Hac Fıkhı Deneme Soruları 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Hac Fıkhı Deneme Soruları


  Hac Fıkhı Deneme Soruları

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Desert Rose Bayan Üye
  Desert Rose
  Bayan Üye

  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 10,799
  Tecrübe Puanı: 158

  Cevap: Hac Fıkhı Deneme Soruları


  HAC FIKHI -1

  1. Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının şartlarından biri değildir?

  a) Buluğa ermiş olmak
  b) Hacca gidebilecek imkâna sahip olmak
  c) Dinen zengin olmak
  d) Akıllı olmak
  2. Aşağıdakilerden hangisi hükmü itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?
  a) İfrad hacc
  b) Vacip olan hac
  c) Kıran haccı
  d) Temettu haccı

  3. Aşağıdakilerden hangisi edası itibariyle haccın çeşitlerindendir?
  a) Farz hac
  b) Vacip hac
  c) Nafile hac
  d) Temettu haccı

  4. Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vaciplerinden biridir?
  a) Telbiye getirmek
  b) Arafat’ta güneş batıncaya kadar beklemek
  c) Müzdelife vakfesini yapmak
  d) Tavaf namazı kılmak

  5. Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil sünnetlerinden değildir?

  a) Kudüm tavafı
  b) Mekke, Arafat ve Mina’da hutbe okunması
  c) Arefe gecesi Mina’da bulunmak
  d) İhram namazı kılmak

  6. Aşağıdakilerden hangisi ihrama girmenin şartlarındandır?
  a) Niyet etmek
  b) Rida ve izara bürünmek
  c) İhram namazı kılmak
  d) Mikattan önce ihrama girmek

  7. “Hac ve umreye birlikte niyet ederek ikisini bir tek ihramla birleştirmeye……… denir” cümlesini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?
  a) Temettu haccı
  b) Kıran haccı
  c) İfrad Haccı
  d) Hacc-ı ekber

  8. Aşağıdakilerden hangisi “âfâkî” kavramının tanımıdır?
  a) Her hangi bir delile dayanmaksızın konuşan kimse
  b) Ufku gözlemleyen kimse
  c) Mikat sınırları dışında ikamet eden kimse
  d) Mikat ile Hıll bölgesi arasında yaşayan kimse

  9. Aşağıdakilerden hangisi hac için mikat mahalli değildir?
  a) Tenim
  b) Yelemlem
  c) Cuhfe
  d) Zât-ü ırk

  10. “Karn”, Mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat mahallidir?
  a) Yemen cihetinden gelenlerin
  b) Şam cihetinden gelenlerin
  c) Mısır cihetinden gelenlerin
  d) Necid ve Kuveyt cihetinden gelenlerin

  11 Aşağıdakilerden hangisi ihramın sünnetlerinden biridir?

  a) Niyet etmek
  b) Dil ile niyet etmek
  c) İhram yasaklarına riayet etmek
  d) İhrama girdikten sonra iki rekât namaz kılmak

  12. Aşağıdakilerden hangisi tavaf çeşitlerinden değildir?
  a) Sünnet tavaf
  b) Nafile tavaf
  c) İhsar tavafı
  d) Adak tavafı

  13. Aşağıdakilerden hangisi “Teyamün” kavramının tanımıdır?
  a) Tavafı Kâbe’nin sağından yapmak
  b) Uğurlu ve bereketli saymak
  c) Karşılıklı yemin etmek
  d) Mikata Yemen cihetinden gelmek

  14. Aşağıdakilerden hangisi “ziyaret tavafı”nın tanımıdır?
  a) Mekke’ye gelen kimsenin yaptığı ilk tavaf
  b) Umre’de yapılan tavaf
  c) Müzdelife vakfesinden sonra yapılan tavaf
  d) Mekke’yi ziyaret eden kimsenin yaptığı tavaf

  15. Aşağıdakilerden hangisi tavafın şartlarından değildir?
  a) Kâbe’yi sola alarak yapmak
  b) Belirli vakitte yapmak
  c) Yürüyerek yapmak
  d) Mescid-i Haram’ın içinden yapmak

  16. Aşağıdakilerden hangisi tavafın sünnetlerinden biridir?
  a) Tavafı Mescid-i Haram İçinde yapmak
  b) Müvâlât
  c) Hervele yapmak
  d) Teyamün

  17. Aşağıdakilerden hangisi “remel’in” tanımıdır?
  a) Tavafta sağ omzu açık bırakmak
  b) Mes’a’da iki yeşil direk arasında koşmak
  c) Cemrelere taşları fırlatarak atmak
  d) Tavafta çalımlı ve süratli yürümek

  18. Aşağıdakilerden hangisi sa’yin sünnetlerinden değildir?
  a) Sa’yi, tavaf yapıp tavaf namazını kıldıktan sonra ara vermeden yapmak
  b) Sa’y esnasında zikirle meşgul olmak
  c) Sa’yi yedi şavta tamamlamak
  d) Sa’yin şartlarını peş peşe yapmak

  19. Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?
  a) Vakfeyi kıbleye yönelik olarak yapmak
  b) Vakfeyi arefe günü zeval vaktinden sonra yapmak
  c) Vakfeyi niyet ederek yapmak
  d) Öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim ile kılmak

  20. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife Vakfesinin geçerli olmasının şartlarından değildir?
  a) Güneş doğmadan önce Müzdelife’den ayrılmak
  b) Hac için ihramlı olmak
  c) Vakfe’yi Müzdelife sınırları içinde yapmak
  d) Arafat vakfesini yapmış olmak

  21. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin sünnetlerinden biridir?
  a) Vakfeyi belirli zaman içinde yapmak
  b) Arafat vakfesini yapmış olmak
  c) Vakfeyi Müzdelife sınırları içinde yapmak
  d) Arefe gününü Bayrama bağlayan geceyi Müzdelife’de geçirmek

  22. “Eyyam-ı Mina” hangi günlerdir?
  a) Zilhicce’nin 10, 11, 12 ve 13. günleri
  b) Zilhicce’nin 11, 12, 13 ve 14. günleri
  c) Zilhicce’nin 9, 10, 11 ve 12. günleri
  d) Zilhicce’nin 8, 9, 10 ve 11. günleri

  23. Şeytan taşlama ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
  a) Bir, iki, üç ve dördüncü günlerde cemrelerden her birine 7’şer taş atılır
  b) Birinci günü Akabe cemresine 21; iki, üç ve Mina’da kalındığı
  takdirde dördüncü günü cemrelerden her birine 7’şer taş atılır
  c) Birinci günü Akabe cemresine 7; iki ve üçüncü günleri toplam 21 taş atılır
  d) Birinci günü Akabe cemresine 7; iki, üç ve Mina’da kalındığı takdirde dördüncü günü cemrelerden her birine 7’şer taş atılır

  24. Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın geçerlilik şartlarından biri değildir?
  a) Taşları cemrelere el ile fırlatarak atmak
  b) Taşların her birini ayrı ayrı atmak
  c) Taşları sağ el ile atmak
  d) Mazereti bulunmayan kimsenin taşları bizzat kendisinin atması

