Zilhicce Orucu 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi
 1. 1
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 19,450
  Tecrübe Puanı: 234

  Zilhicce Orucu


  ZİLHİCCE ORUCU

  {ZİLHİCCENİN İLK ON GÜNÜNDE ORUÇ TUTMANIN VE DİĞER İBADETLERİN FAZİLETİ}


  1252. İbni Abbâs radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  "Başka günlerin hiçbirinde, –zilhiccenin ilk on gününü kastederek– şu günlerde işlenecek amel–i sâlihten, Allah katında, daha sevimli hiçbir amel yoktur. "
  – Allah uğrunda yapılacak cihad da mı üstün değildir, Yâ Resûlallah? dediler.
  – "(Evet) Allah yolunda yapılacak cihad da. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihâdı başka. (O, bundan üstündür), buyurdu.
  Buhârî, Îdeyn 11. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Savm 61; Tirmizî, Savm 52; İbni Mâce, Sıyâm 39


  İlgili Yazılar

 2. 2
  mimoza Üye
  mimoza
  Üye

  Üye No: 51
  Mesaj Sayısı: 1
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 49
  Yer: İstanbul

  --->: Zİlhİcce Orucu


  Uğur Kepekçi

  İçerisinde bulunduğumuz, Zilhicce ayı; kameri aylardan onikincisi, Haram aylardan ve dolayısıyla hürmete lâyık aylardan biridir. (Haram aylar; Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, Receb). Bu aylarda savaş yapmak yasak olduğu için “eşhuru hurum” diye de adlandırılmıştır. Cahiliye devrinde Araplar arasında iç savaşlar eksik olmazdı. Dört ayda savaşmak Kur’an’da Ayetle yasaklanmıştır.
  ***
  “Doğrusu ayların sayısı; gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah’ın kitabında oniki aydır. Bunlardan dördü haram olanlardır. İşte doğru din budur. O halde bunlarda nefislerinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle nasıl toplu olarak savaşıyorlarsa, siz de onlarla toplu olarak savaşın. Ve bilin ki; muhakkak Allah, muttakilerle beraberdir” (Tevbe/36).
  Zilhicce ayı, içerisinde birçok hikmetli olayları barındıran, çok önemli bir aydır. Haccedenler, zilhiccenin dokuzunda Arafat’ta ihrama bürünüp adeta mahşeri yaşamaktadırlar. Arafat, Hazreti Âdem’den bu yana bütün Enbiyanın, Evliyanın ve bütün Hüccacın istisnasız ziyaret ettiği, “Hac Arafat’tır” buyrulan, dualarının geri çevrilmeyeceği “mekan–ı mahsus ve zaman–ı mahsus” (özel bir yer ve özel bir zaman) bir yerdir. Zilhicce, bu kutlu olayı içerisinde barındıran bir aydır.
  Peygamberimiz, adeta insanlığa hayat rehberi niteliği arz eden, “Müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. Bu emanetler, Allah’ın kitabı Kur’ân ve O’nun Peygamberinin sünnetidir” hitabını içeren veda hutbesini, veda haccında 124 bin Müslümanın şahsında bütün insanlığa yine zilhicce ayının dokuzunda, Cuma günü Arafat’ta vermiştir.
  Zilhicce ayı Allah yolunda canların kurban edildiği, (Zilhiccenin 10’u) Kurban Bayramını da içinde barındırmıştır.
  Bu kadar mübarek olayların cereyan ettiği bu ayda biz Muhammed ümmetine ikramlardan nasiptâr olmamız için oruç teklif edilmiştir. Bu ay içerisinde ilk 9 gün tutulacak oruç çok faziletlidir. Gücü ve sağlığı yerinde olanlar, kurban bayr----- kadar yani Arefe günü dâhil (Arafat günü) oruç tutmalıdır.

  ***

  Resulullah (sav) bu konuda şu hadisi şerifleri buyurmuştur.
  “Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya, bir gecesini ihya etmek de Kadir gecesini ihya etmeye bedeldir.” (İbni Mace)
  Peygamber Efendimizin eşlerinden rivayet olunur ki;
  “Resulullah (aleyhissalatu vesselâm) Zilhicce’den dokuz günle Aşura günü oruç tutardı. Bir de her aydan üç gün, ayın ilk pazartesi ile perşembe günü oruç tutardı” (Kütübü Sitte/3133)
  Zilhiccenin dokuzunda tutulan orucun faziletini yine Resulullah (sav) şöylece haber vermiştir.
  “Arafat günü tutulan orucun, geçen yılın ve gelecek yılın günahlarına kefaret olacağına Allah’ın rahmetinden ümidim var” (kütübü sitte/ 3135)
  “Zilhiccenin ilk on günü fazilette bin güne, Arefe günü ise, on bin güne eşittir.”( Beyhaki)
  “Allah indinde zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!” (Taberani)
  (Tesbih: Sübhanallah, Tahmid: Elhamdülillah, Tehlil: Lâ ilâhe illallah, Tekbir: Allahü ekber, demektir.)

