Muhammed’ül Emin (Naat-Şiir) 5 üzerinden 4.40 | Toplam : 5 kişi
 1. 1
  LeoparGS Üye
  LeoparGS
  Üye

  Üye No: 26
  Mesaj Sayısı: 1,290
  Tecrübe Puanı: 19
  Yer: İstanbul

  Muhammed’ül Emin (Naat-Şiir)


  Muhammed’ül Emin

  Ey Hasretle Beklenen Kahraman!
  Gözler umutla doldu, doğumun Kutlu Doğum oldu
  Kainat gayesini buldu, her taraf rahmetle, bereketle doldu

  Beş yüz yetmiş bir de Mekke-i Mükerreme’de doğdun
  O günden beri alemi , Sonsuz Nur’ la doldurdun
  Şairlerin dilinde pınarsın, yağmur, su ve gül
  Rahmetinle, bereketinle bu fakirine de bir gül

  Yetimdin, Garibdin Sahibi Hakiki, hep sahib oldu sana
  Bebekliğinde Halime, gençliğinde Hatice, talib oldu sana
  Ahde vefada eşin yoktu, emanette oldun emin
  Mekke’de meşhurdu ismin, Muhammed’ül Emin
  Ticarette sağlamdın, kervanların gözdesi oldun
  İtibarınla, Tüccar Dul Hatice’nin, ticari vekili oldun
  Yirmi beşindeydin evlenince, yakışıklı, güçlü,ve çok özel
  Kırkındaydı Hatice, Seni bulunca zengin, asil ve çok güzel
  Haksızlıkları Önleme Cemiyeti’ ne daha gençliğinde girdin
  Hacerül Esved için Hakemdin, mübarek hırkanı yere serdin

  Derken ikram etti Seni, tüm beşere Cenabı Rabbül Alemin
  Ahlaka fazilet , nimete bereket, alemlere Rahmetsin El Emin
  Hira Mağrası’ nda Cebrail dedi “Rabbininadıyla oku!”
  Okudun da bir anda küfrün bağrına saldınsanki nur oku!
  Kadın, mal, makam verdiler, davandan dönmedin
  “Güneşi, Ay’ı da verseler, vazgeçmem asla” dedin
  Senin Hak yolun insanlığa, müjdelerle doluydu
  Hizmet dolu, aşk dolu, kardeşlikle doluydu

  Risaletinle köleleri, zayıfları, kadınları, karanlıktan kurtardın
  Top yekün insanlığı dalaletten, cehaletten aydınlığa çıkardın
  Arkadaşlarında, sadakat, adalet, cesaret ve cömertlik vardı
  Ebu Bekir, Ömer; Osman, Ali ne güzel yardı, her özellik vardı
  Sohbetinle şenlenenler, oldular bir bir mümin
  Yalandan, nifaktan kurtulup, oldular hepsi emin

  Hayatın işkence, tehdit ve takiple doluydu yılmadın
  Yıllarca boykot oldu, hanene hüzün doldu, yıkılmadın
  Kabe’de başına deve işkembesi koydular, sabrettin
  Başını yarıp, dişini kırdılar, sen yine de affettin
  Dedin “Allah’ım beni bilmiyorlar kavmime hidayet et”
  Anlamıyorum bu ne merhamet, anlayamaz beşeriyet!

  İnsanların hidayetine düşkün, müminlere çok şefkatliydin
  Yaşlılara hürmetli,çocuklara, zayıflara oldukça rikkatliydin
  Nasipsizler Mekke’yi, Taif ‘i tamamen sana dar etti
  Ne gam, her şeye kafi Rabbin, kulunu Mirac’a davet etti
  Mirac’tan şevkle ümmetine döndün, hemen Hicret kararı aldın
  Ebu Bekir’le Sevr Mağrası’na sığındın, sonra Medine’ye vardın
  Sana tuzak kuranların boşa çıktı, tüm tuzakları
  Ümmetine yaz ettin kışları, yakın ettin uzakları

