Cemaatle namaz 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
 1. 1
  ladesma Üye
  ladesma
  Üye

  Üye No: 88613
  Mesaj Sayısı: 6
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 27
  Yer: İzmir

  Cemaatle namaz


  selamün aleyküm arkadaşlar 2 sorum var
  1-şimdi öğle ve ikindi namazlarında imam sessiz içinden tüm sureleri okuyo biz subhaneke yi okuduktan sonra imamla birlikta fatiha ve zammı suresi içimizden okuyormuyuz?

  2-akşam ve yatsı namazlarında imammın fatihayı içinden okuduğı 3. ve 4. rekatlarda bizde içimizden fatihayı okuyormuyuz ?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  bekir34 Eğri ok, doğru yol almaz
  bekir34
  Eğri ok, doğru yol almaz

  Üye No: 87506
  Mesaj Sayısı: 167
  Tecrübe Puanı: 2

  Cevap: cemaatle namaz  Temel Soru:

  Cemaatle kılınan namazlarda,
  İmamın sessiz kıraat yaptığı öğle ve ikindi namazının tüm rekatlarında;
  İmamın sesli kıraat yaptığı sabah, akşam, yatsı namazlarının son rekatlarında
  Cemaatin Fatiha Okuması gerekli midir?  Cevaplar:

  Hanefi fıkıhçılarına göre imama uyan için açık ve gizli okunan namazlarda imamın okuması yeterlidir. Cemaat susar. Ama diğer üç mezhep imamlarına göre açık ve gizli okunan namazların hepsinde cemaatin de Fatiha okuması gerekir. Çünkü Peygamberimiz, Fatiha’sız namaz olmayacağını vurgulamıştır. Onun için imam Fatiha’yı bitirince biraz susar ki cemaat de kendi içinden okusun. Zaten öğle, ikindi namazlarında gizli okunduğundan, imamın okumasını dinleme sorunu yoktur. Herkes kendi içinden Fatiha okur ama sure okunması gerekmez. Benim kanaatime göre açık okunan akşam, yatsı ve sabah namazlarında imamın okuması yeterlidir. Ama gizli okunan öğle, ikindi namazlarında cemaatin de Fatiha okuması gerekir. Namazda susmak yerine elbette Fatiha okumak daha iyi ve sevaptır.
  Prof. Dr. Süleyman Ateş

  ***

  Soru:Cemaatle kılınan namazda da diğer üç mezheb imamların içtihadına göre fatiha okumam hanefi içtihadına göre namaza zarar verir mi?

  Mezhepler birbirinin daha iyisi veya daha kötüsü değildirler. Her bir müçtehit, Allah’a daha yakın olmayı sağlayacak işleri göstermeye çalışmışlardır. Bu nedenle, bir mezhepteki uygulama ne yanlıştır, ne de onu başka türlü tarif edeninki daha üstündür. Her mü’min, ittiba ettiği mezhepteki uygulamaya bağlı kalmalıdır. İmam Fatiha suresini okurken dinlemek, ayetin emrine binaen gerekli görülmüştür. Öyle yapmalıyız. Allah’a emanet olun.

  "Kur’an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.
  Rabbini, içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah-akşam zikret ve gafillerden olma."
  (ARAF 204-205)

  Nureddin Yıldız

  ***

  Cemaatle namaz kılanlar şu şekilde hareket ederler:
  1) Cemaatten her biri imama uymayı niyet eder. Kılacak olduğu namaz hangi vaktin ise onu kasdederek: "Niyet ettim bugünkü falan vaktin farz namazını kılmaya, uydum şu imama" şeklinde niyet eder. Sonra imam ellerini kaldırır, aşikare "Allahu Ekber" diyerek namaza başlar. Ona uyanlar da ellerini kaldırarak gizlice "Allahu Ekber" deyip imamla namaz kılmaya başlarlar. Beraberce namaz kılanların hepsi "Sübhaneke"yi okur, sonra cemaat susar. İmam gizlece "Eûzü Besmele" okur. Sonra kıraata başlayarak namazı kıldırır.
  Şöyle ki: İmam sabah, akşam, yatsı namazlarının ilk ikişer rekatlarında ve vitir namazının her üç rekatında Fatiha suresi ile buna ilave edeceği ayetleri aşikare olarak okur, cemaate işittirir. Bütün tekbirleri, tesmi'leri ve selamları aşikare yapar. Akşam namazının üçüncü ve yatsı namazının üçüncü ve dördüncü rekatlarında, öğle ve ikindi namazının bütün rekatlarında kıraati gizli, tekbirleri, tesmi'leri ve selamları aşikare yapar.