  25 Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın mekruhlarından biri değildir?
  a) Belirlenen sayıdan fazla taş atmak
  b) Mekke’den toplanan taşları atmak
  c) Temiz olmayan taşları atmak
  d) Büyük taşları kırıp küçülterek atmak

  26. İlk tahallülden sonra ihram yasaklarından hangisi sona ermez?
  a) Koku sürünme yasağı
  b) Dikişli elbise giyme yasağı
  c) Cinsel ilişki yasağı
  d) Tırnak kesme yasağı

  27. Aşağıdakilerden hangisi ihsar’ın tanımıdır?
  a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişememesi
  b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması
  c) Mikat mahallini ihramsız olarak geçmesi
  d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması

  28. Aşağıdakilerden hangisi hacca vekil göndermenin şartlarından biridir?
  a) Vekilin erkek olması
  b) Vekile haccın farz olması
  c) Vekilin zengin olması
  d) Haccın, müvekkile önceden farz olmuş olması

  29. Sa’yin son üç şavtını yapmamanın cezası aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Dem
  b) Tamamı için bir sadaka-i fıtır vermek
  c) Yapılamayan her bir şavt için bir sadaka-i fıtır vermek
  d) Her hangi bir cezası gerekmez

  30. Kudüm tavafını abdestsiz olarak yapmanın cezası aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Dem
  b) Sadaka
  c) Bedene
  d) Her hangi bir cezası gerekmez

  31. Tavaf namazını terk etmenin cezası nedir?
  a) Dem
  b) Bir sadaka-i fıtır vermek
  c) Hiç biri
  d) Her rekat için sadaka-i fıtır vermek

  32. Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesini yapmamanın cezası nedir?
  a) Bedene
  b) Dem
  c) Sadaka
  d) Ceza gerekmez

  33. Bedene cezası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a) Arafat vakfesinden sonra ilk tahallülden önce cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene cezası gerekir
  b) İlk tahallülden sonra cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene cezası gerekir
  c) Ziyaret tavafını abdestsiz olarak yapan kimseye bedene cezası gerekir
  d) Ziyaret tavafından sonra cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene cezası gerekir

  34. Hac kurallarını ihlal etmekten doğan cezalar ne zaman îfa edilir?
  a) Mina günlerinde îfa edilir
  b) Bayram günlerinde îfa edilir
  c) Kuralın ihlal edildiği gün îfa edilir
  d) Belirli bir zamanı yoktur, her zaman îfa edilebilir

  35. Ziyaret amacıyla hangi mescid için özel seyahate çıkılmaz?
  a) Mescid-i Aksa
  b) Mescid-i Harem
  c) Mescid-i Hayf
  d) Mescid-i Nebevî

  36 “Ravza-i Mutahhara”nın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Babü’s-selam ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
  b) Minber ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
  c) Mihrap ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
  d) Babü’s-selam ile Minber arasındaki kısım

  37-“Eyya-ı Teşrik “ hangi günlerdir?
  a) Zilhiccenin 9, 10, 11, 12 ve 13. günleridir
  b) Zilhiccenin 10, 11 ve 12. günleridir
  c) Zilhiccenin 9, 10 ve 11. günleridir
  d) Zilhiccenin 9, 10, 11 ve 12. günleridir

  38. Cemreleri taşlama ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
  a) Bayramın birinci günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır
  b) Bayramın ikinci günü küçük, orta, büyük cemreler taşlanır
  c) Bayramın üçüncü günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır
  d) Bayramın dördüncü günü büyük, küçük, orta cemreler taşlanır

  39. Aşağıdakilerden hangisi “dem cezası”nı gerektirir?
  a) Mikatı ihramsız geçmek
  b) Bir elin dört tırnağını kesmek
  c) Kudüm tavafını abdestsiz yapmak
  d) Veda tavafını abdestsiz yapmak

  40. Aşağıdakilerden hangisi ikinci tahallülün tanımıdır?
  a) Cinsel ilişki dışındaki diğer ihram yasaklarının kalkmasıdır
  b) Cinsel ilişki dahil bütün ihram yasaklarının kalkmasıdır
  c) Sadece cinsel ilişki yasağının kalkmasıdır
  d) Evlenme yasağının ortadan kalkmasıdır

  41. Hac veya umreye niyet ederek mîkat mahallini dikişli elbise ile geçen kimsenin cezası nedir?
  a) Dikişli elbiseyi bir gündüz veya bir geceden daha az bir süre giymiş ise sadaka-i fıtır gerekir
  b) Dem gerekir
  c) Mikat mahalline dönerek rida ve izara bürünmesi gerekir
  d) Hatırlayınca elbiselerini çıkarması, rida ve izara bürünmesi gerekir, bu takdirde her hangi bir ceza gerekmez

  42. Aşağıdaki cümlelerden hangisi “hıll” kavramının tanımıdır?
  a) Harem bölgesi dışında kalan bölgelerin adıdır
  b) Mekke ve yakın çevresinin adıdır
  c) Harem bölgesi ile mîkat sınırları arasında kalan bölgenin adıdır
  d) Mîkat sınırlarının dışında kalan bölgenin adıdır

  43. Aşağıdakilerden hangisi Ka’be’nin rükünlerinden değildir?
  a) Rükn-ü Yemânî
  b) Rükn-ü Irâkî
  c) Rükn-ü şâmî
  d)Rükn-ü İbrahim

  44. Aşağıdakilerden hangisi “fevat”ın tanımıdır?
  a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişememesi
  b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir
  sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması
  c) Mîkat mahallini ihramsız olarak geçmesi

  d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması

  45. Aşağıdakilerden hangisi “ızdıba”nın tanımıdır?
  a) Mes’a’da iki yeşil direk arasında koşmak
  b) Tavafta sağ omuzu açık bırakmak
  c) Tavafta çalımlı ve süratli yürümek
  d) Cemrelere taşları fırlatarak atmak  CEVAP ANAHTARI
  1c 2.b 3.d 4.c 5d 6a 7b 8c 9a 10d 11b 12c 13a 14c 15c 16.b 17.d 18.c 19.b 20a 21.d 22.a 23d 24c 25b 26c 27b 28d 29c 30b 31c 32 b 33a 34d 35c 36b 37a 38b 39a 40b 41a 42c 43d 44a 45 b 3. 3
  Desert Rose Bayan Üye
  Desert Rose
  Bayan Üye

  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 10,799
  Tecrübe Puanı: 158

  Cevap: Hac Fıkhı Deneme Soruları


  HAC FIKHI -2


  1-Aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
  a-hacca gidenin ergen olması şarttır.
  b-hacca gidecek kimse akıllı olmalıdır.
  c- hacca gidecek kimse Müslüman olmalıdır.
  d-hacca gidecek kimsenin zengin olması şart değildir.

