Cihadın Fazileti 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi
 1. 1
  bekir34 Eğri ok, doğru yol almaz
  bekir34
  Eğri ok, doğru yol almaz

  Üye No: 87506
  Mesaj Sayısı: 167
  Tecrübe Puanı: 2

  Cihadın Fazileti


  1) Cihad Kıyamete Kadar Devam Edecektir

  (1) Mugire bin Şube şöyle tahdis etti:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Ümmetimden bir takım insanlar galip gelmekte devam edeceklerdir. Onlar bu galip halde bulunurken Allah’ın emri onlara gelecektir’ buyurdu.”
  Hadisteki Allah’ın emrinden murat, kıyametin kopmasıdır. Bazı âlimler, Allah’ın emriyle kast edilen; kıyametin kopmasına yakın her mümin erkek, her mümin kadının ruhunu alacak olan güzel tatlı rüzgârdır dediler.
  Buhari (3405) Müslim (1921/171)
  (2) Muaviye şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Benim ümmetimden bir topluluk Allah’ın emirlerini yerine getirmekte devam edecektir. Onlara yardım etmeyen onlara muhalefet edenler bu taifeye zarar veremeyecektir. Allah’ın kıyamet emri onlara gelinceye kadar, onlar bu galibiyet üzere olacaklardır...’ buyurdu.”
  Buhari (3405) Müslim (1037/174)
  (3) Sevban (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Ümmetimden bir taife hak üzere galip olarak devam edecektir. Allah’ın emri kendilerine gelinceye kadar, onlar hak üzere hep öyle sebat edecektir. Muhalefet edenler onlara zarar veremeyecektir’ buyurdu.”
  “Hadiste zikredilen “taife” hakkında:
  −İmam Buhari (Rahmetullahi Aleyh): ‘Onlar ilim ehlidir’ dedi.
  −Ahmed bin Hanbel (Rahmetullahi Aleyh): ‘Onlar eğer hadis ehli değilse, onların kim olduğunu bilmiyorum’ dedi.
  −İmam Nevevi (Rahmetullahi Aleyh)’de: ‘Bu taifenin cesaretle savaşanlardan, fakihler, muhaddislerden kınayanların kınamasına aldırmadan iyiliği emreden kötülükten alıkoyan vb. iman sahibi salih kimselerden olması muhtemeldir’ dedi.”
  Müslim (1920/170)
  (4) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Ümmetimden bir taife kıyamet gününe kadar hak üzere savaşarak muzaffer olmakta devam edecektir. Nihayet Meryem oğlu İsa iner ve müslümanların emiri ona:
  −‘Gel bize namaz kıldır der. Bunun üzerine İsa Aleyhisselam:
  −‘Hayır, Allah’ın bu ümmete bir ikramı olarak sizin bir kısmınız diğerleriniz üzerine emirlersiniz buyurur’ dedi.”
  Ahmed (14726-15129) Müslim (1923/173) Ebu Davud (2484) Hâkim (4/480) Albani (1959-Sahiha)
  (5) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e bir adam gelerek:
  −Bana cihada denk olacak bir amelde delillik et dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Ben cihada denk olacak bir amel bulamıyorum’ buyurdu ve devamla:
  −‘Mücahid sefere çıktığı zaman sen mescide girip o dönünceye kadar devamlı namaz kılmaya, iftar etmeden devamlı oruç tutmaya gücün yeter mi?’ buyurdu. O kimse:
  −Buna kimin gücü yeter ki dedi.”
  Buhari (2634) Müslim (1878/)
  (6) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Allah kendi yolunda cihada çıkan kimseye: ‘Onu evinden çıkaran şey bana iman ve rasullerimi tasdik ise, elde ettiği ecir ve ganimetle salimen evine geri getireyim veya onu cennete girdireyim’ diye tekeffül etmiştir. Ümmetime meşakkat verecek olmasaydım hiçbir cihad müfrezesinin arkasından geri durmazdım. Şüphesiz Allah yolunda öldürülüp diriltilmemi, sonra tekrar öldürülüp diriltilmemi, sonra tekrar öldürülüp dirilmemi isterdim’ buyurdu.”
  Buhari (189) Müslim (1876/103)
  (7) Ebu Said el-Hudri (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e, ya Rasulallah! İnsanların hangisi daha faziletlidir? denildi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Canıyla malıyla Allah yolunda cihad eden mümindir’ buyurdu. Sahabeler:
  −Sonra kimdir dediler. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Allah’tan korkup insanları kendi şerrinden emin kılıp vadilerden bir vadiye çekilen mümindir’ buyurdu.”
  Buhari (2636) Müslim (1888/)
  (8) Abdurrahman bin Cerir (Radiyallahu Anh) şöyle haber verdi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Herhangi bir kulun ayakları Allah yolunda tozlanırsa cehennem ateşi ona dokunmaz’ buyurdu.”
  Buhari (2658)

  İlgili Yazılar

 2. 2
  YAĞMUR Bayan Üye
  YAĞMUR
  Bayan Üye

  Üye No: 110002
  Mesaj Sayısı: 134
  Tecrübe Puanı: 2

  Yorum: Cihadın Fazileti


  cihadda iki kasıt olabilir biri harp etmek diğeri nefsi yenmektir harp olsun olmasın nefis ile kavga kıyamete kadar sürecektir ve ne mutlu kazananlara


+ Yorum Gönder