İslam tarihinde adı geçen kadınlar kimdir? 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  İslam tarihinde adı geçen kadınlar kimdir?


  Islam tarihinde adı geçen kadınlar kimdir?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  imam Özel Üye
  imam
  Özel Üye

  Üye No: 2034
  Mesaj Sayısı: 6,095
  Tecrübe Puanı: 65
  Yer: minallah-ilelllah

  Cevap: Islam tarihinde adı geçen kadınlar kimdir?


  Islam tarihinde adı geçen kadınlar kimdir?

  01. Annesiz ve babasız olarak yaratılan kadın kimdir?
  01. Hz. Havva annemiz..
  02. Hz. İbrahim (a.s.)'in ilk hanımı kimdir?
  02. Hz. Sâre.
  03. Hz. İbrahim (a.s.) Sâre'den sonra kimi nikâhına almıştır?
  03. Hâcer validemizi.
  04. Hz. Hâcer kimin annesidir?
  04. Hz. İsmail'in.
  05. Hz. Sâre, yaşlılık döneminde kimi doğurmuştur?
  05. Hz. İshak'ı.
  06. Hz. Asiye kimin hanımıydı?
  06. Fir'avun'un.
  07. Hangi peygamberlerin hanımları kendilerine iman etmemiştir?
  07. Hz. Nuh veHz. Lüt'un.
  08. Hz. Meryem'in anne ve babasının isimleri?
  08. Annesi Hanne, babası İmran.
  09. Hz. Meryem, hangi peygamberi babasız olarak dünyaya getirmiştir?
  09. Hz. İsa'yı
  10. Peygamber olmadığı halde, Hz. Cebrail ile konuşma şerefine nail olan kadın kimdir?
  10. Hz. Meryem.
  11. Hz. Meryem'in teyzesi kimdi?
  11. Hz. Zekerriya'nın hanımı, Hz. Yahya'nın annesi İşa.
  12. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek kadın kimdir?
  12. Hz. Meryem.
  13. Peygamberimiz (s.a.v.) „Dünya kadınlarının efendisi dört kadındır“ buyurmuştur. Kimdir bu kadınlar?
  13. Meryem, Asiye, Hatice ve Fatıma.
  14. Onbeş yıl peygamberlikten önce, on yıl da peygamberlikten sonra olmak üzere Rasülullah (s.a.v.) ile
  yirmi beş yıl süren bir evlilik yaşayan validemiz kimdir?
  14. Hz. Hatice (r.anha) validemiz.
  15. Hz. Hatice validemiz Peygamberimizle evlendiğinde kaç yaşında idi?
  15. Kırk yaşındaydı.
  16. Rasülullah (s.a.v.)'ın, İbrahim dışındaki tüm çocuklarının annesi kimdir?
  16. Hz. Hatice (r.anha) validemiz.
  17. Hz. Peygamber (s.a.v.) efendimiz Hz. Hatice’nin vefatından sonra kiminle evlenmiştir?
  17. Abdişemsoğullar kabilesinden, yaşlı ve dul bir hanım olan SEVDE (r.anha) ile evlenmiştir.
  18. Hz. Sevde (r.anha) annemiz, Rasülullah (s.a.v.) ile kaç sene evli kaldı?
  18. Hz. Sevde (r.anha), validemiz, hicretin birinci yılında vefat edinceye kadar,
  beş sene Peygamberimizle birlikte yaşadılar.
  19. Sevde’den sonra Peygamberimiz kendisiyle evlenmiştir. Babası Hz. Ebubekir (r.a.) dır.
  Fıkıhta, ilimde, tıpta, şiir’de ve etkili hitabette ondan daha ileride bir kadın görülmemiştir.
  Ramazan ve Kurban bayramları hariç tüm yılı oruçlu olarak geçiren, hicri 58 yılında,
  Ramazan ayında 68 vefat eden bu hanımı tanıyor musunuz?
