum..." Bu tür "tevessüller, hakkında bid'at olduğuna dair açık delil
  bulunan tevessüllerdir. Bu sebeple hiçbir imamdan, cevazlarına dair bir nakil
  yoktur.

  Hanefi kitaplarından (ed-Durrü'l Muhtâr)'da şöyle denmektedir:
  "et-Tatarhaniyye'de, el-Münteka'ya atfen, Ebû Yusuf dan o da Ebti Hanife'den
  naklen şöyle geçer: "Kişi Allah (c.c.)'a ancak onunla dua edilebilir. Bu konuda
  cevaz verilen duada şu âyetten anlaşılandır: "En güzel isimler Allah'ındır, o
  halde O'na o güzel isimlerle dua edin ". Rasûllerinin, nebilerinin, dostlarımın
  hakkı için "veya Beytin hakkı için" türünden ifadeleri kullanmak mekruh
  sayılmıştır (Hâşiyetü İbn Âbidîn, VI/396-397). Benzeri (bilgiler) bütün Hanefi
  metin ve şerh kitaplarının el-Mekruhat veya el-Hazr vel-ibâha bölümlerinde
  mevcuttur. Onlara göre mekruh harama en yakın olandır. İmam Muhammed'e göre ise
  cehennem azabı açısından "haram" gibidir. Nitekim Allâme İbn Abidin bunu el-Hazr
  ve'libaha bölümünün başlarında açıkça belirtmiştir. Bu yüzden selef-i salihinden
  bu tür bir tevessül naklolunmamıştır. Bu tür tevessüle cevaz verenlerin ileri
  sürdükleri deliller ya sahih olmayan hadislerdir veya kendisinden cevaz çıkmayan
  nasslardır. (el-Vesile) lafzının geçtiği âyetlerle delil getirmeye çalıştıkları
  gibi. Daha önce de belirttiğimiz gibi, ittifakla sabittir ki (burda vesileden)
  kasıt kurbe ve ta'ât'tır. Ayrıca az önce geçen Abbas (r.a) ile tevessül hadisi
  gibi. Halbuki bundan ancak dua ile tevessül olduğu anlaşılıyor. Zira, eğer
  zât'larla ve makamlarla tevessül etmek (caiz) olsaydı, vefât etmiş olan
  Rasûlullah (s.a.s)'dan vazgeçip ondan daha az fazilete sahip olan Abbas (r.a)
  ile tevessül etmezlerdi. Zira Rasûlullah (s.a.s) hürmet ve makam açısından -ölü
  veya diri olarak- Abbas (r.a)'dan daha yücedir. Bunu ifade eden daha birçok
  deliller vardır.

  3- Şirk olan Tevessül: Bu Allah (c.c.)'dan başka ölülerle,
  dirilerle ve hali hazırda bulunmayanlarla dua etmek ve menfaat sağlamak,
  sıkıntıları gidermek için onlardan yardım istemektir. Veya ondan şefaat ve dua
  dilemektir. (Şefaat ta dua çeşitlerindendir). Bu doğru anlamda tevessül
  olmamasına rağmen, halkın cahil kesimi ve bazı ilim mensupları bu tevessül'ün
  (en azından) ihtilaflı tevessül olduğu imajını vermek amacıyla halkın kafasını
  bulandırıyorlar. Halbuki işin gerçeği, bu haram kılınan ve haramlığında icma
  edilen tevessüldür. Allah (c.c.) şöyle buyurur: "Mescidler Şüphesiz Allah'ındır.
  O halde, Allah ile birlikte kimseye yalvarmayın" (el-Cinn, 72/18). "Kimseye"
  ifadesi belirsiz isimdir ve olumsuzluk ifadesinden sonra geliyor, dolayısıyla
  Allah (c.c.) dostu her kişiyi ve gönderilmiş her nebiyi kapsıyor. Allah (c.c)
  şöyle buyuruyor: "De ki: Öyleyse bana bildirin, Allah bana bir zarar vermek
  isterse, Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, onun verdiği zararı giderebilir mi?
  Yahut Allah, bana bir rahmet dilerse, onlar onun bu rahmetini önleyebilir mi? De
  ki: Bana Allah yeter. Güvenip dayanacaklar, ancak O'na güvenip dayanırlar"
  (Zümer, 39/38).

  İbn Teymiye bu konuda şöyle der; "Her kim Allah ile mahlukatı
  arasında -hükümdar ve teba'ası arasındaki aracılar gibi- aracılar oluşturursa,
  kişi kafir ve müşriktir. Öyle ki; kulların sorunlarını onlar Allah (c.c.)'a
  iletiyorlar, Allah (c.c.)'da kullarını onların aracılığıyla hidayete erdiriyor
  ve rızıklandırıyor. Halk önce onlardan dilekte bulunuyor, onlar da Allah
  (c.c.)'dan diliyorlar. Kralların yanındaki aracılar gibi. Onlar halka (da) yakın
  oldukları için ihtiyaçları krallara onlar dile getirirler. Halk da edep
  göstererek kraldan dileklerini onların yapmalarını isterler. Veya halkın
  onlardan (önce) dilekte bulunması, belki direkt kraldan dilekte bulunmalarından
  daha faydalı olabilir. Çünkü o aracılar ihtiyaçlı (sıradan halk)'dan daha krala
  yakındır (dosttur). Her kim bu tarzda aracılar oluşturursa o kişi kâfirdir,
  müşrikdir. Ondan tevbe etmesi istenir eğer tevbe etmezse öldürülür"
  (Mecmu'ul-Fetâvâ, I/126). İşte bu önceki müşriklerin şirkinin aynısıdır. Nitekim
  Allah (c.c.) şöyle buyurur: "Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de
  fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve "Bunlar, Allah katında bizim
  şefaatçılarımızdır" diyorlar" (Yunus, 10/18).

  Bunun Allah (c.c.)'a şirk koşmak olduğunu söyleyenler
  çoğunluktadır. (Allâme es-Süveydî el-İkdü's-Semîn adlı kitabında, Şeyh Nu'man
  el-Âlûsî de ondan nakletmiştir. Cilâül Ayneyn, s. 442). Şeyh Abdü'l-Kadir
  el-Geylânî de, el-Ğunye adlı kitabında (ondan Nu'man el-Âlûsî) nakletmiştir.
  (Cilâü'l-Ayneyn, s. 487). Şeyh Sanâullah el-Halebî el-Hanefi de kitabında,
  velilerin keramet yoluyla yaşam ve ölüm sonrasına etki edebileceklerini ileri
  sürenlere karşı böyle birşey olmayacağını söylemiştir (Abdurrahman b. Hasen,
  Minhâcü't-Te'sis ve't-Takdis, s. 48; Şeyt Ebu't-Tayyib Muhammed Şemsü'l-hak
  el-Azîm-âbâdî el-Hanefi, et-Ta'liku'l-Muğni alâ sünen'id-Darukutnî, el-Akziye
  ve'l-Ahkâm bölümü, IV/225).

  Ebu Eymen ed-DIMAŞKİ+ Yorum Gönder