Orucumu üç kere bozdum biilerek.Bunun hükmü nedir? 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Orucumu üç kere bozdum biilerek.Bunun hükmü nedir?


  Orucumu üç kere bozdum biilerek Bunun hükmü nedir? Bilerek 3 defa oruç bozmanın hükmü nedir ?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Desert Rose Bayan Üye
  Desert Rose
  Bayan Üye

  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 10,799
  Tecrübe Puanı: 158

  Cevap: Orucumu üç kere bozdum biilerek.Bunun hükmü nedir?


  Kefaret, cinsel ilişkide bulunan kocaya vacib olur Hanımına veya kendisiyle gizli ilişki kurulan kadına, kefaret vacib olmaz Cinsel ilişkide bulunan erkeğin suçu daha büyük olduğu için, kefaret onun üzerine farz kılınmıştır
  Bu Kefaretin Keyfiyeti
  Ramazan orucunun bu şekilde ifsad edilmesiyle vacib olan kefaret, mü'min bir köle âzad etmektir Kölenin erkek veya kadın olması farket-mez Köle âzad etmeye gücü yetmezse peşpeşe iki ay oruç tutması gere-kir Eğer buna da gücü yetmezse, 60 fakiri doyurmalıdır Bunlardan hiç-birini yapacak durumda değilse, bunlara gücü yettiği zamana kadar kefa-ret borcu üzerinde kalır ve ne zaman bunlardan birini yapmaya gücü yeterse o zaman kefaret borcunu eda eder
  Bunun delili, Ebu Hüreyre'den rivayet edilen şu hadîstir: Peygam-ber'e birisi gelerek şöyle dedi:
  - Helak oldum ey Allah'ın Rasûlü!
  - Seni helak eden nedir?
  - Ramazan'da (oruçlu iken) zevcemle cinsî münasebette bulundum
  - Bir köleyi hürriyete kavuşturacak birşey bulabilir misin?
  - Hayır, bulamam
  - Peki iki ay peşpeşe oruç tutmaya gücün yeter mi?
  - Hayır, buna muktedir olamam (hem ben bu felakete oruç yüzün-den uğramadim mı?)
  - Altmış yoksulu doyuracak karşılığı bulabilir misin?
  - Hayır, bulamam
  Sonra o zat oturdu Derken Peygamber'e, içi hurma ile dolu (15 sâ' alabilen) bir sepet getirildi Peygamber o zâta şöyle dedi:
  - Bunu (al da) sadaka yap
  - Benden fakir bir yoksula mı vereceğim? Medine'nin karataşh iki ta-rafı arasında buna benim ailemden daha muhtaç bir ev halkı yoktur Bunun üzerine Hz Peygamber, azı dişleri görülünceye kadar güldü
  Sonra o kimseye şöyle dedi: 'Haydi hurmayı götür de bunu kendi ailene yedir'[34]
  Âlimler, yemek yedirmeye gücü yeten bir fakirin, kefaretini aile fert-lerine vermesinin caiz olmadığını söylemişlerdir Diğer kefaretler de böy-ledir Bu hadîste zikredilen durum sadece o kişiye mahsustur Şunu da belirtelim ki Ramazan orucunu cinsel ilişkide bulunmak suretiyle bozan kişinin, kefaretle beraber orucunu kaza etmesi de vacibdir Kefaret, cinsel ilişkiyle ifsad edilen günlerin tekerrür etmesiyle tekerrür eder Ramazan'ın iki gününde cinsel ilişkide bulunarak orucunu ifsad eden kişi, hem o iki günü kaza etmekle, hem de iki kefaret vermekle yükümlüdür Ramazan'ın üç gününde cima yaparsa, üç kaza, üç kefaretle yükümlüdür+ Yorum Gönder