4 Büyük hak Mezheplerin üzerine Hadis veya Kuran ayet var mıdır? 5 üzerinden 4.52 | Toplam : 29 kişi
 1. 1
  kul93 Üye
  kul93
  Üye

  Üye No: 101044
  Mesaj Sayısı: 149
  Tecrübe Puanı: 2

  4 Büyük hak Mezheplerin üzerine Hadis veya Kuran ayet var mıdır?


  Dört Büyük hak Mezheplerin üzerine Hadis veya Kuran ayet var mıdır?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  imam Özel Üye
  imam
  Özel Üye

  Üye No: 2034
  Mesaj Sayısı: 6,095
  Tecrübe Puanı: 65
  Yer: minallah-ilelllah

  Cevap: 4 Büyük hak Mezheplerin üzerine Hadis veya Kuran ayet var midir?


  Dört Mezhep delilleri

  Mezheplerin hak olduğuna dair deliller çoktur.
  Kurandan delil: Bilmiyorsanız bilene sorunuz ayetidir.

  Peygamber, Muaz’a Yemen’e yolculuğa çıkmadan önce “İnsanlar arasında neyle hükmedeceksin?” diye sordu, Muaz, “Allah’ın kitabı Kuranla” dedi, Peygamber : “peki onda bulamazsan?” buyurdu, Muaz: “Rasulullah sallallahu aleyhi ve selllem’in sünnetiyle” dedi, Peygamber : “Peki onda da bulamazsan? buyurdu, İçtihadımla dedi. (Ebu Davud-Tirmizi-Ahmed-Darimi)

  Biz ilim sahibi olamayan müslümanlar olarak, İlim sahibi yani Kuran ve Sünnetten hüküm çıkaracak kadar bilgimiz olmadığı için bir alimin Kitap ve Hadislerden çıkardığı hükümlere uymamız hem Allahın emri hem Peygamberimizin emridir.
  4 mezhep de Kitap ve sünnete uygun büyük müçtehit alimlerin çıkardığı hükümlerdir. İslam dini 4 mezheple sınırlı değil ama en sağlam içtihatlar olduğu için ümmet bu mezheplere uydu benimsedi. 3. 3
  rana Aciz Kul
  rana
  Aciz Kul

  Üye No: 5879
  Mesaj Sayısı: 2,945
  Tecrübe Puanı: 43
  Yer: Almanya

  Cevap: 4 Büyük hak Mezheplerin üzerine Hadis veya Kuran ayet var midir?


  Mezhepsizler, konuyu başka noktalara çekerek mevzuyu bulandırmaya çalışıyorlar. Oysa ki bu konu tüm açıklığıyla Kur’an’da geçmektedir. Evet, İslam’da mezhep vardır; O da Allah ve Resulunun izinden giden Ehl-i Sünnet (Hanefi, Maliki, Hanbeli ve Şafii) mezhebidir.

  “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygambere itaat edin ve sizden olan ulu-l emre itaat edin. Eğer Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah ve Resulüne götürün. Bu daha iyidir ve sonuç bakımından daha güzeldir.” (Nisa 59)

  Bu ayette geçen “sizden olan ulu-l emre itaat edin” tabiriyle alimler vurgulanmaktadır. Yüzlerce alim bu görüşü benimsemiş ve bu konuda ittifak etmiştir. Ayetin devamında yer alan “herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah ve Resulüne götürün” kısmı da kıyasa delildir. Kur’an ve hadislerde hükmü açıkça bildirilmeyen meselelere kıyas ederek hüküm çıkarılması gerekir. Bu da içtihadı gerektirir. Hz. Muhammed’den sonraki dönemlerde içtihadı müçtehidler, yani “ulu’l emr” yapar.
  Nitekim Peygamberimiz bazı dünya işlerinde kendi görüşünü ortaya koymuştur. Resulullah bazı konularda kendileri içtihad ederdi. Resulullah’tan sonra ashab devrinde de ashaptan biri, bir mesele hakkında çözüm bulamadığında onu bilen birine danışırdı. Ashab döneminde de içtihad vardı. Zamanla İslam coğrafyası genişlemiş, ashab sayısı azalmış ve yeni meseleler de artmıştır. Tabiin devrine gelindiğinde ise farklı görüşleri tek bir çatı (ehl-i sünnet) altında birleştirmek için Resulullah’ın hadisleri toplanmış, tasnif ve tahlil edilmiştir. İşte Tabiin dönemi alimlerinden biri de İmam-ı Azam’dır. İmam Malik, İmam Şafiî ve Ahmed bin Hanbel gibi alimler de Tabiin dönemi alimlerinin yetiştirdiği Tebe-i Tabiin alimleridir. Bu alimler ufak tefek görüş farklılıklarına sahip olsa da temelde aynı çatı altında (ehli sünnet) birleşmiştir. Bu dönem alimlerinin içtihadlarına uymak da her Müslüman’ın vazifesi olmalıdır.
  Nitekim Hz. Muhammed bir hadisinde der ki:“İnsanların en hayırlısı benim asrım(daki ashabım)dır. Sonra onlara yakın olan (Tabiîn)lerdir. Sonra da onlara yakın olan (Tebe-i Tabiîn)lerdir”(Buhar, Fedailü Ashabi’n Nebiyy, 1; Müslim, Fedailü’l-Ashap, 210-214; Ebû Dâvud, Sünne, 9; Tirmizî, Fiten, 45).
  Sizler bu büyük alimleri ve içtihatlarını inkar ederek gerçekten çok büyük bir yanlış içerisindesiniz. Allah, ıslah etsin. 4. Reklam