  19. Hz. Aişe (r.anha) validemiz.
  20. Hz.Aişe ile evlendiğinde Peygamberimiz kaç yaşındaydı?
  20. 53 yaşındaydı.
  21. Peygamberimiz (s.a.v.) Hz. Aişe (r.a.)'den sonra kiminle, ne zaman evlendi?
  21. Hz. Ömer (r.a.)'in kızı Hafsa (r.anha) ile
  22. Bu evlilik, ne zaman yapılmıştı?
  22. Hz. Peygamber (s.a.v.) Hafsa validemizi, kocası Huzafe Oğlu Huneys Bedir savaşında şehir düştükten sonra,
  hicretin üçüncü yılında nikahına almıştı.
  23. Hz. Peygamberimiz, Hafsa validemizden sonra, Bedir savaşında şehit düşen Haris oğlu Ubeyde'nin 60 yaşındaki
  dul hanımıyla evlenmişti. Bu hanım aynı savaşta büyük hizmetlerde bulunmuştu. "Yoksulların annesi" lakabıyla da
  anılan bu validemiz kimdir?
  23. Huzeyme kızı Zeyneb (r.anha)
  24. Kocası Ebu Seleme ile İslam uğruna Habeşiştan'a hicret etmiş, daha sonra onun Uhud savaşında şehit
  düşmesinden sonra 44 yaşında dul kalmıştır. Allah Rasülü'nün beşinci eşi olan bu validemiz tanıyor musunuz?
  24. Ümmü Seleme (r.anha).
  25. Hz. Peygamber'in halasının kızıdır. Rasülullah (s.a.v.), Ümmü Seleme'den sonra kendisiyle evlenmiştir.
  Bu nikahla ilgili olarak ayet nazil olmuştur. Kimdir bu cömertliği ile de ünlü olan ve Peygamberimize vefatından
  sonra hanımları içinde en önce kavuşan müminlerin annesi?
  25. Cahş kızı Zeyneb (r.anha).
  26. Hz. Peygamber (s.a.v.) kaç yıl tek eşle yaşamıştır?
  26. 25 yaşından 53 yaşına kadar 28 yıl tek eşle yaşamıştır.
  27. Tanınmış bir kafir olan Safyan oğlu Musafi'nin eşiydi. Kocası, Müreysi, savaşında öldürüldü, kendisi ise esir
  edildi. Savaş esiri demek cariye ya da köle demekti. Peygamberimiz (s.a.v.) esir kadınlarla hür kadınların eşit
  olduğunu bir kez daha göstermek için kendisiyle evlendi. Bu evliliğin sonucu olarak bütün esirler serbest
  bırakıldı. Müminlerin bu annesi kimdir?
  27. Haris Kızı Cüveyriye (r.anha).
  28. İslam dini bu eşitliği daha önce hangi evlenme olayı ile açıklanmıştı?
  28. Peygamberimizin Cahş kızı Zeyneb (r.anha)'i Zeyd (r.a.) ile evlendirişiyle.
  29. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in kaç halası vardı?
  29. Altı halası vardı: Beyda Ümmühakim, burre, Atike, Safiye, Erva, Ümeyye.
  30. Annesi, Bedir savaşında Vahşi'ye Hz. Hamza (r.a.)'yı öldürten Hind'tir. Kocası Ubeydullah ile beraber
  müslüman olmuş, Habeşiştan'a hicret etmiştir. Kocasının, dininden dönmesi üzerine kendisinden ayrılmış,
  Medine'ye dönüşünden sonra da, Hz. Peygamber (s.a.v.) ile 55 yaşında evlenmiştir. Kendisi ziyarete gelen
  Babası Ebu Süfyan'ın Peygamber'in döşeğinde uzanıp dinlenmesine, "Hayır sen oraya layık değilsin, sen
  müşriksin, müşrikler pistirler" diyerek izin vermeyen bu hanımı, müminlerin bu annesini tanıyor musunuz?
  30. Ümmü Habibe (r.anha).