  Ali, canını yoluna feda etmekle, oldu Haydarı Kerrar
  Arkanda er olanlar, aleme oldular en büyük Serdar
  Rab; “Yerde ve gökte ne varsa, hepsi Allah için ordu” buyurdu
  Seni mağarada korumak için örümcek ağ, güvercin yuva kurdu
  Veda Dağından görününce tüm Yesrib sana koştu
  “Geldi istikbalimizi aydınlatacak ebedi nur” diye coştu
  Yesrib’in içinde çöktü bir mübarek yere ,kutlu deven Kusva
  “İşte burasıdır Mescidi Nebi’nin yeri “deyip vuruldu kazma
  Yerleşince Yesrib’e ; cami ve okul yapıp, eğitime önem verdin
  Sonra da hemen; siyaset, ticaret ve diyalog faaliyetlerine girdin
  Artık Yesrib sıradan bir şehir değil, Medine olmuştu
  Medeni sayılabilecek ne varsa, hepsi oraya dolmuştu
  Seninle diz dize olabilmek için, Akabe’ler aştılar

  Sahabe, Ensar, Muhacir olup, kardeşçe anlaştılar
  Kutsi mesajında, temel hakla, evrensellik vardı
  Akıl, can, mal, namusla, din dokunulmazlığı vardı
  Etrafına ilim dağıttın, bir de izzet, tevazuyla, adalet
  Medeniyetinde öne çıktı çalışma, doğrulukla, ticaret
  Seninle müşerref olanlar, cihana oldular alim
  Ahlakınla ahlaklananlar, oldular halim, selim

  Nice padişahlar bile, gönülden hizmetçi olmak isterdi
  Uzaktan yüzünü görenler “Bunda yalan olmaz “derdi
  Yüzünü nasıl resmedeyim acizim, Aişe’nin Gülü,Sevgili
  Gül Yüzlü, Güleç Yüzlü, Ay Yüzlü ,Nur Yüzlü Sevgili
  Akılları seviyesinde, insanlara hitap ederdin
  Köylü, kentli, zengin, fakir gönüllere girerdin
  Üzerindeki elbiseyi dahi,”ne güzelmiş” diyene giydirirdin
  Öylesine cömerttin ki, mü’minlere, hatta canınıda verirdin
  Kutlu yolunda Sıddık, Şehit ve şahit fedailerin vardı
  Anasını, yarini, diyarını , uğrunda feda edenlerinvardı
  Cevherin kadrini bilip, bir potaya alırdın
  Yeteneğine göre kişileri bir kadroya alırdın
  Kabiliyetleri bir bir keşfedip, işi ehline güvenle teslim ettin
  Bilal’i müezzin, Halid’i komutan, Zeyd’i Vahy Katibi ettin
  Çözdün sosyal sınıf farklarını insan olma payesinde
  Bitirdin ahlaki çöküntüyü, Müslümanlık sayesinde

  Nice Kayserler , Kisralar sana düşmandı, hasımdı
  Sıfatın Hatemül Enbiya, künyen Ebu’l Kasımdı
  Yardımcın Allah’dı, kazandın pek çok zaferi fethi
  Bedr, Uhud, Hendek, Hayber helede Mekke’nin fethi
  Ne müthiş bir cesaret, ne büyük bir kaamet
  Fars, Pers, Kisra hepsine de, ettirdin hayret
  Tereyağdan kıl çeker gibi, problemleri çözerdin
  Sözün, özün ne güzeldi, söylemeden süzerdin
  Ümmetine gelecek sıkıntılara paratonerdin
  Bir tehlike sezdin mi, hemen imha ederdin
  Tüm müşkiller hallolurdu, dilinle ey Habibi Mücteba!
  Onulmaz yareler çare bulurdu, elinle ey Tabibi Kibriya!
  Halin delil, fiilin delil, sözün delil, özün Halil’di
  Kardeşin Ashab, sırdaşın Rab, arkadaşın Cebrail’di
  Bir işi yapmadan önce istişare ederdin, mütefekkirdin
  Karar verince de artık geri dönmezdin, mütevekkildin
  Müjden verilmişti ta ezede,
  övülmüştün en Yüce’lerde
  Adın vardı dillerde, yadın vardı
  illerde, kokun vardı güllerde

