Şafii Mezhebinde imamın arkasındaki imama uyan cemaat fatiha okumasının hükmü nedir? 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi
 1. 1
  sorularla islam Üye
  sorularla islam
  Üye

  Üye No: 46770
  Mesaj Sayısı: 300
  Tecrübe Puanı: 5

  Şafii Mezhebinde imamın arkasındaki imama uyan cemaat fatiha okumasının hükmü nedir?


  Şafii Mezhebinde imamın arkasındaki imama uyan cemaat fatiha okumasının hükmü nedir?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Fetva Meclisi Moderatör
  Fetva Meclisi
  Moderatör

  Üye No: 6
  Mesaj Sayısı: 6,315
  Tecrübe Puanı: 71

  Cevap: Şafii Mezhebinde imamın arkasındaki imama uyan cemaat fatiha okumasının hükmü nedir?


  Şafii mezhebine göre imamın arkasında iken fatiha okumak farzdır. Hanefi ... İmama Uyan Cemaatin (Muktedî) Kıraatı: Hanefîlere göre imama uyan için kıraat yoktur. ... "Kendisinde Fâtiha okunmayan namaz yeterli olmaz. ...

  konu ile alakalı haisler

  Ubade't-îbnu es-Samit radiyallahu anh'dan: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Her kim ki, "Fatiha't-ul-Kitabı" okumazsa onun namazı yoktur."(594)

  Ubade't-İbnu es-Samit radiyallahu anh'dan, şöyle dedi: Bir sabah namazında Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında idik. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Kurân okurken, kıraati ona ağırlık verdi. Namazdan bitince (cemaate hitaben) zannedersem sizler imamınızın arkasında (Kur'ân) okuyorsunuz dedi?” Biz de: “Evet ya Rasûlullah hızlıca (size yetişebilmek için okuyoruz)” dedik. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem; “İmamınızın arkasında "Fatiha'dan" başka bir şey okumayın, zira "Fatiha'yı" okumayanın namazı yoktur" dedi.(595)

  Reca İbnu Hayve'den, şöyle dedi: Bir gün Ubade't-İbnu es-Samit radiyallahu anh'ın yanı başında namaz kılıyordum ki, imamın arkasında (Fatiha'yı) okuduğunu duydum. Namazı kıldıktan sonra, dedim ki: "Ya Eba Velid, sen imamla olduğun halde arkasında (Fatiha'yı) okuyor musun?” dedi ki: “Yazıklar olsun sana (Fatiha'sız) namaz yoktur (bilmez misin?)(596)

  Enes İbnu Malik radiyallahu anh'dan: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem (bir gün) ashabına namaz kıldırdı. Namazdan bitince, yüzünü ashabına çevirerek dedi ki:

  “İmam okuduğu halde siz de (arkasında) namazlarınızda okuyor musunuz?” Hepsi sukut ettiler. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sorusunu üç kere tekrar etti. Birisi veya birkaçı dediler ki: “Evet Yâ Rasûlullah biz bunu yapıyoruz.” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: “Bunu yapmayın. Sizden biriniz imamın arkasında, içinden olmak üzere sadece "Fatiha'yı" okusun.(597)

  Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle dedi: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Fatiha" okunmayan namaz yeterli değildir. Dedim ki: “Peki Yâ Rasûlullah, eğer imamın arkasında olursam?” dedi ki: Elimden tutarak: "Fatiha'yı" içinden (kendi kendine) oku buyurdu.(598)

  Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle dedi: Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki: Her kim ki namaz kılar da o namazında "Ümmü'l-Kur'ânı' okumazsa, o namaz güdüktür sonra güdüktür, (yani) tamam değildir dedi. (Müslim'in rivayetinde ise bu sözü üç kere tekrar etti şeklinde gelmiştir.)

