Kıyamet Günü Ve Yeniden Diriliş 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
 1. 1
  xİmamHatipLee Üye
  xİmamHatipLee
  Üye

  Üye No: 60758
  Mesaj Sayısı: 45
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 27

  Kıyamet Günü Ve Yeniden Diriliş


  Selamun aleyküm herkese hayırlı günler.
  İlahiyat fakültesini yeni bitirmiş bulunmaktayım. Şuan staj yapıyorum. Önümüzdeki hafta ilk defa orta okulda ders anlatacağım.
  Konum : Kıyamet Günü ve Yeniden Diriliş.
  Bu konu ile alakalı elbette elimde bir çok kaynak var fakat anlatacağım hitap edeceğim kesim yaş itibariyle küçük olacağından dolayı nasıl bir yol izlemeliyim, hangi noktalara değinmeliyim, çocukların kıyamet ve yeniden dirilişi daha somut bir şekilde daha akılda kalıcı şekilde nasıl anlatabilirim? Bu konuda önerilerinizi bekliyorum... Şimdiden Allah Razı olsun..:gul:

  İlgili Yazılar

 2. 2
  @hmet Özel Üye
  @hmet
  Özel Üye

  Üye No: 771
  Mesaj Sayısı: 6,204
  Tecrübe Puanı: 66
  Yer: gölbaşı

  Cevap: Kıyamet Günü Ve Yeniden Diriliş


  Konu güzel ama çok geniş bir konu, konuyu dağıtmadan kısa ve öz anlatman gerekir.
  Yoksa çocukların kafası karışır.

  Bazı eserler tavsiye edeceğim:

  Diyanet temel dini bilgiler
  İnancımız, buruç yayınları (roman boy)
  Bütün yönleriyle ahiret hayatı - Polen yayınları

  [URL="https://www.google.com/url?q=https://www.mumsemaforum.com/sizden-gelen-sorular/226659-kiyamet-gunu-dirilis.html&sa=U&ei=R-RBVIvPH8OSPLbUgbgK&ved=0CAkQFjAC&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHIGInANAfKs7e7ITh-zFqMRAHyTA"]Kıyamet günü diriliş - Mumsema[/URL]


 3. 3
  @hmet Özel Üye
  @hmet
  Özel Üye

  Üye No: 771
  Mesaj Sayısı: 6,204
  Tecrübe Puanı: 66
  Yer: gölbaşı

  Cevap: Kıyamet Günü Ve Yeniden Diriliş


  Ahiretie İlgili Kavramların Temel Çizgisi ve Öğretimine İlişkin Öneriler:


  l. Sura Üfleme:


  a. Kuran, "sura üfleme" hadisesinden açık bir şekilde bah*setmektedir. Birden fazla sayıda olduğu anlaşılan bu işlemin farklı işlevleri olduğu görülmektedir:

  1. Kainat sarsılacak [345], göklerde ve yerde olanlar dehşete ka*pılacaktır [346].

  2. Göklerde ve yerde ne varsa ölecektir [347].

  3. Kabirlerden kalkılıp, Rabbe doğru gidilecektir [348].

  b. Hadislerde de "sur" dan bahsedilmektedir:

  1. Hz. Peygamber, "sur"u soran kişiye, onu "içine üflenen boru [349]" olarak tarif etmiştir.

  2. Onu ilk kez işiten herkesin sarsıntı geçireceği, ikinci*sinde ise tekrar dirilmenin meydana geleceği belirtilmiştir [350].

  3. Hz. Peygamber, iki sur arasında "kırk" olduğunu söyle*dikten sonra bunun, kırk gün mü?, kırk ay mı?, kırk yıl mı? Olacağı sorusuna "bilmiyorum" şeklinde cevap vermiştir [351].

  Görüldüğü gibi, gerek ayetler ve gerekse hadisler, surun üf*lenmesi olayını niteliksel açıdan ele almamaktadır. Dolayısıyla, din eğitimcisi yalnızca işlevsel bilgi verebilecektir. Sur'un bir boynuz biçimindeki tarifine bakarak onu, niteliksel yönden açıklamaya çalışmak ise yanlış olacaktır. Zira, Hz. Peygamber bu ifadesiyle, sura üfleme işlemini soranın anlayış kapasitesine bağlı olarak an*latmış ve hadisenin sese dayalı olacağını vurgulamıştır. Ayrıca sura kaç kez üfleneceği yolundaki ayet ve hadislere dayalı farklı değer*lendirmeleri de göz önüne alarak [352] sabit bir rakamda ısrar edil*memesi uygun olacaktır.

  Sonuç olarak, öğrencilerde korku ve endişe gibi ruhsal olum*suzluklara sebep olmadığı tespit edilen bu kavramın (bkz. tablo 54), doğru bilgiler çerçevesinde olmak kaydı ile öğretiminin sakıncalı olmadığı görülmektedir. [353]  2. Haşr (Dirilme):


  a. Öldükten sonra dirilme, Kur'an'ın açıkça ortaya koyduğu bir iman prensibi olarak karşımıza çıkar. Buna göre;

  1. Dünya hayatında şahit olduğumuz tabiattaki değişim örneği ile yeniden dirilme temellendirilmiştir [354].

  2. Bazen akli deliller getirilir [355].

  3. İnkarcıların gözünde zor görünen dirilme olayının, Allah için çok kolay olduğu belirtilir [356].

  4. Dirilme sahnesi bazen de şu an ahiret yaşanıyormuşçasına canlı anlatılır [357].

  b. Hadislerde de öldükten sonra dirilmeye inanmak, imanın tanımı içerisinde verilir [358]. Buna göre;

  1. Herkes öldüğü hal üzere diriltilecektir [359].

  2. Kur'an metodunda da görüleceği üzere, Allah'ın yeniden yaratmasına delil olarak, dünyada gördüğümüz tabiattaki değişim örnek olarak gösterilir [360].

  3.Yeniden yaratılış, çürümeyen kuyruk sokumu kemiğinden olacak ve insanlar yerden bitki biter gibi biteceklerdir [361].

  4. Kıyamet günü insanlar; yayalar, binektiler ve yüzüstü sürü*nenler sınıfı olmak üzere üç sınıf olarak diriltilirler [362].

  5. İnsanlar, başı açık, yalın ayak ve sünnetsiz olarak diriltileceklerdir [363].

  Görülmektedir ki, ayet ve hadisler, "haşr"ı mümin olmanın temel donelerinden biri olarak teyit etmektedir. Bu itibarla din eği*timcisinin, öğretimini sıhhatli bir şekilde yapmak durumunda oldu*ğu temel kavramlar arasında yer alır. Zira, hasrın kabulü, ona bağlı kavramların öğretimine zemin ve kolaylık sağlayacaktır. Konu meta fizikidir ancak ergenlik öncesi ve başlangıcı çocuğunun kavrayamayacağı boyutlarda değildir. Çünkü, çocuğun çevresini müşahe*desi ve özellikle fen bilgisi derslerinden doğaya ilişkin bilgiler, ye*nilenmenin olabilirliği yargısını zaten kazandırmıştır.

  Sonuç olarak, din eğitimcisi;

  a. Hasrı, söz konusu dönem öğrencilerine rahatlıkla anlata*bileceği bir konu olarak ele alabilir. Bu durumda en uygun yakla*şım, Kur'an’ın ve hadisin kullandığı temsil ve örnek verme metot*larını uygulamak olacaktır.

  b. Tekrar yaratılmanın olabilirliği üzerinde durmalı fakat ço*cuğun ruhsal açıdan etkilenmesine neden olabilecek nas dışı fevri sahneler tasvir etmemelidir. Öğrencilerin anlatıldığında ürküntü duydukları kavramlar arasında düşük oranda olsa bile "haşr" yer almaktadır (bkz. Tablo 54). Bu sonucun böyle bir yaklaşım netice*sinde oluştuğu düşünülmektedir.

  c. Mevcut sahih hadisleri, geniş perspektiften ve akli çelişkilere meydan vermeyecek şekilde yorumlayabilmelidir.

  d. Yeniden yaratılışın çürümeyen kuyruk kemiğinden olacağı, insanların binekli, yaya ve yüzüstü sürünenler şeklinde ayrılacağı veya sünnetsiz diriltileceği gibi ifadeler, hem Kur'an'ın anlatımına dolayısıyla İslam'ın ahiret anlayışına uymaması hem de bir kısmı*nın bilimle çelişmesi sebebiyle öğrencilerde oluşan problemlere de kaynak olabilmektedir. Bu nedenle hadislerde belirtilen bu detaylar öğrencilere anlatılmamalıdır. [364]  3. Mahşer:


  a. Kur'an, herkesin mahşerde toplanacağını vaad eder [365].

  b.Yer ve gökyüzü alışılagelmişin dışındadır [366].

  c. Artık ayırım günüdür [367]. Toplanmadan amaç Allah'ın mü*mini kafirden ayırması ve tüm kafirleri cehenneme atması için*dir [368]. Ve insanlar bölük bölük ayrılacaklardır [369]. Böylece, mümin ve inkarcılar ayırt edilecektir [370].

  d. O gün herkes kendi canını kurtarmak için uğraşır [371]. Ancak Rabbine uymayanlar sığınacak yer bulamazlar [372]. Mahşerde toplanıldığı gün, Allah'a inanmayan ve yararlı iş yapmayanlar için zarar günüdür [373].

  e. Yaratılmayı inkar edenler, kör dilsiz ve sağır bir halde yü*zükoyun haşr edilecekler [374].

  f.Kafirler ve münafıklar:

  1. Felakete uğrayacaklarını sezmiş haldedirler [375] ve ümitsizlik içinde susmaktadırlar [376].

  2. Korkudan yüzleri kararmıştır [377], buruşuktur [378] ve yürekleri kaygıdan oynamaktadır [379].

  3. Gözleri yorgun [380] ve gömgök bir halde mahşerde toplanır*lar [381].

  g. Müminler ise, yüzleri aydınlıktır ve Allah'ın rahmeti içinde*dirler [382], dehşet onları tasalandırmaz [383].

  b. Hadislerde de mahşer anlatılmaktadır:

  1. Haşır meydanı şu şekilde tasvir edilir:

  a. Her taraf bembeyaz,

  b. Dünya yüzeyi, dağ, dere, ev, bahçe vs,' den arındırılmış şe*kilde dümdüz olacaktır [384].

  2. Güneş, insanlara bir mil kadar yaklaştırılacaktır [385].

  3. Müminler; güzel amellerinin veya bulutların gölgesi altında, kafirler ise; sıkıntılı ve konuşamayacak derecede ter içindedirler [386].