  2-Aşağıdaki ifadelerden hangisi hükmü itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?
  a-Temettu haccı
  b-Kıran haccı
  c-Farz olan hac
  d-İfrad haccı

  3-Aşağıdakilerden hangisi edası itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?
  a-Nafile hac
  b-Farz hac
  c-Kıran haccı
  d-Vacip hac

  4- Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vaciplerinden değildir?
  a-Müzdelife vakfesi
  b-Remy-i cimar
  c-Veda tavafı
  d-Tavafı hatim’in dışından yapmak

  5-Aşağıdakilerden hangisi Afaki kavramının karşılığıdır?
  a-Ufku gözlemleyen kimse
  b-Mikat ile hıll bölgesi arasında yaşayan kimse
  c-Mikat sınırları dışında ikamet eden kimse
  d-Herhangi bir delile dayanmaksızın konuşan kimse

  6-Aşağıdakilerden hangisi hac için mikat mahalli değildir?
  a-Cuhfe
  b-Ci’rane
  c-Yelemlem
  d-karn

  7-Aşağıdaki hükümlerden hangisi haccın müstakil sünnetlerinden biridir?
  a-Cemrelere taş atmak
  b-Veda tavafı yapmak
  c-Arefe günü mina’da gecelemek
  d-Müzdelife’de vakfe yapmak

  8-“Cuhfe”, mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat mahallidir?
  a-Yemen cihetinden gelenlerin
  b-Şam cihetinden gelenlerin
  c-Irak cihetinden gelenlerin
  d-Medine cihetinden gelenlerin

  9-Aşağıdakilerden hangisi Mekkeliler için hac mikat yeridir?
  a-Ci’rane
  b-Hudeybiye
  c-Harem bölgesi
  d-Ten’im

  10- Aşağıdakilerden hangisi tavafın çeşitlerinden değildir?
  a-Umre tavafı
  b-Ziyaret tavafı
  c-Veda tavafı
  d-İhsar tavafı

  11-Aşağıdakilerden hangisi ihramın vaciplerinden biridir?
  a-İhrama girmeden önce tıraş olmak
  b-Niyet etmek
  c-İhram yasaklarına uymak
  d-İhram elbisesinin iki parçadan oluşması

  12--Aşağıdakilerden hangisi “Teyamün” kavramının tanımıdır?
  a-Mikat mahalline yemen cihetinden gelmek
  b-Yeminleşmek
  c-Tavafı kabe’nin sağından yapmak
  d-teyemmüm yapmak

  13-Aşağıdakilerden hangisi ihrama girmenin şartlarındandır?
  a-Niyet etmek
  b-Rida ve izara bürünmek
  c-ihram namazı kılmak
  d-Mikattan önce ihrama girmek

  14-Aşağıdakilerden hangisi tavafın sünnetlerinden biri değildir?
  a-Müvalat b-Remel c-Izdıba
  d-Tavafı Hatim’in dışından yapmak

  15-Aşağıdakilerden hangisi tavafın vaciplerinden biri değildir?
  a-Tavaf namazı kılmak
  b- Tavafı Hatim’in dışından yapmak
  c-Tavafa Hacer-i Esved’in hizasını geçmeden başlamak
  d-Teyamün

  16- Aşağıdakilerden hangisi tavafın şartlarından biri değildir?
  a-Yürüyerek yapmak
  b-Belirli vakitte yapmak
  c-Kabe’yi sola alarak yapmak
  d-Mescid-i haram’ın içinden yapmak

  17-Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Izdıba” kavramının tanımıdır?
  a-Koşmaksızın çalımlı ve süratli olarak yürümek
  b-Omuzlara alınan ridanın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip sol omuz üzerine atıp sağ omuzu ve sağ kolu açık bırakmak
  c-Safa ve Merve arasında sa’y yaparken yeşil ışıklar arasında kısa adımlarla hızlı ve çalımlı yürümek
  d-Kabe’yi tavaf ederken izdiham nedeniyle haceri evsedi uzaktan el işaretiyle selamlamak

  18-Aşağıdakilerden hangisi “Hıll” kavramının tanımıdır?
  a-harem ile mikat arasındaki bölge
  b-Mikat dışında kalan bölge
  c-Ci’rane ile Mekke arasındaki bölge
  d-Mikat ile kabe arasındaki bölge

  19-Aşağıdaki cümlelerden hangisi “remel” kavramının tanımıdır?
  a-Mes’ada iki direk arasında koşmak
  b-Cemerata taş atarken kolu fazlaca kaldırmamak
  c-Koşmaksızın çalımlı ve süratli bir şekilde yürümek
  d- Kabe’yi tavaf ederken izdiham nedeniyle haceri evsedi uzaktan el işaretiyle selamlamak

  20- Aşağıdakilerden hangisi sa’yin sünnetlerinden bir değildir?
  a-Sa’y esnasında zikir ile meşgul olmak
  b-sa’yi abdestli olarak yapmak
  c-Sa’yi ihrama girdikten sonra yapmak
  d-Her şavtta hervele yapmak
  21-Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?
  a-Vakfeyi niyet ederek yapmak
  b-Vakfeyi kıbleye yönelik olarak yapmak
  c-Vakfeyi belirli zaman içinde yapmak
  d-Öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılmak

  22- Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin sünnetlerinden biridir?
  a-Oruçlu olmamak
  b-Vakfeyi kuzeh dağı eteklerinde yapmak
  c-İhramlı olmak
  d-Vakfeyi Cebelürrahme’de yapmak

  23- Aşağıdakilerden hangisi müzdelife vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?
  a-Vakfeyi kuzeh dağı yanında yapmak
  b-hac için ihramlı olmak
  c-Arefe gününü bayram gününe bağlayan geceyi burada geçirmek
  d-Muhasir vadisinden süratle geçmek

  24- Aşağıdakilerden hangisi müzdelife vakfesinin sünnetlerindendir?
  a-Arafat vakfesini yapmış olmak
  b-Müzdelife’de sabah namazını erkence kılmak
  c-Vakfeyi müzdelife sınırları içinde yapmak
  d-Akşam ve yatsı namazlarını birleştirerek Mescidi hayfada kılmak

  25-“Eyyam-ı Mina “, aşağıdakilerden hangisidir?
  a-Zilhicce’nin 8,9,10 ve 11. günleri
  b- Zilhicce’nin 11,12,13 ve 14.günleri
  c- Zilhicce’nin 9,10,11 ve 12. günleri
  d- Zilhicce’nin 10,11,12 ve 13.günleri

  26-Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın şartlarındandır?
  a-Taşları peşpeşe atmak
  b-Atılacak taşları yıkayıp temizlemek
  c-Bayramın birinci günü Akabe cemresi taşlarını kuşluk vaktinde atmak
  d-Taşların her birini tek tek atmak

