Ailenin İslâm'daki Yeri ve Önemi - İslâm'ın Aileye Verdiği Önemin Tezahürleri 5 üzerinden 4.70 | Toplam : 20 kişi
 1. 1
  mumsema Admin
  mumsema
  Admin

  Üye No: 129
  Mesaj Sayısı: 6,213
  Tecrübe Puanı: 94
  Yer: Türkiye

  Ailenin İslâm'daki Yeri ve Önemi - İslâm'ın Aileye Verdiği Önemin Tezahürleri


  Ailenin İslâm'daki Yeri ve Önemi


  Aile mânâsına gelen usre kelimesi, lügat bakımından 'kişinin en yakın akrabalarından meydana gelen topluluk1 demektir. Bunlar anneler, babalar, dedeler, nineler, kızlar, erkek çocuklar ve onların çocuklarından meydana gelenlerdir.
  Fert, toplumun mihenk taşı ise, aile de kovan gibidir. Fert, ailenin bir parçasıdır ve ilk özelliklerini aileden, alır.
  (Bu kimseler) birbirinin soyundandır.
  (Âlu İmran/34)
  Fert, ailenin tabiatıyla tabiatlanır, onun terbiyesinden, etkilenir. Nitekim Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
  Her doğan (çocuk) fıtrat üzere doğar. Bundan sonra anası, babası onu yahudi veya hristiyan veya mecusî yapar. Nitekim hayvan yavruları, derli toplu bir yavru olarak doğarlar. Kusursuz doğan bu hayvan yavrularının içinde siz kulağı, dudağı, burnu, ayağı kesik olanını hiç görüyor musunuz?[10]
  Fıtrat, insanın iyi ve güzel şeyleri bilip kabul edecek kabiliyette ya-ratılmasıdır. Beşerin yaratılışının temeli budur.
  Fert ailenin, aile de toplumun direği ve temelidir. Bu bakımdan fert iyi olursa, aile de iyi olur, aile iyi olursa toplum da iyi olur. Bu yüzden İslâm dini aileye çok önem vermiştir. Kur'an ve Sünnet'in hükümlerinin bir çoğu aileyle ilgilidir.