  4. Haşr esnasındaki, yalınayaklık ve çıplaklık devam etmekte*dir [387].

  Görülmektedir ki, mahşer, vaad edilen ayırım günü gerçeğinin tüm açıklığı ile yaşanacağı bir ortamdır. Doğal olarak müminlerin ve inkarcıların bu ortamdaki durumları da farklı olacaktır. Hem ayetler hem de hadisler buna işaret ederek insanların iman durumları bağlamındaki keyfiyetlerini ortaya koymaktadır. Diğer taraftan, mahşerin içinde yaşadığımız somut dünyadan farklı yapı özellikleri arz ettiği de anlatılmaktadır.

  Sonuç olarak, din eğitimcisi, ergenlik öncesi ve başlangıcı ço*cuğuna;

  a. Haşr sonundaki aşamanın, mahşer olduğu bilgisini verebilir,

  b. İnsanların iman durumlarına göre bu ortamdan etkilene*ceklerini anlatabilir.

  c. Öğrencilerin korku ve endişeye kapılmalarına yol açacak nas dışı tasvir ve anlatımlardan kaçınmak şartıyla, inkarcılar ve günahkarlar için zor anlar yaşanılacağı anlatılabilir.

  d. Ancak daha ziyade müminlerin bu durumdan etkilenmeye*cekleri mesajına ağırlık vererek, mevcut veya oluşabilecek korkulan gidermelidir.

  e. Güneşin insanlara bir mil yaklaşması gibi, öğrencilerin de*ğerlendirmelerinde mantıklı bulmayacakları ifadelerin, mahşerdeki zorluk ve sıcaktan kinaye olduğunu anlatarak istifhamları giderme*lidir. [388]  4. Hesah ve Mizan:


  a. Kur'an ayetleri, "mizan" ve "hesab" kavramlarından bah*seder:

  l. Tartının (mizan) hak olduğu [389] ve kıyamette "adalet terazile*ri'' kurulacağı bildirilir [390].

  2. İnsanlar yaptıkları her şeyin hesabını vereceklerdir [391]ve he*sap sormak yalnızca Allah'a aittir [392].

  3. Tartı ve hesap esnasında insanlara ait hiç bir sır gizli kal*mayacaktır [393].

  4. Ağızlar mühürlenecek, vücut organları şahitlik yapacak*tır [394].

  5. Kitabı sağdan verilenler kolayca hesaba çekileceklerdir [395].

  6. Tartıda amelleri ağır gelenler kurtuluşa erecekler [396] ve on*lar için hoş bir hayat başlayacaktır [397].

  7. Tartıda amelleri hafif gelenler için ise kızgın ateş (haviye) vaad edilir [398].

  b. Hadislerde de mizan ve hesab hakkında bilgiler verilmek*tedir:

  1. Kişi mizan yanında iken. tartısı ağır mı? geldi, hafif mi?, öğ*reninceye kadar kimseyi hatırlamaz [399].

  2. Hesap esnasında hak sahiplerine hakları verilecektir [400].

  3. İnsanların zulmü oranında, iyi amellerinden mazluma ve*rilecek, eğer iyi ameli yoksa karşısındakinin günahını alacaktır [401].

  4. Allah'a yönelik borçlar içinde önce namazın hesabı verile*cektir [402]. İnsanlara yönelik olarak ise ilk hesabı yapılacak olan kandır [403].

  5. Kişiye, dört şey sorulacaktır. Bunlar; ömrünü nerede har*cadığı, ilmini nerede kullandığı, malını nereden kazanıp nerede harcadığı, vücudunu nerede yıprattığıdır [404].

  6. Dünya hayatındaki nimetlere şükretmeyen kimseyi, Allah unutulmaya mahkum edecektir [405].

  7. Allah, kullarını vasıtasız olarak hesaba çekecektir [406]. Kur'an, Allah'ın kafirlerle konuşmayacağını ve onları temize çıkar*mayacağını [407] bildirir.

  8. Kulların ağızlan mühürlenecek, organları ise, kişinin amelle*rini anlatacaktır [408].

  9. Terazi, somut anlamda algıladığımız şekilde kullanılmıştır. Amel defterlerinin sahifeleri terazinin kefelerinde tartılacaktır [409].

  Görüleceği üzere, hesab ve mizan, ahirete imanın bir cüz'ü olarak hem Kur'an'da hem de hadislerde yer almaktadır. Ancak ayetlerin ortaya koyduğu; bu iki kavramın varlığı ve insanların bu ortam içerisindeki keyfiyetleri olup, mizan (terazi)!m fiziksel yapısı hakkında bilgi verilmemiştir. Ahiret dünyası içerisindeki nesnelerin, somut dünyada algıladığımız objelere benzerliği ve aynı işlevsel özelliklere sahip oldukları düşünülebilir ancak niteliksel olarak ge*lişmişliklerini ve hatta beşeri bilimin ulaşamayacağı sınırlarda olacaklarını da kabul etmek gerekir. Bu konuda tapılan nas dışı tas*virler ise bir yarar sağlamayacaktır.

  Sonuç olarak, din eğitimcisi, söz konusu kavramların;

  1. Ahirete imanın bir parçası olduğunu,

  2. Allah'ın emrettiği ibadetleri ve davranışları sergileyen mü*minlerin bu aşamadan rahatlıkla geçebileceklerini,

  3. İyi amellerimizin karşılığını tam olarak alabilmemiz için, dünyada iken iyi davranışlarda bulunmamız ve yaralı olmamız gerektiğini öğretmenin ötesinde bir tutum sergilememelidir. [410]  5. Amel Defteri (Kitab):


  a. Kur'an'da "amel defteri" veya amellerin yazılı olduğu an*lamında "kitab" kullanılmaktadır:

  1. İnsanların sağ ve solunda, onların amellerini yazmakta olan yazıcı melekler vardır [411] ve onlar kişinin yaptığı her şeyden haber*dardır [412].

  2. Kıyamette bu defter açılacak [413], kişinin önüne konacak ve ona; "kitabını oku ve kendi hesabını kendin yap" denecektir [414].

  3. Amel defterleri sağdan verilenler, haksızlığa uğramadan defterlerini okuyacaklardır [415]. Bunlar, kolay bir şekilde hesab vere*cekler ve ailelerine döneceklerdir [416]. Onlar artık, cennette hoş bir hayat içindedirler [417].

  4. Kitabı sol eline verilmiş olanlar ise, kitapların kendilerine verilmemiş olmasını ve hesaplarını bilmemiş olmayı temenni edeceklerdir [418]. Suçlular, yazılı olanlardan korkacaklar ve küçük büyük tüm yaptıklarını onda noksansız olarak bulacaklardır [419].

  5. Dünyada mal-mülk sebebiyle şımaranlara ise kitabı arka*sından verilecek ve onlar derhal yok olmayı isteyeceklerdir [420].

  b. Hadislerde de amel defterinden bahsedilir:

  1. Kıyamette insanlara amel defterleri verilir. İnsanların bazısı sol, bazısı sağ eliyle alır [421].

  2. Amel defteri verileceği zaman, kitabın sol eline mi? yoksa sağ eline mi? verileceğini öğrenene kadar, kimse kimseyi hatırla*maz [422].

  Görünen o dur ki, insanların dünyada iken yaptıkları her türlü eylem ve düşünceleri kaydedilmektedir. Somut anlatım içerisinde bu, defter ve kitab olarak kullanılmakta ise de, kaydetmenin asıl niteliği hakkında bilgi verilmemektedir. Esasen Allah'ın sonsuz kudreti ve bilgisi içerisinde gerçekleşen ve muhtemelen insan ilmi*nin ulaşamayacağı bu işlemin varlığına iman yeterli olacaktır. Teolojik detaylarda ise, cenneti hak edenlere bu gösterimin sağ tara*fından, cehennemi hak edenlere ise sol tarafından yapılacağının ve bu işlemler esnasında yoğun bir heyecan ve endişe içinde bek*leneceğinin bilinmesi gerekmektedir.

  Sonuç olarak, din eğitimcisi, bu dönem çocuğunu yukarıdaki çizgiler dahilinde bilgilendirebilir. Ancak ahiretle ilgili diğer kav*ramlarda olduğu gibi, bildiğimiz anlamda bir defter ve kitab anla*yışının yerine işlevsel olarak aynı ancak daha gelişmiş bir nesnenin kabulü zamanla gerçekleşecektir. [423]

  _____________________________-

  [423] Dr. Osman Taştekin, Kıyamet Ve Ahiretle İlgili Kavramların Öğretimi, Palmiye Yayınları: 171-172.

  [424] Geniş bilgi için bkz. Salih Suphi, Ölümden Sonra Diriliş, Ter; S. Gölcük, İst. 1976, s. 47-48.

  [425] Seyyid Kutub, Kur'an'da Kıyamet Sahneleri, Ter: A.F. Haznedaroğlu, İst. 1997, s. 43.

  [426] Secde: 32/ 17.

  [427] Bakara: 2/ 25.

  [428] Hadid: 57/ 21; Ali İmran: 3/133.

  [429] Tevbe: 9/100; Nebe: 78/176.

  [430] Muhammed: 47/15.

  [431] Gaşiye: 88/12.

  [432] Vakıa: 56/ 21.

  [433] Rahman: 55/66.

  [434] Vakıa: 56/ 28-29.

  [435] Nebe: 78/32.

  [436] Mürselat: 77/41.

  [437] Vakıa: 56/30.

  [438] Nebe: 78/176.

  [439] Ra'd: 13/35.

  [440] Vakıa: 56/32-33.

  [441] Casiye: 45/42.

  [442] Bakara: 2/ 25.

  [443] Rahman: 55/48.

  [444] Vakıa: 56/21.

  [445] Rahman: 55/68.

  [446] Tur: 52/ 22.