  27-Şeytan taşlama ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
  a-Birinci gün Akabe cemresine yedi,ikinci gün ve üçüncü günlerde 21 taş atılır
  b-Birinci,ikinci,üçüncü ve dördüncü günlerde cemrelerden her birine yedişer taş atılır
  c-Birinci gün akabe cemresine yedi,ikinci,üçüncü ve Mina’da kalındığı takdirde dördüncü günlerde cemreleden her birine yedişer taş atılır
  d-Birinci gün Cemre-i suğra’ya yedi taş atılır

  28- Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın sünnetlerindendir?
  a-İhtiyat olarak her cemreye belirlenenden fazla taş atmak
  b-Başkalarına eziyet vermemek için taşları cemrelere elle bırakmak
  c-Mina’ya varınca ilk iş olarak taşlamayı yapmak
  d-Taşların her birini tek tek atmak

  29- Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın mekruhlarından biri değildir?
  a-Başkalarına çarpması ihtimalinden dolayı büyük taşları parçalayarak atmak
  b-Başkalarına eziyet vermemek için taşları cemrelere elle bırakmak
  c-Cemre mahallinden taş alıp atmak
  d-Akabe cemresine ilk taşı atınca telbiyeye son vermek

  30-Aşağıdaki cümlelerden hangisi ziyaret tavafının tanımıdır?
  a-Mekke’yi ziyaret eden kimsenin yaptığı tavaftır.
  b-Umre ziyaretinde yapılan tavaftır
  c-Mekke’ye iş için giden kimsenin yaptığı tavaftır
  d-Haccın farz olan tavaftır

  31- Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Tahallül” kavramının tanımıdır?
  a-Tahallül, Hıll bölgesinde ikamet etmektir
  b-Tahallül, tehlil getirmektir
  c-Tahallül, ihram yasaklarının sona ermesidir
  d- Tahallül, helal kazanç sağlamaktır

  32-İlk tahallülden sonra ihram yasaklarından hangisi devam eder?
  a-Cinsel ilişki yasağı
  b-Koku sürme yasağı
  c-Tıraş olma yasağı
  d-Dikişli elbise giyme yasağı

  33-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  a-Temettü hedyi
  b-Umre hedyi
  c-İhsar hedyi
  d-Fevat hedyi

  34-Temettu ve kıran hedyi için parası olmayan kimse aşağıdakilerden hangisini yapar?
  a-Kurban bayramından önce üç gün,memleketine dönünce yedi gün oruç tutar
  b-Kurban bayramından önce yedi gün, memleketine dönünce üç gün oruç tutar
  c- Kurban bayramından önce iki gün, memleketine dönünce sekiz gün oruç tutar
  d-Ertesi yıl harem bölgesinde kurban kestirir

  5- Aşağıdakilerden hangisi hac veya umre için şhrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ihramdan çıkmasını ifade eder?
  a-Tahsip
  b-İhsar
  c-Fevat
  d-Teyamün

  36Aşağıdakilerden hangisi hacca bedel göndermenin şartlarındandır?
  a-Müvekkilin erkek olması halinde bedelin de erkek olması
  b-Bedel olarak gidecek kişiye haccın farz olması
  c-Sağ olan müvekkilin bedel olarak gidecek kişiye hac yapmasını bizzat söylemesi
  d-Bedel olarak gşdecek kimsenin zengin olması
  37- Aşağıdakilerden hangisi Sa’yin yarıdan azını terk etmenin sonucudur?

  a-Üç gün oruç tutmak
  b-Terk edilen her bir şavt için bir sadaka-i fıtır vermek
  c- Terk edilen her bir şavt için bir gün oruç tutmak
  d-Bir sadaka-i fıtır vermek

  38-İfrad haccına niyet eden kişinin Mekke’ye vardığında yapacağı ilk tavaf aşağıdakilerden hangisidir?
  a-Ziyaret tavafı
  b-Tatavvu tavafı
  c-Nezir tavafı
  d-Kudum tavafı

  39- Aşağıdakilerden hangisi müzdelife vakfesini mazeretsiz olarak terk etmenin cezasıdır?
  a-On fakire birer fitre miktarı sadaka vermek
  b-Bedene
  c-Dem
  d-Üç gün oruç tutmak

  40-Kudum tavafını abdestsiz olarak yapan kimsenin cezası aşağıdakilerden hangisidir?
  a-Sadaka
  b-Her şavt için bir sadaka
  c-Sadaka ile birlikte tavafın iadesi
  d-Dem

  41-İlk tahallül den sonra henüz ziyaret tavafını yapmadan eşiyle cinsel ilişkide bulunan kimseye ne ceza gerekir?
  a-Bedene
  b-Dem
  c-On gün oruç
  d-Dem ile birlikte haccın kazası

  42-Vacip olan tavaf namazını kılmamanın cezası nedir?
  a-Bir sadaka-i fıtır vermek
  b-Üç gün oruç tutmak
  c-Dem
  d-Hiç biri

  43-Ziyaret amacı ile hangi mescid için hususi yolculuğa çıkılmaz?
  a-Mescidi haram
  b-Kuba mescidi
  c-Mescidi aksa
  d-Mescidi nebevi

  44-Hac ile ilgili cezaların ödeme zamanı aşağıdakilerden hangisdir?
  a-Mina günleri
  b-Hac mevsimi
  c-Kuralın ihlal edildiği gün
  d-Hiç biri

  45- Aşağıdakilerden hangisi “Ravza-i Mutaharra yı tanımlar?
  a-Peygamberimizin minberi ile kabri arasındaki kısımdır
  b-Babüsselam ile Peygamberimizin kabri arasındaki kısımdır
  c- Babüsselam ile minber arasındaki kısımdır
  d-Mihrab ile Peygamberimizin kabri arasındaki kısımdır

  CEVAP ANAHTARI

  1a 2c 3c 4d 5c 6b 7c 8b 9c 10d 11c 12c 13a 14d 15a 16a 17b 18a 19c 20c 21c 22a 23b 24b 25d 26d 27c 28c 29d 30d 31 c 32a 33b 34a 35b 36c 37b 38d 39c 40b 41b 42d 43b 44d 45a 4. Reklam

 5. 4
  Desert Rose Bayan Üye
  Desert Rose
  Bayan Üye

  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 10,799
  Tecrübe Puanı: 158

  Cevap: Hac Fıkhı Deneme Soruları


  HAC FIKHI -3

  1. Aşağıdakilerden hangisi haccın sıhhat şartlarından değildir?
  a) Belirli zaman
  b) İhram
  c) Belirli mekân
  d) Yol güvenliği

  2. Aşağıdakilerden hangisi sa’yin hükmü konusunda sırasıyla Hanefî ve Şafiî mezheplerinin görüşünü birlikte ifade eder?
  a) Farz - Farz
  b) Vacip - Vacip
  c) Vacip - Farz
  d) Farz – Sünnet

  3. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin hükmünü ifade eder?
  a) Farz
  b) Vacip
  c) Sünnet
  d) Müstehap
  4 Aşağıdakilerden hangisi hiçbir görüşe göre Müzdelife vakfesinin başlangıç zamanı değildir?
  a) Arefe gününü Bayrama bağlayan gece yarısından itibaren
  b) Arefe günü akşamı güneşin batışından itibaren
  c) Fecr-i sadıktan itibaren
  d) Yatsı vaktinin girmesinden itibaren