  ***

  “Peygamber efendimiz, Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerin, diğer aylarda yapılan amellerden daha kıymetli olduğunu bildirince, Ashab–ı kiram,
  – “Ya Resulallah, Allah yolundaki cihaddan da mı daha kıymetlidir?
  Dediklerinde,
  – “Evet cihaddan da kıymetlidir. Ancak canını, malını esirgemeden harbe gidip şehid olan kimsenin cihadı daha kıymetlidir”.
  Buyurdu” (Buhari).

  ***

  Oruç tutmayı sadece Ramazan ayına mahsus bırakmayıp, böyle önemli günleri fırsat bilip, oruç tutarak, namaz kılarak, Kur’an okuyarak, zikir ederek, velhasıl ibadetlerimizi artırarak, kendimize ahiret azığı hazırlamalıyız.


 3. 3
  Ecir Üye
  Ecir
  Üye

  Üye No: 1608
  Mesaj Sayısı: 463
  Tecrübe Puanı: 10
  Yaş: 31
  Yer: Sükûtun kıyısı...

  --->: Zİlhİcce Orucu


  Allah razı olsun mum eklemeler yapalım inşAllah.


  Mü'minler İçin Duâ

  Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivâyet olunduğuna göre, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle dua etmişlerdir:  'Yâ Rabb! Ben hangi bir mü'mine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyyet eyle; yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. ' (18)


  ZİLHİCCE AYI VE ORUCUNUN ÖZELLİKLERİ

  ZİLHİCCE ORUCU
  Büyük İslam alimlerinden biri diyor ki;
  Zilhicce ayının ilk 10 gününde oruç tutan bir kimseye Allah (c.c.) bu 10 nimeti bahş eder:

  1- Ömrüne bereket verir.
  2- Mal ve servetini arttırır.
  3- Ailesini ve çoluk çocuğunu korur.
  4- Kötülüklerini örter (affeder).
  5- Sevap ve iyiliklerini kat kat arttırır.
  6- Son nefeste canını kolayca alır.
  7- Kabrini aydınlığa kavuşturur.
  8- Amel terazisinde iyiliklerinin ağır basmasını sağlar.
  9- Cehennem çukurlarına düşmekten kurtarır.
  10-Cennetteki dereceleri yükseltir.

  Peygamberimiz (s.a.v.) diyor ki:
  Zilhicce'nin ilk 10 günü içinde bulunan arefe günü oruç tutan bir kimseye Allah 60 YIL oruç tutmuş gibi sevap yazar.Üstelikte Allah kendisini mutiler safına sokar.

  Peygamberimiz (s.a.v.) diyor ki:
  Allah katında en değerli ibadet, Zilhicce'nin ilk 10 günü yapılan ibadettir.Bu günlerin her birinde tutulan oruçlar bir yıllık oruca, her gecesinde yapılan ibadetler de KADIR GECESI işlenen ibadetlere denktir.

  Peygamberimiz (s.a.v.) diyor ki:
  Bir gün Musa Peygamber (a.s.), "Ey Rabbim!..."der."Bunca dua ettim hiçbirini kabul etmedin.Söyle bana, sana nasıl ve ne zaman dua edeyim?" Bu soruya Yüce Allah (c.c.) şöyle cevap verir: "Ey Musa!..Zilhicce ayı nın ilk 10 günü, La ilahe illallah cümlesini söyle ki dileğini yerine getireyim."

  Bu defa Hz.Musa, "Ey Rabbim, o cümleyi bütün kulları söylüyor" der.Yüce Allah da kendisine şöyle cevap verir. "Ey Musa!..Zilhicce ayının ilk 10 günü içinde BIR defa , LA ILAHE ILLALLAH diyen kimsenin bu sözleri amel terazisinin bir kefesine, 7 kat gök ile 7 kat yer de diğer kefesine konulsa şüphesiz ki birinci kefe ağır basar."

