Yorum: Ahiret gününde çağımız musevi ve hristiyanların durumu ne olacak?


Yerlerde ve göklerde yaratılan canlı ve cansız alemlerin yaratılması boşuna değildir. Allah adildir ve hiç bir kuluna zulüm etmez. ahirete iman etmemek bir azap nedenidir. Kimseye zarar vermemek ve iyilik yapmak karşılıksız kalmaz ama kendini yaratan bir olan ilahı inkar etmek ahiretteki karşılığı sonsuz bir azaptır.