  5. Umre’nin sa’yini ihramlı olarak yapmanın hükmü nedir?
  a) Farz
  b) Vacip
  c) Sünnet
  d) Faz değil

  6. Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde Mina’da gecelemenin hükmünü sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezhebinin görüşlerini aşağıdakilerden hangisi yansıtmaktadır?
  a) Farz- Vacip
  b) Vacip-Farz
  c) Vacip-Sünnet
  d) Sünnet-Vacip

  7. “...haccı yapanların Mekke’ye vardıklarında îfa etmeleri gereken ilk tavafa... tavafı denir” cümlesindeki boş yerlere aşağıdaki kelimelerden hangisinin konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?
  a) Temettu-veda
  b) Temettu-kudûm
  c) İfrad- kudûm
  d) Kıran-ziyaret

  8. “…. hacıların Mekke’den ayrılmadan önce yapmaları gereken en son tava fa….tavafı denir” cümlesindeki boş yerleri aşağıdaki kelimelerden hangisinin konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?
  a) Hıll bölgesinde yaşayan-veda
  b) Afâkî-veda
  c) Hıll bölgesinde yaşayan-Kudûm
  d) Afâkî-Kudûm

  9. Aşağıdakilerden hangisi tavafı Hatîm’in dışından yapmanın hükmü konusunda doğrudur?
  a) Farz
  b) Sünnet
  c) Müstehap
  d) Hiç biri

  10. Aşağıdakilerden hangisi ihrama girerken telbiye getirmenin hükmü konusunda sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerinin görüşlerini yansıtmaktadır?
  a) Sünnet-sünnet
  b) Vacip-Şart
  c) Farz-farz
  d) Farz-sünnet

  11. “Zülhuleyfe, Cuhfe, Karn, Yelemlem ve Zat-ı Irk … bölgesini çevreleyen yerleşim yerleridir”? cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
  a) Hıll bölgesi
  b) Harem bölgesi
  c) Arafat bölgesi
  d) Afak bölgesi

  12. “İhrama girerken niyet ve telbiyeden önce vücuda güzel koku sürmek …” cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
  a) Haramdır
  b) Müstehaptır
  c) Vaciptir
  d) Mekruhtur

  13. “ … mezhebine göre ifrâd veya kıran haccına niyet eden kimse tavaf ve sa’y yaptıktan sonra hac niyetini feshedip haccını umreye çevirerek tıraş olup ihramdan çıkabilir? cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
  a) Hanefî
  b) Hanbelî
  c) Şafiî
  d) Malikî

  14. Kaç çeşit tavaf vardır?
  a) Beş
  b) Altı
  c) Sekiz
  d) Yedi

  15. Aşağıdakilerden hangisi ziyaret tavafının başlama vakti konusunda doğrudur?
  a) Zilhicce ayının dokuzunu onuna bağlayan gece yatsı vaktinden itibaren
  b) Zilhicce ayının dokuzunu onuna bağlayan gecenin yarısından itibaren
  c) Kurban bayramının ilk günü güneşin doğuşundan itibaren
  d) Zilhicce ayının dokuzuncu günü güneşin batmasından itibaren

  16. Hangi mezhebe göre Arafat vakfesi Arefe günü fecr-i sadıktan itibaren yapılabilir
  a) Hanefî
  b) Şafiî
  c) Hanbelî
  d) Malikî

  17. Hanefilerde tercih edilen görüşe göre umre tavafının bir şavtını abdestsiz veya cünüp olarak yapmak aşağıdakilerden hangi cezayı gerektirir?
  a) Bedene
  b) Altı sadaka-i fıtır
  c) Üç gün oruç tutmak
  d) Dem

  18. Ziyaret tavafının son üç şavtını terk eden kimseye aşağıdaki cezalardan hangisi gerekir?
  a) Bedene
  b) Bir sadaka-i fıtır
  c) Dem
  d) Üç sadaka-i fıtır

  19. Ziyaret tavafının son üç şavtını adetli olarak yapmak hangi cezayı gerektirir?
  a) Üç sadaka-i fıtır
  b) Dem
  c) Bedene
  d) Tavafı geçerli olmaz.

  20. Sa’yin son üç şavtının adetli olarak yapılması hangi cezayı gerektirir?
  a) Dem
  b) Herhangi bir ceza gerekmez
  c) Üç sadaka-i fıtır
  d) Sa’yi geçerli olmaz

  21. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ve İmam Şafiî’ye göre Müzdelife’de akşam ile yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem ederek kılmanın hükmü nedir?
  a) Sünnet-Vacip
  b) Sünnet-sünnet
  c) Vacip-vacip
  d) Vacip-sünnet

  22. Cemerata atılacak taşların tamamını Müzdelife’den toplamanın hükmü nedir?

  a) Vacip
  b) Sünnet
  c) Müstehap
  d) Hiç biri

  23. Bayramın üçüncü günü Mina’dan ayrılmaya ne denir?
  a) Nefr-i evvel
  b) Nefr-i sanî
  c) Tahallül-ü evvel
  d) Tahallül-ü sanî

  24. Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre küçük, orta ve büyük cemrelere sırası ile taş atmanın hükmü nedir?
  a) Sünnet-sünnet
  b) Vacip-sünnet
  c) Sünnet-vacip
  d) Vacip-vacip

  25. İmam Ebu Hanife’ye göre temettu haccı yapan kimselerin hedyi, en geç bayramın üçüncü günü güneşin batımına kadar kesmemelerinin cezası nedir?
  a) Bedene
  b) Dem
  c) Üç gün oruç tutmak
  d) Her hangi bir cezası yoktur

  26. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ile İmam Şafiî’ye göre ihramdan çıkmak için bayramın ilk üç gününde tıraş olmanın hükmü nedir?
  a) vacip-vacip
  b) Sünnet-vacip
  c) Sünnet-sünnet
  d) Vacip-sünnet

  27. Sırasıyla imam Ebu Hanife ile İmameyne göre taş atma, kurban kesme ve tıraş olma menasiki arasındaki tertibe uymanın hükmü nedir
  a) Vacip-vacip
  b) sünnet-sünnet
  c) Vacip-sünnet
  d) Sünnet-vacip
  28 Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre ihsar kurbanının Harem bölgesinde kesilmesinin hükmü nedir?
  a) Şart-şart değil
  b) Sünnet-vacip
  c) Müstehap-şart
  d) Şart-şart

  29. Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre vekil olarak hacca gönderilecek kimsenin kendi adına hac görevini yapmış olmasının hükmü nedir?
  a) Şart-şart değil
  b) Şart-şart
  c) Şart değil-şart
  d) Şart-müstehap

  30. Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre ticaret amacıyla Mekke’ye giden kimsenin mîkat mahallinden ihramlı olarak geçmesinin hükmü nedir?
  a) Vacip-farz
  b) Sünnet-sünnet
  c) Sünnet-vacip
  d) Vacip-sünnet


