İstimna orucu bozar mı? 5 üzerinden 4.45 | Toplam : 11 kişi
 1. 15
  VanLi* Üye
  VanLi*
  Üye

  Üye No: 74830
  Mesaj Sayısı: 824
  Tecrübe Puanı: 10
  Yer: Van Erciş

  --->: İstimna,orucu bozar mı?


  Alıntı
  İstimna yapmak orucu bozar ve sadece kaza gerektirir

  Tüm mezhepler için geçerlimidir? 2. 16
  imamhatipli42 Özel Üye
  imamhatipli42
  Özel Üye

  Üye No: 7
  Mesaj Sayısı: 2,537
  Tecrübe Puanı: 41

  --->: İstimna,orucu bozar mı?


  Alıntı
  Tüm mezhepler için geçerlimidir?

  Hanefi ve Şafi mezhebi için geçerlidir kardeş.


 3. 17
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 19,456
  Tecrübe Puanı: 234

  Cevap: İstimna,orucu bozar mı?


  İstimna orucu bozar .

  Alıntı
  İSTİMNA (MASTURBASYON)


  "Istimnâ" Arapça`da, "istihâ bi`l-yed" ve "hadhada" olarak da bilinen masturbasyon, genellikle fıtrata, yani genel olarak insanın yaratılışına, özel olarak da organlarının yaratılış gaye ve görevlerine ters görülmüş ve Islâm bir "fıtrat" dini olduğu, bu da fıtrata uymadığı için zaruret (zorunluluk hali) olmadıkça haram, ya da en, azından mekruh görülmüştür. Fıtratı daha iyi anlamak için şöyle bir örnek verebiliriz: Çivi, tahtaları birbirine tutturmak için yapılmıştır. Öyleyse onunla şiş kebabı yapılmaya kalkılırsa insanın eli yanar, kebap da iyi olmaz. Bu, işin fıtrat tarafıdır. Diğer yönden bir âyet-i kerîmede, irzlarını koruyanlar övüldükten sonra: "...eşleri ve câriyeleri müstesna. Onlarla olacak ilişkiden dolayı kınanmazlar. Işte bunun ötesine geçenler, haddi aşanlardır..." (K.K. el-Mü`minûn 23/5-7) buyurulur. Çoğu müfessirler, "bunun ötesine geçenler"e, eliyle istimna yâpanlar da girer, öyleyse onlar da haddi aşmış (haram işlemiş) olur, demişlerdir. (Örnek olarak bk. Kurtubî XII/105-106; Ibn Kesîr V/458; AIûsî XVNI/10-11) Ancak Alûsî, Cumhura (çoğunluğa) göre istimna âdet haline getirilmişse (cinsel sapma halini almışsa) bu âyetin kapsamına gireceğini, aksi halde girmeyeceğini söyler. (Alûsî, agk.)

  Bir hadîste: "elini nikâhlayan met`undur" (Mahlüf, Fetâvâ I/117: (Ancak mûracaat edebildiğim sahîh hadîs kitaplarında bu hadisi bulamadım. Bu hadisî AIûsî, "meşâyihin rivayeti" diye nakleder. bk. 1611) Saîd b. Cübeyr`in rivayet ettiği bir hadiste: "Zekerleriyle oynayan bir ümmete Allah azab etmiştir" Atâ`nin bir rivayetinde: "Elleri hamile olarak hasredilecek bir kavim duydum. Bunların elleriyle istimna yapanlar olduğunu sanıyorum" demiştir.