 5. 4
  HAK.ISLAM Üye
  HAK.ISLAM
  Üye

  Üye No: 102100
  Mesaj Sayısı: 76
  Tecrübe Puanı: 1

  Cevap: 4 Büyük hak Mezheplerin üzerine Hadis veya Kuran ayet var midir?


  Alıntı
  Ayet ve Hadis nerede ? heleki 4 mezhep hakkında ?
  imam kardeş güzelce delilleri getirmiş. sana 4 tane mezhep çıkacak mı diyecek direk. bilmiyorsanız bilenlerden sorun ayeti tam yerinde bence. benim ümmetimin içtihatı rahmettendir. içtihat eden hata yapsa 1 ecir sevap , tuttursa 2 ecir sevap aslında delil çoktur. yani ben fazla delil getirmek istemiyorum. rana getirmiş imam getirmiş bunlar yeterde artarda.


 6. 5
  karadamlalar Kesintili Üye
  karadamlalar
  Kesintili Üye

  Üye No: 96809
  Mesaj Sayısı: 1,443
  Tecrübe Puanı: 15

  mezhepler hakkında ayet ya da hadis yoktur, getirilen itaat ayetleri mutlak manada alimlere itaati mi şart koşuyor, hata yapabilen insanlardır bunlar dolayısıyla doğru olanın peşinde olmalı insan.


 7. 6
  ExplosiveAsln Üye
  ExplosiveAsln
  Üye

  Üye No: 102212
  Mesaj Sayısı: 60
  Tecrübe Puanı: 1

  Yoktur, mezhepler Allah'ın rahmetdir aslında...
  Allah İslam'ı kolaylık dini olarak indirmiştir.
  Örneğin şehirde çok insan vardır, hanefi olursun elin bir bayana yanlışlıkla değdiğinde abdestin bozulmaz. Örneğin köyde tarlada çalışırsın, şafii olursun alin azıcık kanar abdestin bozulmaz.
  Mezhepler sonradan oluşmuş ve üstü kapalı ve farklı yorumlanabilecek ayetlerden dolayı oluşmuştur. 8. 7
  qKn. Emekli
  qKn.
  Emekli

  Üye No: 102213
  Mesaj Sayısı: 29
  Tecrübe Puanı: 0

  ameli mezhepler var fıkhi mezhepler var şimdi bir meşhur hadis "Ümmetim yetmiş iki fırkaya ayrılır, onlardan sadece biri kurtuluş ehlidir.” diye buyurdu. Bunların kimler olduğu sorusuna, “Bunlar cemaatte olanlardır.” buyurdu.(Ahmed b. Hanbel, 3/145; Zevaid, 6/226). Diğer bir rivayette “Bunlar benim ve ashabımın üzerinde bulunduğu yolda olan kimselerdir.”

  “Yahudiler yetmiş bir (71) fırkaya ayrıldılar, biri hariç diğerlerin hepsi cehenneme girer. Hristiyanlar yetmiş iki (72) fırkaya ayrıldılar, biri hariç diğerlerin hepsi cehenneme girer. Bu ümmet de yetmiş üç (73) fırkaya ayrılacak, biri hariç hepsi cehennem girer.”(Ebu Davud, Sünnet, 1; Tirmizî, İman,18; İbn Mace,Fiten, 17; İbn Hanbel, 2/332).
  Bu bahsettiğiniz 4 büyük mezhep inançta yani itikatta aynı amelde farklıdır onun için ameli mezhep işte.4 tane yol düşün hepsi doğru gidiyor hangisinden gidersen hangi yol sana uygunsa ordan gidiyorsun sende işte biz lisedeyken de böyle öğrenmiştik.Amelde farklı olmalarının sebepleri de Kuran'ın derin manasından diye biliyorum.


 9. 8
  imam Özel Üye
  imam
  Özel Üye

  Üye No: 2034
  Mesaj Sayısı: 6,095
  Tecrübe Puanı: 65
  Yer: minallah-ilelllah

  Alıntı
  mezhepler hakkında ayet ya da [URL="https://www.mumsemaforum.com/hadis-tarihi-hadis-usulu/"]hadis[/URL] yoktur
  Kardeşlerim
  4 mezhep hakkında ayet ve hadis yoktur diyen cahildir, mezhebin ne olduğunu bilmez.
  Dolaylı olsa da hem hadis vardır hem ayet.
  İçtihad, müçtehid ve mezhep kavramlarını, şamil islam ansiklopedisinden okuyunuz lütfen.