  Cevap Anahtarı

  1d 2c 3b 4d 5b 6d 7c 8b 9d 10d 11a 12b 13b 14d 15b 16c 17d 18c 19a 20b 21d 22d 23a 24c 25b 26d 27c 28a 29c 30d 6. 5
  Desert Rose Bayan Üye
  Desert Rose
  Bayan Üye

  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 10,799
  Tecrübe Puanı: 158

  HAC FIKHI -4  1. “Hac veya umre maksadıyla Mekke’ye gitmekte olan bir kimsenin mikat mahallini ihramlı olarak geçmesi……”cümlesindeki boş yere aşağıdaki kelimelerden hangisinin konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?
  a) Farzdır
  b) Müstehaptır
  c) Sünnettir
  d) Vaciptir

  2. “İki kanama arasındaki kesinti temizlik sayıldığından, âdet halindeki kadının kanaması kısa bir süre durursa kanamanın durduğu süre içinde kadın temiz sayılır, gusledip ibadetlerini yapması gerekir” şeklinde ifade edilen görüş, aşağıda sıralanan mezheplerden hangisine aittir?
  a) Mâlikî
  b) Şafiî
  c) Hanefi
  d) Hanbelî

  3. Şafii, Malikî ve Hanbelî mezheplerine göre ceza ödemelerinde muhayyerlik, aşağıda sıralanan hangi ihlaller için söz konusudur?
  a) Mikat mahallini ihramsız geçmek
  b) Cinsel ilişkide bulunmak ve koku sürünmek
  c) Giyim, koku sürünmek, tıraş olmak ve tırnak kesmek
  d) Giyim, koku sürünmek, tıraş olmak, cinsel ilişkide bulunmak ve tırnak kesmek

  4. “Umre tavafının son üç şavtını veya daha azını abdestsiz olarak yapan kimse, abdestsiz yaptığı her şavt için bir sadaka verir” görüşü kime aittir?
  a) Ebu Hanife
  b) Ebu Yusuf
  c) İmam Züfer
  d) İbn Nüceym

  5. “Bilmeyerek, yanılarak veya unutarak koku sürünmek, elbise giymek ve cinsel ilişkide bulunmak gibi yararlanma (istimta’) türünden olan yasakları ihlal eden kimse için ceza gerekmez” görüşü kimlere aittir?
  a) Şafiî ve Hanbelî
  b) Zahirî
  c) Mâlikî ve Zahirî
  d) Hanefî

  6. “İhramlı kişinin eşini şehvetle öpmesi, okşaması, sarılıp kucaklaması boşalma olmazsa ceza gerektirmez” görüşü hangi mezhebe aittir?
  a) Mâlikî
  b) Hanefî
  c) Hanbelî
  d) Hiçbiri

  7. İhrama girerken ileride karşılaşılacak hastalık, düşman veya para kaybetme gibi yola devamı engelleyecek bir durumun ortaya çıkması halinde, kurban kesmeksizin ihramdan çıkmayı şart koşmak, hangi mezhebe aittir?
  a) Hanefî
  b) Malikî
  c) Hanbelî
  d) Zahirî

  8. Ziyaret tavafını yapmadan memleketine dönen kimse, bu eksikliği gidermek için aşağıda belirtilenlerden hangisini yapmalıdır?
  a) Bedene kesmelidir
  b) Dem kesmelidir
  c) Birine vekâlet vererek bu tavafı yaptırmalıdır
  d) Bizzat Mekke’ye dönüp bu tavafı yapmalıdır

  9. Kurban Bayramının üçüncü günü Minâ’dan ayrılmaya ne denir?
  a) Kudum-u evvel
  b) Tahallül-ü evvel
  c) Nefr-i evvel
  d) Tahallül-ü sânî

  10. “…… mezheplerine göre ömürde bir defa umre yapmak farzdır” cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
  a) Şafiî ve Mâlikî
  b) Mâlikî ve Hanbelî
  c) Şafiî ve Hanbelî
  d) Hanefî ve Mâlikî

  11. “Hanefî mezhebine göre; bir kimse kendisine haccetmek farz olduğu yıl hacca gitmek üzere yola çıkar da haccı tamamlamadan ölüm yatağına düşerse ölmeden önce vasiyette bulunması….” Yukarıdaki cümleyi aşağıdaki şıklardan hangisi doğru olarak tamamlar?
  a) Farzdır
  b) Farz değildir
  c) Maddî gücü varsa farzdır
  d) Şarttır

  12. Üzerine hac farz olduğu halde bu görevi îfa edemeden ölen bir kimsenin çocuğu babasının yerine vekaleten hac yapması halinde aşağıdaki hükümlerden hangisi doğru olur?
  a) Ölen kimse vasiyette bulunmuşsa hac görevi yerine gelmiş olur.
  b) Hac görevi yerine gelmiş olur.
  c) Hac görevi yerine gelmiş olmaz.
  d) Hac yapması için yetecek miktarda para bırakmış ise hac görevi yerine gelmiş olur.

  13. “Bir kimsenin bedel olarak bir başkasının yerine hac yapabilmesi için kendi adına daha önce hac yapmış olması gerekir” hükmü mezheplerden hangisine aittir?
  a) Şafiî ve Hanbelî
  b) Hanefî
  c) Malikî
  d) Zahirî

  14. “Eğer bir kimse hac yapmak üzere yola çıkmış, yolda ölmüş ve vasiyet etmiş ise vekâleten hac yapacak kişinin, ölenin memleketinden gönderilmesi gerekir” görüşü aşağıdakilerden hangisine aittir?
  a) Ebu Yusuf
  b) İmam Şafiî
  c) İmam Muhammed
  d) Ebu Hanife

  15. “Nafile hacda vekâletin geçerli olabilmesi için vekilin kendi adına farz haccı yapmış olması gerekir” görüşü kime aittir?
  a) İmam Şafiî
  b) Ebu Hanife
  c) İmam Malik
  d) İmameyn

  16. “İhramlı kimsenin evlenmesi veya evlendirilmesinde herhangi bir sakınca yoktur” görüşü kime aittir?
  a) İmam Şafiî
  b) İmam Malik
  c) İmam Ahmed b. Hanbel
  d) İmam Ebu Hanife ve İmameyn

  17. Aşağıdakilerden hangisi ihramlıya mubah değildir?
  a) Kokusuz sabun kullanmak
  b) Tavşan avı yapmak
  c) Balık tutmak
  d) Kümes hayvanlarını kesmek

  18. Aşağıdaki kelimelerden hangisi “Arafat vakfesine yetişememeyi” ifade eder?
  a) İhsar
  b) Mevat
  c) Fevat
  d) Taksir

  19. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hac ile ilgili değildir?
  a) Mizab
  b) Mikat
  c) Mis’ât
  d) Metaf