  Peygamberimiz (s.a.v.) diyor ki:
  Allah (c.c.) Adem peygamberi zilhicce ayının ilk 10 gününün birinci günü affetmiştir.İşte bu günde oruç tutan kimsenin Allah (c.c.) ufak-tefek günahlarını affeder.Allah (c.c.), Yunus Peygamberin duasını Zilhicce ayının ilk onunun ikinci gününde kabul ederek kendisini balığın karnından dıþarı çıkarmıştır.Bu günde oruç tutan kimse, en ufak bir günah işlemeksizin,bir yıl ibadet etmis gibi sevap kazanır.

  Zilhicce'nin üçüncü günü Allah (c.c.) Zekeriya Peygamberin duasını kabul etti.Bugünde bir dilekte bulunanların dileğini Allah (c.c.) muhakkak yerine getirir.

  Zilhicce'nin dördüncü günü İsa Peygamberin Doğduğu gündür.Bu günde oruç tutanlardan Allah (c.c.) umutsuzluk ve yoksulluk gibi kaygıları kaldırır.O kimseler aynı zamanda kıyamet günü iyi kullarla beraber olacaktır.

  Beşinci günü Musa Peygamberin doğum günüdür.Bu günde oruç tutan kimse münafıklıktan ve kabir azabından kurtulur.

  Altıncı günü Allah (c.c.), sevgili peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.)'e hayır kapılarını açar.Bu günde oruç tutanlara Allah (c.c.) rahmet nazarıyla bakar ve onları ebediyen azaba uğratmaz.
  Yedinci günü cehennem kapıları kapanır.Zilhiccenin ilk 10 günü geçene kadar asla açılmaz.Bu günde oruç tutan kimseye Allah (c.c.) bilgisinin kavrayamayacağı derecede sayısız mükafatlar verir.

  Sekizinci günü İbrahim Peygamber (a.s)ın kurban kesme hususundaki rüyasını, gördüğü ve düşünmeye koyduğu gündür..Bu günde oruç tutan kimseyeAllah (c.c.) bilgisinin kavrayamayacağı derecede sayısız mükafatlar verir. Dokuzuncu günü arefe ( İbrahim Peygamber (a.s.)'in oğlu Ismail'i kurban kesmesi gerektiğini anladığı) günüdür.Bu günde oruç tutan kimsenin Allah (c.c.) geçis ve gelecek ufak-tefek bir yıllık günahını affeder."Bu gün dininizi (islamiyeti) son olgunluk derecesine eriştirdim ve size karşı olan nimetimi tamamladım" diyen Allah kelamı bugün inmiştir.

  Nihayet Zilhicce ayının ilk onunun sonuncu günü (onuncu günü) de KURBAN BAYRAMI günüdür.bu günde kurban kesen kimsenin Allah(c.c.) kurbanın daha ilk kan damlası yere düser düþmez, hem kendinin hem de çoluk çocuğunun ufak-tefek tüm günahları affeder.Yine bugünde bir mü'min karnını doyuran veya herhangi kimseye sadaka veren kimseyi Allah (c.c.) kıyamet günü bütün ahiret sıkıntılarından kurtulmıs olarak diriltir.Amel terazisinin sevap kefesi de Uhud Dağı gibi ağır çeker. 4. Reklam

 5. 4
  ismkul Üye
  ismkul
  Üye

  Üye No: 59361
  Mesaj Sayısı: 1
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 59

  --->: Zilhicce Orucu


  Allah razı olsun. ben tutmaya başladım


 6. 5
  Fakı Üye
  Fakı
  Üye

  Üye No: 52462
  Mesaj Sayısı: 77
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 29

  İnşallah tutabildiğim kadar tutarım bende .
  Kaçırdım bugünü . :/ 7. 6
  sem_a Üye
  sem_a
  Üye

  Üye No: 63762
  Mesaj Sayısı: 3
  Tecrübe Puanı: 2

  Haram Ayları Açıklar Mısnız? Neden Haram Ay Deniyor?


 8. 7
  imamhatipli42 Özel Üye
  imamhatipli42
  Özel Üye

  Üye No: 7
  Mesaj Sayısı: 2,537
  Tecrübe Puanı: 41

  Alıntı
  Haram Ayları Açıklar Mısnız? Neden Haram Ay Deniyor?

  Buyur kardeş aşağıdaki link sana yardımcı olacaktır.