 10. 9
  ExplosiveAsln Üye
  ExplosiveAsln
  Üye

  Üye No: 102212
  Mesaj Sayısı: 60
  Tecrübe Puanı: 1

  imam Nickli Üyeden Alıntı
  Kardeşlerim
  4 mezhep hakkında ayet ve hadis yoktur diyen cahildir, mezhebin ne olduğunu bilmez.
  Dolaylı olsa da hem hadis vardır hem ayet.
  İçtihad, müçtehid ve mezhep kavramlarını, şamil islam ansiklopedisinden okuyunuz lütfen.
  yahu kardeş, öyle deme doğrudan yoktur diye biliyoruz. Dolaylı olarak olabilir onu bilmiyordum.
  Bilmiyorduk, cahil diyorsun. 11. 10
  imam Özel Üye
  imam
  Özel Üye

  Üye No: 2034
  Mesaj Sayısı: 6,095
  Tecrübe Puanı: 65
  Yer: minallah-ilelllah

  Alıntı
  yahu kardeş, öyle deme doğrudan yoktur diye biliyoruz. Dolaylı olarak olabilir onu bilmiyordum.
  Bilmiyorduk, cahil diyorsun.
  ben kimseyi hedef almadım, genel bir ifadedir kimse üzerine almasın.
  Ayet ve hadis var dediysek bildiğimiz bir şey var.
  yoktur diyenler bilgisizler ve bilgisizliklerini de kabul etmiyorlar.


 12. 11
  HAK.ISLAM Üye
  HAK.ISLAM
  Üye

  Üye No: 102100
  Mesaj Sayısı: 76
  Tecrübe Puanı: 1

  yakında bunlar mezheplere uymayıp kafalarına göre hüküm çıkarıp ayakları tavanda başları yerde bir namaza başlarlar. merak ediyorum bu mezhepleri inkar edenler nasıl bir yol izliyorlar. ayetleri hadisleri kendi çıkarlarına göre anlıyorlar. hele hadisleri hangileri işine gelirse onlara göre o sahih işine gelmeyende uydurma oluyor. demiyor bu işin ilmini bilen Alimlere uymayı. onun doğrusunu kafana göre alsan diğerinin doğrusunu kafana göre alsan 4 mezheptende çıkarsın. derin düşününce anlaşılır bu dedigim.


 13. 12
  Necef_ Emekli
  Necef_
  Emekli

  Üye No: 98559
  Mesaj Sayısı: 178
  Tecrübe Puanı: 0

  Alıntı
  Necef
  Allah gözünü kör etmişse ben ne yapabilirim
  Konuyu okumadan cahilce itiraz etmeyin
  Getirdiklerinde Allah a ve peygambere uyulmasıyla alakalı ayet hadisler.sen şimdi bunların direk DOĞRUDAN mezheple alakalı olduğunu diyorsan elbet itiraz etcez

  ben bitane göremedim bi mezhebe uyun diye ? nerde mezhep kelimesi göremiyorum ? doğrudan birşeyden bahsedilmiyor dolaylı yoldan olursa çıkarsa anlam olursa olur biraz evet mezheple alakalı.ama doğrudan bi mezheple alakalı bişey yok
  Heleki heleki 4 MEZHEP hakkında yoktur...nerde geçiyor 4 mezhep ? mezhepleri 4le sınırlamak sonradan bi iştir.o ayetlerden yorumla çıksa çıksa Mezhepler çıkar ama 4 mezhep çıkmaz.

  Kısaca o ayetlerden mezhep anlamı çıkabilir ama doğrudan mezhepten bahsedilmiyor.dolaylı yoldan anlam genişlemesiyle mezhep konusuna varılabilir o ayetlerle.ama kesindirki 4 mezhep hakkında yoktur ayet


 14. 13
  rana Aciz Kul
  rana
  Aciz Kul

  Üye No: 5879
  Mesaj Sayısı: 2,945
  Tecrübe Puanı: 43
  Yer: Almanya

  sen kimsin ki itiraz edeceksin? o kadar alim tefsir etmis, var diyorda sen neyine güvenerek yok diyorsun?
  dört değil belki ama mezheplere uymakla ilgili dolaylı bir sürü ayet ve hadis var!


 15. 14
  Necef_ Emekli
  Necef_
  Emekli

  Üye No: 98559
  Mesaj Sayısı: 178
  Tecrübe Puanı: 0

  Allah akıl vermiş dimi ....körü körüne taklid hiç araştırma soruşturma yok..okusan bulursun anlarsın olmadığını
  Allah aşkına oku bakalım 4 MEZHEP hakkında bişey varmı ayet hadis ? Mezhepler hakkında olabilir ama 4 MEZHEP hakkında yok.hadi bana 4 mezhep hakkında ayet hadis getir.dikkat mezhep demiyorum 4 MEZHEP hakkında yani hanefi şafi maliki hanbeli hakkında ayet hadis getir bakalım


+ Yorum Gönder
Git 12 Son