  20. “Hac aylarından önce ihrama girilebilir” görüşü kime aittir?
  a) İmam Şafiî
  b) İmam Ahmed ibn Hanbel
  c) Ebu Hanife ve İmameyn d) Davud ez-Zahirî  CEVAP ANAHTARI

  1D 2A 3C 4D 5A 6D 7C 8D 9C 10C 11B 12B 13 A 14D 15A 16 D 17B 18C 19C 20C

 7. 6
  Desert Rose Bayan Üye
  Desert Rose
  Bayan Üye

  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 10,799
  Tecrübe Puanı: 158

  HAC FIKHI -5

  1-“Mültezem;….dir” cümlesini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?
  a-Kabe’nin kapısı ile hacerül esved arasındaki yer
  b-Hacın vaciplerinden
  c-Haccın sünnetlerinden
  d-Mescidi nebevide mihrapla minber arasındaki yer

  2-“Bayramın 3.günü Mina’dan ayrılmaya ……. Denir? Cümlesinde boşluğa uygun düşen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  a-tehallül-ü evvel
  b-tehallül-ü sani
  c-nefr-i evvel
  d-nefr-i sani

  3-Ziyaret tavafının son iki şavtını adetli olarak yapan kimseye ne ceza gerekir?
  a-Dem
  b-Bedene
  c-Son üç şavtın kazası ve üç gün oruç
  d-İki sadaka-i fıtır

  4-mekkiler kudüm tavafını ne zaman yaparlar?
  a-İhrama girdiklerinde
  b-Arafat vakfesinden önce

  c-Hiçbiri
  d-Hac sa’yinden önce

  5-Tavaf namazını terk etmenin cezası aşağıdakilerden hangisidir?
  a-Dem
  b-Bir sadaka-i fıtır
  c-İki sadaka-i fıtır
  d-Hiçbiri

  6-Aşağıdakilerden hangisi umre sa’yinin vaciplerindendir?
  a-Sa’yi abdestli olarak yapmak
  b-İhramlı olarak yapmak
  c-Hervele yapmak
  d-Sa’yin şavtlarını peşi peşine yapmak

  7- Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın geçerli şartlarındandır?
  a-Atılan taşların nohut tanesi büyüklüğünde olması
  b-Atılan taşların temiz olması
  c-Taşların belirlenen vakitte atılması
  d-Muvalat

  8- Aşağıdakilerden hangisi dem cezası gerektirir?
  a-Üç parmağının tırnağını kesmek
  b-Altı saat elbise giymek
  c-Kudüm tavafının üç şavtını adetli veya cünüp olarak yapmak
  d-Kudüm tavafının yarıdan fazlasını cünüp veya adetli olarak yapmak

  9-Cemrelerin mina’dan Mekke-i mükerreme istikametine doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
  a-Cemre-i akabe, cemre-i ula, cemre-i vusta
  b- cemre-i ula, cemre-i vusta, Cemre-i akabe
  c- cemre-i ula, Cemre-i akabe, cemre-i vusta
  d- cemre-i vusta, Cemre-i akabe, cemre-i ula

  10-Hanefi ve Şafii mezheplerine göre müzdelife’de akşam ve yatsı namazlarını cem-i tehir ile kılmanın hükmü sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
  a-Vacip-sünnet
  b-Sünnet-vacip
  c-Sünnet-sünnet
  d-Vacip-vacip

  11-İhramlı kimse aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
  a-Av hayvanlarını avlayabilir
  b-Tavuk ve koyun gibi ehli hayvanları kesip etinden yiyebilir
  c-Avladığı hayvanların etinden yiyebilir
  d-Deniz kuşlarını avlayabilir.Bundan dolayı ceza gerekmez

  12-Aşağıdakilerden hangisi hiçbir mezhebe göre haccın farzlarından değildir?
  a-arafatta vakfe yapmak
  b-kabeyi tavaf etmek
  c-Şeytan taşlamak
  d-Sa’y yapmak

  13-“En faziletli hac….. dur” Cümlesindeki boşluğa gelebilecek uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?
  a-Şafii,maliki ve Hanbelilere göre kıran,Hanefilere göre temettu
  b-şafii ve Malikilere kıran,Hanefilere göre temettu,Hanbelilere göre temettu
  c-Hanefilere göre ifrad,Hanbelilere göre temettu,Şafii ve Malikilere göre temettu
  d-şafii ve Malikilere göre ifrad,Hanefilere göre kıran,Hanbelilere göre temettu

  14- Aşağıdakilerden hangisi tavafın vaciplerinden değildir?
  a-Muvalat
  b-tavafı hatimin dışında yapmak
  c-tavafı abdestli yapmak
  d-tavafa hacerül evsedin hizasından başlamak

  15-“Hanefi mezhebine göre haccı kırana niyet etmiş muhrim hacdan engellenmiş olduğu takdirde ihramdan çıkabilmesi için….” Cümlesi aşağıdaki hangi cümleyle doğru bir şekilde tamamlanabilir?
  a-Harem sınırları içinde bir bedene keser
  b-mekke-i mükerremenin hareminde kesilmek üzere iki kurban gönderir
  c-Hill bölgesinde 3 gün bayramdan önce 7 gün bayramdan sonra oruç tutar
  d-Bir kurban bedeli sadaka verir

  16-“Bilmeyerek,yanılarak veya unutarak güzel koku sürünmek,elbise giymek gibi istimta’ türü ihram yasaklarının ihlalinden dolayı ceza gerekmez.” görüşü aşağıdaki mezheplerden hangilerine aittir?
  a-Zahiri-hanefi
  b-hanefi-Şafii
  c-Şafii-Hanbeli
  d-hanbeli-hanefi

  17-Aşağıdakilerden hangisi ihramın vaciplerindendir?
  a-İhram yasaklarına uymak
  b-İhram namazı kılmak
  c-telbiye getirmek
  d-Gusül abdesti almak

  18-“Zu’l-Huleyfe,karn,yelemlem ve zat-ı ırk bölgesini çevreleyen yerleşim yerlerine…. Bölgesi denir.” Cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar*
  a-Hill
  b-Afak
  c-Harem
  d-hatim

  19-“Omuzlara alınan ridanın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip sol omuz üzerine atıp sağ omuz ve sağ kolu açık bırakmaya…” denir. Cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?
  a-Izdırap
  b-Hervele
  c-ızdıba
  d-Remel

  20-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a-hac ve umrede ihlal edilen bir kuralın cezasını ödemek için belli bir zaman yoktur
  b-İhrama girerken gusletmek sünnettir
  c-sadakalrın ve kurban etlerinin sadece harem bölgesindeki yoksullara verilmesi gerekir
  d-Ceza kurbanları ancak harem bölgesinde kesilir

  21- Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vaciplerinden değildir?
  a-Cemerata taş atmak
  b-Müzdelifede vakfe yapmak
  c-saçları traş etmek veya kısaltmak
  d-Mikat sınırlarını ihramlı olarak geçmek