 4. Reklam

 5. 4
  @hmet Özel Üye
  @hmet
  Özel Üye

  Üye No: 771
  Mesaj Sayısı: 6,204
  Tecrübe Puanı: 66
  Yer: gölbaşı

  Cevap: Kıyamet Günü Ve Yeniden Diriliş


  Kıyamet Alametleri İle İlgili Bulgular A. Bulguların Değerlendirilmesi

  1. Öğrencilerin Kıyamet Alametleri Bilgisi:

  Öğrenciler, kıyamet alametlerine ait bilgilerini iki yolla öğrenebil­mektedirler: 1. Okul dışı çevreden ( aile büyüklerinden, din adamlarından, arkadaşlardan vs,), 2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinden. Ancak alan öğretmenleri kıyamet ve ahiret konularını işlsrken; bu konuları kapsamlı olarak ele alan fakat doğruluğu şüphe götürür gelişigüzel eserlerden faydalanabilmektedirler. Ayrıca Meb tarafından ya­yımlanan tebliğler dergisinde kaynak kitap olarak tavsiye edilen eserler de bu konuları geleneksel kabul ve anlayış içerisinde ele alabilmekte, sözgelimi; küçük ve büyük kıyamet alametlerini doğ­ruluğu kesin bilgiler olarak vermektedir*. Bu nedenle biz, her iki kaynağın sentezi yoluna giderek kıya­met alametleri olarak karşılaşılabilecek konuları belirledik ve öğ­rencilerin bunlardan hangilerini bildiklerini tespit etmek istedik. Ancak öğrenciler birden fazla madde işaretlediklerinden tablolar­daki eleman sayısı fazla görülmektedir. Buna göre aşağıdaki bul­gular elde edilmiştir: a. 6. Sınıf Öğrencileri: Tablo 34'de görüleceği üzere, "Hz. İsa'nın yere inmesi" tüm kıyamet alametleri içinde yaklaşık 1/4 (%25.9)'le birinci, "güneşin batıdan doğması'"' yine 1/4 (%25) ile ikinci, "Deccal'in çıkması" 1/10'dan biraz fazlası ile (%11.9) üçüncü sırada yer almaktadır. A. Saim Kılavuz ve diğerleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kaynak Kitap, Marifet yayın­ları, İstanbul 1997, s. 71-93. ( Tebliğler dergisinin 25. 3. 1985 tarih 2185, 14. 6. 1986 tarih ve 2213 sayılı kararıyla tavsiye edilmiştir.) Doğuda ve batıda bir yerin batması' şeklinde bilinen her iki ala­met son sırada yer alırken (%3.8), diğer alametler %5.7 ila %4 arasında bilinme oranı göstermektedir. Tablo 34, 6. Sınıf Öğrencilerinin Kıyamet Alametleri Bilgisi
  l.Okul 11. Okul IH.Okul Toplam
  N % N % N % N %
  Mehdi'nin çıkması 9 6.9 8 4 7 7.6 24 5.7
  Deccal'ın çıkması 14 10.8 29 14.5 7 7.6 50 11.9
  Hz.İsa'nın yere inmesi 33 25.5 46 23.1 30 32.6 109 25.9
  Ye'cüc ve Me'cüc'ün çık. 7 5.4 11 5.5 5 5.4 23 5.4
  Dabbatü'l Ard’ın çıkması 4 3.1 10 5 3 3.2 17 4
  Güneşin batıdan doğması 32 24.8 50 25,1 23 25 105 25
  Duman (duhan) çıkması 5 3.8 8 4 7 7,6 ^20 4.7
  Doğuda bir yerin batması 4 3.1 9 4.5 3 3,2 16 3.8
  Batıda bir yerin batması 3 2.3 9 4.5 4 4,3 16 3.8
  Arabistan'da bir yerin batm. 8 6.2 9 4.5 2 2.1 19 4.5
  Yenien'den ateşin çıkması 10 7.7 10 5 1 1 21 5
  Toplam 129 100 199 100 92 100 420 100
  7. Sınıf Öğrencileri: Tablo 35'de görüleceği üzere. "Güneşin batıdan doğması" tüm kıyamet alametleri içinde yaklaşık 1/4 (%25.1)'le birinci. "Hz. İsa'nın yere inmesi" 1/4 (%23.4}'e yakın bir oranda ikinci, "Deccal'in çıkması" 1/10'dan biraz fazlası ile (%11.1) üçüncü sıra­da yer almaktadır. "Dabbetü'l Ard'ın çıkması" ve "Batıda bir yerin batması" şeklinde bilinen her iki alamet son sırada yer alırken (%3.3), diğer alametler %3.5 ila %7.5 arasında bilinme oranı gös­termektedir. Bu durum 6. sınıf öğrencilerinin kıyamet alametleri bilgisini gösteren bulgularla karşılaştırıldığında bir paralellik görül­mektedir. 8. Sınıf Öğrencileri: Tablo 36'da görüleceği üzere, "Güneşin batıdan doğması" tüm kıyamet alametleri içinde 1/4 (%22.7);e yakın bir oranda birin­ci. "Hz. İsa'nın yere inmesi" yaklaşık 1/5 (%17.9) ile ikinci, "Deccal’in çıkması" 1/10'dan biraz fazlası ile (%11) üçüncü sırada yer almaktadır. "Ye'cüc ve Me'cüc'ün çıkması" da yaklaşık 1/10 (%9.1) ile aynı orana yaklaşmaktadır. "Arabistan'da bir yerin bat­ması" son sırada yer alırken (%3.1), diğer alametler %3.5 ila %7.6 arasında bilinme yüzdesi göstermektedir. Bu durum, 7.sınıf öğrençilerinin kıyamet alametleri bilgisini gösteren bulgularla karşılaştı­rıldığında paralellik görülmektedir.
  Tablo 35. 7. Sınıf Öğrencilerinin Kıyamet Alametleri Bilgisi
  I.OkuI II.Okul III. O kul Toplam
  N % N % N % N %
  Mehdi'nin çıkması 11 7.1 9 5.2 3 3.1 23 5.4
  Deccal'ın çıkması 11 7.1 30 17.3 6 6.3 47 11.1
  Hz.İsa'nın yere inmesi 36 23.3 35 20.? 28 29 4 99 23.4
  Ye'cüc ve Me'cüc'ün çıkm. 20 12.9 6 3.4 6 6.3 32 7.5
  Dabbetü'l Ard'ın çıkması 4 2.5 8 4.6 2 71 14 3.3
  Güneşin batıdan doğöması 36 _, 23.9 40 23.1 30 31 5 106 25.1
  Duman (duhan) çıkması 10 6.4 13 7.5 7 7 3 30 7.1
  Doğuda bir yerin batması 8 5.1 10 5.7 5 5? 23 5.4
  Batıda bir yerin batması 6 3.8 6 3.4 2 2,1 14 3,3
  Arabistan'da bir yerin batm. 6 3.8 8 4,6 1 1 15 3.5
  Yemen'den ateşin çıkması 6 3.8 8 4.6 5 5? 19 4.5
  Toplam 154 100 173 100 95 100 422 100
  l.Okul H.Okul m.okui Toplam
  N % N % N % N %
  Mehdi'nin çıkması 16 10.1 12 6.9 4 4 fi 32 7.6
  Deccal'ın çıkması 21 13.2 20 11,5 5 58 46 11
  Hz.Isa'nın yeve inmesi 25 15.8 29 16.7 21 24.4 75 17.9
  Ye'cüc ve Me'cüc'ün çıkma. 18 11.3 13 7.5 7 81 38 9.1
  Dabbetü'l Ard'ın çıkması 6 3.7 6 3.4 3 3 4 15 3.5
  Güneşin batıdan doğması 30 18.9 37 21.3 28 W..X 95 22.7
  Duman (duhan) çıkması 11 6.9 14 8 3 34 28 6.7
  Doğuda bir yerin batması 11 6.9 12 6.9 3 34 26 6.2
  Batıda bir yerin batması 6 3.7 12 6.9 3 34 21 5
  Arabistan'da bir yerin batm. 6 3.7 5 2.8 2 9 3 13 3.1
  Yemen'den ateşin çıkması 8 5 13 7,5 7 81 28 6.7
  Toplam 158 100 173 100 86 100 417 100
  d Tüm Öğrencilerin Kıyamet Alametleri Bilgisi: Tablo 37'de görüleceği üzere, "Güneşin batıdan doğması" yaklaşık % (%24.3)'le birinci. "Hz. İsa'nın yere inmesi" 1/5'den fazla oranda (%22.4) ikinci, "Deccal'in çıkması" l/10!dan fazlası ile (%11.3) üçüncü sırada yer almaktadır. "Dabbetü'l Ard'ın çıkması (%3.6)" ve "Arabistan'da bir yerin batması (%3.7)" şeklinde bilinen alametler son sıralarda yer alırken, diğer alametler %4 ila %7.3 arasında bilinme yüzdesi göstermektedir. Tablo 37. Tüm Öğrencilerin Kıyamet Alametleri Bilgisi
  6.Sınıflat 7.Sınıflar S.Sınıflar Toplam
  N % N % N % N %
  Mehdi'nin çıkması 24 5.7 23 5.4 32 7.6 79 6.2
  Deccal'ın çıkması 50 11.9 47 11.1 46 11 143 11.3
  Hz. İsa'nın yere inmesi 109 25.9 99 23.4 75 17.9 283 22.4
  Ye'cüc ve Me'cüc'ün çıkm. 23 5.4 32 7.5 38 9.1 93 7.3
  Dabbetü'l Ard'ın çıkması 17 4 14 3.3 15 3.5 46 3.6
  Güneşin batıdan doğması 105 25 106 25.1 95 22.7 306 24.3
  Duman (duhan) çıkması 20 4.7 30 7.1 28 6.7 78 6,1
  Doğuda bir yerin batması 16 3.8 23 5.4 26 6.2 65 5.1
  Batıda bir yerin batması 16 3.8 14 3.3 21 5 51 4
  Arabistan'da bir yerin batm. 19 4.5 15 3.5 13 3.1 47 3,7
  Yemen'den ateşin akması 21 5.5 19 4.5 28 6.7 68 5.4
  Toplam 420 100 422 100 417 100 1259 100
  Bundan sonraki sorulara öğrencilerin yazılı cevap vermeleri istenmiştir. 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin ifadeleri ayrı ayrı kayde­dilerek kıyamet ve alametlerine dair; a. Bilgi düzeylerinin tespiti ve naslara dayalı olup olmadığı, b. Mevcut bilgilerini akıl süzgecinden geçirerek reddetme yo­luna gidip gitmedikleri, c. Bu konudaki bilgilerin kendilerine korku verip vermediği ve ruhsal açıdan nasıl etkilendikleri ortaya konmak istenmiştir. Bu tespitleri yapabilmek için, öğrencilerden yazılı cevapları istenen sorular şunlardır: 2. İşaretledikleriniz dışında size öğretilen başka alametler var mı? Yazınız. 3. Kıyamet alametleri ile ilgili olarak öğrendiğiniz bilgilerden aklınız ile çelişenler var mı? Neler? 4. Öğrendiğinize göre kıyamet nasıl kopacaktır? Kısaca yazınız. 5. Kıyamet alametleri içinde sizi ürküten bilgiler var mı? Neler? [213] 2. Öğrencilerin Bildikleri Diğer Kıyamet Alametleri