  Ayrıca Allah (c.c.), evlenme imkânı bulamayanların, imkân buluncaya kadar iffetlerini korumalarını emretmiş (K.K. en-Nûr 24/33) böyle bir yöntem uygulasınlar dememiştir. Rasûlüllah Efendimiz de: "Gençler! Imkân bulanlarınız evlensin, çünkü bu, gözü ve iffeti daha iyi korur. Bunu yapamayan oruç tutsun çünkü orucûn bunu sağlayacak bir kamçısı vardır." (Buharî, savm 10, nikah 2,3; Müslim, nikâh 1,3) buyurmuş ve bekârlara çare olarak orucu göstermiştir. Eğer istimna mübah olsaydı, çare olârak o gösterilirdi. Çünkü o daha kolay bir yoldur, denmiştir. (Mahlûf, age I/117)

  Ancak gerek sözkonusu âyetlerin istimnayı açıkça zikretmedikleri, gerekse bu konudaki hadislerin bir kısmının zayıf oluşu sebebiyle, çoğunluğun haram görmesine karşılık, istimnayı mahzursuz gören âlimler de vardır. Meselâ Ahmed b. Hanbel bunu, tıpkı kan aldırmaya benzetmiş ve ihtiyaç duyulduğunda, vücuttaki fazlalıkları dışarı atmaktan ibaret olduğu için câiz olduğunu söylemiştir. (AIûsî XVNI/10: Burada AIûsî, Ahmed b. Hanbel`i o bu görüşünü, Cumhurun haram olduğu kanaatini verdikten sonra verir. Ama mahlûf HanbeIî fıkıh kitaplarında buna rastlayamadığını söyler, bk. Fet8v8 I/118: ibnü`I-Hümâm da "haramdır, çünkü genellikle şehvet için yapılır, ancak umarım ki, cezası yoktur" der. bk. AIûsî agk.) Hanefîlerce genel olarak haram görülmüş, ancak; kişi bekârsa, ya da hanımından uzakta ise ve de şehvet kafasını aşırı meşgul ediyorsa, ya da zinaya düşme endişesi varsa ve bunu kendini teskin için yaparsa günah olmayacağı umulur. Ama zevklenmek ve şehvetlenmek için yaparsa günâhkardır, denmiştir. (ibn Âbidîn N/160: Mezühib-i erba`a`da: "Bazı Hanefi ve Hanbelîlerin, zinaya düşme korkusuyla caiz görmeleri zayıf bir görüştür" denir. bk. V/152; Mâlikiler de cevazı için iki şartı öngörürler: 1. Zinaya düşme korkusu, 2. Evlenmeye güç yetirememe. bk. Kardüvî, el-Helâl ve`I-harâm 165) Imam-i Şâfî önceki görüşünde (kadîm) câiz olduğunu söylerken, sonraki görüşünde (cedîd) haram olduğu kanaatına varmıştır. (Bu konuda geniş bilgi için bk. Zuhaylît VI/25) Mesele Rasûlullah`ın amcaoğlu Ibn Abbas`a sorulduğunda: "Zina yapmaktansa bu iyidir" (Sa`rânî, Kesf) cevabını vermiştir. Bütün bunlara göre; istimna genellikle hoş görülmemiş, fıtrata (normal yaratılışın gereğine) zıt bir eylem kabul edilmiş, cinsel sapma halini alması, psikolojik hastalık oluşturması gibi olumsuz yönleri hesaba katılarak, haram, ya da mekruhtur denmiştir. Ancak daha büyük zararlara düsme endişesi olduğu yerde; "iki zarardan başka alternatif yoksa, küçük olan zarar tercih edilir", "zaruretler haram şeyleri mubah kılar" kurallarınca yapılması câiz görülmüş, hattâ zina endişesi kesin ise, vacip bile olur denmiştir. Alışkanlık oluşturması ve zevk için yapılması ise ittifakla haramdır. Hanımının eli vs. azaları ile yapılması ise her halûkârda câizdir, helâldir.
  Yazar: İslam Fıkhı Ansiklopedisi 4. Reklam

 5. 18
  musab Hadis Öğrencisi
  musab
  Hadis Öğrencisi

  Üye No: 87643
  Mesaj Sayısı: 3,982
  Tecrübe Puanı: 40
  Yer: "İslam Düşüncesinde Sünnet" okuyorum

  Cevap: --->: İstimna,orucu bozar mı?