  31. Ümmü Habibe ile Peygamberimiz (s.a.v.)'in nikahı nerede ve kimin tarafından kıyılmıştır?
  31. Habeşiştan'da kral NECAŞİ tarafından.
  32. Kabilesi Yahudi idi. Hayber savaşında kocası Kinâne öldürülmüş, kendisi esir alınmıştı. Peygamberimiz onu azat
  etti ve kendisine; "istersen özgür bir kadın olarak kavmine dönebilir, istersen müslüman olarak bana eş olabilirsin"
  demiş, o da müslümanlığı ve Peygamber'e eş olmayı seçmiştir. Eskiden Yahudi olması nedeniyle bir ara,
  Peygamberimizin diğer eşleri tarafından küçümsendiği duygusuna kapıldı, çok üzüldü, çok ağladı.
  Durumu Rasülullah (s.a.v.)'a üzüntüyle bildirdi. Peygamberimiz ise onun bu hüznünü şu sözlerle dindirdi:
  Sen o kadınlara; "Benden daha hayırlı ve üstün olduğunuzu nasıl söylüyorsunuz? Benim eşim Muhammed (s.a.v.),
  atam Hârun (a.s.), amcam da Musa (a.s.)'dır, deseydin ya!", Kimdir bu müminlerin annesi?
  32. Safiyye (r.anha).
  33. Hz. Peygamber (s.a.v.) ile son evlenen hanımdır. İslam tarihinde savaşanlara yardım etmek amacıyla kadınlardan bir
  bölük kurarak kurarak bu bölüğün başına geçen ilk kadındır. Tebük savaşında yaralandı. Kütübü Sitte'de
  kendisinden rivayet edilen 46 hadis vardır. Kimdir bu annemiz?
  33. Hâris kızı Meymune (r.anha)
  34. Hz. Osman ile evlenmiş olan Peygamberimizin kızları Rukiyye ve Ümmü Kulsum daha önce kimlerle evliydiler?
  34. Rukiyye, Ebu Leheb'in oğlu Utbe; Ümmü Kulsum ise Ebu Leheb'in diğer oğlu Uteybe ile evliydiler.
  İslam gündeme gelince, ayrılıp baba evine döndüler.
  35. Peygamberimiz (s.a.v.)'in son ve dördüncü kızıdır. Hz. Peygamber'e peygamberlik gelmeden beş sene önce dünyaya
  gelmiştir. Her haliyle, oturuşu, kalkışı, sözü ve tavrıyla o kadar Hz. Rasülullah (s.a.v.)'a benziyordu ki ona "Ümmü
  Ebiha" yani "Babasının annesi" denmiştir.
  "Eşrefünnisa" yani "kadınların hanımefendisi"; "Zehra" yani "saf ve parlak yüzlü"; "Betül" yani "İffetli" ifadeleriyle de
  anılmıştır. Peygamberimiz (s.a.v.)'in vefatından sonra ailesinden ona ilk kavuşandı. Biliyor musunuz kimdir?
  35. Peygamberimiz (s.a.v.)'in sevgili kızı Hz. Fatıma (r.anha)'dan başkası değildi.
  36. Hz. Peygamberimiz (s.a.v.)'in oğlu İbrahim kaç yaşında vefat etmiştir?
  36. Onsekiz aylıkken.
  37. Rasülullah (s.a.)'ın Medine'ye gidişinden sonra, Mekke'de ana babasının himayesinden çıkıp, müslüman olarak
  Medine'ye ilk hicret eden kadındır. Ummu Seleme (r.anha) onu sevinçle karşılamış ve: "Allah'a hicret ettin ha?
  Rasülullah (s.a.v.) tarafına göctün ha? diye, sevinçle bağırmıştı. Kimdi bu sahabi hanım?
  37. Ümmü Kulsum (r.anha).
  38. Hz. Ali (r.a.)'nin annesidir. Vefat etttiğinde, Peygamberimiz (s.a.v.) kendi gömleğini çıkarıp, ona kefen yapmıştır.
  Kimdir?
  38. Esed kızı Fatıma (r.anha).
  39. Kâfirler kızgın güneş altında su vermeyerek işkence ederken, Allah'ın gökten kendisine su indirdiği, bunun üzerine
  işkence yapanların müslüman olduğu sahabi hanım kimdir?
  39. Ümmü Şerik El-Esediyye (r.anha).