 6. 5
  @hmet Özel Üye
  @hmet
  Özel Üye

  Üye No: 771
  Mesaj Sayısı: 6,204
  Tecrübe Puanı: 66
  Yer: gölbaşı

  Öğrencilerden, 1. soruda işaretledikleri alametler dışında öğren­dikleri başka alametler olup olmadığı sorulmuştur. Aşağıdaki tablo bu soruya verilen cevap oladığımını ve oranlarını göstermektedir: Tablo 38.
  6.Sınıfl ar 7.Sınıflar S.Sınıflar
  N % N % N % N %
  Cevaplayanlar 41 26.6 35 24.4 47 37.3 123 29
  Cevaplamayanlar 113 73.3 108 75.5 79 62.6 300 71
  Toplanı 154 100 143 100 126 100 423 100
  Tablo 38’de görüldüğü gibi, "bildikleri diğer kıyamet alametle­ri" sorusuna öğrencilerin yaklaşık 1/3 (%29);ü cevap vermiştir. Deneklerin 2/3'den fazlasının (%71) ise, başka alametler bilme­dikleri düşünülmektedir. a. 6. Sınıf Öğrencileri: Bildikleri diğer kıyamet alametleri sorusuna 41 (%26,6) öğ­renci cevap vermiştir.113 (%73.3)'ü ise soruyu cevapsız bırakmış­tır. Soruyu cevapsız bırakanların başka alametler öğrenmedikleri düşünülmektedir. Ortak anlatımlar birleştirildiğinde aşağıdaki bil­giler elde edilmiştir: • Kıyamete yakın güneş ışığını kaybedecek, • Gökyüzünden yalancı peygamber gelecek, • Kedi ile köpek konuşacak, çok iyi arkadaş olacak, • Ay okyanusun ortasına düşecek, • Yeryüzü sisli olacak ( öğrenci duhan maddesini işaretlememiştir.), • Ay, güneş ile birleşecek, • Tüm insanlar ve hayvanlar ters gitmeye başlayacak, • Cimrilik artacak, • Yüksek binalar çoğalacak, • Gözleri kafasının arkasında insan çıkacak ( öğrenci, deccal maddesini işaretlememiştir), • Kadın şarkıcılar artacak, • Topraktan yılanlar çıkacak, • Kötülükler ve kötü insanlar çoğalacak, • Sakallı bir bebek dünyaya gelecek. • Kuraklık ve kıtlık olacak, • Müslümanlar, Hıristiyanlarla savaşacak ve dünyaya hakim olacak, • Kabe yıkılacak, • Ye'cüc ve Me'cüc insanların kafasını karıştırıp, tüm dini bil­gileri unutturacak, • Üç gün gece olup, sabah olmayacak, • Müslümanlar azalacak, camiler çoğalacak ancak insanlar camiye gelmeyecek, • Gökten yılan ve akrep gibi hayvanlar yağacak, koç inecek, • Zina artacak, • Erkekler kadınlardan utanacaklar, sokağa çıkamaz olacaklar, • Fırat nehrinin altından bir dağ çıkacak, • Kadınlar erkek, erkekler kadın gibi olacak, • Evler minare boyunda olacak, • Zaman su gibi akacak, her kez Müslüman olacak, • Ye'cüc ve Me'cüc diye iki cani devlet kuracak, • Peygamberimizin doğması, • Horoz yumurtasından elmas çıkacak, • Noksan organlı canlılar doğacak, • Gökten taş yağacak, • Her kadın kapanacak. • Ağaçlar ve eşyalar konuşacak, • Kur'an'ın yazıları tamamen silinecek, b. 7. Sınıf Öğrencileri: Bildikleri diğer kıyamet alametleri sorusuna 35 (%24.4) öğ­renci cevap vermiş, 108 (%75.5)'i boş bırakmıştır. Soruyu cevapsız bırakanların başka alametler öğrenmedikleri düşünülmektedir. Ortak ifadeler birleştirildiğinde şu anlatımlar bulunmuştur • İki başlı bir insan çıkacak, • Anne ve babaya saygı azalacak, • İnsanların birbiriyle dostlukları kalmayacak, • Günah işlemek moda haline gelecek, • İnsanların boyları küçülecek, • Dürüst insanların kıymeti kalmayacak, • Binalar yükselecek, apartmanlar çoğalacak, • Kadınlar yüksek topuklu ayakkabılar giyecek; • Kadınlar çoğalıp, erkekler azalacak, • Her kez malının hesabını bilmeyecek kadar zengin olacak. • Erkekler ipek elbiseler giyecek, • Ezanlar gizli okunacak, • Zina çoğalacak, • Hiç Müslüman kalmayacak. • İslami ilimler gerileyecek, cahillik çoğalacak, • Sarhoşluk veren şeyler artacak. • Eğlence ve şans oyunlarına ilgi olacak, • Kötü bir kişi çıkacak ve ona bakanın kafası eşeğe dönüşecek, • Cinayetler çoğalacak, • İnançlı kimseler azalıp, din hor görülecek, • İnsanlar yarı hayvan yarı insan olacak. Bilim adamları; "Bunu biz yarattık" diyecekler, • Hamile kadınların çocukları konuşacak, • Tek gözlü bir adam çıkacak (öğrenci "deccal" maddesini işaretlememiştir.), • Türkiye kırk yıl önceden Irak ile savaşacak. • Tabiat olayları tersine olacak, • Erkekler kadın, kadınlar erkek gibi olacak. • Kur'an' ın yazıları silinecek, • Camilerin ayakları olacak ama yürüyemeyecek , • Edirne selle batacak, İstanbul yangınla yok olacak , • Develer katır doğuracak. • Evlerden su yerine içki akacak, • Dünya üç gün karanlıkta kalacak, c.8. Sınıf Öğrencileri: Bildikleri diğer kıyamet alametleri sorusuna 47(%37.3) öğ­renci cevap vermiş, 79 (%62.6)!u ise, boş bırakmıştır. Soruyu ce­vapsız bırakanların başka alametler öğrenmedikleri düşünülmekte­dir. Ortak anlatımlar birleştirildiğinde şu ifadeler bulunmuştur: • Gökyüzünden koç inecek, • Mehdi çıkacak, • Kur'an'ın bütün yazıları silinecek, • Ay, yok olacak, güneş ışığını kaybedecek, • Erkekler, ipek gömlek giyecek, • Yeraltından canavar çıkacak.Dünya tersine dönmeye başla­yacak, dereler ters akacak, • Gökyüzünden taşlar yağacak, • Kadın sanatçılar çoğalacak. • Yapılan yanlış işler, doğru kabul edilecek, • Güneş, üç gün ışığını kaybedecek ve dünya soğuyacak. • Kızlar erkekler gibi giyinecek, • Yeryüzünde savaşlar çoğalacak, • Kadınlar yedi parçalı etek giymeye başlayacak, • Her yerde evler olacak, binalar çoğalacak, • Erkekler kızlara, kızlar erkeklere benzeyecek. • Fakirler çoğalacak, • Teknoloji ilerlemiş olacak, iklimler değişecek, • Faiz yaygınlaşacak, • Güneş üç gün doğmayacak, sonra dünyaya yaklaşacak. • Kadınlar başa geçecek, kadın sayısı artacak, • Hırsızlar alkışlanacak, • Bütün dünya İslam'a yönelecek, • Kıyametten önce gökyüzünde iğne deliği kadar bir delik açı­lacak ve bütün Müslümanlar ölecek. Dini batıllar ise, kendi kendine ortada kalacak, • Dünyada volkanlar harekete geçecek, kutuplardaki buzlar eriyecek, • Fareler çoğalacak, hayvanlar ters ayaklı olup, konuşacaklar. • Ahlaksızlık çoğalacak, • Erkekler annelerine değil, karılarına itaat edecekler. • Camiler aşırı şeklide süslenecek, • Kadınlar erkeklerle nikahlı yaşamayacak, • Çaresiz hastalıklar çoğalacak, • Kadınlar çeşit çeşit baş bağlayacaklar, • Hamile köpekler değil, karnındaki yavruları havlayacak, • Kediler köpek, köpekler kedi sesinde bağıracak, • Alim olmanın kıymeti kalmayacak, adaletsizlik artacak, • Ağaçlar azalacak, dünya çölleşecek, • Namazlar terk edilip, kazaya bırakılacak, kafirlerle dost olunacak, Dünyada sık sık depremler olacak, • Zekat verecek fakir Müslüman bulunamayacak. [214] 3. Öğrencilerin Akıllarıyla Çelişen Kıyamet Bilgileri

