Şafiide İstinca Nasıl Yapılır 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
 1. 1
  musab Hadis Öğrencisi
  musab
  Hadis Öğrencisi

  Üye No: 87643
  Mesaj Sayısı: 3,975
  Tecrübe Puanı: 40
  Yer: "İslam Düşüncesinde Sünnet" okuyorum

  Şafiide İstinca Nasıl Yapılır


  Şafii Mezhebinde İstinca Yapılacak Şeyler


  Necasetten temizlenmek için mutlak (tabii) su kullanmak caizdir. Ayrıca necaseti gideren taş ve benzeri her çeşit kuru şeyle de istinca yapmak caizdir. Fakat en iyisi taş ve benzeri şeylerle silinip su İle temiz*lenmektir. Çünkü taş pisliği siler, su da eserini giderir. Ancak biri kul*lanılacaksa su kullanılmalıdır. Zira su hem necaseti, hem de eserini temizler. Eğer sadece taş ile temizlenilebiliyorsa, kullanılan taşın kuru olması şarttır. Ön ve arkadan çıkan necaset, kurumadan temizlenmelidir. Necasetlerin çıkış yerlerini de fazla aşmamak gerekir; yani dübürün du*varlarını ve zeker'in sünnet mahallini aşmamahdır. Ayrıca taş veya taş ye*rine kullanılan maddenin üç taneden az olmaması gerekir.

  Eğer üç taşla veya taş yerine kullanılan madde ile pislik temizlen*mezse, taş sayısını artırmalıdır. Fakat taşlan veya taş yerine kullanılan maddeleri üç, beş, yedi, dokuz gibi tek sayılarda kullanmak sünnettir.

  Enes b. Malik şöyle anlatıyor: 'Hz. Peygamber def-i hacet için dışarı çıktığında ben ve yaşıtım olan başka bir çocuk deriden yapılmış bir kabı su doldurur, Hz. Peygamber'e verirdik. Hz. Peygamber o su ile istinca yapardı. Bir de küçük süngü götürürdük, Hz. Peygamber o süngüyü yere dikerek sütre yapar ve ona doğru namaz kılardı'.[1]

  İbn Mes'ud şöyle demiştir: 'Hz. Peygamber büyük abdeste çıktı, bana üç tane taş getirmemi emretti'.[2]

  Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

  Biriniz büyük abdeste gittiğinde beraberinde üç taş götürsün, onlarla temizlensin. Temizlenmek için üç taş yeterlidir.[3]

  Hz. Peygamber 'Şu ayet Küba ehli hakkında nazil oldu* diyerek tevbe Suresinin 108. ayetini okumuştur:

  Orada asla namaza durma, ta ilk günden beri takva üzere kurulan mescid, elbette içinde namaza durmana daha uygundur. Onda temizlenmeyi seven kimseler vardır. Allah da temizlenenleri sever. (Tevbe/108)

  Ebu Hüreyre 'Küba ehli su' ile temizleniyordu, bu ayet onlar hakkında nazil oldu' demiştir.[4]

  Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

  İstincada üç taştan az kullanmayın.[5]

  Kim taş ile istinca yaparsa, taşları tek sayıda kullansın.[6] İstinca Yapılmayacak Şeyler

  Aslı necis olan veya sonradan necis olan şeylerle istinca yapılmaz. Çünkü böyle şeyler necaseti gidermez, daha da artırır. Abdullah b. Mes'ud şöyle rivayet ediyor. "Hz. Peygamber büyük abdeste çıktı, bana

  üç taş getirmemi emretti, iki taş bulabildim. Üçüncü taş yerine kurumuş bir hayvan dışkısı götürdüm. Hz. Peygamber taşları aldı, dışkıyı atarak (Bu necistir' dedi".[7]

  İnsanların yiyeceği olan ekmek, cinlerin yiyeceği olan kemik gibi şeylerle de istinca yapılmaz. İbn Mes'ud, Hz. Peygamber'in şöyle bu*yurduğunu rivayet ediyor: 'Cinlerin elçisi bana geldi. Onunla beraber gi*dip cinlere Kur'an okudum'. İbn Mes'ud olayın devamını şöyle anlatıyor: "Cinler, Hz. Peygamber'den yemek istediler. Hz. Peygamber 'Üzerine Allah'ın adı anılan her kemik sizin yiyeceğinizdir. Üzerinde eti çok olan her kemik sizin yiyeceğinizdir. Hayvanların dışkıları da sizin hayvan*larınızın yiyeceğidir' dedi. Sonra da ashabına 'Sakın kemik ve dışkıyla is*tinca yapmayın. Çünkü onlar cinlerden olan kardeşlerinizin yiyeceğidir' dedi".[8]

  Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

  Kurumuş hayvan dışkısı ve kemikle istinca etmeyin. Çünkü onlar,

  cinden olan kardeşlerinizin yiyeceğidir.[9]

  Mademki cinlerin hatırı için kemikle istinca yapılmıyor, o halde insanların yiyeceği olan ekmek gibi şeylerle haydi haydi yapılmaz. Muhterem olan şeylerle istinca etmek haramdır. Meselâ hayvanın kalçasıyla veya ön ve arka bacaklarıyla istinca etmek haramdır. Çünkü bu, insanın Allah tarafından şerefli kılınmasına ters düşer. Eğer eti yenen hayvanın parçası, yünü gibi hayvandan ayrılır ve temiz olursa veya murdar olan hayvanın derisi tabaklanmışsa, bunlarla istinca etmek caizdir.

  İlgili Yazılar

+ Yorum Gönder