  Kıraati sadece imam yapar. İmamın okuması, cemaatin okuması yerine geçer. İmam okurken cemaat susar ve dinler; açıktan okunan namazlarda Fâtiha'nın bitiminde âmin der; kıraat dışında okunacak zikir ve tesbihleri kendisi okur.

  Ömer Nasuhi Bilmen / Büyük İslam ilmihali


  ***

  İmam Şafii'ye göre;
  Sesli bir namaz dahi olsa Fatiha okumayan bir kişinin namazı olmaz.
  Dayandığı delil de şu Hadis-i Şerif'tir:

  حدثنا ابن ابي عمر وعلي بن حجر قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: '- "لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب

  Abbad bin Samit'in rivayetine göre Rasulullah (sav) Şöyle buyurmaktadır.
  ''Namazada Fatiha'yı okumayanın namazı yoktur.''

  İbn-i İsa, Abbad'ın rivayet ettiği "bu hadis Sahihtir" demiştir.
  Bu hadisle de bir çok alim ve sahabenin de amel ettiğini söylemiştir.
  Bunlar;
  Ömer İbnul Hattab
  Cabir bin Abdullah
  İmran ibnu Husayn ve diğerleri.
  Dediler ki; Fatihasız namaz kılmak caiz değildir" demişlerdir.
  Bu görüşe dayananların içerisinde, İbn-i Mubarek, İmam Şafii, Ahmed bin Hanbel ve İshak bulunmaktadır.


  İmam Malik:
  ''İmam, sesli okuduğu namazlarda (Sabah, Akşam, Yatsı) Fatiha Suresi okunmaz, imam dinlenir, der''
  ''Sessiz namazlarda ise (Öğlen, İkindi) Fatiha Suresi herkes tarafından okunur, der.

  ***  İmamın sesli ya da sessiz okuduğu bütün namazlarda cemaatin fatihayı içlerinden okumasının gerektiren bir çok hadisler ve sahabe fetvaları vardır. Bunlar ve getirilen şüphelere verilen cevaplar hakkında el-Mubarekfuri’nin Tahkiku’l-Kelam adlı kitabına bakınız.

  Bu konu ile ilgili delillerden bazıları şu şekildedir:

  Ubâde’t-İbnu’s-Sâmit radıyallahu anh‘den: “Rasûlüllâh sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: ‘Her kim ki Fatihâtu’l-Kitâb’ı okumazsa onun namazı yoktur’” Buhârî, (756); Müslim, (394); Ebû Dâvud, (822); Tirmizî, (247); Nesâ‘î, (2/137); ve İbn Mâce, (837)


  Ubâde’t-İbnu’s-Sâmit radıyallahu anh‘den, o şöyle dedi: “Bir sabah namazında Rasûlüllâh sallallahu aleyhi ve sellem‘in arkasında idik. Rasûlüllâh sallallahu aleyhi ve sellem Kur’ân okurken, kıraati ona ağırlık verdi. Namaz bitince (cemaate hitaben): ‘Zannedersem sizler imamınızın arkasında (Kur’ân) okuyorsunuz dedi?’ Biz de: ‘Evet ya Rasûlâllâh! Hızlıca (size yetişebilmek için okuyoruz)’ dedik. Rasûlüllâh r: ‘İmâmınızın arkasında Fatihâ’dan başka bir şey okumayın! Zira Fatihâ’yı okumayanın namazı yoktur’ dedi” Ahmed, (5/313, 316, 322); Ebû Dâvud, (823); Tirmizî, (311); Nesâ‘î, (2/141);Buhârî, Cüz’ünde (60/226); Darekutnî, (1/318); İbn Hibbân, (1776); Ziyâ‘u’l-Makdisî, el-Muhtare(3/344); Hâkim, (1/364); Beyhakî, Sunen, (2/164) ve Kırâ’at’ta (98); İbn Ebî Şeybe, (1/373) ve Tahâvî, (1/215) hasen bir senedle rivayet etmişlerdir Darekutnî’nin rivayetinde İbn İshâk tahdis sigasını tasrih etmiştir. Ebû Nu‘aym ise Hilye’de (9/322) farklı bir rivayet yoluyla nakletmiştir.