  Öğrencilerden, kıyamet ve alametleri ile ilgili olarak öğrendikleri bilgilerden, akıllarıyla çelişenler olup olmadığını belirtmeleri isten­miştir. Aşağıdaki tablo bu soruya verilen cevap dağılımını ve oran­larını göstermektedir; Tablo 39.
  6. Sınıflar 7. Sınıflar 8. Sınıflar Gen.Top lam
  N % N % N % N %
  Cevaplayanlar 21 13.6 32 22.3 27 21.4 80 18,9
  Cevaplamayan 1ar 133 86.3 111 77.6 99 78.5 343 81
  Toplam 154 100 143 100 126 100 423 100
  Tablo 39'da görüldüğü gibi, "kıyamet ve alametlerinin akılla­rıyla çelişip çelişmediği" sorusuna öğrencilerin yaklaşık 1/5'1 (%18.9)' cevap vermiştir. Deneklerin 4/5' inin (%81) ise, mevcut bilgilerinin akıllarıyla çelişmediği düşünülmektedir, a. 6. Sınıf Öğrencileri: Kıyamet alametlerinin akıllarıyla çeliştiğini ifade eden öğrenci sayısı 21 (%13.6)'dır.l33 (%86.3)'ü ise,boş bırakmış olup; mevcut bilgilerini makul buldukları düşünülmektedir. Doğruluğundan şüp­he edilen bilgiler şu şekilde tespit edilmiştir: • Güneşin dürülmesi, yıldızların dökülmesi, • Kıyamet kopmadan önce ölülerin mezardan çıkması, • Kıyametin 2000 yılında kopması, • Kıyametin Cuma günü kopacağı. • Güneşin dünyaya bir metre yaklaşması. • Deccal denilen varlık, davul çalarak sokaklarda gezecekmiş. İnançsızlar pencereden baktıklarında, kafaları büyüyecek ve geri çekemeyeceklermiş. Sonra bir adam gelip, onların kafalarını kese­cekmiş , • Kabe'nin yıkılması ve oraya bir yumurta konduğunda, dün­yanın her yerinden görülmesi, •Yemenden çıkacak ateş dünyayı nasıl kavuracak!, Denizin altından bir canavarın çıkması ve insanları öldürmesi. Ecüş'le Bücüş'ün, dünyadaki tüm suları ve yiyecekleri bitir. • Hayvanların ayak sayısının değişmesi, • Hz. İsa'nın, bir cami imamına gözüküp; imam üç kere "Allahü Ekber" deyince, kıyametin kopması, • Yağmur yerine kan yağması, • Sıcaktan binaların erimesi, kar yağınca, herkesin donması, • Anne karnındaki çocukların konuşması, • Deccalı, karıncanın doğurması, • Allah'ın bir vuruşta herkesi öldürmesi, • Ağaçlar ve eşyanın konuşması, • Fırat nehrinin altından bir dağ çıkması, • Herkesin Müslüman olması, • Kur'an'ın yazısının silinip, okunmaması, • Cuma günü, kıyametin kopası; çünkü, bu gün Müslümanların kutsal günüdür, • Kıyamet esnasında ailemizin değişmesi, başkalarının çocuk­ları olmamız. b.7. Stmf Öğrencileri: Kıyamet alametlerinin akıllarıyla çeliştiğini ifade eden öğrenci sayısı 32 (%22.3)'dir. 111 (%77.6)'i ise, soruyu cevapsız bırakmış­tır. Bunların mevcut bilgilerini makul buldukları düşünülmektedir. Ortak anlatımlar birleştirildiğinde, şu ifadeler bulunmuştur: • İki başlı insanın çıkması, • Yer ve göğün birleşmesi, hiç kimsenin birbirini tanımaması. • Hz. İsa'nın gökten yere inmesi, • Yer ile gök birleştiğinde insanlar ne olacak? Ezilecekler mi?. Yoksa gök aşağıda kafalar yukarıda mı? olacak. Bu durumda nasıl kaçışacaklar?, • Kimisi cennetten gelecek koku ile Müslümanların uykuya dalacağını, kimisi de hem kafirlerin hem de Müslümanların aynı şekilde yok olacağını söylüyor!, • Deccal gibi kötü görünüşlü birine insanlar neden itaat etsin!, • Azrail'in canını Allah'ın alması, • Camdan dışarı bakanların kafalarının, eşeğe dönüşmesi. • Deccal için söylenenler, bana abartılı geliyor. • Camilerin ayaklarının olması, • Musluklardan içki akması, • Kur'an'ın yazılarının silinmesi, • Develer nasıl katır doğurabilir!, • 2000 yılında kıyametin kopması, • Edirne'nin selle, İstanbul'un yangınla yok olması. • Hz. İsa'nın en temiz kiliseye inmesi, • Deccal'ın insanları günahlarına göre parçalara ayırması. • Gökten kan ve taş yağması, • Tüm hayvanların konuşmaya başlaması, • Kıyamet zamanı, insan renklerinin beyaz-yeşil karışımı olma­sı, silahlardan mermi değil, meleklerin çıkması • Kıyamet zamanı bir bulut gelip, insanları içine çekecekmiş. İnançlı insanlar, buradan cennete, inançsızlar ise, cehenneme gide­cekmiş, • Kıyamete yakın, birisinin cennete gidip, orada gördüklerini anlatması, cenneti tanıtması ve insanları Müslüman olmaya çağır­ması, • Kıyamet yaklaştığında, Müslümanların ermeni, Ermenilerin Müslüman mezarına konması, c.8. Sınıf Öğrencileri: Kıyamet alametlerinin akıllarıyla çeliştiğini ifade eden öğrenci sayısı 27 (%21.4)' dir. 99 (%78.5)'u ise, soruyu cevapsız bırakmış­tır. Bunların mevcut bilgilerini makul buldukları düşünülmektedir. Ortak anlatımlar birleştirildiğinde, şu itirazlar tespit edilmiştir: • Hz. İsa'nın gökten yere inmesi, • Hz. İsa kıyamete kırk yıl kala yere inecekse, kıyametin ne zaman kopacağı belli olur!, • Hem sura üflendiğinde sesin dehşetinden herkes ölecek deniliyor hem de dünyadaki felaketlerden ölüneceği söyleniyor! Han­gisi doğru?, bilmek isterim, • Deccal denen bir tek yaratık, milyarlarca insanı nasıl etkile­yecek?, • Kur'an, kıyamette insanların yanmasını nasıl önleyebilir?, • Göğün yere inmesini anlamıyorum. • Camilerin ayaklanması, • Kıyameti dinlerken, abartılı olduğunu düşünüyorum. İnsanların ölmesi için o kadar felaket gerekmeyebilir, • Güneş nasıl batıdan doğacak?, dünya mı? duracak, mev­simler mi? değişecek, • Kafasında gözü olan deccal, hemen tanınır ve korkunç birisinin peşinden kimse gitmez, • 2000 yılında kıyametin kopması, • Bütün dünyanın İslamiyet'i kabul etmesi, • Gök yüzünden bir koçun inmesi ne anlam taşıyor?, • Hamile köpeklerin yavrularının konuşması. • Kur'an'ın yazılarının silinmesi, • Mehdi'nin sarığından bir adam çıkıp; "Bu mehdidir" demesi, • Kıyamete yakın, yer yüzündeki altın ve gümüşlerin ortaya çıkması ancak insanların bunu dikkate almaması, • Kur'an' ın; "beni okuyan yok" diye inlemesi, • İnsanların hayvan şekline girmesi, • Deccalın şu anda bir adada hapis olması. • Müslümanların tüm dünyaya sahip olması. • Deccal ölünce, kanının bütün dünyayı kaplaması. • Televizyonun bir kıyamet alameti olduğuna ve onu seyre­denlerin gözlerine şiş çekileceğine inanmıyorum, • Fırat nehrinin altından, altın bir dağ çıkması. [215]


 7. 6
  @hmet Özel Üye
  @hmet
  Özel Üye

  Üye No: 771
  Mesaj Sayısı: 6,204
  Tecrübe Puanı: 66
  Yer: gölbaşı

  Öğrencilerin Akıllarıyla Çelişen Kıyamet Bilgileri Öğrencilerden, kıyamet ve alametleri ile ilgili olarak öğrendikleri bilgilerden, akıllarıyla çelişenler olup olmadığını belirtmeleri isten­miştir. Aşağıdaki tablo bu soruya verilen cevap dağılımını ve oran­larını göstermektedir; Tablo 39.
  6. Sınıflar 7. Sınıflar 8. Sınıflar Gen.Top lam
  N % N % N % N %
  Cevaplayanlar 21 13.6 32 22.3 27 21.4 80 18,9
  Cevaplamayan 1ar 133 86.3 111 77.6 99 78.5 343 81
  Toplam 154 100 143 100 126 100 423 100
  Tablo 39'da görüldüğü gibi, "kıyamet ve alametlerinin akılla­rıyla çelişip çelişmediği" sorusuna öğrencilerin yaklaşık 1/5'1 (%18.9)' cevap vermiştir. Deneklerin 4/5' inin (%81) ise, mevcut bilgilerinin akıllarıyla çelişmediği düşünülmektedir, a. 6. Sınıf Öğrencileri: Kıyamet alametlerinin akıllarıyla çeliştiğini ifade eden öğrenci sayısı 21 (%13.6)'dır.l33 (%86.3)'ü ise,boş bırakmış olup; mevcut bilgilerini makul buldukları düşünülmektedir. Doğruluğundan şüp­he edilen bilgiler şu şekilde tespit edilmiştir: • Güneşin dürülmesi, yıldızların dökülmesi, • Kıyamet kopmadan önce ölülerin mezardan çıkması, • Kıyametin 2000 yılında kopması, • Kıyametin Cuma günü kopacağı. • Güneşin dünyaya bir metre yaklaşması. • Deccal denilen varlık, davul çalarak sokaklarda gezecekmiş. İnançsızlar pencereden baktıklarında, kafaları büyüyecek ve geri çekemeyeceklermiş. Sonra bir adam gelip, onların kafalarını kese­cekmiş , • Kabe'nin yıkılması ve oraya bir yumurta konduğunda, dün­yanın her yerinden görülmesi, •Yemenden çıkacak ateş dünyayı nasıl kavuracak!, Denizin altından bir canavarın çıkması ve insanları öldürmesi. Ecüş'le Bücüş'ün, dünyadaki tüm suları ve yiyecekleri bitir. • Hayvanların ayak sayısının değişmesi, • Hz. İsa'nın, bir cami imamına gözüküp; imam üç kere "Allahü Ekber" deyince, kıyametin kopması, • Yağmur yerine kan yağması, • Sıcaktan binaların erimesi, kar yağınca, herkesin donması, • Anne karnındaki çocukların konuşması, • Deccalı, karıncanın doğurması, • Allah'ın bir vuruşta herkesi öldürmesi, • Ağaçlar ve eşyanın konuşması, • Fırat nehrinin altından bir dağ çıkması, • Herkesin Müslüman olması, • Kur'an'ın yazısının silinip, okunmaması, • Cuma günü, kıyametin kopası; çünkü, bu gün Müslümanların kutsal günüdür, • Kıyamet esnasında ailemizin değişmesi, başkalarının çocuk­ları olmamız. b.7. Stmf Öğrencileri: Kıyamet alametlerinin akıllarıyla çeliştiğini ifade eden öğrenci sayısı 32 (%22.3)'dir. 111 (%77.6)'i ise, soruyu cevapsız bırakmış­tır. Bunların mevcut bilgilerini makul buldukları düşünülmektedir. Ortak anlatımlar birleştirildiğinde, şu ifadeler bulunmuştur: • İki başlı insanın çıkması, • Yer ve göğün birleşmesi, hiç kimsenin birbirini tanımaması. • Hz. İsa'nın gökten yere inmesi, • Yer ile gök birleştiğinde insanlar ne olacak? Ezilecekler mi?. Yoksa gök aşağıda kafalar yukarıda mı? olacak. Bu durumda nasıl kaçışacaklar?, • Kimisi cennetten gelecek koku ile Müslümanların uykuya dalacağını, kimisi de hem kafirlerin hem de Müslümanların aynı şekilde yok olacağını söylüyor!, • Deccal gibi kötü görünüşlü birine insanlar neden itaat etsin!, • Azrail'in canını Allah'ın alması, • Camdan dışarı bakanların kafalarının, eşeğe dönüşmesi. • Deccal için söylenenler, bana abartılı geliyor. • Camilerin ayaklarının olması, • Musluklardan içki akması, • Kur'an'ın yazılarının silinmesi, • Develer nasıl katır doğurabilir!, • 2000 yılında kıyametin kopması, • Edirne'nin selle, İstanbul'un yangınla yok olması. • Hz. İsa'nın en temiz kiliseye inmesi, • Deccal'ın insanları günahlarına göre parçalara ayırması. • Gökten kan ve taş yağması, • Tüm hayvanların konuşmaya başlaması, • Kıyamet zamanı, insan renklerinin beyaz-yeşil karışımı olma­sı, silahlardan mermi değil, meleklerin çıkması • Kıyamet zamanı bir bulut gelip, insanları içine çekecekmiş. İnançlı insanlar, buradan cennete, inançsızlar ise, cehenneme gide­cekmiş, • Kıyamete yakın, birisinin cennete gidip, orada gördüklerini anlatması, cenneti tanıtması ve insanları Müslüman olmaya çağır­ması, • Kıyamet yaklaştığında, Müslümanların ermeni, Ermenilerin Müslüman mezarına konması, c.8. Sınıf Öğrencileri: Kıyamet alametlerinin akıllarıyla çeliştiğini ifade eden öğrenci sayısı 27 (%21.4)' dir. 99 (%78.5)'u ise, soruyu cevapsız bırakmış­tır. Bunların mevcut bilgilerini makul buldukları düşünülmektedir. Ortak anlatımlar birleştirildiğinde, şu itirazlar tespit edilmiştir: • Hz. İsa'nın gökten yere inmesi, • Hz. İsa kıyamete kırk yıl kala yere inecekse, kıyametin ne zaman kopacağı belli olur!, • Hem sura üflendiğinde sesin dehşetinden herkes ölecek deniliyor hem de dünyadaki felaketlerden ölüneceği söyleniyor! Han­gisi doğru?, bilmek isterim, • Deccal denen bir tek yaratık, milyarlarca insanı nasıl etkile­yecek?, • Kur'an, kıyamette insanların yanmasını nasıl önleyebilir?, • Göğün yere inmesini anlamıyorum. • Camilerin ayaklanması, • Kıyameti dinlerken, abartılı olduğunu düşünüyorum. İnsanların ölmesi için o kadar felaket gerekmeyebilir, • Güneş nasıl batıdan doğacak?, dünya mı? duracak, mev­simler mi? değişecek, • Kafasında gözü olan deccal, hemen tanınır ve korkunç birisinin peşinden kimse gitmez, • 2000 yılında kıyametin kopması, • Bütün dünyanın İslamiyet'i kabul etmesi, • Gök yüzünden bir koçun inmesi ne anlam taşıyor?, • Hamile köpeklerin yavrularının konuşması. • Kur'an'ın yazılarının silinmesi, • Mehdi'nin sarığından bir adam çıkıp; "Bu mehdidir" demesi, • Kıyamete yakın, yer yüzündeki altın ve gümüşlerin ortaya çıkması ancak insanların bunu dikkate almaması, • Kur'an' ın; "beni okuyan yok" diye inlemesi, • İnsanların hayvan şekline girmesi, • Deccalın şu anda bir adada hapis olması. • Müslümanların tüm dünyaya sahip olması. • Deccal ölünce, kanının bütün dünyayı kaplaması. • Televizyonun bir kıyamet alameti olduğuna ve onu seyre­denlerin gözlerine şiş çekileceğine inanmıyorum, • Fırat nehrinin altından, altın bir dağ çıkması. [215] 4. Öğrencilerin Bilgilerine Göre Kıyametin Kopuş Şekli