  (Ravi diyor ki): Bunun üzerine dedim ki: "Ya Eba Hureyre! İmam sesli okuduğunda nasıl yapayım? "Fatiha'yı" içinden okursun. Zira ben Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem işittim ki: Şöyle buyurdu. Allahu Teâla buyurdu ki: “Ben "Fatiha'yı" benimle kulum arasında yarı yarıya taksim ettim. (Yarısı benim yarısı kulumundur.) Ve kulumun istediği onundur." Kul, Elhamdu lillahi Rabbi'I-alemin dediği zaman Allah da: “Kulum bana hamd etti” der. Kul, Errahmanirrahim dediği zaman, Allah da: “Kulum beni sena etti” der. Kul, maliki yevmiddin dediği zaman, Allah da: “Kulum beni temcid etti (ve bir defada: Kulum bana tebyiz eyledi” dedi.) Ve buraya kadar benim.” Kul iyyake na'budu ve iyyake neste'in dediği zaman, Allah: “Bu kulumla benim aramda ve kulumun istediği hakkıdır” der. Kul İhdına's-sırata'l-müstakim sıratallezine en'amte aleyhim ğayri'l-meğdubi aleyhim ve-la'd-dâllîn dediği zaman, Allah: “İşte bu kulumundur ve kulumun istediği hakkıdır" buyurur.(599)

  Abdullah İbnu Amr radiyallahu anh şöyle dedi: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem (ashabına hitaben) “Benim arkamda olduğunuz halde (Kur'ân) okuyor musunuz” diye sual etti? (Sahabeler) dediler ki: “Evet Yâ Rasûlullah süratli bir şekilde okuyoruz.” (Bu cevap üzerine) Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: “(İmamın arkasında) "Fatiha'dan" başka bir şey okumayın.(600)

  Yezid İbnu Şerik şöyle dedi: Ömer İbnu'l-Hattab radiyallahu anh'a dedim ki:
  “İmam'ın arkasında iken "Fatihat'uI-Kıtab'ı" okuyabilir miyim?” “Evet okursun” dedi. Ve tekrar dedim ki: “Sen okuduğun halde de mi Yâ Emir'el-Mu'minin?” dedi ki: "Evet ben okusam da" buyurdu.(601)

  Not: Sahabelerden ve Tabi'inden ehli ilmin ekserisinin ameli bu hadisler üzeredir. Sahabelerden, Ömer İbnu'l-Hattab, Ali İbnu Ebi Talib, Aişe Binti Ebi Bekr, Ebu Hureyre,Enes İbnu Malik, İbnu Abbas, İbnu Ömer, İbnu Mes'ud, Muaz İbnu Cebel, Ubey İbnu Ka'b, Ubade't-İbnu es-Samit, Abdullah İbnu Amr radiyallahu anhuma daha isimlerini zikretmediğimiz birçok sahabe vardır.

  Kaynaklar:

  594:Buhari(756) Müslim(394) Ebu Davud(822) Tirmizi(247) Nesei(2/137) ve Ibnu Mace(837)
  595:Ahmed(5/316/322) Ebu Davud(823) Tirmizi(311) Nesei(2/141) Buhari Cüz'ünde(60/226)
  Darekutni(1/318) İbnu Hibban(1776) Hakim(1/238) Beyhaki Süneninde(2/164) ve Kıra'atta(98) İbnu Ebi Şeybe(1/373) ve Tahavi(1/215) hasen bir senedle rivayet etmişlerdir.
  596:Abdurrazzak(2771) hasen bir senedle rivayet etmiştir.
  597:Buhari Cüz'ünde(224) Darekutni(1/340) Tahavi(1/218) Abdurrezzak(2765) Beyhaki Kitab'ul-Kıra'atta(121) Süneninde(2/166) Hatib(13/176) Ebu Ya'la ve Taberani Evsat ta Mecmauz zevaid(2/110) sahih bir senedle rivayet etmişlerdir.
  598:İbnu Huzeyme(490) ve İbnu Hibban(1780) sahih bir senedle rivayet etmişlerdir.
  599:Müslim(395) Ebu Davud(821) İbnu Mace(838) Malik(1/84) İbnu Huzeyme(489) İbnu Ebi Şeybe(1/375) İbnu Hibban(1775) Buhari Cüzünde(15/68/65/72) Abdurrezzak(2767) Ebu Avane(2/138) Beyhaki(2/38) Beyhaki Kitabul Kıraat'da(52) sahih bir senedle rivayet etmişlerdir.
  600:Buhari Cüz'ünde(57) ve Beyhaki Kitab 'ul-Kıraatta(138) hasen bin senedle rivayet etmişlerdir.
  601:Bu hadisi Buhari Cüz'ünde(45) Beyhaki(2/167) Hakim(1/239) Darekutni(1/218) Tahavi(1/218) ve Abdurrezzak(2776) Hasen bir senedle rivayet etmişlerdir.


+ Yorum Gönder