  Tevrat’ta Ahyed, İncil’de Ahmed der Allah
  Kur’an da Muhammed ‘sin ya Rasullallah
  Seninle olanlara huzur verdin, canlarına can
  Sadece dünyalarına değil, ahiretlerine de şan
  İnsanlık için vardır sende, en güzel örnekler
  Yetim, garip, sahip, lider ve en son peygamber
  Mucizenle Şakkı Kamer, İsra ve Mirac yaptın
  Arapları tarihte ilk defa, bir cihan devleti yaptın
  “Bildiğimi bilseydiniz, çok ağlar az gülerdiniz” buyurdun
  Dünyanın eğlence değil, hizmet yeri olduğunu duyrdun
  “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol“ fermanı geldi
  İlahi emir sanki başını ağartıp, yüreğini deldi
  Geceleri iki büklüm idin, gözüyaşlı Allah’a yönelirdin
  “Ümmeti ümmeti” der inler, Rabbinden müminleri dilerdin
  Harimine girenler, buldular hep sende emnü eman
  Nice Vahşi’ leri, cahilleri “yıldızlar gibi” etti sana iman
  Temizlikte, müslümanlara “bir benek” gibi, farkedilmeyi söylerdin
  Doğayı sever, kıyamet koparken dahi, fidan dikmeyi emrederdin
  Bir köpeğe su içiren günahkarı, cennetle müjdeledin
  Bir kediyi öldüren dindara;” cehennemliktir” dedin
  Senin uğrunda can verenler, Ebedi Hayat buldular
  Hamzalar, Hubeyb’ler, Musablar hepsi şehit oldular
  Mekke’den çıkarılınca oldun mazlum ve mahzun
  Yeniden feth edince, gayet mütevaziyidi, özün, yüzün
  Girince Beytullah’a okudun ayeti “Hakk geldi batıl yok oldu”
  Atan İbrahim gibi , putlar hamlenle hemen yerle bir oldu
  Her şey sana emanetti sen ki, Muhammed”ül Emin
  Emaneti bütün ağırlığıyla, sonra ümmetine verdin
  Veda Haccında Kitabullahı ve sünnetini bıraktın
  Kutsi Emanet’lerle ümmete, sorumluluğu hatırlattın
  Güzeller seni görünce hicab ettiler, Ey İki Cihan Güneşi!
  İnsanlığın en mükemmel rehberi, Ezvacı Tahirat’ın eşi
  Işık arayanlar sende güneş buldu,
  ücretleri ihlas oldu
  Hastalıklar şifa buldu, hayat duruldu,
  beşer kurtuldu.

  Sana tabi olanlar buldular ikliminde hikmet, hidayet
  Yıktın Cahiliye’yi ,bir anda getirdin Asr’ı Saadet
  “Kim Muhammed öldü derse, boynunu vururum” dedi Ömer
  Ey Sevgili!, sevgin insanı ne edermiş, anlamak için yeter
  Alemlere Rahmettin belli, yerin Makamı Mahmud
  Havzı Kevserden ümmetine, elinle su içirecek Mabud
  İltifatına ermek, yaran olabilmek ne büyük servet
  Ehli Beyt’ine, ümmetine sonsuz yümün bereket

  İşte iklimin buydu yad edemem adını, tadını
  Ne söyleyim, nasıl anlatayım namını, şanını
  Seni övmek ne mümkün ,şefaatına ermek ne paye
  “Ümmetim” dediklerinden olabilmek bu fakire gaye
  Mücrimlerine et şefaat ne olur ey Kaanı Kerem!
  Minnet, Rahmet, Salavat sana ey Nebiyyi Muhterem!
  Altı yüz otuz iki de Medine de irtihal ettin Darı Beka’ya
  Yüzünü, gönlünü çevirdin Refiki Ala, Zül Vefa ‘ya
  Mekanın cennet bahçelerinden ,en güzel Ravza
  Yeri, Aişe’i Müberra’nın evi Kubbe’yi Hadra
  Sonsuz Salatu Selam olsun ey Rasulü Ekrem!
  En Muhterem!
  Bir ben değil, meleklerle cinler de der Sallallahu
  Aleyhi Vesellem!

  Doğan Taşcı
  herkul.org

  İlgili Yazılar

 2. 2
  nurya Üye
  nurya
  Üye

  Üye No: 53334
  Mesaj Sayısı: 495
  Tecrübe Puanı: 6
  Yaş: 53
  Yer: samsun

  Cevap: Muhammed’ül Emin (Naat-Şiir)


  medineye varamadım gül kokusu alamadım ben resüle doyamadım yaralıyım, yaralım oyyy.


+ Yorum Gönder