  Recâ’ İbn Hayve’den, o şöyle dedi: “Bir gün Ubâde’t-İbnu’s-Sâmit radıyallahu anh'ın yanı başında namaz kılıyordum ki imamın arkasında (Fatihâ’yı) okuduğunu duydum. Namazı kıldıktan sonra, dedim ki: ‘Yâ Ebâ Velîd! Sen imamla olduğun halde arkasında (Fatihâ’yı) okuyor musun?’ dedi ki: ‘Yazıklar olsun sana (Fatihâ’sız) namaz yoktur (bilmez misin?)’” Abdurrezzâk, (2771) hasen bir senedle rivayet etmiştir.


  Enes İbn Mâlik radıyallahu anh‘dan: “Rasûlüllâh sallallahu aleyhi ve sellem (bir gün) ashâbına namaz kıldırdı. Namazı bitince, yüzünü ashabına çevirerek dedi ki: ‘İmâm okuduğu halde siz de (arkasında) namazlarınızda okuyor musunuz?’ Hepsi sükût ettilerRasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sorusunu üç kere tekrar etti. Birisi veya birkaçı dediler ki: “Evet Yâ Rasûlüllâh! Biz bunu yapıyoruz!’ Rasûlüllâh buyurdu ki: ‘Bunu yapmayın. Sizden biriniz imamın arkasında, içinden olmak üzere sadece Fatihâ’yı okusun.’” Buhârî, Cüz’ünde, (224); Darekutnî, (1/340); Tahâvî, (1/218);Abdurrezzâk, (2765); Beyhakî, Kitâbu’l-Kıra’at’ta, (121); Sunen’inde, (2/166); Hâtib, (13/176); Ebû Ya‘lâ ve Taberânî, Evsât’ta ve Mecmâ‘u’z-Zevâ’id, (2/110) sahih bir senedle rivayet etmişlerdir.


  Ebû Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi: “Rasûlüllâh sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: ‘Fatihâ okunmayan namaz yeterli değildir.’ Ebû Sâ’ib dedi ki: ‘Peki ey Ebû Hureyre! Eğer imamın arkasında olursam?’ Elimden tutarak: ‘Fatihâ’yı içinden (kendi kendine) oku dedi.’”Mâlik (188); İbn Huzeyme, (490); Ebû ‘Avâne (1/452); İbn Hibbân, (1780); Beyhakî, Kırâ’at (66) sahih bir senedle rivayet etmişlerdir.


  Ebû Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi: “Rasûlüllâh sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: ‘Her kim ki namaz kılar da o namazında Ummu’l-Kur’ân’ı okumazsa, o namaz güdüktür sonra güdüktür, (yani) tamam değildir’ dedi.” (Müslim’in rivayetinde ise: ‘Bu sözü üç kere tekrar etti’ şeklinde gelmiştir)

  (Ravi diyor ki): Bunun üzerine dedim ki: “Yâ Ebâ Hureyre! İmâm sesli okuduğunda nasıl yapayım?’ Dedi ki: ‘Fatihâ’yı içinden okursun. Zira ben Rasûlüllâh r işittim ki şöyle buyurdu:

  ‘Allah Teala buyurdu ki: Ben Fatihâ’yı benimle kulum arasında yarı yarıya taksim ettim (Yarısı benim yarısı kulumundur) Ve kulumun istediği onundur Kul: Elhamdu li’llâhi Rabbi’l-’âlemîn dediği zaman Allah da: ‘Kulum bana hamd etti’ der Kul: er-Rahmânirrahîm dediği zaman, Allah da: ‘Kulum beni sena etti’ der Kul: Mâliki yevmiddîn dediği zaman, Allah da: ‘Kulum beni temcid’ etti (ve bir defada: ‘Kulum bana tebyiz eyledi’ dedi) Ve buraya kadar benim. Kul: ‘İyyâke na’bûdu ve iyyâke netse’în dediği zaman, Allah: ‘Bu kulumla benim aramda ve kulumun istediği hakkıdır’ der. Kul: İhdına’s-sırâta’l-mustakîm sırata’llezine en’amte ‘aleyhim gayri’l-magdubi ‘aleyhim vela’d-dâllîn dediği zaman, Allah: ‘İşte bu kulumundur ve kulumun istediği hakkıdır’ buyurur”
  Müslim, (395); Ebû Dâvud, (821); İbn Mâce, (838); Mâlik, (1/84) İbnu Huzeyme, (489); İbn Ebî Şeybe, (1/375); İbn Hibbân, Buhârî, Cüz’ünde, (15/68/65/72); Abdurrezzâk, (2767); Ebû ‘Avâne,; Beyhakî, (2/38); Beyhâkî, Kitâbu’l-Kıra’at’da (52) sahih bir senedle rivayet etmişlerdir (2/138) (1775);  ‘Abdullah İbn ‘Amr radıyallahu anhuma şöyle dedi: “Rasûlüllâh sallallahu aleyhi ve sellem (ashâbına hitaben): ‘Benim arkamda olduğunuz halde (Kur’ân) okuyor musunuz’ diye sual etti? (Sahâbeler) dediler ki: ‘Evet Yâ Rasûlâllâh! Süratli bir şekilde okuyoruz’ (Bu cevap üzerine) Rasûlüllâh buyurdu ki: ‘(İmâmın arkasında) Fatihâ’dan başka bir şey okumayın.’” Buhârî, Cüz’ünde (33) ve Beyhakî, Kitâbu’l-Kırâ’at’ta(138) hasen bin senedle rivayet etmişlerdir.


  Yezîd İbn Şerîk şöyle dedi: “Ömer İbnu’l-Hattâb radıyallahu anh‘e dedim ki: ‘İmâm’ın arkasında iken Fatihatu’l-Kitâb’ı okuyabilir miyim?’ Ömer İbnu’l-Hattâb radıyallahu anh: ‘Evet okursun’ dedi Ve tekrar dedim ki: ‘Sen okuduğun halde de mi Yâ Emire’l-Mu’minîn?’ Ömer İbnu’l-Hattâb radıyallahu anh dedi ki: ‘Evet ben okusam da’ buyurdu.” Buhârî, Cüz’ünde (45); Beyhakî, (2/167); Hâkim, (1/239); Darekutnî, (1/218); Tahâvî, (1/218) ve Abdurrezzâk, (2776) hasen bir senedle rivayet etmişlerdir


  Not: Sahâbelerden ve tabî’înden ehli ilmin çoğunluğunun ameli bu hadisler üzeredir. Sahâbelerden, Ömer İbnu’l-Hattâb, ‘Alî İbn Ebî Tâlib, ‘Â’işe bt Ebî Bekr,Ebû Hureyre, Enes İbn Mâlik, İbn Abbâs, İbn Ömer, İbn Mes’ûd, Mu’âz İbn Cebel, ‘Ubey İbn Ka’b, Ubâde’t-İbn es-Sâmit,‘Abdullâh İbn ‘Amr radıyallahu anhum ve daha isimlerini zikretmediğimiz birçok sahâbe vardır. 3. 3
  musab Hadis Öğrencisi
  musab
  Hadis Öğrencisi

  Üye No: 87643
  Mesaj Sayısı: 3,982
  Tecrübe Puanı: 40
  Yer: "İslam Düşüncesinde Sünnet" okuyorum

  Cevap: cemaatle namaz


  geçen bende sormuştum bu soruyu.aynı alıntıyı yapmışlardı.ben bugüne kadar sessiz okunan namazlarda hanefilere göre fatiha okunmuyacağını bilmiyordum.çoğu kişide benim kanaatimce bilmiyordur bu olayı.ama diğer 3 mezhep fatihasız namaz olmaz diyor bence en azından fatihayı okumalıyız.cemaatle namaz kılan hanefi arkadaşlara sesleniyorum siz sessiz okunan namazlarda fatiha ve zammı sure okuyormusunuz.


 4. Reklam

 5. 4
  bekir34 Eğri ok, doğru yol almaz
  bekir34
  Eğri ok, doğru yol almaz

  Üye No: 87506
  Mesaj Sayısı: 167
  Tecrübe Puanı: 2

  Cevap: cemaatle namaz


  Alıntı
  bence en azından fatihayı okumalıyız

  bende hanefiyim sübhanekeyi okuyup imama uyuyorum bende gizli okunurken fatiha okunuyo biliyodum ama yanlış biliyormuşum öğrendikten sonra doğru neyse onu uyguluyorsun yani bence böyle daha iyi dememek lazım hangi mezheptensen onu uygulamalısın


+ Yorum Gönder