  VanLi* Nickli Üyeden Alıntı

  Tüm mezhepler için geçerlimidir?
  Bu hüküm Hanefi,Şafi ve Hanbeli Mezheplerinde böyledir.İstimna sonucu orucu bozmak ,mutlak olarak kefaret değil kaza gerektirir.

  Maliki Mezhebinde ise devamlı bir şeyi düşünerek ya da bakarak boşalan kişinin orucu bozulur ve kefaret gerekir.Hal böyleyken istimna sonucu boşalan kişiye hayli hayli kefaret gerekir.


 6. 19
  Muhammed_Enes محمد أنس
  Muhammed_Enes
  محمد أنس

  Üye No: 8757
  Mesaj Sayısı: 87
  Tecrübe Puanı: 2
  Yer: Alem-i Ervah

  Allah razı olsun..


 7. 20
  Kayıtsız üye Misafir
  Misafir

  Ramazan ayında yapılan istimna orucu bozar ve kaza gerekir.Fakat bir ramazanda iki defa mastürbasyon yapana kefaret de gerekir.Çünkü ramazanın bir gününde kaza gereken bir seyi yaparak orucunu bozan kimse baska gününde de bu şeyi kasıtla yine yaparsa kefaret de gerekir.Ve ayrıca istimna islam dininde zevk için yapıldığı takdirdede haram kılınmıştır.


 8. 21
  imamhatipli58 Misafir
  Misafir

  Ramazan ayı boyunca eğer bir gün istimna yapılırsa yapılan gün için kaza gerekir ancak ikincisi olursa buna kazayla birlikte Kefaret gerekir


 9. 22
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  el ile istimna orucu bozar mı,


 10. 23
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Ben sahuru ailemle yedim sonra odaya gittim biseylere baktim ama niyet etmedim ve elimle oynarken mezi geldi yeniden niyet edip oruç tutabilirmiyim?


 11. 24
  head Üye
  head
  Üye

  Üye No: 106330
  Mesaj Sayısı: 14
  Tecrübe Puanı: 1

  ben oruçlu iken istimna yaptım bir kaç kere ama meni gelmeden bıraktım ve mezi geldi bu durumlarda orucum bozulur mu? Duyduğuma göre mezi ne şekilde olursa olsun bozmaz diyorlar. Yaptıklarımda zevk derecesi çok fazla değildi. Soruma cevap verirseniz sevinirim. Teşekkürler.


 12. 25
  Josef Misafir
  Misafir

  Ben ibadetlerimi yapıyom iyi kötü ama yinede tutamayıp yapıyom çok günaha girmiş olur muyun

  masturbasyon orucu bozar mi diyanet,

  istimna haram mı değil mı?


 13. 26
  mum Admin
  mum
  Admin

  Üye No: 2
  Mesaj Sayısı: 9,914
  Tecrübe Puanı: 102

  Alıntı
  çok günaha girmiş olur muyun
  İbadetlerini yap tabiki ama alışkanlık haline getirme ki manen ve bedenen zarar edersin.
  Alıntı
  masturbasyon orucu bozar mi diyanet,
  Diyanet bir tarafa dört mezhebe göre istimna orucu bozar
  Alıntı
  istimna haram mı değil mı?
  İstimna caiz değil haramdır. (Zinaya düşme endişesi yoksa)


 14. 27
  ummut Misafir
  Misafir

  arkadaşlar oruçken masturbasyon yaptım ama mezi geldi meni gelmedi oruç bozulur mu ?


 15. 28
  arifselim Yönetici
  arifselim
  Yönetici

  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 29,935
  Tecrübe Puanı: 10

  Mastürbasyon denmesi için meninin boşalması gerekir yoksa buna mastürbasyon denmez. Eğer meni çıkmadıysa bir şey yapman gerekmez ve oruç bozulmaz.


+ Yorum Gönder
Git İlk 123 Son