  Öğrencilerden, kıyametin kopuş şeklini, bilgileri dahilinde anlat­maları istenmiştir. Aşağıdaki tablo, bu soruya verilen cevap dağılı­mını ve oranlarını göstermektedir: Tablo 40,
  6.Sınıflar 7. Sınıflar 8.Sınıflar Gen.Top lam
  N % N % N % N %
  Cevaplayanlar 93 60.3 89 62.2 97 76.9 279 65.9
  Cevaplamayanlar 61 39,6 54 37,7 29 23 144 34
  Toplam 154 100 143 100 126 100 423 100
  Tablo 40'a göre, kıyametin kopuş şeklini, bilgisi dahilinde tas­vir eden öğrenci sayısı, tüm öğrencilerin 2/3' ünden fazladır (%65.9). Deneklerin 1/3' ü (%34) ise, soruyu cevapsız bırakmış olup, bu konu hakkında bilgilerinin olmadığı düşünülmektedir. a.6. Sınıf Öğrencileri: Kıyametin kopuş şeklini tasvir eden öğrenci sayısı 93 (%60.3)' dür. 61 (%39.6) öğrenci ise, soruyu cevapsız bırakmıştır. Bunların konu hakkında bilgilerinin olmadığı düşünülmektedir. Ortak anla­tımlar birleştirildiğinde, şu ifadeler bulunmuştur: • İsrafil isimli bir melek, borazan şeklinde bir boruyu öttürünce kıyamet kopar. Dağlar bir birine çarpar. Evler yıkılır, insanlar, sağa sola koşuşur, • Öğrendiğime göre, herkes öldüğünde kıyamet kopacak, • Bir azap meleği boru öttürünce, herkes korkudan yere yata­cak. O sırada apartmanlar çökecek ve tüm insanlar ölecek, • Bir melek düdük öttürecek, yer karışacak. Ölüler dirilip, he­sap başlayacak, • Yeryüzünün her tarafını sular kaplayacak. Su ve ekmek bu­lunamayacak, • Bir Cuma akşamı, melekler, sur denilen alete üfleyecek. Bi­rinci üfleyiste, her yer yıkılacak. İkinci üfleyişte, dünyada hayat kalmayacak, • Kıyamet koparken, gökten top top beyaz şeyler yağacak. Bu toplar her şeyi bembeyaz yaptığından, hiç bir şey görülmeyecek ve bunların arasından Hz. Muhammed inecek. • Vampirlerin İstanbul'a gelmesiyle, kıyamet başlayacak. • Denizler kuruyacak, yer gök bir birine girecek. Dağlar evlerin üzerine gelecek, • Her şey toprağın içine gömülecek, tüm ormanlar yanacak, • Dünyada, fırtına ve yağmur olacak, selden herkes ölecek, • Ay düşecek, yollar yarılıp, içinden ateşler çıkacak, • Denizler taşacak, dağlar bir birine vuracak, • Toprak havaya kalkarak, tekrar yere inecek. Yer gök konu­şacak. Öyle büyük deprem olacak ki, mezardaki ölüler dışarı çıka­cak, • Peygamberimizin nuru ortadan kalkıyor. Dünya bir top gibi diğer gezegenlere vuruyor ve parçalanıyor. Ama Müslüman'ın ruhu acı çekmiyor, •Yer yarılıp, içinden akrep ve yılanlar çıkacak. Güneş söne­cek, ay güneşin yerine geçip, bizi ısıtacak. Ama biz üşümemiz gere­kirken, sıcaktan ter içinde kalacağız, • Denizler sıcaktan kaynayacak. Şehitler bizi kurtarmaya gele­cek. Herkes, yaşlanacak. Hamüeler çocuklarını düşürecek, • Sıcaktan, insanlar terleyip kendi terlerinde boğulacaklar. Be­yinleri kaynayacak, • Her yer çatlayacak ve insanlar onun içine gömülecek. • İnsanların hayvan, hayvanların insan olacağını duydum, • Denizler dağlara kadar yükselecek. Güneş parçalanarak, yer yüzüne parça parça düşecek. Böylece her şey yok olacak. • Her taraf sisli olacak, yer ve gökyüzü birleşecek. Denizler ve dağlar yok olacak. Ay sönecek, yok olmayan tek bir devlet kalma­yacak, • Kıyamet esnasında, köpük gibi bir yağmur yağacak, • Gökyüzünde pırıl pırıl parlayan yıldızlar ve güneş sönecek ve dolu taneleri gibi dökülecek. Ay tutulup, güneş ışığını kaybedecek, • Dünya dümdüz olacak ve güneş, insanlara bir metre kadar yaklaşacak, • Kıyamet esnasında evler yıkılacak, yerine camiler çıkacak. Onlara bir şey olmayacak. Çünkü, Camiler Allah'ın evidir, • Her yer karanlık olacak, insanlar ışık arayacak fakat bula­mayacak, b.7. Sınıf Öğrencileri: Kıyametin kopuş şeklini tasvir eden öğrenci sayısı 89 (%62.2)’dur. 54 (%37.7) öğrenci ise, soruyu cevapsız bırakmıştır. Bunların konu hakkında bilgilerinin olmadığı düşünülmektedir. Ortak anla­tımlar birleştirildiğinde, şu ifadeler bulunmuştur: • Güneş solacak. Dağlar toz olacak. Büyük bir deprem çıkacak ve her şey yok olacak, • Bir peygamber, bir boru üfleyecek ve yer ile gök darmadağın olacak, • Hava kızaracak, yerle gök birleşecek. İsrafil (a.s), üç defa su­ra üfleyecek ve dünya ters dönecek, • Taş taş üstünde kalmayacak. Gökyüzü yere inecek. Dünya çöl olacak, • Denizler köpürecek. Güneş çok yakıcı olacak. Ancak sevabı olanlar bundan etkilenmeyecek, • Güneş batıdan doğunca, her taraf sis olacak. İnsanlar küçü­lecek. Karıncalar, insanlardan büyük olacak. Dünyadaki sarsıntı­dan, herkes ölecek, • Yeryüzü ikiye ayrılıp, alevler çıkacak ve insanlar ölecek, • Güneş patlayacak, dünya parçalanacak. Önce hayvanlar ölecek. İnsanların boynuzları çıkacak. Denizin dalgaları, dağlardan yüksek olacak. Buzullar eriyerek, yeryüzünü sular basacak, • Sura üflendiğinde herkes ölür. O gün gök salınıp çalkalanır. Dağlar yürüdükçe yürür. Gök yarılıp kızarır, yağ renginde gül gibi olur, • Kıyametin dehşetini yalnızca kafirler görecek. Müslümanlar ise, uyuyacak, • Yer ve gök yer değiştirecek, evler yıkılacak, sıcak bir sıvı in­sanları yakıp kavuracak, • Kabe yıkıldıktan kırk yıl sonra güneş enerjisini bitirecek ve biz donup yok olacağız, • Dünyada afetler başlayacak, Müslümanlar camilere sığınıp orada uykuya dalacaklar, • Herkes kendi teri içinde boğularak ölecek, • Bir Cuma akşam namazından sonra her yeri duman kapla­yacak ve dünya altüst olacak, • Mehdi ile deccal, tüm günahkarları öldürecekler. Müslü­manlar da ölecek. Sonra Azrail, Allah'ın emri ile diğer meleklerin canını, son olarak da kendi canını alacak ama çok bağıracak: "Can almanın bu kadar zor olduğunu bilseydim, kimseyi öldürmezdim" diyecek, • Yeryüzü sallanır, gök yarılır, dağlar yürür ve kum gibi olur. c. 8. Sınıf/ Öğrencileri: Kıyametin kopuş şeklini tasvir eden öğrenci sayısı 97 (%76.9)'dir. 29 (%23) öğrenci ise, soruyu cevapsız bırakmıştır. Bunların konu hakkında bilgilerinin olmadığı düşünülmektedir. Ortak anla­tımlar birleştirildiğinde, şu ifadeler bulunmuştur: • Bir cuma günü, sabah ezanından sonra sur üflenecek ve top­rak çatlayıp, insanlar içine düşecek. Dağlar yürüyecek. Denizler taşıp, insanları boğacak, • Güneş ve ayın ışığı bitecek ve birleşecekler. Yıldızlar yere doğru düşmeye başlayacak, • İsrafil, sura üflediğinde öyle korkunç bir ses çıkacak ki, her­kes ölecek, • Cuma günü ikindi ile akşam namazı arasında kıyamet kopa­cak. Yer ile gök birleşecek, dünya dümdüz olacak, • Kıyamet Cuma günü öğle namazından sonra kopacak. Her yer kum haline gelecek. Güneş insanları kavurarak öldürecek. • Yer sarsıntısının şiddetinden, toprağın altındakiler dışarı fışkı­racak, • Her yer karanlık olacak. Gök kırmızı haie gelecek. Dağlar yü­rümeye ve parçalanmaya başlayacak, • Kıyamet, sıcak bir rüzgarla başlayacak. Herkes boşlukta uçu­şacak ve mahşerde buluşacaklar, • Sura üfürülmesiyle, insanlar bayılacak. Yer dümdüz olacak. Yeniden canlanıp, Arabistan'da buluşacaklar. Kimse anne ve ba­basını tanımayacak, • Dağlar ayaklanacak. Bizler nasıl açılıyorsak, güneş de öyle açılacak ve bizleri kavuracak, • Kızıl hamile develer, başıboş kalacak, • Çiçekler insanlara, kelebek ya da çiçek olacaklarını söyleye­cekler, • Kıyamet alametleri bittikten sonra, ye’cüc ve me'cüc gelip, insanları yok edecekler, • Kıyamet, güneşin batıdan doğması ile başlayacak. Her ta­rafta afetler olacak ve her yeri fareler basacak,