  22- Aşağıdakilerden hangisi kabe’nin dört rüknünü doğru olarak ifade etmektedir?
  a-Rükn-ü hacer-i esved, Rükn-ü yemani, Rükn-ü İbrahim, Rükn-ü Iraki
  b-Rükn-ü hacer-i esved, Rükn-ü yemani, Rükn-ü suri, Rükn-ü ıraki
  c-Rükn-ü İsmail, Rükn-ü ıraki, -Rükn-ü hacer-i esved, , Rükn-ü yemani
  d- Rükn-ü hacer-i esved, Rükn-ü yemani, Rükn-ü ıraki, Rükn-ü şami

  23-Aşağıdaki kelimelerden hangisi hac ile ilgili değildir?
  a-Mikat
  b-Mes’a
  c-Mis’ad
  d-Metaf

  24- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a-Temettu haccı yapanlar ihlal ettikleri her ihram yasağı için iki ceza öderler
  b-Afakiler hac ve umre için kendilerine en yakın mikat mahallinde ihrama girerler
  c-Sa’yin son üç şavtını adetli olarak yapanlar üç sadaka-i fıtır öderler
  d-Arafat vakfesi güneşin gurubuyla sona erer.

  25-Ziyaret tavafının son vakti ne zamana kadar devam eder?
  a-bayramın 3.günü güneş batıncaya kadar
  b-11 zilhiccenin fecri sadıkına kadar
  c-Ömrün sonuna kadar
  d-Zihiccenin sonuna kadar

  26-Bakanlıklar arası hac ve umre kuruluna hangi kurumun temsilcisi başkanlık eder?
  a-İçişleri bakanlığı
  b-Dışişleri bakanlığı
  c-Diyanet işleri başkanlığı
  d-Kültür ve turizm bakanlığı

  27-Aşağıdaki bakanlıklardan hangisi bakanlıklar arası hac ve umre kurulu üyesi değildir?
  a-çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
  b- Kültür ve turizm bakanlığı
  c- İçişleri bakanlığı
  d-maliye bakanlığı

  28-seyahat acenteleri hangi yıldan itibaren diyanet işleri başkanlığının gözetim ve denetimi altında hac organizasyonu düzenlemektedir?
  a-1981
  b-1985
  c-1988

  d-1990

  29-Hac organizasyonunun hangi yolla yapılacağına hangi merci karar verir?
  a-Ulaştırma bakanlığı
  b-bakanlar kurulu
  c-hav ve umre komisyonu
  d-bakanlıklar arası hac ve umre kurulu

  30-Hac idare merkezi başkanlığını aşağıdakilerden hangisi yürütür?
  a-hac dairesi başkanı
  b-Diyanet işleri başkanı
  c-Hacdan sorumlu dib.bşk.yrd.
  d-T.C. Cidde başkons.din Hiz.ataş.

  31-Hacda temettu ve kıran heydi için parası olmayanlar “Kurban bayramından önce….. gün memleketine dönünce de ……… gün oruç tutarlar.” Cümlesinde boş yerlere sırasıyla uygun gelen rakamlar hangileridir?
  a-7-3
  b-3-3
  c-3-7
  d-6-3

  32-Temettu haccı yapmak isteyenlerin mekkeye vardıklarında yaptıkları ilk tavaf aş.hang.?
  a-Kudüm tavafı
  b-Sader tavafı
  c-Ziyaret tavafı
  d-Umre tavafı

  33-“Afaki hacıların mekke’den ayrılmadan yapmaları gereken son tavafa …….. denir?
  a-Ziyaret tavafı
  b- Kudüm tavafı
  c- Sader tavafı
  d-tavaf-ı terk

  34-tavaf yapılan alan aş.kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
  a-Mes’a
  b-Mutaf
  c-Metaf
  d-hatim

  35-Kurban bayramının ilk üç günü minada gecelemenin hükmü sırasıyla Şafii ve Hanefi mezheplerine göre nedir?
  a-Sünnet-Vacip
  b-vacip-Sünnet
  c-farz-vacip
  d-Vacip-vacip

  36-Aşağıdakilerden hangi durumda hiçbir mezhebe göre müzdelife vakfesi yapılması sayılmaz?
  a-Arefe günü gece yarısından sonra
  b-Fecri sadıktan sonra
  c-Zilhiccenin 10.günü güneş doğduktan sonra
  d-yatsı vaktinin girmesinden sonra

  37-hac sa’yinin sahih olması için aş.hang.şart değildir?
  a-hac ayları girdikten sonra yapmak
  b-tavaf namazını kıldıktan sonra yapmak
  c-safa ve Merve arasında yapmak
  d-geçerli bir tavaftan sonra yapmak

  38-Şeytan taşlama,kurban kesme ve traş olma arasındaki tertibe uymama ile doğru hüküm aş.hang.?
  a-Ebu hanifeye göre dem gerekir.Diğer müctehidlere göre ise bir şey gerekmez
  b-6 Fıtr sadakası vermek gerekir
  c- Ebu hanifeye göre dem,imam malike göre 3 gün oruç tutmak gerekir
  d-Hiçbiri

  39-Hav veya umre için ihrama girdikten sonra,ihramdan çıkmak için gerekli farzları eda edemeden tutuklanan kimsenin durumuna ne denir?
  a-muhsar
  b-ihsar
  c-Fevat
  d-mahsur

  40-Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının şartlarından değildir?
  a-Hür olmak
  b-Ergen olmak
  c-istitaat
  d-İhramlı olmak

  41- Aşağıdakilerden hangisi hacda farz olan tavaftır?
  a-Sader tavafı
  b-Veda tavafı
  c-İfaza tavafı
  d-Kudüm tavafı

  42-Hanefilere göre tehallül-ü evvel ne zaman başlar?
  a-Arafat vakfesinden sonra fecri sadıka kadar olan zaman diliminde
  b-Bayramın 1.günü fecri sadıktan sonra zeval vaktine kadar olan zaman diliminde
  c-Müzdelife vakfesini yapıp traş olduktan sonra
  d-Kurban kestikten sonra henüz cemerata taş atmadan önce

  43-Harem ile mikat sınırları arasında ikamet edenler hac ve umre için nerede ihrama girerler?
  a-Kendilerine en yakın mikat mahallinde
  b-Afak bölgesinde
  c-Bulundukları yerde
  d-harem bölgesinde

  44-“Hac için bedel tutmaya…… denir” cümlesinde boşluğa gelebilecek uygun kelime hangisidir?
  a-İhcac
  b-Teşrik
  c-Mübeddel
  d-Naip

  CEVAP ANAHTARI

  1a 2c 3d 4c 5d 6b 7c 8d 9b 10a 11b 12c 13d 14a 15b 16c 17a 18b 19c 20c 21d 22d 23c 24b 25c 26a 27a 28c 29d 30a 31c 32d 33c 34b 35b 36c 37b 38a 39b 40d 41c 42c 43c 44a
  ayrıca>>>>
  [URL="http://www.islamdahayat.com/soru/fikih_ve_hac_fikhi.html"]TIKLA[/URL]


+ Yorum Gönder