  İslâm'ın Aileye Verdiği Önemin Tezahürleri


  İslâm'ın aileye verdiği önemi pekçok yerde görmek mümkündür. Bunların tümünü saymak mümkün değildir. Ancak bunların bir kısmını şöyle sıralayabiliriz:
  A. Evlenmeyi emretmiş olması
  Çünkü evlilik olmadan aile olmaz. Meşru bir evlilik temeline dayan-mayan ilişki zina olur.
  Sakın zinaya yaklaşmayın. Çünkü o bir hayasızlık ve çok kötü bir yoldur.
  (İsra/32)
  Hür ve iffetli kadınlarla, zina yapmamış ve gizli dost edinmemiş olduğunuz halde mehirlerini vermek suretiyle (evlenmeniz) size helâl kılındı.
  (Mâide/5)
  B. Kan-kocanın hukukunun belirlenmiş olması
  İslâm, karısı hakkında erkeğe şunları farz kılmıştır:
  a.Mehir . .
  Kadınlara nikâh bedellerini (mehirierini) müşkilat çıkarmaksizın verin.
  (Nisa/4) .
  b. Nafaka
  Bu müddet zarfında (emziren annelerin) yiyeceği ve giyeceği örf ve âdet gereğince çocuğun babasına aittir. (Bakara/233)
  Hz. Peygamber de şöyle buyurmuştur;
  Kadınların yiyecek ve giyecekleri normal bir şekilde olmak üzere si-zin üzerinizedir.[11]
  c. Kadınlarla hoş geçinmeyi emretmiştir. Onlarla (kadınlarla) hoş geçinin. (Nisa/19) İslâm, kadına da kocası hakkında şunları vacib kılmıştır:
  a. Masiyetin bulunmadığı yerde kadına kocasına itaat etmeyi em-retmiştir.
  Erkekler kadınların yöneticisi ve .koruyucusuduriar. (Nisa/34)
  Ayette geçen kavvam kelimesinden maksat, evin idaresinin erkeğe ait olması, kadının da ona itaat etmesidir.
  b. Kocanın izni olmadan herhangibir şahsı eve sokmamasını em-retmiştir.
  Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
  Sizin onlar üzerinde hakkınız, hoşlanmayacağınız kimselere döşeklerinizi çiğnetmemeleridir.[12]
  İmam Nevevî, 'Kocanın eve girmesini istemediği bir kişiye kadirim izin verme yetkisi yoktur1 demiştir.
  c. Kadına, kocasının şerefini, namusunu ve malını koruması emre-dilmiştir.
  Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
  Erkeğin sakladığı en hayırlı hazinenin ne olduğunu size haber vere-yim mi? Saliha bir kadın! Kocası baktığında kocasını memnun eder, kocası emrettiğinde itaat eder, kocası evde olmasa bile onun sırrını ve evini muhafaza eder, İşte en hayırlı define budur.[13]
  C. Çocukların geçiminin babaya ait kılınması İslâm, çocukları için babalara şunları farz kılmıştır:
  a. Nafakasını vermeyi emretmiştir.
  Şayet sizler için (çocuklarınızı) emzirirlerse onlara ücretlerini ödeyin. (Talak/6)
  Görüldüğü gibi, Allah Teâlâ, süt emziren annenin ücretinin verilme-sinin baba üzerine vacib olduğunu beyan etmiştir.
  b. Ahlâk ve ibadet bakımından güzej yetiştirmeyi emretmiştir. . Hz. Peygamber1 şöyle buyurmuştur:,
  Çocuklarınızı üç hasletle yetiştirin: Peygamber sevgisi, ehl-i beyt sev-gisi ve Kur'an sevgisi.[14]
  Dikkat edin! Hepiniz çobansınız ve güttüklerinizden sorumlusunuz, idareci (halife) halkı güden bir çobandır ve güttüklerinden sorumlu-dur. Erkek ailesinin çobanıdır ve onlardan sorumludur. Kadın da evi ve çocuğu hususunda çobandır ve onlardan sorumludur. Köle efendisinin malı hususunda çobandır ve ondan sorumludur. Dikkat edin! Hepiniz çobansınız ve güttüklerinizden sorumlusunuz.[15]
  İslâm, çocuklara da şunları farz kılmıştır:
  a. Evlatlar, Allah'a isyan olmamak şartıyla anne ve babaya itaat ile mükelleftirler.
  Anne-baba çocuğa Allah'ı inkâr etmeyi, İslâm'ın herhangibir farzını inkâr etmeyi emrederse, buna itaat edilmez. Çünkü Allah'a isyan ederek hiçbir mahluka itaat edilmez.
  Ayrıca çocuk anne-babaşina ihsan etmelidir.
  Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi, anaya-babaya iyi davran-manızı emretti. (İsra/23)
  Onlarla (annen ve babanla) dünyada iyi geçin. , (Lokman/15) .
  b. Anne ve baba fakir ise çocuğun onlara nafaka vermesi gerekir.
  Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:
  Kişinin yediğinin en hayırlısı ve helâli kendi kazancından olandır. Kişinin çocuğu da onun kazanandandır.[16]
  Sen ve malın* babanındır. Çocuklarınız sizlerin en güzel kazanç-lannızdandır. Öyleyse çocuklarınızın kazancından yeyin.[17]
  İşte bu ve benzeri hükümlerden, İslâm'ın aileye ne kadar önem verdiği açıkça anlaşılır.

  _____________________________
  [10] Müslim/2658, (Ebu Hüreyre'den)
  [11] Müslim'1218
  [12] Müslim .1218
  [13] Ebu Dâvud/l664; Hâkim, Müstedrek, (Hâkim hadîsin sahih olduğunu söylemiştir.)
  [14] Deylemî, [Bkz. Suyutî, Câmi'us-Sagîf]
  [15] Buhari/853, Müslim/1829 ve başka muhaddisler
  [16] Ebu Dâvud/35
  [17] Ebu Dâvud/3530; Tirmizî/1358

  Kaynak: Büyük Şafii İlmihali / Mustafa El-Buğa / Mustafa El-Hin / Ali Eş-Şerbeci

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Cevap: Ailenin İslâm'daki Yeri ve Önemi - İslâm'ın Aileye Verdiği Önemin Tezahürleri


  Ailenin İslamdaki Yeri ve Önemi Hakkındaki Hadis ve Ayetler İçin Teşekkür Ederim


 3. 3
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Cevap: Ailenin İslâm'daki Yeri ve Önemi - İslâm'ın Aileye Verdiği Önemin Tezahürleri


  Aile gerek kendi aralarında gerekse çevrede gerekse toplumda büyük bir öneme sahiptir.


 4. Reklam

+ Yorum Gönder