 8. 7
  @hmet Özel Üye
  @hmet
  Özel Üye

  Üye No: 771
  Mesaj Sayısı: 6,204
  Tecrübe Puanı: 66
  Yer: gölbaşı

  Öğrencileri Ürküten Kıyamet Bilgileri


  Öğrencilere "Kıyamet alametleri içerisinde sizi ürküten bilgiler var mı?" sorusu yöneltilmiştir. Aşağıdaki tablo, bu soruya verilen cevap dağılımını ve oranlarını göstermektedir:

  Tablo 41.  6.Sınıflar
  7.Sınıflar
  8.Sınıflar
  Gen .Toplam


  N
  %
  N
  %
  N
  %
  N
  %


  34
  22.
  36
  25.1
  25
  19.8
  95
  22.4


  120
  78
  107
  74.8
  101
  80.1
  328
  77.5

  Toplam
  154
  100
  143
  100
  126
  100
  423
  100


  Tablo 41'de görüldüğü gibi, "kendilerini ürküten kıyamet ve alametleri bilgileri" sorusuna öğrencilerin 1/5' den fazlası (%22.4) cevap vermiştir. 1/4den fazlasının ise (%77.5), ürküntü veren bilgilere sahip olmadıkları veya mevcut bilgilerinin bu tür bir hisse neden olmadığı düşünülmektedir.

  a.6. Sınıf Öğrencileri:

  "Kıyamet alametleri içerisinde sizi ürküten bilgiler var mı?" so*rusunu, 34 (%22) öğrenci cevaplamıştır. 120 (%78)' sinin ise, mevcut bilgilerinin böyle bir duyguya neden olmadığı düşünül*mektedir. Öğrenciler, endişe ve korkularını hem genel ifadelerle (yalnızca kavram adı vererek; cehennem, sırat köprüsü vs.), hem de özel anlatımlarla belirtmişlerdir. Kişisel anlatımlar şeklinde ve*rilen cevaplar şunlardır:

  • Cuma geceleri, akşam namazından sonra; "Acaba kıyamet şimdi mi? kopacak" diye endişe ederim,

  • Bir gece rüyamda, kıyametin koptuğunu gördüm. Çok kork*tum. Annem, bana moral verdi. Ama hatırladıkça rahatsız oluyo*rum.

  • Kıyamet 2000 yılında kopacak, bütün evler yıkılacak gibi Şeyler söyleniyor. Bütün bunlar, beni korkutuyor,

  • Öğrendiğime göre, kıyamet çok korkunç olacak. İnşallah, o günleri görmem,

  • Yağmurlu, şimşekli bazı geceler, kıyametin kopacağı aklıma gelince, içime sıkıntı ve korku giriyor. Sabah kalkıp bakıyorum, havalar aydınlık, o zaman rahatlıyorum,

  • Gece uyuyunca, daha hiç sabah olmayacak diye korkuyo*rum.

  • Kıyamete yakın, yeraltından yaratıklar çıkacak, insan kılığına girip, dünyayı saracakmış. Sonra kapıları çalıp, kim kapısını açarsa, onu öldürecekmiş. Bu yüzden ben, gece kapı çalınınca korkuyo*rum. Kapı açamaz oldum,

  • Beni korkutan, dünyanın yerle bir olması ve hiç bir canlının kalmaması,

  • Henüz kıyamet alametleri oluşmadığı için, korkulacak bir şey görmüyorum,

  • Korkmuyorum, çünkü, kıyametin dehşetini, Müslümanlar yaşamayacak.

  • 'Hz. İsa indiğinde; "Ben Müslüman'ım, kitabım Kuran" diye*cek. Sonra güneşten parçalar kopacak. Her kıtaya düşecek, yan*gınlar çıkacak. Böylece herkes yanacak,

  • Bazi arkadaşlarım; " Biz ölmeden kıyamet kopar" diyorlar. Biraz aklıma yatıyor ve korkuyorum,

  • Şahmeran yılanları başıdır. Onu bir insan öldürdü. Ama bundan diğer yılanların haberi yok. Kıyamete yakın, yılanlar bunu öğrenecekler ve insanlardan intikam alacaklar.

  • Şu anda karıncalardan küçük olan bir varlık, kiyamete yakın palyaço şekline girecekmiş. "Bu varlık, bulutları üstüne çıkacak ve öldüreceği insanları gözetleyecek" dediler. Ben palyaçoları izlerken, hep bu aklıma geliyor ve ürperiyorum. Acaba bu o varlık mı? diye düşünüyorum,

  • Deccal, camdan bakanların kafasını kesecekmiş. Bu beni korkuttu,

  • Kıyamete yakın iki adam gelecek ve denize girenleri öldüre*cek, demişlerdi. Her denize girdiğimde bu aklıma geliyor,

  • Hz. İsa, gökten inerken parça parça inecek. Parçaları birleşe*cek ama yıldırım hızıyla. Normal insan gibi görünecek ve günah*karların kafasını vuracak,

  • Kıyamet esnasında, televizyon izleyenlere büyük bir ışık yö*nelecek. Bu ışık. onları donduracak. Çözüldüklerinde ise, gözlerine şiş geçecek,

  • Gökten kan yağması ve kan kokusunun yayılması, bana kor*kunç geliyor. Yağan kan şehitlerin kanı olacakmış,

  • Deccal, normal insan gibi ama denize girdiğinde su, dizlerine gelecek. Elini kaldırdığında, gökyüzüne değecek. Yağmura; "yağ" diyecek, yağacak. "Ben Allah'ım'' diyecek. Ne isterse olacak. İn*sanlara, cennet ve cehennemi gösterecek. Kafirler cennetine gire*cek ama orası cehennem olacak. Bir genç, ona karşı çıkacak ama deccal, onu kesecek. Sonra o, diriltecek. Deccal;

  "Sen bana inanıyor musun?" diye soracak. O da;

  "Hayır! Sen deccal'sın" diye bağıra*cak.

  Deccal, genci tekrar öldürecek. Bu kişi büyük şehit olacak,

  • Kıyamete yakın, yeraltından canavarların ve kafasında tek gözü olan insanların çıkması, iki bebeğin insanları öldürmesi, beni ürkütüyor,

  b. 7. Sınıf Öğrencileri:

  "Kıyamet alametleri içerisinde sizi ürküten bilgiler var mı?" so*rusunu, 36 (%25.1) öğrenci cevaplamıştır. 107 (%74.8)! sinin ise, mevcut bilgilerinin böyle bir hisse neden olmadığı düşünülmekte*dir. Öğrenciler, endişe ve korkularını hem genel ifadelerle (yalnızca kavram adı vererek; cehennem, mahşer vs.) hem de özel anlatım*larla belirtmişlerdir. Kişisel anlatımlar şeklinde verilen cevaplar şunlardır:

  • Küçükken. "Deccal'in davul çalarak sokaklarda gezeceğini ve merak edenlerin müziğin etkisiyle pencereden bakacağını fakat kafaları büyüyeceği için geri çekemeyeçeklerini duymuştum. Sonra Hz. İsa gelerek, o kişilerin kafalarını kesecekmiş. Küçükken kork*muştum ama şimdi değil,

  • Kıyamet gününde her şeyin yok olacağı düşüncesi beni kor*kutuyor,

  • Dalgaların boylarının dağları aşması ve yıldızların yere düş*mesi,

  • Her şeyden önemlisi, bir gün öleceğim düşüncesi, beni ür*kütüyor,

  • Ben karanlıktan korkarım. Kıyamete yakın, güneşin ışığını kaybedip, on yıl gece olacağını duyduğumda da çok korktum,

  • Deccalı ilk duyduğumda, camın arkasından onun gibi boy*nuzlu, tek gözlü bir adamın görüneceğini hayal ederdim,

  • Dağların hallaç pamuğu gibi atılması, yer ve göğün birleşme*si, güneşin yaklaşması beni ürkütüyor,

  • Kıyamet zamanındaki sıcaktan, su bulamamaktan korkuyo*rum,

  • Kıyametin kopması, deniz kenarında başlayacakmış. Baba*mın tayini Samsun'a çıktığında, aklıma ilk gelen bu oldu ve korktum,

  • Beni hepsi korkutuyor ama Müslümanların uyuyarak ölecek olması, rahatlatıyor,

  • Bazı sabahlar, "Acaba güneş doğudan mı? yoksa batıdan mı? doğdu" diye aklıma takılıyor,