  40. İkinci Akabe Biatı'nda Medine'yi temsil eden 73 erkek müslüman yanında bulunan iki kadından biriydi. Uhud harbi,
  Hudeybiye antlaşması, Hayber, Huneyn ve Yemane savaşlarına katılmış, Uhud savaşında müslümanların bozguna
  uğradıkları sırada vücudu kanlar içinde, elinde kılıcı, kocası ve iki oğluyla Peygamber (s.a.v.)'e kalkan olmuştur.
  Müseylemetü'l-Kezzab'a karşı verilen Yemane savaşında ise oniki yerinden yaralanmış ve bir kolunu kaybetmiş ve
  oğlu Habib'i şehit vermiştir. Bu sahabi hanım kimdir?
  40. Künyesi Ümmü Umare, asıl adı Nesibe Bt. Ka'b. (R.anha).
  41. Bu biate katılan ikinci sahabi hanım kimdir?
  41. Esma Bt. Amr (r.anha).
  42. Birinci Akabe Biatı'na katılan kadın sahabinin adı?
  42. Ubeyd b. Sa'lebe'nin kızı Afra.
  43. Enes b. Malik'in annesi olan sahabi hanımlardan Rumeysa (r.anha)'nın diğer adı nedir?
  43. Ümmü Süleym (r.anha).
  44. Henüz müslüman olmamış olan Ebu Talha kendisine evlenme teklif ettiğinde Ümmü Süleym ne demiştir?
  44. "Ey Ebu Talha, sen reddedilmeyecek birisin. Ancak kafirsin. Ben ise müslüman bir kadınım. Bu nedenle seninle
  evlenem!"
  45. Ebu Talha'nın "Mehrin nedir?" sorusunu Ümmü Süleym nasıl cevaplandırmıştır?
  45. "Altın ve gümüş değil, senden sadece müslüman olmanı isterim, benim mehrim İSLAM'dır."
  46. Bu sahabi hanım hakkında Peygamberimiz ne buyurmuştur?
  46. "Gördüm ki, cennete girmişim; önümde bir ayak sesi, bir de baktım ki RUMEYSA!"
  47. Rasülullah (s.a.v.)'ın halasıdır. Kardeşi Hz. Hamza; oğlu, Zubeyr b. el-Avvam'dır. Uhud savaşında müslümanlara
  su taşıyan, Hz. Peygamber (s.a.v.)'i yalnız kalmış görünce su tulumunu fırlatıp savaş alanına atılıp Resulullah (s.a.v.)'ı
  savunan, kardeşi Hamza'nın parçalanmış vücudu başında, "Vallahi sabredeceğim, bunlar Allah yolunda oldu"
  diyen sahabi hanım kimdir?
  47. Abdülmuttalib kızı Safiyye (r.anha).
  48. Çocukluğunda Hz. Peygamber (s.a.v.)'in dadılığını yaptı. Usame (r.a.)'nin annesidir. Yürüyerek hicret etti.
  Hz. Peygamber'in vefatından sonra Hz. Ömer (r.a.) kendisini ziyarete geldiklerinde ağlamaya başlar ve "Artık bize
  gökten haber gelmeyecek!" derdi. Kimdi, tanıyor musunuz?
  48. Ümmü Eymen (r.anha).
  49. Peygamberimiz (s.a.v.)'in en büyük kızı kimdi?
  49. Zeyneb (r.anha).

  50. Peygamberimiz (s.a.v.)'in kızı Zeyneb kiminle evliydi?
  50. Teyzesi Hale'nin oğlu Ebu'l As B. Rebi ile.
  51. Hz. Peygamber (s.a.v.) Medine'ye hicret ettiğinde, Zeyneb neden Mekke'de bekliyordu?
  51. Kendisine iyi davranan, fakat henüz iman etmemiş olan kocasının İslamı kabülünü.
  52. Ebu'l-As, hangi olay üzerine Zeyneb'i Medine'ye gönderdi?
  52. Ebu'l-As, Bedir harbinde müslümanların eline esir düşmüş ve Hz. Peygamber tarafından fidye alınmaksızın
  Zeyneb'i Medineye göndermek üzere serbest bırakılmıştı.
  53. Ebu'l-As, ne zaman müslüman oldu?
  53. Hicretin 7. yılında. Bunun üzerine Hz. Peygamber Zeyneb'i ona geri vermişti.


+ Yorum Gönder