Sabah uyanınca okunacak dualar 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi
 1. 1
  özkan Misafir
  Misafir

  Sabah uyanınca okunacak dualar


  Değerli kardeşlerim,

  Bir sorum olacak. Gerçekten bu konu hakkında ilmi bilgisi olan alim kardeşlerimin cevap vermesini gönülden istiyorum.
  Ben namaz kılmayan her dakikası günahsız geçmeyen, Allah'ın lütfuyla elhamdülillah ehli sünnet inancına sahip ama ameli bozuk ve eksik bir günahkar müminim. Allah'tan başka ilah tanımayan ayet sünnette tek tek geçen hükümlerin hiç birini inkar etmeyen fakat amelde eksik biriyim. Şu an yaşayan günahkar müslümanlar içinde belkide ilk üçe girerim. Ancak sizden öğrenmek istediğim bir konu var. İsterseniz size 3 hadis-i şerifi kaynaklarıyla vereyim:

  1-Malik bin Yesar'dan rivayet edildiğine göre Resulullah(sav) şöyle buyurdu:
  “Her kim sabahladığında üç kere: "Eûzu billahis semiyyil aliymi mineşşeytanirracim(Kovulmuş şeytanın şerrinden hakkıyla işiten ve her şeyi bilen Allah’a sığınırım).” Dedikten sonra Haşr suresinin sonundan üç ayet okursa, Allahü Teâlâ o kişiye akşama kadar duâ etmek üzere yetmiş bin melek görevlendirir. O gün ölürse, şehit olarak ölür. Akşamladığında bunları okuyana da aynı derece vardır.
  Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/26.

  2- “Kim sabah kalkarken üç defa ‘Eûzü billâhi’s-Semî’ıl-Alîmi mine’ş-Şeytânirracîm = Allah’ın rahmetinden kovulmuş olan şeytandan, işiten ve bilen Allah’a sığınırım’ der ve Haşir Sûresi'nin sonundan üç âyet okursa, Allah o kimseye akşama kadar duâ ve istiğfar etmek üzere yetmiş bin melek vazifelendirir. O günde ölürse şehid olarak ölür. Kim geceye girerken okursa o da aynı dereceye ulaşır.” (Tirmizî, Fedâilü`l-Kur`ân 22, Mevakıt 65; Müsned, 5/26)

  3- Sehl bin Huneyf (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Herkim kalbinden sadık olarak Allah’tan şehitlik isterse, yatağında ölse bile Allah o kişiyi şehitler mertebesine eriştirir’ buyurdu.”
  Tirmizi 1705, Ebu Davud 2541, İbni Mace 2797, Nesei 3148, Beyhaki 9/169, Hâkim Müstedrek 2/77

  Ben de bu itikatle bu hallerde vefat etsem namaz kılmadığım için ve diğer günahlarımdan ötürü bu müjdelerden mahrum kalır mıyım?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Darusselam Üye
  Darusselam
  Üye

  Üye No: 100353
  Mesaj Sayısı: 3,143
  Tecrübe Puanı: 32

  Cevap: Sabah uyanınca okunacak dualar


  Adem aleyhisselâmdan beri, her dinde bir vakit namaz vardı. Hepsinin kıldığı bir araya toplanarak, Muhammed aleyhisselâma inananlara farz edildi. Namaz kılmak, îmânın şartı değildir. Fakat namazın farz olduğuna inanmak, îmânın şartıdır.
  Namaz, dînin direğidir. Namazını devâmlı, doğru ve tam olarak kılan kimse dînini kurmuş, İslâm binâsını ayakta durdurmuş olur. Namazı kılmayan, dînini ve İslâm binâsını yıkmış olur. Peygamberimiz "sallallahü aleyhi ve sellem" buyurdu ki; (Dînimizin başı, namazdır). Başsız insan olmadığı gibi, namazsız da, din olmaz.
  “Namaz iyidir. Fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor!..”
  diyen bir adama Üstad Bedîüzzaman Saîd Nursî, nefsi susturan, kalbi tatmin eden, rûha ümit vaad eden, akla yol gösteren, evhamları yok eden, gafleti dağıtan ve günlük hayatımıza çeki düzen getiren beş îkazla cevap vererek, kolaylaştırmak, müjdelemek ve sevdirmek yolunu seçmiş; diğer yolun, yani zor kullanma ve cezâ verme yolunun kapalı olduğunu bilfiil göstermiştir.3
  Peygamber (s.a.s.), cemâati terkedenleri şöyle yermektedir:
  "Vallahi içimden öyle arzu ediyorum ki, namaza durulmasını emredeyim de ikâme edilsin, sonra bir adama emredeyim halka namaz kıldırsın. Bu emirden sonra beraberinde odun demetleri olan bir kaç' adamı, cemâate gelmeyen gurüha götürüp de üzerlerine evlerini cayır cayır yakayım. " (el-Muvattâ', Cemâa 3; İbn Mâce, Mesâcid, 17).
  Namaz kılmamak büyük günahlardandır. Buna rağmen namaz kılmayan kişi kafir olmaz; sadece günahkar olur. Allah dilerse onu affeder, dilerse cezalandırır.
  şüpesiz en iyisini ALLAH biir. 3. 3
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Cevap: Sabah uyanınca okunacak dualar


  Sabah namazından sonra haşr suresinin son üç ayeti, korunma dualarını okuyun


 4. Reklam

+ Yorum Gönder