  • Müslüman kişi, Allah' dan başka hiç bir şeyden korkmaz,

  • Ecüş-Mecüc adında böcekler, insanları yiyecekler. Et ve kan kokusu yayılacak,

  • Kıyamete yakın doksan dokuz canavar çıkacak. En sonuncu*su, çok büyük olacak ve bizi ayakları ile ezecekler,

  • Demirler konuşacak. Bir çeşme gürül gürül akarken, yanına gittiğimizde kupkuru olacak,

  • Uzaydan bir canlı gelecek. O zaman, öyle sis olacak ki, aile*mizi bile bulamayacağız. Sonra o kişi insanlara damga vuracak. Bu tam kırk yıl sürecek,

  • Gözleri araba farı gibi, her şekle girebilen bir yaratığın çık*ması,

  • Cuma günleri, akşam okuldan çıktığımda, "anneme ulaşa*maz mıyım?" diye, korkarım,

  • Üçüncü dünya savaşı olursa, kıyametin kesin kopacağını duydum. Savaş haberleri duyduğumda kıyamete yaklaştık gibi geliyor,

  • Gök kızardığında, şimşekler çakacak ve bir şimşek, gökyüzü*nü ikiye bölecek. Açılan delikten, ateşler yağacak,

  • Kıyamette, dokunduğumuz her şeyin ateşe dönüşmesi, her yerin karanlık olması, evlerin ve dağların altında kalmamız,

  • Beni en fazla ürküten şey; deccalın, insanların sevdiklerinin kılığına girip, onları öldürmesi,

  • Kastamonu'nun bir köyünde kalıyorduk. Kötü havalarda yağmur, şimşek, gök gürültüsü, çam ağaçlarının sallanması kıya*meti hatırlatırdı ve Allah'a sığınırdım,

  • Güneşin dünyaya yaklaşması, annelerin çocuklarını bırak*ması, gözlerimizin arkaya ve göğsümüze gelmesi,

  • Değişik türden bir hayvan yerden çıkacak ve insanlarla ko*nuşacak. Ne diyeceği, ne yapacağı belli olmayacak.

  • Sonra güneş kırmızı dumanla batıdan doğacak, öğle namazından sonra tekrar batıya gidecek. Sonra yemenden ateş çıkacak ve bütün insanlar kıyametin kopacağı alana getirilecek,

  • Ülkelerin hep çöl olması, yiyecek ve su bulunmaması, ölüm*lerin artması, canavarların çıkması. Ayrıca yüzü uzun ve ince iki kişinin çıkıp, dünyada idareyi ele alması,

  • Bulutlardan bir canavar gelecek. İnsanları on iki parçaya ayıracak. Sonra üç melek gelecek ve ellerinde üç mum olacak. Birinci mum üflendiğinde, herkes donacak. İkinci mum üflendiğinde, gü*neş dünyaya üç metre yaklaşacak. Üçüncü mum üflendiğinde, herkes ölecek,

  • Depremi bir kaç kez hissettim. "Acaba kıyamet mi? kopuyor'' diye korktum. Çünkü, kıyamet depremlerle başlayacak,

  • Sura üflenince, yeryüzü karışacak. Öyle ki, cesetler mezarla*rından fırlayacak. Dünya dümdüz olacak. Artık yuvarlak olmaya*cak,

  • Deccal bir eşektir. Kıyamete yakın çıkar ve tepinir. Etrafı, göz gözü görmez bir şekilde toz bulutu kaplar. Ayrıca herkes hakkında dedikodu yaparak, insanların bir birine düşman olmasını sağlar,

  c. 8. Sınıf Öğrencileri:

  "Kıyamet alametleri içerisinde sizi ürküten bilgiler var mı?" so*rusunu. 25 (%19.8) öğrenci cevaplamıştır. 101 (%80.1)' inin ise mevcut bilgilerinin böyle bir hisse neden olmadığı düşünülmekte*dir. Öğrenciler, endişe ve korkularını hem genel ifadelerle (yalnızca kavram adı vererek; cehennem, mahşer vs.) hem de özel anlatım*larla belirtmişlerdir. Kişisel anlatımlar şeklinde verilen cevaplar şunlardır:

  • Kıyamet alametlerinin hemen hepsi ürkütücü. Tuhaf ve kor*kunç yaratıklar yeryüzüne iniyor, Hz. İsa gökten geliyor, güneşin rotası değişiyor vs. O günleri ben yaşamayacağım için endişe duy*muyorum,

  • Kıyamette tüm ölülerin mezarlarından fırlaması bana ürküntü veriyor,

  • Deccalı görmek istemezdim. Hem korkunç hem de insanları etkiliyor,

  • Kıyamet esnasında güneşin ışığını kaybedip tüm dünyanın karanlıkta kalması,

  • Dünyanın sonunun gelmesi ürkütücü. Ama başka bir dünya*nın başlaması da beni sevindiriyor. Tamamen yok olsaydık bu daha kötü olurdu,

  • Mahmud Efendi Hazretleri; "Mehdiyim diye geçinenler var, inanmayın. Ama yakında gelir. Televizyonlarınızı açmayın" dedi. Ben, bazen yalnızca maç seyrederim,

  • Deccal kısa boylu tek gözlü, bir elinde su bir elinde ateş ola*cak . Hz. Muhammed'in "Deccal ölmeden üç sene evvel, deccalın elindeki ateşe gidin" diye bir hadisi vardır. Hıristiyanlar gibi biz de suya gidersek, cehenneme gideceğimiz kesindir. Kur'an her yere düşüşünde deccalın bağlı bulunduğu zincirlerden biri koparacaktır. Deccalın yanında ye'cüc ve me'cüc adında bir millet de gelecektir,

  • Deccalı karınca doğuracak. İneceği zaman çok yağmur yağa*cak. İnsanlar toprağa gömülüp hareket edemez hale gelecekler. Deccal onları kurtaracak ve insanlarda onun peşinden gidecek.

  • Deccal ve Dabbetü'l ard gibi varlıklardan korkuyorum. Me*sela:

  Dabbetü'l Ard, çok sayıda olacak. Yeryüzüne dağılacaklar. İnsanları yılan şeklinde zincirlerle bağlayacaklar ve öldürecekler. Bir de reisleri olacak. Ateşin üstünde oturup insanları yakacak.

  • Deccal herkesi Hıristiyan yapmaya çalışacak. Onun peşinden gidersek cehenneme, ikinci yola girersek karanlık ve uzun bir yola gireceğiz. Ama sabredip korkmazsak cennete ulaşacağız .

  • Cuma sabahı Kur'an kursunda sabah namazı kıldık. Sonra hava kızardı. Şiddetli yağmur ve gök gürültüsü başladı. Sınıfta beş kişi idik. Yanımızda mezarlık ve orman vardı. Kıyamet kopacak sandık ve çok korktuk. Ben annemi ve babamı istedim. Hoca beni sakinleştirdi,

  • Deccalın çıkması beni ürkütüyor. Yani tek gözlü, kısa boylu, bacaklarının arası açık bir melunun Allah olduğunu iddia etmesi ve insanlara kötülük yapmaya çalışması,

  • Kıyamette, insanların en yakınlarından bile kaçması, her ta*rafın karanlık olması ve lavlarla kaplanması kısaca çaresiz olmak beni korkutuyor,

  • Davaro isimli bir yaratıktan bahsedildi. Kıyamete yakın me*zarları korumaya gelecekmiş. Ali hoca bunu söyledikten sonra me*zarlığın yanına gidemez olduk. Bir gün, bir kurbağayı bu hayvan zannettim. Çünkü o, hiç yere basmaz, zıp zıp zıplarmış,

  • Beni yalnızca, kıyamet kopacağı zaman yaşıyor olmak endi*şesi rahatsız ediyor,

  • Müslümanların etkilenmeyeceğini bildiğim için korkmuyo*rum,

  • Sur denilen düdüğün, şu anda bile İsrafil'in iki dudağı ara*sında olduğunu biliyorum ve onu her an çalabilir diye korkuyorum. Çünkü, bir çok kıyamet alameti başladı. [217]  B. Kıyamet ye Alametleri Konusunda Tesbit Edilen Problemler ve Çözüm Önerileri


  I. Problemler


  Bu bölümde elde edilen bulgu ve bilgilerin değerlendirilmesi sonu*cu tespit edilen problemler iki ana noktada ele alınabilir:

  1. Bilgiye dayalı problemler

  a. Bilgi düzeyinin düşük olması

  b. Bilgilerin naslar dışı kaynaklara dayanması

  2. Ruhsal açıdan etkilenme [218]  1. Bilgiye Dayalı Problemler


  a. Bilgi Düzeyinin Düşük Olması;


  Ankete katılan tüm öğrencilerden "Kıyametin Büyük Alametleri" olarak bilinen toplam 11 maddeden, bilgileri dahilinde olanlarını işaretlemeleri istenmiş, sonuç olarak, bilinme yoğunluğunun "Gü*neşin batıdan doğması (%24.3)"; "Hz. İsa'nın yere inmesi (%22.4)" ve "Deccal'ın çıkması (%11.3)" konularında olduğu görülmüştür. Diğerleri ise, 1/10'un altında bilinme oranı göstermiştir.

  Diğer taraftan, öğrencilerin yazılı cevap vermeleri istenen öteki dört soruya katılımları ve oranlan tablo 42' de sunulmuştur.

  Tablo 42.


  2.Soru
  3.Soru
  4.Soru
  5.Soru
  Toplam


  N
  %
  N
  %
  N
  %
  N
  %
  N
  %

  Cevaplayanlar
  123
  29
  80
  19
  279
  66
  95
  22.4
  577
  34.1

  Cevaplamayanlar
  300
  71
  343
  81
  144
  34
  328
  77.5
  1115
  65.8

  Toplam
  423
  100
  423
  100
  423
  100
  423
  100
  1692
  100


  Tablo 42'de görüldüğü gibi, soruların yaklaşık 1/3'ü (%34.1) cevaplanırken, 2/3'ü f%65.8) boş bırakılmıştır. En fazla cevaplan*ma oranı, kıyametin kopuş şeklinin istendiği 4. soruda (%66), en düşük cevaplama oranı ise, söz konusu bilgilerin akıllarıyla çelişip çelişmediğinin sorulduğu 3. soruda gözlemlenmektedir.

  1/3'lük katılım yanında (%34.1), problemin daha ciddi yönü*nü, var olan bilgilerin naslar dışı kaynaklara dayalı olması oluştur*maktadır. [219]  KAYNAK AKAİD KİTAPLIĞI
  Not: Konu çok geniş çoğunu paylaşamadım


+ Yorum Gönder