  [url]https://www.mumsemaforum.com/hayirli-gun-ve-geceler-kandiller/90406-haram-aylar-zilkade-zilhicce-muharrem-receb-neden-haram-aylar-diye.html[/url]


 9. 8
  zehra karakaş Üye
  zehra karakaş
  Üye

  Üye No: 32248
  Mesaj Sayısı: 22
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 31

  Allah razı olsun.. bizde başlıyoruz inşallah yarın


 10. 9
  sem_a Üye
  sem_a
  Üye

  Üye No: 63762
  Mesaj Sayısı: 3
  Tecrübe Puanı: 2

  Allah Razı Olsun çok Yardımı Oldu


 11. 10
  benanneyim Üye
  benanneyim
  Üye

  Üye No: 60222
  Mesaj Sayısı: 163
  Tecrübe Puanı: 4
  Yaş: 46

  [sıze=3]bu On Günden Sonra Mü``minlerin Ikinci Bayramı Olan Mübarek Kurban Bayramı Vardır.bu Bayramda Allah Rızası Için Kurban Kesilir.kurbanın Deriside Kendiside Yalnız Allah Içindir.israf Edilemez Din Düşmanlarına Verilemez.etinden Mü``minlere Dağıtılır Fakirler Sevindirilir.deriside Bir Islam Hizmetine Vakfedilir.[/sıze]


 12. 11
  Arsoy Üye
  Arsoy
  Üye

  Üye No: 49
  Mesaj Sayısı: 225
  Tecrübe Puanı: 7
  Yer: ...................

  Zilhicce Ayında Oruç Tutmanın SevabıKur'ân-ı Kerim'de Fecr sûresinde "Ve on geceye yemin olsun" ifadesinde kastedilen on gece bazı kaynaklara göre Ramazan ayının son on günü veya Muharrem'in ilk on günü olarak belirtilse de genel görüş, bu mübarek on günün Zilhicce ayının ilk on günü olduğudur

  Kamerî ayların onikincisi olan Zilhicce ayı, İslâm'ın beş esasından olan hac ibadetinin yerine getirildiği aydır Bu mübarek ayın 1'inden 10'una kadar olan zaman dilimi "leyali-i aşere", yani on mübarek gecedir 10'uncu gün ise Kurban Bayramının ilk günüdür Peygamber Efendimiz (sav) bugünlerin önemini şöyle ifade ediyor:

  "Salih amellerin Allah'a en ziyade sevgili olduğu günler bu on gündür! Ondaki her bir günün orucu bir yıllık oruca (sevapça) eşittir Ondaki bir gece kıyamı (ibadetle ihya edilmesi) Kadir gecesinin kıy----- (ihyasına) eşittir

  Peygamber Efendimizin zevcesi Hafsa (ra) diyor ki:
  "Resulullah (sav) dört şeyi terk etmezdi: Aşure günü orucu, Zilhicce'nin on günü orucu, her ay üç gün orucu ve sabahın iki rekât sünneti"

  Ebu'd-Derda (ra) Zilhicce ayının önemini şöyle anlatıyor: "Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutmalı, çok sadaka vermeli, çok dua ve istiğfar etmelidir Çünkü Resulullah (sav):
  "Bu on günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun" buyurdu

  Zilhicce'nin ilk dokuz günü oruç tutanın, ömrü bereketli olur, malı çoğalır, çocuğu belâlardan korunur, günahları affedilir, iyiliklerine kat kat sevab verilir, ölüm anında ruhunu kolay teslim eder, kabri aydınlanır, Mizan'da sevabı ağır basar ve cennette yüksek derecelere kavuşur" (Şir'a)

  Allah indinde Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur Bugünlerde tesbihi (Sübhanallah), tahmidi (Elhamdülillah), tehlili (La ilahe illallah) ve tekbiri (Allahu ekber) çok söyleyin! (Abd b Humeyd, Müsned, 1-257)

  Allahu Teâlâ'nın bereketli kıldığı, Kur'ân-ı Kerim'de üzerine yemin edilen, Zilhicce'nin ilk on gecesinde yapılan amellere 700 misli sevab verileceğini Peygamber Efendimiz (sav) müjdeliyor Bugünler bizlere tevbe etme ve kısa zaman dilimlerinde tekrar çok semere elde etme fırsatının verildiği günlerdirBiz de Peygamber Efendimize tabi olarak, gündüzleri oruçla geçirmeli, sadaka vermeli, Allahu Teâlâyı zikretmeliyiz 13. 12
  Şema Moderatör
  Şema
  Moderatör

  Üye No: 123
  Mesaj Sayısı: 6,972
  Tecrübe Puanı: 79

  Zilhicce'nin On Günü yarın başlıyor
  28 ekim 2011 cuma günü zilhiccenin birinci günüdür


 14. 13
  @hmet Özel Üye
  @hmet
  Özel Üye

  Üye No: 771
  Mesaj Sayısı: 6,204
  Tecrübe Puanı: 66
  Yer: gölbaşı

  Zilhicce hakkinda hadis


+ Yorum Gönder